ulaştırma bakanlığı - TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

advertisement
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Bilgi edinme hakkı başvurusu
1- Dilekçe
2- Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak
başvurularda kullanılacak formlar. (Gerçek kişiler için Ek:1
Form, Tüzel kişiler için Ek:2 Form)
1
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
4982 sayılı Kanunun 12.maddesi ile bu
kanunun 31.maddesine göre hazırlanan
Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliğinin
20.maddesi gereği 15 iş günü
içerisinde hizmet tamamlanır. Ancak;
başvuru içeriği birden fazla kurum ve
kuruluşu ilgilendirmesi durumunda
bilgi ve belgeye erişim 30 iş günü
içinde sağlanarak hizmet tamamlanmış
olur.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta
: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
: Tolga ACAR
: Daire Başkan V.
: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı B Blok 9 kat
: 203 2001
:
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık
İsim
: Galip ZEREY
Unvan
: Müsteşar Yrd.
Adres
Telefon
Faks
e-posta
: Ulaştırma Bakanlığı 2. Kat
: 2031135-36
:
: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards