Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi

advertisement
Fumaria officinalis L.
Diğer isimleri:
Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi şahtere, Tilki
kişnişi
İngilizce: Common fumitory
Çevre istekleri: Bitki besin maddesince
zengin, tınlı ve yeteri derecede zengin nemli
toprakları sever, soğuk ve sıcak iklimlere
adapte olmuşsa da yazları kurak bölgelere
aynı uyumu göstermiştir. Anavatanı Batı
Sibirya ve Avrupa’dır. Ülkemizde dahil
olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Bahçe, bağ, çapa bitkileri ayrıca hububatta
rastlanır.
Morfolojisi: Bitki tek yıllık ve otsu olup 10-50 cm boylanabilir. Sap bol dallı, yarı dik
görünümlü yayılıcı ve tırmanıcı, köşeli ve kırmızımsı renkte çizgilidir. Yapraklar uzun saplı,
narin ve el formunda parçalıdır. Çiçekler basit salkım şeklinde dizilmiş olup, 8 mm
boyundadır. Taç yapraklar 2 adet kırmızımsı-mor renkte ve uç kısmı koyu kırmızı siyah
renklidir. Çanak yapraklar 2-5 mm uzunluktadır. Genellikle Nisan-Ekim ayları arasında çiçek
açar. Meyve uzun saplı, yuvarlak ve içinde bir tek tohum bulunur. Tohumlar yuvarlak (ceviz
formunda), 2-3 mm çapında ve kırmızı-kahverengidir. 0,5-1 cm’den çimlenir. Bir bitki 400
(300-1600) tohum oluşturur. 11-60 yıl canlı kalabilir. Üreme tohumladır. Tedavide kullanılır
(Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve
Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards