2013 Faaliyet Raporu

advertisement
Kurucumuz Sayın Dr. Enver Ören, 22 Şubat 2013’te
aramızdan ayrıldı.
Ancak arkasında; fikirlerinden, öncü olduğu işlerden ve
örnek davranışlarından oluşan dev bir hazine bıraktı.
Bugüne kadar her çalışmamızda bize ışık tutan bu
hazine, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.
Bitmeyen enerjisi ve vizyon sahibi bakış açısıyla;
Ülkemize, ekonomiye, İhlas Holding Şirketleri’ne,
toplumsal yaşama ve biz İhlas Holding Çalışanları’na
kattığı değerler için kendisine çok teşekkür ediyor;
O’nu özlemle
anıyoruz...
04
İÇİNDEKİLER
05
Kısaca İhlas Holding
06
Başlıca Finansal Göstergeler
08
İhlas Holding Faaliyetleri ve İştirakleri
10
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
12
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
14
Yönetim Kurulu
18Yöneticiler
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL
24
30
31
İhlas İnşaat Grubu
İhlas Armutlu Tatil Köyü
Kuzuluk Tatil Köyü
MEDYA VE İLETİŞİM
34
İhlas Yayın Holding
36
İhlas Gazetecilik (Türkiye Gazetesi)
37
İhlas Haber Ajansı (İHA)
38
TGRT Haber TV
38
TGRT FM
39
TGRT Belgesel TV
40
İhlas Gelişim Yayıncılık
41
İletişim Magazin Gazetecilik
42
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri
43
İhlas Net
PAZARLAMA VE TİCARET
46
47
48
50
51
51
İhlas Pazarlama Yatırım Holding
İhlas Pazarlama
İhlas Ev Aletleri
Bisan Grubu
Şifa Yemek ve Gıda Üretim
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Pazarlama
ENERJİ VE MADENCİLİK
54
İhlas Madencilik
EĞİTİM VE SAĞLIK
58
Türkiye Gazetesi Hastanesi
59
İhlas Eğitim Kurumları
RAPORLAR
60
Uygunluk Raporu
61
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
113
2013 Yılı Kârı Hakkında Teklif
114
Sorumluluk Beyanı
115
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
05
KISACA İHLAS HOLDİNG
İhlas Holding’in temelleri 1970 yılında Türkiye Gazetesi’nin kurulmasıyla atıldı. Yaklaşık 20 yıllık gazetecilik deneyiminin ardından inşaat
sektörüne giren İhlas Grubu, 1989 yılında İhlas Yuva Evleri’ni inşa etmeye başladı. 1990 ve 91 yıllarında İhlas Ev Aletleri Şirketi’ni kurarak
elektronik cihaz ve ev aletleri üretimine, 1991’de ise Türkiye Gazetesi Hastanesi’ni kurarak sağlık hizmetleri sektörüne adım attı.
Türkiye Gazetesi’nin tiraj rekorları kırdığı bir dönem olan 1993 yılında, Grup, habercilik deneyimini daha geniş bir alana taşımak amacıyla
İhlas Haber Ajansı ve TGRT FM radyosunu, 2004 yılında ise TGRT Haber TV’yi kurarak medya alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi.
Ekonomik gelişmelere paralel olarak daha fazla büyümeyi hedefleyen İhlas Grubu, 1993 yılında farklı faaliyet alanlarını “Holding” çatısı altında
bir araya getirdi. Ardından, yeni yatırım alanlarına yönelerek 1995 yılı itibariyle internet sağlayıcılığı, finans, gıda, taşımacılık, sigortacılık
ve eğitim alanında da hizmet vermeye başladı. Enerji sektörünün özelleştirilmeye başladığı 1997-98’de, elektrik dağıtımı ve madencilik
konularında ihalelere katıldı ve lisanslar aldı.
Grup şirketleri arasında sinerji oluşturabilmek ve hizmet verdiği alanlarda uzmanlaşmaya gidebilmek amacıyla grup yapılanmalarına gitti.
2003 yılında İhlas Yayın Holding’i kurarak gazete, ajans, TV ve radyo haberciliğinin yanı sıra dergi yayıncılığı, medya planlama, fuarcılık ve
dijital tasarım alanlarında da faaliyet göstermeye başladı.
İhlas İnşaat Holding altında birleştirilen inşaat ve gayrimenkul çalışmaları kapsamında ise bugüne kadar iş merkezi, tatil köyü, televizyon
stüdyoları, eğitim kompleksleri ve siteler de dahil olmak üzere, teslim edilen ve inşaatı süren konutların sayısı 20 bine yaklaştı. İhlas İnşaat
Holding; eğitim, sağlık ve eğlence olanakları ile doğal ortamların sunulduğu ve insanların mutluluğunun ve huzurunun esas alındığı projeleriyle
sektörün öncü kuruluşları arasında yerini aldı.
Elektronik ev aletleri ile başladığı üretim faaliyetlerine, bisiklet, motosiklet, çocuk arabası ve gıda üretimini de ekledi. Tüm bu ürünlerin
pazarlama çalışmalarını tek bir çatıda yürütebilmek amacıyla İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş’yi kurdu.
Oluşturulan Enerji Grubu, metalik madenler, kömür ve endüstriyel hammaddeler gibi pek çok yeraltı kaynağını ekonomiye kazandırabilmek
amacıyla yeni lisanslar aldı.
İhlas Holding, “Eğitim ve Sağlık Grubu” çatısında birleştirdiği faaliyetlerinde ise sosyal bir misyon üstlendi. Ülkemizin köklü sağlık kurumu
Türkiye Hastanesi’nde; deneyimli sağlık çalışanları ve en yeni teknolojiye sahip cihazlarla, sağlık sorunlarının fiziksel olduğu kadar psikolojik
etkilerini de dikkate alan ve kişiyi evinde hissettiren özel bir sağlık hizmeti sunuluyor.
Anaokulundan lise düzeyine kadar her kademede eğitim veren İhlas Eğitim Kurumları’nda ise “bilgiyi hızla işleme, üretme ve paylaşma
çağı”na uygun bir eğitim-öğretim sistemi esas alınıyor.
SAĞLAM
TEMELLER
ÜZERİNDE
YÜKSELEN
İLKELİ VE
İSTİKRARLI BİR
YAPI...
06
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Hazırlanan Konsolide Mali Tabloya Göre
4.200
3.500
2.800
2.100
3.526
1.400
2012
ORTAKLIK YAPISI*
%84,77
3.000
500
3.417
700
2013
0
Halka Açık
2.500
2.493
2.000
2012
1.500
2.703
1.000
2013
0
TOPLAM PERSONEL SAYISI
1.200
200
0
1.000
1.070
800
2012
600
821
400
2013
PERSONEL SAYISI
2013
Ahmet Mücahid
Ören
%10,57
Ana Ortaklık
916
Ayşe Dilvin Ören
Diğer
%2,22
İştirakler
2.501
%2,43
* 31.03.2014 itibarı ile
DERECELENDİRME NOTLARI
2013
KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARI
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
: BBB - / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB - / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu
: A (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A - 3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A - 3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu
: A - 1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu
:2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:B
İhlas Holding
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
: 7,87 AA (Trk) / bb / (Stabil)
: 7,89 AA (Trk) / bb / (Stabil)
: 8,53 AAA (Trk) / a / (Stabil)
: 6,84 A (Trk) / ccc / (Stabil)
: 7,84 AA (Trk) / bb / (Stabil)
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
1.200
0
1.000
652
800
2012
600
1.008
400
2013
200
NET SATIŞLAR
07
SEKTÖREL SATIŞ GELİRLERİ (ELİMİNASYONLU )
SEKTÖREL SATIŞLAR YÜZDE DAĞILIM
2013
2013
Medya
İnşaat
160.165.827
%38,30
MotorluMotorsuz Araçlar
Pazarlama
Pazarlama
28.210.951
290.462.018
%28,81
Meşrubat ve
Diğer İçecekler
Diğer
%10,08
41.558.328
Meşrubat ve
Diğer İçecekler
Diğer
İnşaat
101.638.553
386.195.817
Medya
%15,89
%4,12
MotorluMotorsuz Araçlar
%2,80
102
2013
86
2012
28
25
42
23
290
245
386
130
160
143
SEKTÖREL SATIŞ GELİRLERİ DEĞİŞİMİ (ELİMİNASYONLU MİLYON )
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Medya
İnşaat
Pazarlama
Meşrubat ve
Diğer İçecekler
MotorluMotorsuz
Araçlar
Diğer
08
İHLAS HOLDİNG FAALİYETLERİ VE İŞTİRAKLERİ (DOĞRUDAN VE DOLAYLI)
İNŞAAT VE
GAYRİMENKUL
• İhlas İnşaat Holding A.Ş.
• İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
• İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.
• Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
(İhlas Armutlu Tatil Köyü)
• Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol
Ürünleri Ticaret A.Ş. (Kuzuluk Tatil Köyü)
medya ve
İletİşİm
• İhlas Yayın Holding A.Ş.
• İhlas Gazetecilik A.Ş. (Türkiye Gazetesi)
• İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA)
• TGRT Haber TV A.Ş. - TGRT FM
• TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Belgesel TV)
• İletişim Magazin Gazetecilik San. ve Tic. A.Ş.
• İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Ltd. Şti.
• İhlas Net A.Ş.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
09
pazarlama VE
TİCARET
• İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.
• İhlas Pazarlama A.Ş.
• İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
• Bisan Bisiklet Moped Oto. San. Tic. A.Ş.
• Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş.
• KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
• Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
ENERJİ ve
MADENCİLİK
• İhlas Madencilik A.Ş.
• Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya
Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
SAĞLIK VE
EĞİTİM
• Türkiye Gazetesi Hastanesi*
• İhlas Eğitim Kurumları* (İhlas Koleji)
*İhlas Holding tüzel kişiliği bünyesinde faaliyet göstermektedir.
10
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Değerli Paydaşlarımız,
İhlas Grubu olarak 2013 yılına ne yazık ki üzücü bir gelişmeyle başladık; Kurucumuz, duayenimiz, “Ağabeyimiz” Enver Ören’i kaybettik.
Onun, o her daim neşeli güler yüzünü ve ufuk açan liderliğini çok özlüyoruz...
Sayın Enver Ören, ebediyete giderken, bize önemli sorumluluklar yükleyen bir bayrak bıraktı. Ben ve İhlas Grubu çalışanları, bayrağı,
devraldığımız noktadan daha da ileriye taşıyabilmek için çok daha büyük bir enerji ve gayretle çalışıyoruz.
Kurucumuzun şekillendirdiği ilkeli doğrularımızın ışığında, değerlerimizden hiç vazgeçmeden bir yılı daha geride bıraktık. 2013 yılına
şöyle genel hatlarıyla baktığımızda; Türkiye’nin, dünyadaki olumsuz gelişmelerden pek fazla etkilenmeden büyümesini sürdürdüğünü
görüyoruz.
Amerika’da, Merkez Bankası’nın (Fed) para piyasalarındaki dengeleri değiştiren kararları yıla damgasını vurdu. Küresel ekonomik krizin
yaralarını sarmaya çalışan Avrupa ise hafif ve düzensiz bir ivmeyle ekonomisindeki büyümeyi sürdürmeye çalıştı. Ortadoğu ise ne yazık ki
sıkıntılı günler yaşamaya devam etti.
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’de ise çok büyük projeler devreye alındı ya da yenileri için imzalar atıldı. “Asrın projesi” olarak
nitelendirilen Marmaray hayata geçirildi. Özelleştirme işlemleri tamamlanarak elektrik dağıtımı tümüyle özel sektöre devredildi. İstanbul’a
yapılacak 3. havalimanının ihalesi gerçekleştirildi. Sinop’a yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin anlaşma imzalandı.
İhlas Grubu olarak biz de 2013 yılında önemli adımlar attık. Kurulduğu günden buyana sahibi ve ilkeleri hiç değişmeyen, ancak iletişimde
her tür gelişmeyi anında gündemine alan Türkiye Gazetesi, enerjisini tazeleyerek yazar kadrosunu ve haber yelpazesini daha da
genişletti. Bu değişim gazetemizin logosuna da yansıdı. Yazı işlerinden matbaaya kadar, Türkiye Gazetesi’ni bu günlere getiren tüm ekip
arkadaşlarımız için verimli ve heyecan verici bir süreç oldu.
Halkımız için; deprem güvenliği olan, şehir hayatının tüm imkanlarını ve konforunu sunan birbirinden büyük garimenkul projeleri geliştirdik.
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümü başlatmak üzere büyük bir projeye daha imza attık.
Geçtiğimiz yıl yatırım yaptığımız bir diğer önemli alan da insan kaynağı oldu. Grubumuza, kendi alanlarında isim yapmış, söz sahibi
pek çok yönetici dahil oldu. Aramıza katılan bu arkadaşlarımızın sahip oldukları deneyimler ve yeni fikirlerle başta gayrimenkul ile ilgili
çalışmalarımızda olmak üzere; medya, pazarlama, eğitim, sağlık, inşaat ve hayatı kolaylaştırıcı diğer üretim alanlarımızda hep daha iyisini
yapmayı hedefliyoruz.
Bu hedefleri ve inancımızı bizimle birlikte paylaşan kıymetli çalışanlarımıza, bizi yaşamlarının önemli bir parçası haline getiren değerli
müşterilerimize ve sevgili iş ortaklarımıza çok teşekkür eder, herkes için güzel ve verimli bir yıl dilerim.
Saygılarımla,
A. Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
11
KURUCUMUZUN
ŞEKİLLENDİRDİĞİ
İLKELİ
DOĞRULARIMIZIN
IŞIĞINDA,
DEĞERLERİMİZDEN
HİÇ VAZGEÇMEDEN
BİR YILI DAHA
GERİDE BIRAKTIK
12
İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Sevgili Paydaşlarımız,
İş yaşamındaki 37 yıllık deneyimimin ardından, 2013 yılının ikinci yarısında İhlas Ailesi’ne katıldım. Kendimi, insani değerlere bağlı, ilkeli ve
son derece samimi olan çok büyük bir ailenin içinde buldum. Sonsuz bir bağlılık, özveri ve azimle çalışan İhlas Ailesi’nin bu motivasyonu,
bana da büyük bir heyecan kattı. Göreve başladığım günden bu yana geçen kısacık sürede dahi birçok nitelikli projenin devreye alındığını
görmek benim açımdan da oldukça mutluluk verici oldu.
“Her şeyden önce toplum için varız” ilkesiyle, 2013 yılında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Türkiye Hastanemizin kapasitesini artırdık ve
yeni hasta odaları ekledik. Okullarımız ise, 3 boyutlu eğitimi esas alan teknik donanımları ve nitelikli eğitmen kadrolarıyla öğrencilerinin
başarılarına yenilerini ekledi. Gelecek yıllarda yeni lokasyonlarda büyümek için yeni fırsatlar arıyor olacağız.
Türkiye’nin en büyük konut üreticilerinden biri olarak, Gaziosmanpaşa’daki büyük kentsel dönüşüm projesine aday olduk ve projeyi
hayata geçirmek üzere imza attık. Yıl içinde Bizim Evler 4 ve Marmara Evleri 3 projelerini tamamladık, Bizim Evler 6 projesinin tanıtımını
yaptık. Bizim Evler 5 ve Kristalşehir projelerimizin yapımı ise devam ediyor.
Medya Grubumuzda da birçok değişim yaşadık. TGRT Haber, TGRT Belgesel ve TGRT FM yeni stüdyolarına taşındı. Yenilenen teknik
ekipmanları ile daha dinamik hale geldiler. 2013 yılı içinde, logosundan yazar kadrosuna, ebadından mizanpajına Türkiye Gazetesi’ndeki
büyük dönüşümü de tamamladık.
Geçtiğimiz yıl bizi gururlandıran bir diğer haber İhlas Ev Aletleri’nden geldi. Aura Roboclean ve Aura Cleanmax temizlik robotlarımız,
sağlıklı ve ergonomik tasarımıyla, Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen “Red Dot” ödül töreninde, 4.200 rakip arasında kendi
dallarında birincilik ödülü aldılar.
Başarılı ev aletlerimizi ülkemizin pek çok farklı noktasına ulaştırabilmek için, İhlas Pazarlama’nın kanal yapılarında yenilemeye ve
uzmanlaşmaya gidiyoruz.
Diğer yandan madencilik ve enerji konularına daha büyük ağırlık vermeye başladık. İnşaat Gurubumuzun da deneyimi ve sinerjisiyle pek
çok yeni enerji yatırımını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Merhum “Enver Ören Ağabey”imizin açtığı yolda devam ederek, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2014 yılında da ülkemize katma
değer ve istihdam üretmeye devam edeceğiz.
Bu hedefe doğru ilerlerken enerjisi hiç eksilmeyen değerli çalışanlarımıza ve bize daima güven duyan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum.
Saygılarımla,
Kani BOZBAY
İcra Kurulu Başkanı
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
“HER ŞEYDEN
ÖNCE TOPLUM
İÇİN VARIZ”
İLKESİYLE, 2013
YILINDA ÖNEMLİ
YATIRIMLAR
GERÇEKLEŞTİRDİK
13
14
YÖNETİM KURULU
Ahmet Mücahid ÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı
1972 İstanbul doğumlu olan A. Mücahid
Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1991
yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar
Koordinatörlüğü ve Türkiye Çocuk
Dergisi Genel Yayın Danışmanlığını bir
arada yürüttü. Türkiye Gazetesi’nin Türk
basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan
ilk gazeteler arasında yer almasını sağladı.
1991 yılında TGRT Genel Müdürü oldu.
Altyapının hazırlanmasını ve fiili yayının
gerçekleşmesini sağladı. 1993-2013
yılları arasında İhlas Holding A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel
Müdürlüğü görevini yürüttü. 2013 yılı
Şubat ayında İhlas Holding A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Yurt içinde
ve yurt dışında sanayi, ticaret, hizmet
sektörleriyle diğer dallarda faaliyet
gösteren bazı mesleki kuruluşların,
muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve
teşekküllerin de üyesi olan Ören’in
yayınlanmış birçok makalesi bulunuyor.
Zeki CELEP
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
(İnşaat İşlerinden Sorumlu)
Kani BOZBAY
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
(Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu)
1939 doğumlu olan Zeki Celep, Kara
Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve
ardından Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. 1966 1972 yılları arasında Işık Kitabevi ve
Sabah Gazetesi’nde yöneticilik yaptı.
1972 - 1988 yılları arasında İtimat
İnşaat Ltd. Şti. ve Antalya İmar Ltd.
Şti.’ni kurarak konut inşaatları, Antalya
İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi,
Antalya Havaalanı inşaatı ve yurt
dışında inşaat projeleri tamamladı. 1990
yılından beri ise İhlas Holding İnşaat
Grup Başkanı olarak görev yapıyor,
ayrıca İhlas Holding A.Ş.’de İnşaattan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütüyor.
1977’de Gazi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun olan
Kani Bozbay, 1977-1984 yılları arasında
çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği
ve proje müdürlüğü yaptı. 1984 yılında
Tekfen Holding’e geçen Kani Bozbay,
ulusal ve uluslararası birçok projeye
imza attı. Otoyol ve altyapı projelerinde
yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği
yaptı. 2005-2013 yılları arasında, Tekfen
İnşaat’ta Operasyonlardan sorumlu Genel
Müdür yardımcılığı yapan Kani Bozbay,
2013 yılından bu yana İhlas Holding İcra
Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
15
Mahmut Kemal AYDIN
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
(Mali İşlerden Sorumlu)
Abdurrahman GÖK
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
(Hukuk İşlerinden Sorumlu)
Bülent GENÇER
Yönetim Kurulu Üyesi
1957 yılında Kastamonu’da doğan
M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.
1976-1982 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Döner Sermaye Saymanlığı’nda Genel
Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları
arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi
Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştı.
1989 yılında İhlas Holding’te çalışmaya
başlayan Aydın, 1993 ve 1994 yıllarında
İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma
çalışmalarında görev aldı. Halen Mali
İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Murahhas Üyeliği’ni yürütüyor.
1966 yılında Gaziantep’te doğan
Abdurrahman GÖK, 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. 1987 yılında avukatlık ruhsatını
alan ve İhlas Grubunda çalışmaya
başlayan Abdurrahman GÖK,
Ulusal bir radyoda yaklaşık 6 yıl,
özel bir televizyonda ise 1 yıl hukuk
programlarında uzman olarak çalıştı.
Ulusal bir gazetede 5 yıldır hukuk
konusunda köşe yazarlığı yapan GÖK,
AGÖK Hukuk Ofisinin de kuruculuğunu
yaptı. Gayrimenkul Hukuku, Mali Ceza
Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında
uzmanlaşan GÖK, Şubat 2012’de
İhlas Holding’de Hukuk Baş Müşavirliği
görevine getirildi.
1941 İstanbul doğumlu Bülent Gençer,
1962 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1963
yılında İstihkam Subay Temel Kursu’nu
bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
göreve başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim
Enstitüsü Fen Bölümü’nden mezun olan
Gençer, muvazzaf subaylıktan vazife
malulü olarak emekliliğinden sonra,
1966 yılında öğretmenliğe başladı.
Diğer yandan devam ettiği İstanbul
İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden
1969 yılında mezun olan Gençer,
1977’den itibaren İhlas Holding’in
çeşitli ünitelerinde görev aldı. İhlas Vakfı
Mütevelli Heyeti’nde bulunan Gençer,
İhlas Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.
16
YÖNETİM KURULU
Abdullah TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü KURTİŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Müslim SAKAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah
Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi
Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında
lisansüstü çalışma yaptı. 2008 yılında
İhlas Grubuna İhlas Madencilik A.Ş. Mali
İşler Müdürü olarak katılan Tuğcu halen
İhlas Holding A.Ş., İhlas Yayın Holding
A.Ş., İhlas Gazetecilik A.Ş., TGRT Haber
TV A.Ş., TGRT Dijital A.Ş., İhlas Haber
Ajansı A.Ş., Promaş Profesyonel Medya
Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri
A.Ş. ve İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği
yapıyor ve İhlas Yayın Holding Finans
Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.
1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü
Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nden 1975 yılında mezun
olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara
Temsilciliği görevinde bulundu. Daha
sonra İhlas Holding A.Ş. Personel
Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali
İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon
A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve İhlas
Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerini yürüttü. Hüsnü Kurtiş halen,
İhlas Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.
1966 yılında Giresun’da doğdu, 1991
yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu. 1994 yılından
2010 yılına kadar, Türpa Otomotiv A.Ş.,
Türk Barter A.Ş.’de satış ve mali işler
müdürlüğü görevlerinde bulundu. Barter
işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata
uyumu konularında çalışmalar yaptı. 2010
-2012 yılları arasında Damla Holding
A.Ş.’de mali işler müdürlüğü yaptı. 2012
yılından bu yana Turex Turizm’de mali
işler müdürü olarak görev yapıyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
Salman ÇİFTÇİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail CENGİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1971 yılında Sivas’ta doğdu. Uludağ
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı
yıl İhlas Holding A.Ş.’de Bankalar
Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe
Elemanı olarak çalışmaya başladı. 19961997 yılları arasında BKR Işık Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş.’de Vergi Denetçiliği,
1997-2004 yılları arasında İhlas Hayat
Sigorta A.Ş.’de sırası ile Muhasebe
Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe
Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 20042011 yılları arasında JFK Hospital’da Mali
İşler Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılından
bu yana ise Alman Hastaneler Grubunda
Muhasebe Grup Müdürü olarak çalışıyor.
1957 Sarıkamış doğumlu olan Cengiz,
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nden mezun oldu. 1986
yılından itibaren Erzurum’da muhtelif
ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu
olarak çalıştı. Sonraki dönemde, Erzurum
Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited
Şirketi’nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu
Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında
hisselerini devrederek ortaklıktan ve
şirketteki görevinden ayrıldı. 2006-2012
yılları arasında Tekirdağ Çerkezköy’de
bir BDK Yapı Laboratuvarı’na ortak
olarak çalıştı. Şu anda herhangi bir
ticari işletmede ortaklığı ve resmi görevi
bulunmamaktadır.
17
18
YÖNETİCİLER
Kani BOZBAY
İcra Kurulu Başkanı
Kazım ÇALIŞKAN
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Denetleme Kurulu Başkanı
Murat ŞANAL
Finanstan Sorumlu İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı
1977’de Gazi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun
olan Kani Bozbay, 1977-1984 yılları
arasında çeşitli inşaat firmalarında
şantiye şefliği ve proje müdürlüğü
yaptı. 1984 yılında Tekfen Holding’e
geçen Kani Bozbay, ulusal ve
uluslararası birçok projeye imza
attı. Otoyol ve altyapı projelerinde
yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği
yaptı. 2005-2013 yılları arasında,
Tekfen İnşaat’ta Operasyonlardan
sorumlu Genel Müdür yardımcılığı
yapan Kani Bozbay, 2013 yılından
bu yana İhlas Holding İcra Kurulu
Başkanı olarak görev yapıyor.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat Bölümü’nden
mezun olan Çalışkan, Boston
Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek
lisansı yaptı ve çalışma hayatına
Maliye Bakanlığı’nda başladı.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nda Proje Gruplarından
Sorumlu Başkan Yardımcılığı,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu’nda Başkanlık yaptı. Türk
Hava Yolları’nda yöneticilik ve
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini
üstlendi. Doğanlar Yatırım Holding’de
1 yıl CEO’luk yapan Çalışkan, 1 Nisan
2014 itibariyle İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Denetleme Kurulu
Başkanı olarak İhlas Holding ailesine
katıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun olan Şanal,
çalışma hayatına 1988 yılında
Deloitte’te Denetçi olarak başladı.
Vestel’de Bütçe ve Finansal Analizden
Sorumlu Müdür, Frimak Dış Ticaret’te
Bütçe ve Finans Müdürü, Rodop
Tütün Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Finans
Koordinatörlüğü, Erikoğlu Holding’de
Genel Koordinatörlük, Altınyıldız
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikası’nda
CFO ve CIO olarak çalıştı. 18 Nisan
2014 itibariyle Finanstan Sorumlu İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak İhlas
Holding’de görev yapıyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
Mahmut Kemal AYDIN
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz ÖZGÜN
İhlas Holding Ankara Temsilcisi
Abdurrahman GÖK
Hukuk Baş Müşaviri
1957 yılında Kastamonu’da doğan
M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.
1976-1982 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Döner Sermaye Saymanlığı’nda Genel
Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları
arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi
Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştı.
1989 yılında İhlas Holding’te çalışmaya
başlayan Aydın, 1993 ve 1994 yıllarında
İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma
çalışmalarında görev aldı. Halen Mali
İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Murahhas Üyeliği’ni yürütüyor.
1949 yılında Nevşehir’de
doğan Yavuz Özgün, Gazi
Üniversitesi’nden mezun oldu. Milli
Eğitim Bakanlığı’nda Şube Müdür
Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Daire
Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı
ve Genel Müdürlük görevlerinde
bulundu. TBMM’de Daire Başkanlığı
ve Müşavirlik yaptı ve 1995 yılında
emekli oldu. TGRT Genel Müdürlüğü,
İhlas Kolejleri Grup Başkanlığı, İhlas
Hayat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı, İhlas Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel
Müdürlüğü, İhlas Holding Müessese
Müdürlüğü görevlerinde de bulunan
Özgün halen İhlas Holding A.Ş.
Ankara Temsilcisi olarak görev
yapıyor.
1966 yılında Gaziantep’te doğan
Abdurrahman GÖK, 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. 1987 yılında avukatlık ruhsatını
alan ve İhlas Grubunda çalışmaya
başlayan Abdurrahman GÖK,
Ulusal bir radyoda yaklaşık 6 yıl,
özel bir televizyonda ise 1 yıl hukuk
programlarında uzman olarak çalıştı.
Ulusal bir gazetede 5 yıldır hukuk
konusunda köşe yazarlığı yapan GÖK,
AGÖK Hukuk Ofisinin de kuruculuğunu
yaptı. Gayrimenkul Hukuku, Mali Ceza
Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında
uzmanlaşan GÖK, Şubat 2012’de
İhlas Holding’de Hukuk Baş Müşavirliği
görevine getirildi.
19
20
YÖNETİCİLER
Selim DÜZGÜN
İnsan Kaynakları ve
Organizasyonel Gelişim
Genel Müdür Yardımcısı
Muammer GÜRBÜZ
İdari İşler Genel Müdür
Yardımcısı
Serdar KAYAOĞLU
Bilgi Sistemleri Genel Müdür
Yardımcısı
Y. Buğra VARLIK
Planlama ve Bütçe Genel
Müdür Yardımcısı
1979’da Mardin’de doğan
Düzgün, Sakarya Üniversitesi,
Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezunu oldu.
Marmara Üniversitesi Yönetim
ve Organizasyon Bölümü’nde
yüksek lisans yaptı. Aynı alanda
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde
doktorasına devam ediyor.
2000 yılından itibaren çeşitli
şirketlerde İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü olarak görev
yapan Düzgün, 2013 yılından
bu yana İhlas Holding’de İnsan
Kaynakları ve Organizasyonel
Gelişim bölümünde Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapıyor.
1954 yılında İstanbul’da
doğan M. Muammer Gürbüz,
İstanbul Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi, Işık
Mühendislik Fakültesi’nde
Elektrik Mühendisliği bölümünü
bitirdikten sonra, bir süre özel
sektörde elektrik mühendisi
olarak çalıştı. 1981 yılında İhlas
Holding’de çalışmaya başlayan
Gürbüz, Teknik Müdürlük,
Teknik Koordinatörlük
ve Gazete Müessese
Müdürlüğü’nde görev aldı.
1959 yılında İstanbul’da doğan
Serdar Kayaoğlu, Hava Harp
Okulu’nu bitirdi. ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olan Kayaoğlu, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nda
önce pilot, sonrasında ise Bilgi
İşlem Subayı görev yaptı. 1990
yılında İhlas Grubu Bilgi İşlem
Koordinatörü olarak göreve
başlayan Kayaoğlu, 2001
yılında İhlas Finans Kurumu
Teknolojiden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevinden
ayrılarak kendi şirketini kurdu.
2005 yılında tekrar İhlas
Grubu’nda CIO olarak göreve
başladı.
1981 yılında Erzurum’da doğdu.
Aslen Balıkesirli olan Buğra Varlık,
Kocaeli Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünde lisans
eğitimini tamamladıktan sonra
Marmara Üniversitesi’nde
Mühendislik Yönetimi eğitimi aldı.
Ardından Uluslararası İşletmecilik
programında yüksek lisans
yaptı. Varlık, Profesyonel çalışma
hayatına THY’de başladı. Daha
sonra TAV’da İşletme Planlama
departmanında çalıştı. 2009
yılında THY-TAV ortaklığı olan
TGS Yer Hizmetleri Şirketi’nin
kuruluşunda görev aldı. Boeing,
Iata ve Sita ile ortak projeler
yürüten Varlık, IBM PASW Türkiye
ile veri madenciliği çalışmalarını
yürüttü. 2013 yılından bu yana
İhlas Holding’te Planlama ve
Bütçeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapıyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
Abdullah AYDINALEV
İş Geliştirme ve Operasyonlar
(İnşaat) Genel Müdür
Yardımcısı
Faruk KOCA
Türkiye Gazetesi Hastanesi
Başhekimi
1938 Ahlat doğumlu olan
Faruk Koca, İstanbul
1968 yılında Adana’da doğdu.
Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş
Çukurova Üniversitesi İnşaat
Hekimliği’nden mezun oldu.
Mühendisliği bölümünden
Erzincan ve Gümüşsuyu Askeri
mezun oldu. 1991 yılında Tekfen
Holding’de iş hayatına başladı. 20 Hastaneleri’nde ve Kuleli Askeri
Lisesi’nde toplam 22 yıl tabiplik
yıl boyunca çeşitli kademelerde
yaptıktan sonra 1983 yılında
görev yapan Aydınalev, AdanaAlbay rütbesi ile emekli oldu.
Gaziantep bölgelerinde büyük
otoyol projelerinde Şantiye Şefliği İhlas Polikliniği’nde, İhlas Holding
A.Ş. Yönetim Kurulu özel
ve Proje Müdürlüğü görevini
kaleminde, TGRT Denetleme
yürüttü. 2011 yılında İstanbul’a
yerleşerek Yön Group firmasında Başkanlığı’nda, İhlas Holding
İnşaat Genel Koordinatörlüğü
A.Ş. İdari Koordinatörlüğü’nde
görev yaptı. 2004 yılından
yaptı. Bahadır Grup bünyesinde
itibaren Türkiye Gazetesi
Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürüttü. Aydınalev, 2013 Hastanesi Başhekimliği görevine
devam ediyor.
yılından bu yana “İş Geliştirme
ve Operasyonlar (İnşaat)” dan
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak İhlas Holding’de görev
yapıyor.
Hami KOÇ
İhlas Kolejleri Genel Müdürü
1961 yılında Amasya’da doğan
Hami Koç, 1985 yılında Marmara
Üniversitesi’nde lisans eğitimini
tamamladı. İhlas Holding
bünyesinde ve özel sektörde üst
düzey yönetici olarak yer alan
Koç, çeşitli okullarda öğretmenlik,
Müdür Yardımcılığı ve Okul
Müdürlüğü görevlerinde de
bulundu. Bu dönem içerisinde
gerek eğitim amaçlı gerekse
yönetici olarak gittiği birçok ülkede
çeşitli çalışmalar ve araştırmalar
yaptı. Koç, 2006 yılından bu yana
İhlas Eğitim Kurumları’nın Kurucu
Temsilcisi ve Genel Müdürlüğü
görevlerini yürütüyor.
21
İNŞAAT VE
GAYRİMENKUL
YÜKSEK
STANDARDA SAHİP
YAŞAM ALANLARI,
KONFORLU YAPILAR,
SICACIK YUVALAR...
24
YAPIMI
SÜRMEKTE OLAN
PROJELERLE
BİRLİKTE 19 BİNİ
AŞKIN KONUT
İNŞAATIYLA
SEKTÖRÜN ÖNCÜ
KURULUŞLARI
ARASINDA,
GÜVENİLİR BİR
MARKA...
İHLAS İNŞAAT GRUBU
İhlas Holding, Türkiye’deki konut açığının kapatılmasına, yüksek kalitede, güvenli ve sosyal ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde katkı
sağlamak amacı ile 1990 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İhlas İnşaat Grubu, bugüne kadar gerçekleştirilen ve
sürmekte olan projelerle birlikte 19 bini aşkın konut inşa ederek sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor.
İhlas Holding İnşaat Grubu, satın alınan veya kat karşılığı anlaşma yapılan araziler üzerinde yüksek standartlarda yaşanabilir şehirler
inşa etmenin yanı sıra, termal tatil köyleri ve devre mülk sistemleri gibi ihtiyaçları da karşılayarak yaşam alanlarının kalitesini yükseltmeyi
kendine misyon ediniyor.
Grubun hedef müşteri kitlesi ortanın üstü olmakla beraber, villalarda bu kitle üst gelir grubuna çıkıyor. Toplu konut projelerindeki müşteri
kitlesi, İstanbul’da yaşamanın tüm zorluklarından uzakta, ancak metropolün sunduğu konfordan da yararlanmak isteyen kişilerden
oluşuyor. Projelendirilip inşa edilen tüm konut ve tatil köyleri; eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, spor ve eğlence alanları
gibi sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek unsurlarla donatılıyor.
İhlas Holding’in bir alt kolu olarak faaliyet gösteren İhlas Holding İnşaat Grubu’nun ilk projesini 1990 yılında inşaatına başladığı İhlas
Yuva Evleri oluşturuyor. 1992 yılında sahiplerine teslim edilen İhlas Yuva Evleri projesi ile yakalanan başarıyla daha kapsamlı yeni projeler
üstlenmeye karar veren Grup son yıllarda projelerini kendi iştiraklerinden oluşturduğu ortak girişimlerle inşa ediyor.
İnşaat şirketlerinin bir çatı altında toplanması maksadıyla 29 Ocak 2010 tarihinde İhlas İnşaat Holding A.Ş. unvanıyla bir çatı şirketi
kuruldu. İhlas İnşaat Holding çatısı altında İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm A.Ş., İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., Armutlu Tatil ve
Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. bulunuyor.
İhlas İnşaat Grubu, bugüne kadar tamamlanan; İhlas Yuva Evleri, Marmara Evleri I. Kısım, Marmara Evleri 2. Kısım, Bizim Evler I, Bizim
Evler 2, Bizim Evler 3, Bizim Evler 4, Marmara Evleri 3, Güzelşehir ve Marmara Villaları projeleri ile 9.252 konut, 934 villa ve bu projelere
hizmet veren sosyal tesislerin inşasını gerçekleştirdi. Ayrıca Kuzuluk Kaplıca Evleri ve Armutlu Tatil Köyü projelerinde de 3.157 daire inşa
edilerek yaklaşık 13 bin konuta ulaşıldı.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
25
73 bin m2’lik İhlas Holding Merkez Binası, İhlas Holding Eğitim Grubu’na ait Bahçelievler Eğitim Kampüsü ve Marmara Evleri Eğitim
Kampüsü, İnşaat Grubu’nun konut dışında bitirmiş olduğu projeleri oluşturuyor.
İhlas Holding, bu projelerin emsallerine göre yüksek kaliteli, çevreye saygılı, süratli ve ekonomik olarak gerçekleşmesini sağlıyor, nitelikli
teknik personel istihdam ediyor. İhlas Holding, inşaat yapılacak arazileri proje başlangıcında zemin etütleri yaparak satın alıyor ve yüksek
getiri sağlayan lüks konutları uygun fiyatlarla satışa sunuyor.
Kuzuluk ve Armutlu Tatil Köyü projeleri de termal devre mülk projelerinin ülkemizdeki ilk örneklerini oluşturuyor. Kuzuluk Evleri’nde
32.340, Armutlu Tatil Köyü’nde 37.092 adet, toplamda ise 69.432 devre / yıl kapasitesi ile İhlas Holding termal devre mülk tesislerindeki
en büyük pazar payına sahiptir.
Bizim Evler 1, 2, 3, 4 ve 5’te gördüğü yoğun ilgi üzerine, İhlas Holding 1.236 konut ve 59 adet alışveriş merkezinden oluşan Bizim Evler
6 projesinin inşaatına 2013 yılı sonunda başladı. İstanbul, Esenyurt’ta toplam 155.346 m2 alanda, Grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje
Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte geliştirilen Kristalşehir Projesi’nde ise toplam olarak 18 blokta 4.655 konut, 82 adet ticaret alanı
ve sosyal tesisler bulunacak. Grubun en prestijli projesi olacak olan Kristalşehir projesi iki etap halinde inşa ediliyor.
İstanbul, Beylikdüzü’nde Nisan 2012’de başlanan Marmara Evleri 3 Etap Projesi’nde 396 konut ve 38 ticari ünite Ekim 2013’te hak
sahiplerine teslim edildi.
İnşaat Grubu İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları ve Yenimahalle’yi içine alan bölgede 988.000 m2’lik bir alan üzerinde 6306
sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesini geliştirmek ve inşa etmek hususunda da çalışmalara başladı. İhlas Yapı Turizm
Sağlık Ticaret A.Ş. ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nın ortak girişimi olan proje, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa
İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1. etaba ait araziyi teslim etmesi halinde 2014 yılının ilk altı ayında
başlayacak. Teslim edilen 350.000 m2 alan üzerinde 4.500 konut ve ticari alan geliştirilmesi planlanıyor.
ÖNCELİĞİMİZ:
TÜM KONUT
VE TATİL
KÖYLERİNDE
SOSYAL
İHTİYAÇLARA
KAPSAMLI
ÇÖZÜMLER
ÜRETMEK
26
BİZİM EVLER 6
PROJESİ
KAPSAMINDA
ON BLOK, TİCARİ
ÜNİTELER, SOSYAL
TESİSLER, OKUL
VE SİTE ÇARŞISI
İNŞA EDİLİYOR
DEVAM EDEN PROJELER
Kristalşehir
Kristalşehir Projesi, İstanbul Esenyurt’ta, toplam 155.346 m2 arsa üzerinde, Grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve
Ticaret A.Ş. ile birlikte geliştirildi. Proje toplam 18 blokta 4.655 konut ve 82 adet işyeri ile sosyal tesisten oluşuyor. Toplamda 638.454,48
m2 olan bu projenin tamamının 48 ayda bitirilmesi öngörülüyor. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin %43’ü inşa edildi.Projede bulunan
toplam dairelerin %66’sına tekabül eden 2.135 adedi de avans karşılığı satıldı. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi, projenin
tamamlanmasıyla birlikte, dairelerin teslimiyle yapılacak. Bu projenin 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.
Bizim Evler 5
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı Modeli) olarak geliştirilen projeyi, İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. inşa ediyor.
Avcılar, Ispartakule’de 100.789 m2 alanda toplam 710 adet daireden oluşan proje 2014 yılı Haziran ayında teslim edilecek. Aralık Ayı
sonu itibari ile dairelerin %83’ü satıldı. On blok, ticari üniteler ve site çarşısı olarak inşa edilen projede bloklar B+Z+18 normal kat olmak
üzere toplamda 19 kattan oluşuyor.
Bizim Evler 6
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı Modeli) olarak geliştirilen projeyi, İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. inşa ediyor.
Avcılar, Ispartakule’deki projenin inşaatına Ekim 2013’te başlandı, 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 254.888
m2 inşaat alanı bulunuyor. Toplam 1.236 adet daire ve 59 adet işyerinden oluşan projenin, 2013 Aralık sonu itibari ile %15’i satıldı, fiziki
tamamlanma oranı ise %6 seviyesinde yer alıyor. On blok, ticari üniteler, sosyal tesisler, okul ve site çarşısı olarak inşa edilen projede
bloklar B+Z+27 normal kat olmak üzere toplamda 28 kattan oluşuyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
27
TAMAMLANAN PROJELER
Konut Projeleri
Marmara Evleri 3
Kat Karşılığı İnşaat İşi olarak geliştirilen projeyi, İhlas Yapı Tur. ve Sağlık A.Ş. inşa etti. Beylikdüzü Yakuplu’da konumlanan Marmara
Evleri 3 projesinde, toplam 69.338 m2 konut inşaat alanı ve 5.895 m2 işyeri inşaat alanı bulunuyordu. Toplam 396 adet daire ve 38 adet
işyerinden oluşan proje 2013 yılı Ekim ayında tamamlandı, hak sahiplerine teslim edildi.
Bizim Evler 4
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı Modeli) olarak ihale
edilen projeyi, İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Tur. ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi inşa etti.
762 adet daire ve 100 adet işyerinden oluşan proje, 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 8 ay erken tamamlanarak yerleşime açıldı. 2013
yılında ticari blokların da inşaatı tamamlanarak tamamı hak sahiplerine teslim edildi.
Bizim Evler 3
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı Modeli) olarak
ihale edilen projeyi, İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. - İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi inşa etti. İstanbul, Bahçeşehir,
Ispartakule’de toplam 85.700 m2 alandan oluşan projede 680 daire, 1 adet işyeri, alışveriş merkezi, açık spor alanları, yüzme havuzu ve
diğer rekreasyon alanları bulunuyor. Proje Aralık 2011’de tamamlandı.
Bizim Evler 2
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı Modeli) olarak ihale
edilen projeyi, İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi inşa etti.
İstanbul, Ispartakule’de Bizim Evler 1. Etap karşısında inşa edilen proje kapsamında 522 daire, alışveriş merkezi, cami, açık spor alanları
ve diğer rekreasyon alanları bulunuyor. 2009 yılı içerisinde inşa edilen Bizim Evler 2, Aralık 2010’da yerleşime açıldı.
YÜKSEK İNŞAAT
KALİTESİ, ESTETİK
VE HUZURLA
BİRLEŞİP YENİ
BİR YAŞAM
MERKEZİNE
DÖNÜŞÜYOR…
28
İHLAS İNŞAAT
GRUBU,
BUGÜNE KADAR
İNŞA ETTİĞİ
KONUTLARLA,
İNŞAAT
SEKTÖRÜNÜN
GÜVENİLİR
VE BAŞARILI
ŞİRKETLERİNDEN
BİRİ OLDU
Bizim Evler 1
İhlas Holding ve TOKİ tarafından planlanarak yaşama kazandırılan ve Bahçeşehir’in en güzel mevkiinde, 17 blok ve 720 daireden oluşan
Bizim Evler Temmuz 2009’da yerleşime açıldı.
Güzelşehir
Kumburgaz ile Güzelce’nin birleştiği noktada bulunan Güzelşehir, D-100 (E-5)’e bir kilometre cepheli ve tamamı deniz manzaralı bir
yamaçta yer alıyor. İhlas Holding’in, Güzelce Villaları olarak yürüttüğü ve bir taşeron firmaya inşa ettirdiği 675 villa ile çeşitli sayıda işyeri
ve sosyal tesisten oluşan proje tamamlandı ve teslim edildi. Projenin, 67.712 m2 arsa üzerinde, 135 adet villa ve bir adet okuldan oluşan
ikinci etabı ise Grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından tamamlandı.
Marmara Evleri 2. Kısım
Toplam inşaat alanı 256.630 m2 olan ve 2.186 daireyi kapsayan proje, 170 bin m2’lik bir arazi üzerinde inşa edildi. Tüm çevre
düzenlemeleri, sosyal tesisleri ve altyapıları tamamlanan proje, 2001 yılı Ağustos ayında bitirildi ve yerleşime açıldı.
Marmara Evleri 1. Kısım
Marmara Evleri, bölgenin en büyük ve kapsamlı konut projesi olarak İstanbul Haramidere’de, Ambarlı Koyu’na hakim tarihi Reşitpaşa
Çiftliği’nin 700 bin m2’lik arazisi üzerinde inşa edildi. Toplam 2.856 daire ve 27.500 m2 büyüklüğündeki alışveriş merkezi, temel eğitim
okulu, poliklinik ve sosyal tesislerden oluşan proje, 1997 yılında bitirilerek sahiplerine teslim edildi.
Marmara Villaları
İhlas Holding İnşaat Grubu tarafından yapılan İhlas Marmara Villaları, Yakuplu Beldesi’nin tarihi Reşitpaşa Çiftliği mevkiinde bulunuyor.
300 bin m2’lik bir arazi üzerinde inşa edilen sitede 134 adet villa yer alıyor. Proje 1998 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.
İhlas Yuva Evleri
1990 yılında başlayan ve iki yıl gibi kısa bir sürede sahiplerine teslim edilen İhlas Holding’in ilk toplu konut projesi İhlas Yuva Evleri, 44 bin
m2 üzerine 23 blok, 996 daire olarak inşa edildi.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
29
Turizm ve Sağlık Tesisleri
Armutlu Tatil Köyü
Yalova’nın Armutlu ilçesi Bozburun mevkiinde bulunan Armutlu Tatil Köyü, ormanla kaplı, deniz kıyısında 200 bin m2’lik bir arazi üzerinde
yer alıyor. Tamamı deniz manzaralı 11 blok ve her biri kaplıca suyuna sahip 1.686 daireden ve 37.092 adet devre mülkten oluşuyor.
Türkiye’nin en büyük ve en geniş kapsamlı termal tatil köyü olan tesisin inşaatı 2004 yılı ortasında tamamlandı.
Kuzuluk Tatil Köyü
Kuzuluk Kaplıca Evleri, ülkemizdeki ilk termal devre mülk projesi olarak, Sakarya’nın Akyazı Kuzuluk bölgesinde çevresi ormanlarla kaplı
olan 200 bin m2’lik bir arazide kuruldu. Proje toplam 1.470 daire ve 32.340 adet devre mülkü kapsıyordu. Proje dahilinde ilk etapta yer
alan 1.120 adet daire, 20 blok halinde inşa edildi. Kuzuluk Kaplıca Evleri 2. Kısım da aynı bölgede 350 daire 7.700 devreden oluşacak
şekilde 1997 yılının sonbahar aylarında başladı ve 2000 yılında sahiplerine tapuları verilerek teslim edildi.
Diğer
İhlas Holding Genel Merkez Binası
İhlas Holding Genel Merkez Binası, 16.517 m2’lik bir arsa üzerine inşa edildi. 73 bin m2 kapalı alana sahip olan binada ayrıca helikopter
pisti ve hangarı, 400 araçlık kapalı otopark, 500 kişilik konferans salonu, 2 bin kişilik yemekhane, fitness center, sauna gibi sosyal tesisler
de bulunuyor.
Bahçelievler Eğitim Kampüsü
30 bin m2’lik bir kapalı alana sahip olan Bahçelievler Eğitim Kampüsü, 78 derslik, 600 kişilik bir yurt, kapalı spor salonu, 450 kişilik
konferans salonu, iki adet halı saha ve 750 kişilikte yemek salonundan oluşuyor. Kampüs 1997 yılında bitirilerek hizmete açıldı.
Marmara Evleri Eğitim Kampüsü
17.500 m2’lik bir kapalı alana sahip olan Marmara Evleri Eğitim Kampüsü, 96 derslik, 450 kişilik konferans salonu ve 750 kişilik yemek
salonundan oluşuyor. Kampüs, 1996 yılında bitirilip hizmete açıldı.
BAHÇELİEVLER
EĞİTİM KAMPÜSÜ,
78 DERSLİK,
600 KİŞİLİK BİR
YURT, KAPALI
SPOR SALONU,
450 KİŞİLİK
KONFERANS
SALONU, İKİ ADET
HALI SAHA VE 750
KİŞİLİKTE YEMEK
SALONUNDAN
OLUŞUYOR
30
ARMUTLU TATİL
KÖYÜNDE
SOSYAL
YAŞAMI
ZENGİNLEŞTİREN
TESİSLERLE
DOĞA İÇİÇE…
ARMUTLU TATİL VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. (İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ)
İhlas Holding, insanların tatil ihtiyaçlarını aynı zamanda sağlıklarını geri kazanabildikleri ortamlarda karşılamalarını hedefleyerek, Kuzuluk
Kaplıca Evleri ile başlattığı Termal Sağlık Tatil Köyleri projelerini Armutlu Tatil Köyü ile sürdürdü.
Armutlu Tatil Köyü, kaplıcanın sıcaklığını, ormanın yeşilliği ve Marmara Denizi’nin serinliği ile buluşturarak, kalabalık ailelerin bile tatillerini
kolaylıkla ve hesaplı olarak yapabilmelerini sağlıyor. Armutlu Tatil Köyü, sakinlerine tatil ortamında tedavi olabilme, doğanın ve nitelikli
sosyal tesislerin olanaklarından aynı anda yararlanma imkânı sunuyor.
Devre mülk sistemiyle işleyen Armutlu Tatil Köyü, 105-98-85-70-50 m2 büyüklüğünde tam donanımlı 1.686 daireden oluşuyor. Tesiste
ayrıca, açılıp kapanabilen, bay - bayan ayrı kullanımlı iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, aquapark, saunalar, kür
merkezleri, masaj salonları, bowling salonu, cep sineması, futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, fitness center,
squash, alışveriş merkezi, kafeteryalar, restoranlar ve su oyun alanları merkezi bulunuyor.
Armutlu Tatil Köyü’nde 2010 yılında Çamur Terapi Merkezi, 2011 yılı içerisinde Tuz Tedavi Odası, 2012 yılında ise 6 üniteli Balık Terapi
merkezi hizmete açıldı. 2013 yılında ise devre mülk sahipleri için 2. el satış hizmet birimi kuruldu.
2012 yılında İhlas Armutlu Tatil Köyü kongre turizmi ve ferdi kiralamayı ön planda tuttu. 2012 yılında 102.000 Gece/daire kiralama
gerçekleşmişken 2013 yılında bu rakam 113.000’e, 2012 yılında toplantı yapan kurum sayısı 160 civarında iken, 2013 sonu itibariyle bu
sayı 167’ye ulaştı.
İhlas Armutlu Tatil Köyü’ndeki ticari alanların tamamı İhlas Holding A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunuyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
31
KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
(KUZULUK TATİL KÖYÜ)
İhlas Holding, sağlık alanında bir ilki gerçekleştirerek, devre tatil sistemiyle kaplıca turizmini birleştirdi, İhlas Kaplıca Evleri’nde ailelerin
sağlık ve tatil ihtiyaçlarını ekonomik ve yüksek standartlarda karşılayabilme imkânı sağladı. Sağlık, turizm ve inşaat sektörlerinin kavşak
noktasında yer alan Kuzuluk Kaplıca Evleri, Sakarya - Adapazarı ili Akyazı ilçesi Kuzuluk Beldesi’nde bulunuyor.
Ülkemizdeki ilk termal devre mülk projesi olan İhlas Kaplıca Evleri, çevresi ormanlarla kaplı olan 200 bin m2’lik bir arazide inşa edildi. 27
blokta toplam 1.470 adet apart devre mülk dairesi yer alıyor.
Her türlü konfora sahip olan daireler dört kişilik bir ailenin bütün ihtiyaçları düşünülerek apart olarak planlandı. Dayalı - döşeli dairelerdeki
banyolarda günün her saatinde kaplıca suyu bulunuyor. Ayrıca her dairede normal soğuk - sıcak su devamlı hazır. Tatil köyünde, aynı
anda yaklaşık 4 bin - 5 bin kişi bulunabiliyor.
Kaplıca, halı sahası, basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk parkları, açık alan spor aletleri, restoranlar ve eğlence merkezi
olmak üzere dopdolu bir sosyal hayatla, eksiksiz bir tatil yapma imkanı sağlıyor ve sosyal aktiviteler için her şeyin düşünüldüğü modern
bir tesis sunuyor.
Kaplıcaların suyu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı ve kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurlarını, hekim
kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere)
kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji
sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir
cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik
rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler
örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı olarak kullanılabilir nitelikte olduğu belirtildi.
İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren İhlas Kuzuluk Termal Otel, iki apart oda, üç suit oda, 60 standart
oda, 130 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Otelde ayrıca 90 ve 45 kişilik çok amaçlı salonlar, 200 kişilik 2. sınıf lokanta, 150 kişilik
yemek salonu, 300 kişilik açık yemek alanı, çocuk oyun odası, çocuk oyun parkı, 3 adet termal özel banyo, 2 adet masaj ünitesi, sauna,
satış ünitesi, kuaför ve 80 araçlık otopark bulunuyor. Müşterilerine Kuzuluk’un eşsiz doğal güzellikleri ve şifalı kaplıca suyunun yanı sıra
sıcak ve güler yüzlü hizmet sunan İhlas Kuzuluk Termal Otel’de 22 kişi çalışıyor.
Önümüzdeki dönemde yapılacak olan ilave tesislerle Otel, bir sağlık tesisi haline dönüştürülerek gerek yurt içi gerekse yurt dışından
müşterilerine, uzman doktorların denetiminde termal suların şifasını sunacak. Yurt dışında yaygın olan termal turizminin ülkemizde de
gelişmesi için öncelikli adres olmak İhlas Kuzuluk Termal Otel’in en büyük hedefini oluşturuyor.
UZMAN
DOKTORLARIN
DENETİMİNDE
TERMAL SULARIN
ŞİFASIYLA TEDAVİ
OLMA FIRSATI...
medya ve
İletİşİm
TÜRKİYE’NİN EN
ÜCRA KÖŞESİNDEN
DÜNYANIN EN UZAK
UCUNA KADAR
HERYERDE, ÇAĞIN
HIZINI YAKALAYAN
HABERCİLİĞİN
MERKEZİ
34
SAHİP
OLDUĞUMUZ
DENEYİM
VE HER YIL
GÜNCELLENEN
TEKNİK
ALTYAPIMIZLA
MEDYA
DÜNYASINDA
İLKLERE İMZA
ATIYORUZ
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
İhlas Yayın Holding, 10 Temmuz 2003’te İhlas Grubu’nun medya sektöründeki iştiraklerini tek çatı altında birleştirmek ve yönetimde
etkinliği artırmak amacıyla kuruldu. İştiraklerinin tüm faaliyetlerini izleyen İhlas Yayın Holding, ayrıca her türlü yatırımları konusunda da
onlara gereken desteği sağlar. En büyük görevi medya grubu şirketleri arasındaki sinerjiyi artırmak olan İhlas Yayın Holding, bu misyonu
doğrultusunda sahip olduğu kurumsal ilkelerini belli yöntemler dahilinde bütün iştirakleriyle paylaşır.
İhlas Yayın Holding’in yazılı, görsel ve elektronik medyada büyük başarılara imza atmış olan iştirakleri, doğru haberi, yorumsuz, tarafsız
ve toplumu huzursuz etmeden iletmek ilkesiyle faaliyetlerine başladı ve istikrarlı çizgisini kurulduğu günden bugüne kadar korudu. İhlas
Yayın Holding, 25 - 26 Ekim 2010’da hisselerini halka arz etti, İhlas Yayın Holding hisseleri ise 5 Kasım 2010’da BIST’de işlem görmeye
başladı.
İhlas Yayın Holding’in yazılı medyadaki iştiraki olan Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve
kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya sektöründe yer alıyor.
İhlas Yayın Holding’in bir diğer iştiraki İhlas Haber Ajansı (İHA) ise, yapılan çalışmalar ile ulusal medyanın olduğu kadar yerel ve bölgesel
medyanın da haber ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde temin etmelerinde ajans olarak önemli destek veriyor.
TGRT Haber TV, doğru, tarafsız ve gerçek haberci kimliğini yıllardır koruyor ve ilkesini “Hayatın Kendisi Haberciliğin Merkezi” olarak ilan
ediyor. Sabah kuşağından gece yarısına kadar, saat başlarında yayınlanan haber bültenleriyle izleyiciye dünya ve Türkiye gündeminden
haberler sunuyor.
TGRT Haber TV tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren TGRT FM, yarışma programlarından çocuk programlarına, kültür, sanat ve kadın
programlarından, spor, sohbet, magazin programları ve radyo tiyatrolarına kadar geniş bir program yelpazesi ile toplumun her kesimine
hitap ediyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
35
22 Nisan 2010 tarihinden itibaren TGRT Belgesel olarak yayın yapan TGRT Dijital TV, kültür, medeniyet, tarih ve manevi değerlere sahip
çıkmak amacıyla bu doğrultuda bir yayın politikası izliyor.
Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinerek reklam sektöründeki hızlı rekabet ortamında sürekli kendini yenileyen ve kalitesini artırarak
faaliyetlerini sürdüren İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Ltd. Şti., sektör içerisinde üretici tam hizmet reklam ajansı olarak
tanınıyor.
İletişim Magazin ve İhlas Fuarcılık şirketlerini bünyesinde bulunduran İhlas Gelişim A.Ş. - İhlas Dergi Grubu yayınladığı sektörel dergiler,
ilaveler, kataloglar, resmi fuar ekleri ve yurt dışı spesifik projeleri ile alanında beğeni ile takip ediliyor.
2013 yılında faaliyetlerine başlayan Dijital Varlıklar, online medyanın günümüzde ve gelecekte büyük bir öneme sahip olduğunun
bilincinde olarak, çalışmalarını bu yönde şekillendiriyor.
2013 yılı sonu itibariyle İhlas Holding’in İhlas Yayın Holding’e iştirak oranı %65,15’tir.
2013 yılı sonu itibariyle İhlas Yayın Holding’in iştirakleri ve iştirak yüzdeleri
Bağlı ortaklık ve iştirakler
İhlas Gazetecilik A.Ş. (Türkiye Gazetesi)
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA)
TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber TV)
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Belgesel TV)
İletişim Magazin Gazt. San ve Tic. A.Ş. İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti. İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi
Etkin Pay (%)
%56,55
%75,00
%98,96
%99,63
%79,80
%77,28
%84,00
%93,13
%98,03
%45,00
TÜRKİYE’NİN
EN ÜCRA
KÖŞESİNDEN
DÜNYANIN
EN UZAK
UCUNA KADAR,
ÇAĞIN HIZINI
YAKALAYAN
HABERCİLİĞİN
MERKEZİ
36
TÜRKİYE
GAZETESİ,
“YENİ
TÜRKİYE’NİN
YENİ
TÜRKİYESİ”
SLOGANIYLA,
LOGOSUNU VE
TASARIMINI
TAMAMEN
YENİLEDİ
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. (TÜRKİYE GAZETESİ)
Türkiye Gazetesi; Türk basınında, yayın hayatına başladığı 22 Nisan 1970 tarihinden bugüne, sahibi ve yayın politikası değişmeden
faaliyetlerine devam eden tek gazetedir. Evrensel ve çağdaş değerlere bağlı yayıncılık çizgisini benimseyen Türkiye Gazetesi, gerçek ve
doğru habercilik anlayışına sahip olmanın yanı sıra basın-yayın ahlak ve ilkelerini de tavizsiz uygular.
Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir
yayın organı olarak medya sektörünün en istikrarlı kuruluşlarından biridir.
İçeriğinin yanı sıra güçlü bir teknik altyapıya da sahip olan Türkiye Gazetesi’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya’da
kendi baskı tesisleri bulunur. Türkiye Gazetesi’nin sadece İstanbul tesisinin kapasitesi saatte 55 bin adet gazetedir. Ankara, İzmir, Adana,
Trabzon ve Antalya’da bulunan baskı tesisleri sayesinde, yerel haberlerle desteklenen sayfalar üreterek her bölgenin gündemine hitap
edilir. Ayrıca sahip olduğu bu altı matbaada; ulusal ve yerel bir çok gazetenin baskısı yapılır.
Bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Türkiye Gazetesi, İhlas Grubu şirketlerinden İhlas
Pazarlama A.Ş.’nin bayileri vasıtasıyla ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı da yapar. ABD ve Japonya başta olmak üzere dünyada
da yaygın olarak uygulanan elden dağıtım sistemi, okuyucu ile sağlam bir iletişim kurar ve satış istikrarı getirir. Elden dağıtım ağı aynı
zamanda İhlas Grubu’nun pazarlama faaliyetlerine önemli bir müşteri tabanı sağlar.
Gazete, 2013 yılı başında ebadı daraltılarak yeni boyutuyla daha rahat okunabilen bir hale geldi. Bilgi çağının imkânlarını ve teknolojisini
de kullanarak değişimini “yeni gazetecilik anlayışı” ile sürdürme kararında olan Türkiye Gazetesi, 17 Eylül 2013 tarihinden itibaren mesleki
geleneklerini ve ilkelerini koruyarak tasarımında, içeriğinde ve yazar kadrosunda çok önemli değişiklikler yaptı.
Bu değişimlerini “YENİ TÜRKİYE’NİN YENİ TÜRKİYESİ” sloganıyla formüle eden Türkiye Gazetesi, uzun ve titiz değerlendirmeler
sonunda logosunu ve tasarımını tamamen yeniledi, yazar kadrosuna; Melih Altınok, Yıldıray Oğur, Burçu Çetinkaya, Fuat Uğur, Prof. Dr.
Burak Arzova, İbrahim Kahveci, Ercan Gürses ve Ceren Kenar gibi önemli kalemleri kattı. Spor sayfaları ise, Ümit Karan ve Alpay Özalan
gibi Türk futbolunun önemli isimlerinin transferi ile “marka” değerini güçlendirdi.
Gazetenin internet sitesi www.tg.com.tr (www.turkiyegazetesi.com.tr) için 2012’de başlatılan yenileme ve güçlendirme çalışmaları
2013’te de devam etti, bu çabalar sonunda önemli başarılar elde edildi. Genç ve dinamik kadrosu ile internet haberciliğinde önemli işlere
imza atan www.turkiyegazetesi.com.tr sitesi, 2 yıl önce 20.000 - 26.000 civarında olan günlük hit sayısını 180.000 - 250.000 aralığına
yükseltti.
14 Haziran 2010 tarihinden bu yana İhlas Gazetecilik A.Ş. hisse senetleri, IHGZT ISIN kodu ile BIST’te işlem görüyor.
2013 yılı sonu itibariyle İhlas Yayın Holding’in İhlas Gazetecilik’teki iştirak oranı %56,55, İhlas Holding’in ise %6,92’dir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
37
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA)
Türkiye’nin görüntülü haber servisi yapan ilk ajansı olan İhlas Haber Ajansı (İHA) 1993 yılında kuruldu. Doğru, hızlı ve objektif haberciliği
kendisine ilke edinen ve kurulduğu yıldan itibaren teşkilatlanma ve teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam eden İHA, bugün
Türkiye’nin başarılı haber ajanslarından biri...
Yurt içi ve dışındaki 140 bürosunda kadrolu ve telifli çalışan 900’ü aşkın personeli ile İHA günde ortalama 200 görüntülü, 850 de yazılı
ve fotoğraflı haber üretir. Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde 100’den fazla televizyonun yanı sıra çok sayıda gazete, web sitesi, dergi ve
kurum olmak üzere, abone sayısını 2013 yılında 1700’e ulaştıran İHA, Türkiye’nin önemli bir ajansı konumundadır. Türkiye’nin hemen
hemen bütün il ve ilçelerinden ve dünyanın 35 ülkesinden görüntü, fotoğraf ve haber geçebilme yeteneğine sahip olan İHA, haberlerini
abonelerine uydu ve internet üzerinden gönderir. Türkiye ve dünya çapındaki 250 görüntü geçiş noktasına ilaveten çoğu Türkiye dışında
32 tane uplink istasyonu bulunan İHA, bu sayede olayların kaynağına çok hızlı ulaşarak görüntüleri uydu üzerinden tüm dünyaya anında
geçebilme yetisine sahiptir.
1996 yılından itibaren yurt dışı bürolarını açmaya başlayan İHA bugün 5 kıtadaki haber üretimi ve uydu operasyonları ile dünyanın da
saygın haber ajansları arasındaki yerini aldı. Hizmet çeşitliliğini teknolojik altyapısının güçlenmesine paralel olarak artıran İHA, 1998’de
Arapça ve İngilizce haber servisine başladı. 11 Eylül olayları sonrasında değişen dünya konjonktürüyle birlikte, faaliyet alanını İran, Irak,
Afganistan, Pakistan, Rusya, Yunanistan, Kosova, İsrail, Filistin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde yoğunlaştırdı. Sonraki yıllarda
Washington, Kahire, Hartum, Atina ve İslamabad ofislerini açarak tam teşekküllü stüdyo ve uplink cihazları ile donattı.
İHA’nın kendi teknik kadrosu tarafından geliştirilen bir yazılım sayesinde görüntülerin dijital arşivde saklanmasını sağlayan sistem
dünyadaki örneklerinden çok önce işletmeye alınarak 850 binin üzerinde görüntü depolandı. Aynı şekilde, 1997 yılından itibaren 3 milyon
353 bin yazılı haber ve 4 milyon 847 bin fotoğraf, bilgisayar ortamında saklanıyor. Dijital arşivde duran bu zenginliklere internet üzerinden
erişilmesine ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına imkân verecek yazılım geliştirme çalışmalarına 2012 yılından bu yana devam ediliyor.
Yazılımı yine İHA tarafından gerçekleştirilen ve 2012 yılında devreye alınan haber otomasyon uygulaması sayesinde internet erişiminin
olduğu her yerden sisteme doğrudan haber girişi sağlandı. Bu yenilik İHA’nın muhabir ve redaktör ağını birkaç kat daha genişletti ve
haberin daha hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılmasına katkı sağladı.
İhlas Haber Ajansı görüntülü haber ürünlerini abone televizyon kanallarına 1997’den beri önce VBI sonra SDC sistemi ile uydu üzerinden
aktarıyor. Bu aktarma ortamının yanı sıra görüntüler, 2014 yılı içinde profesyonel bir yazılım aracılığıyla abonelere internet üzerinden
de aktarılacak. Halen yapılmakta olan HD geçiş hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası abone ve müşterilere HD (High Definition)
görüntü servisine de başlanması planlanıyor.
2014 yılında da yaklaşık 700 bin ABD doları revize yatırım yapacak olan Ajans, ilk etapta 15 adet orta boy kartlı kamera, 15 adet küçük
boy kartlı kamera ve 20 adet profesyonel fotoğraf makinesi alımı gerçekleştirecek.
2013 yılı sonu itibariyle İhlas Holding A.Ş.’nin İHA’daki iştirak oranı %24, İhlas Yayın Holding’in iştirak oranı ise %75’dir.
İHA: 5 KITADA
ÜRETTİĞİ
HABERLER
VE UYDU
OPERASYONLARI
İLE DÜNYANIN EN
SAYGIN HABER
AJANSLARINDAN
BİRİ
38
TGRT HABER VE
TGRT FM:
TÜRKİYE VE
DÜNYA
GÜNDEMİ,
UZMAN
KONUKLARIN
GÖRÜŞLERİ,
OLAYLARA
IŞIK TUTAN
DEĞERLENDİRMELER
TGRT HABER TV A.Ş.
İhlas Grubu, Türkiye Gazetesi (İhlas Gazetecilik A.Ş.) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ile dünyanın ve yurdun gündeminde yer tutan haberleri
hazırlamaktaki tecrübesini, 29 Ekim 2004’de yayın hayatına başlayan TGRT Haber’e (TGRT Haber TV A.Ş.) aktardı.
İlkesi “Hayatın Kendisi Haberciliğin Merkezi” olan, doğru, tarafsız ve gerçek haberci kimliğini yıllardır başarıyla koruyan TGRT Haber,
sorumluluktan ödün vermeden faaliyetlerini sürdürerek, istikrarlı habercilik anlayışıyla, izleyicinin büyük beğenisini ve güvenini kazandı.
Kanal, 24 saat canlı yayınlanan haber bültenleriyle dünya ve Türkiye gündeminden haberler sunuyor. Yurt içinde ve ülke dışında
gündeme ilişkin konularla ilgili uzman konukların görüşlerini de canlı yayınlarla izleyiciye iletiyor.
Türksat uydusu üzerinden yayınını Avrupa ve Asya’ya ulaştıran TGRT Haber, Avrupa’daki Türklerin yeni haber alma kaynağı haline geldi.
Ayrıca, Digiturk, D-Smart, Teledünya, Tivibu dijital platformları ve internet üzerinden (www.tgrthaber.com.tr) canlı yayın ile geniş kitlelere
ulaşıyor.
TGRT Haber TV, 2013 yılında HD kalitesinde yayın için gerekli olan ilk basamak kameralardan son basamak yayın antenlerine kadar
yenilendi. Stüdyolar da tamamen yenilenmiş olup 16/9’luk yayın formatına geçildi. 2014 yılında logo değişimi planlanıyor ve yeni
programlarla yayın akışı daha dinamik hale gelmesi hedefleniyor.
İhlas Yayın Holding’in TGRT Haber’deki iştirak payı %98,96’dır.
TGRT FM
TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliğinin altında faaliyet gösteren TGRT FM, 4 Ekim 1993’ten itibaren programlı yayıncılık yapıyor.
Profesyonel yayıncılık anlayışıyla, dinleyicilerine kaliteli programlar sunan TGRT FM, günümüzün en son teknolojileri ve programlı
yayıncılığı ile farklı bir yayın çizgisi takip ediyor.
Son teknoloji cihazlarla donatılmış bir yayın, bir kayıt, iki de montaj stüdyo ekipmanları 2013 yılında IP tabanlı ses mikserleri ile yenilenen
TGRT Haber. tamamen dijital donanıma sahip altyapısıyla yeni yerinde hizmete başladı. Ekonomik ömrünü tamamlamış FM vericilerinin
büyük bir bölümü ise daha az enerji sarfiyatı ile daha çok RF gücü veren FM vericiler ile yenilendi ve 2014 yılı içinde bu yenileme
çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
39
2013 yılında güçlü bir habercilik sağlamak, dinleyicilerine haber alanında daha iyi hizmet verebilmek için günün çeşitli saatlerinde
ve özellikle akşam ana haber saatinde TGRT HABER TV ile ortak yayın gerçekleştirdi ve bu yayın hizmetine 2014 yılında da devam
edilmesine karar verildi.
TGRT FM; Türkiye genelinde bulunan 125 vericisi ile radyolardan, Türksat 2A uydusunun kapsadığı her yerde dijital uydu alıcısından,
2012 yılından beri ise dört farklı formatta dünyanın herhangi bir yerinde internetten dinlenebilir. Radyo frekans ve uydu frekans bilgilerinin
güncel hali www.tgrt-fm.com.tr web sitesinde mevcuttur.
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. (TGRT BELGESEL TV)
TGRT Digital TV Hizmetleri, TGRT Pazarlama logosu ile gün boyu TV Marketing formatı ile yayın yaparken, 22 Nisan 2010 tarihinden
itibaren, TGRT Belgesel olarak kanal adını değiştirerek tamamen programlı yayıncılığa başladı.
TGRT Belgesel, kültür, medeniyet, tarih ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve bu doğrultuda bir yayın politikası izleyerek insanlığa
hizmet sunabilmek amacıyla hizmet verir.
TGRT Belgesel, tarih, medeniyet, kültür, sanat, tabiat, manevi değerlerin dile getirildiği belgesellerden meydana gelen bir içerikle eğitici,
dinlendirici ve bilgilendirici yayın politikası ile 24 saat boyunca kesintisiz yayın yapar. Diğer belgesel kanallarından farklı olarak uydudan
herhangi bir abonelik sistemine ihtiyaç olmadan ücretsiz olarak izlenebilir.
Yurt içindeki kültür ve tabiat varlıklarımızın daha geniş biçimde tanıtılması amacıyla kaliteli belgesellerin yapımına yeni dönemde de
devam edilecek. Bu maksatla 2013 yılında yayına girmiş olan Seyyah-ı Fakir, Velhasıl, Kıyıdan Köşeden Hikayeler programlarının yeni
bölümlerinin yapım ve yayını 2014 yılında da sürecek ve en az 5 adet daha yeni programın yayına girmesi için çalışmalar devam edecek.
Diğer taraftan yaklaşık 3 senedir Devri Alem adlı belgesel programı ile Türk ve Osmanlı medeniyetinin dünya üzerindeki izlerini araştıran
ve en objektif şekli ile ekranlara taşıyan Kanal, ayrıca yabancı kaynaklı yeni tabiat ve hayvan belgesellerinin yayınına devam edecek.
2013 yılının sonuna doğru teknik alt yapısını tamamen yenileyen ve yeni stüdyoları hizmete giren Kanal, 2014 yılı için canlı programların
yapılmasını hedefliyor. Yayın standardının 4-3 formatından dijital 16-9 formatına geçirilmesi de planlar arasında yer alıyor.
2014 yılı içinde yayınların TİVİBU, Teledünya gibi dijital platformlarda yayına çıkması için hazırlıklar sürüyor. Öte yandan RTÜK tarafından
açılmış olan sayısal karasal ihalesinin kazanılması sayesinde, yayınlar en kısa zamanda vericiler vasıtası ile de izleyicilere iletilebilecek ve
böylelikle çok daha büyük kitlelere ulaşma imkanı olacak.
Yayınlar TGRT Belgesel web sayfası üzerinden de izlenebilir.
KÜLTÜR,
MEDENİYET
VE İNSANLIK
TARİHİNE
TUTULAN
AYNA...
40
KOBİ’LERİN
SESİNİ DUYURAN
VE ONLAR
İÇİN ETKİLİ
BİR İLETİŞİM
PLATFORMU
SUNAN
SEKTÖREL
YAYINLAR,
FUARLAR
İHLAS GELİŞİM YAYINCILIK A.Ş.
İhlas Holding’in dergicilik ve fuar organizasyon şirketlerini barındıran çatı şirketi; İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. bu faaliyetlerini, İletişim
Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. vasıtası ile yürütür.
İhlas Dergi Grubu, 2007 yılı Aralık ayında, İhlas Yayın Holding’in %84 oranında iştirakiyle İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. unvanı ile bir çatı
altında toplandı.
Yayınladığı sektörel dergiler, ilaveler, kataloglar, resmi fuar ekleri ve yurt dışı spesifik projeleri ile İhlas Dergi Grubu, alanında beğeni
ile takip ediliyor. Türk ekonomisine sürekli iş geliştirme projeleri sunan İhlas Dergi Grubu, başarılarını artırarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Grubun en önemli hitap alanını Türkiye Gazetesi’nin tabanını da teşkil eden esnaf ve KOBİ’ler oluşturuyor.
2013 yılında yayın hayatına başlayan Sleep Tech, Fashion Turkey ve Sustainnovation dergileriyle birlikte toplam dergi sayısı 30’a çıktı.
İhlas Fuarcılık ve İletişim Magazin Yayıncılık şirketleri birçok farklı sektöre yönelik olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek müşteri odaklı
yapısı gerekse yeni fikirler üretme becerisi sayesinde Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi başararak fuarlarında gerçek bir
iş geliştirme dünyası oluşturuyor. Ulusal ve uluslararası turizm, zirve ve benzeri etkinlikler de yapan İhlas Fuar Hizmetleri, 2013 yılında
daha önce planlamış olduğu eğitim fuarının sektörden rağbet görmediğini tespit edip hemen ISOF, İstanbul Optik ve Oftalmolojik Ürünler
Fuarı’nı hayata geçirdi. İhlas Fuar, gelecek yıllar için yeni sektörlerde fuarlar yapmayı planlıyor. Nisan 2014’te Türkiye’nin ilk yatak fuarı
olacak olan Sleep Well Expo Fuarı’na hazırlanıyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
41
İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin çatısı altında faaliyet gösteren İletişim Magazin’in amacı gazete, dergi, kitap, ansiklopedi ve dergi
çıkarmak, basmak, dağıtmak ve pazarlamaktır. Şirket’in pek çok farklı sektöre yönelik dergi ve gazeteleri bulunur.
İletişim Magazin, 2013 yılında 3 yeni dergi çıkardı, mevcut yayınların iç ve dış pazarlardaki etkinliğini daha da artırdı. Gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında daha fazla fuara katıldı ve dergilerin tamamını App Store ve Android uygulamalarına dahil etti.
İletişim Magazin 2014 yılında, yurt içi ve yurt dışı dağıtımlarının yanı sıra elektronik dergiler için reklam satışlarını da artırmayı hedefliyor.
Bu çerçevede dergilerin iPhone, iPad, Android ve Windows 8 uygulamaları üzerinden okunabilirliği için, güçlü sağlayıcılarla işbirliğine
gidilecek ve okunurlukları artırılacak.
A- ÇOCUK DERGİLERİ (3 yayın)
1- Türkiye Çocuk Dergisi
2- Toyuncak Dergisi
3- Baby Store Dergisi
B- TEKSTİL VE İÇ DEKORASYON
DERGİLERİ (11 yayın)
4- Tekstil & Teknik Dergisi
5- Konfeksiyon Teknik Dergisi
6- Home Textile Exports Dergisi
7- Contract Textile International Dergisi
8- Perde Sistemleri & Aksesuarları Dergisi
9- Decor Dergisi
10- Sleep Well Dergisi
11- Sleep Tech Dergisi
12- Fiber & Yarn Trends Dergisi
13- Fashion Turkey Dergisi
14- Sustainnovation Dergisi
C- YEMEK, YEMEK KÜLTÜRÜ VE KADIN
DERGİLERİ (3 yayın)
15- Yemek Zevki Dergisi
16- Food Turkey Dergisi
17- Beauty Turkey Dergisi
D- OTOMOTİV DERGİLERİ (1 yayın)
18- Automotive Exports Dergisi
E- BİLİŞİM DERGİLERİ (1 yayın)
19- IT Network Dergisi
F- YAPI VE İNŞAAT DERGİLERİ (4 yayın)
20- Yapı Malzeme Dergisi
21- Nalbur Teknik Dergisi
22- Boru ve Teknolojileri Dergisi
23- Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi
G- SAĞLIK DERGİLERİ (2 yayın)
24- Medikal Teknik Dergisi
25- Pharma Turkey
H- DİJİTAL BASKI, MATBAA, KAĞIT VE
OFİS SİSTEMLERİ DERGİLERİ (3 yayın)
26- Dijital Teknik Dergisi
27- Matbaa Teknik Dergisi
28- Print on Demand
I- TURİZM AĞIRLAMA ve KONAKLAMA
DERGİLERİ (1 yayın)
29- Hotel Restaurant Hi-Tech Dergisi
J- EKONOMİ YAYINLARI (1 yayın)
30- Made in Turkey Gazetesi
SEKTÖRÜN
ÖNCÜSÜ
DERGİLER, 2014
YILINDA SANAL
PLATFORMLARA
TAŞINIYOR,
OKUNURLUK
ORANI
YÜKSELİYOR!
42
İHLAS MEDYA
PLANLAMA VE
SATINALMA
HİZMETLERİ,
MÜŞTERİLERİNİ
BİR ADIM DAHA
ÖNE ÇIKARACAK
ENTEGRE
ÇÖZÜMLER
İHLAS MEDYA PLANLAMA VE SATINALMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri 2005 yılında faaliyete başladı. Yeniliklerin takipçisi değil, yeniliklerin öncüsü olmayı kendine
hedef edinen Şirket, çalıştığı firmaları müşteri değil iş ortağı olarak görüyor.
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri, reklam faaliyetleri başlığı altında müşterilerinin tüm reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, medya
satın alma ve mecra pazarlama ihtiyaçlarını karşılıyor.
Şirket, müşterilerine görsel faaliyet adı altında reklam, tanıtım ve eğitim filmi, interaktif CD / DVD, 2D-3D animasyon, çizgi film, dijital ve
özel efektler, web tasarımı konularında üretim yapıyor. Basılı faaliyetler başlığı altında basın reklamları, tüm basılı işler, katalog, broşür,
insert, billboard ve afiş, büyük boy vinil afiş v.b. grafik tasarım ve uygulamalarını birlikte sunuyor. İşitsel faaliyetler olarak radyo reklamı,
seslendirme ve dublaj, jingle yapımı alanında müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri, medya planlaması konusunda, gazete, televizyon, radyo, in-door out-door, medya satın
alma hizmetlerini sunuyor, cazip mecraların önceden satın alınması ve pazarlanması işlerini de yürütüyor.
Reklam sektöründeki hızlı rekabet ortamında sürekli kendini yenileyen ve kalitesini artırarak faaliyetlerini sürdüren İhlas Medya Planlama
ve Satınalma Hizmetleri, sektör içerisinde üretici, tam hizmet reklam ajansı olarak tanınıyor ve daima müşteri memnuniyeti ilkesiyle
çalışıyor.
Günümüzde bütün sektörlerde köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Pazarların yerel ve küresel ölçüde bütünleşmesi, medyanın yaygınlaşması
bütün sektörlerde rekabeti artırıyor. Rekabete karşı büyümenin yolu markalaşmaktan geçiyor. İhlas Medya Planlama ve Satınalma
Hizmetleri, çalışılan firmaları kurumsal anlamda bir adım daha öne çıkararak kriz ortamında rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla
hizmet veriyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
43
İHLAS NET A.Ş.
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara internet erişimi ve internet tabanlı katma değerli hizmetler sunan İhlas Net, 1996 yılından bu yana bilişim
sektöründe hizmet veriyor.
Çok geniş kurumsal müşteri portföyüne sahip olan İhlas Net, Karasal Hatlar, Uydu, Wireless, Outdoor Wi-Fi ekipmanlar üzerinden internet
erişimi ve VoIP hizmetleri sunuyor.
Yeni teknolojilerin ülkemize gelmesinde öncülük eden İhlas Net, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün MOBESE altyapısı için Mobil ve Sabit
WiMAX’i Türkiye’de ilk uygulayan şirket oldu. İhlas Net, Emniyet ve Jandarma’nın MOBESE altyapısı için ihtiyaç duyduğu Mobil ve Sabit
WiMAX’i Türkiye’de birçok il ve ilçede başarı ile uygulamaya devam ediyor.
İhlas Net’in sunduğu çözümler:
• Mobile ve Sabit WiMAX
• P2P & P2MP Wireless Access
• Microwave Backhauling
• 3G Offload
İhlas Net’in sunduğu hizmetler:
• VPN hizmeti,
• Outdoor WI-FI Internet erişimi,
• Domain Name tescili, yönlendirme,
• “Akıllı Server” uygulaması ile trafik Log’lama,
• E-Mail bulundurma, yönlendirme ve yönetme,
• Web, Co-Location, Dedicated Server uygulamaları,
• NT, Linux ve Freebsd sunucular,
• Yurt dışı hosting,
• Cloud (Bulut Bilişim) Hizmeti,
• Elektronik ticaret uygulamaları,
• Network, sistem ve güvenlik çemberi kurulumları.
Türkiye’de ISO 9001 Kalite ve TS Hizmet Yeterlilik Belgeli ilk internet servis sağlayıcı olan İhlas Net, “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Standardı” ve “ “ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”na da sahip olmasıyla biliniyor.
İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNDE
ÇOK ÇEŞİTLİ
ÜRÜN VE
HİZMETLER
PAZARLAMA
VE TİCARET
HAYATIMIZA LEZZET
VE KOLAYLIK KATAN
MARKALAR
46
İHLAS
PAZARLAMA:
TÜRKİYE
ÇAPINDA
1000’E YAKIN
SATIŞ NOKTASI
VE GENİŞ
PAZARLAMA
AĞI...
İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Üretim ve pazarlama şirketlerinin bir çatı altında toplanması maksadıyla 26 Şubat 2010 tarihinde kurulan İhlas Pazarlama Yatırım
Holding A.Ş. şu anda 184 milyon TL nominal sermayeli bir şemsiye şirket olarak faaliyet gösteriyor.
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin doğrudan iştirak etmiş olduğu, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bu şirketlerdeki iştirak oranları
aşağıdaki gibidir.
Şirket
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş. Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İştirak Oranı
%17,60
%95,00
%95,00
%98,30
%91,00
İhlas Pazarlama Yatırım Holding’in iştiraklerinden, İhlas Ev Aletleri, İhlas Madencilik A.Ş.’nin de %63,82 hisse oranı ile en büyük ortağıdır.
Dolayısıyla İhlas Madencilik A.Ş. de, İhlas Pazarlama Yatırım Holding’in, dolaylı iştiraki konumundadır.
Aynı şekilde, İzmir’de, Bisiklet üretimi yapan Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San ve Tic. A.Ş.’nin de, sermayesinin %99,88 oranındaki kısmı,
Bisiklet Pazarlama’ya ait olduğundan, Bisan Otomotiv de İhlas Pazarlama Yatırım Holding’in dolaylı bağlı ortaklığı durumundadır.
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı:
Şirket Ortakları
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Ahmet Mücahid Ören
Abdullah Turalı
Sedat Kurucan
Toplam
Ortaklık %’si
Pay Tutarı TL
%37,00
68.080.000
%60,00
110.400.000
%2,00
3.680.000
%0,50
920.000
%0,50
920.000
%100,00184.000.000
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
47
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.
İhlas Pazarlama, distribütörlük yapılanması çerçevesinde, baş bayi ve tali bayileri vasıtasıyla, tüm yurda dağılmış pazarlama ağıyla, İhlas
Grubu’nun ağırlıklı olarak elektrikli ve elektronik ev aletleri ürünlerinin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirir. İhlas Pazarlama, İhlas Ev
Aletleri’nin üretmekte olduğu tüm ürünlerin yurt içi distribütörüdür.
Bu çerçevede grup içi firmalardan İhlas Ev Aletleri’nin üretmiş olduğu Aura markalı ürünler ciro ve katma değer açısından önemli bir ağırlık
taşır. Buna ek olarak pek çok ürünün de, aynı bayi ağı vasıtasıyla, toptan pazarlaması da yapılır. Bayilik sistemi ile çalışan mağazalarda
satılmak üzere ürün tedariki çeşitlendirilmiş, özellikle küçük ev aletleri mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerde farklı beklentilere hitap eden
Aura, Ora markalı ürünler satışa sunulmuştur. Braun, Philips, Tefal, LG gibi dünya markaları da İhlas Mağazalarında bulunabilir.
İhlas Pazarlama, Türkiye çapına yayılmış baş ve tali bayiler tarafından işletilen 1025 noktasıyla (94 adet İhlas mağazası, 266 tanıtım
ofisi, 439 adet dağıtım bürosu, 226 adet yetkili servis ve depo) pazarlama ve dağıtım ağı bakımından, ülkenin en güçlü dağıtım
organizasyonlarındandır. Bu pazarlama altyapısının daha verimli kullanılabilmesi ve İhlas Pazarlama’nın daha üst noktaya ulaşabilmesi için
gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
İhlas Pazarlama, bayileri vasıtasıyla hem müşterilerle hem de İhlas Pazarlama personeliyle ilişki kurarak satış ve pazarlamanın etkili bir
şekilde yürütülmesini sağlar. Bu sistemin daha verimli işlemesi için gerekli etütler düzenli olarak yapılır. Pazarlama kadroları ile üretici şirketler
arasında bulunan çift yönlü bilgi akış sistemi sayesinde, pazarlama kadroları ürünlerle ilgili gerekli bilgileri ve teknik özellikleri üretici şirketlerin
teknik kadrolarından öğrenirken; üretici şirketler ise piyasa koşulları ve piyasalarda talep edilen ürünlere dair bilgileri, pazarlama kadrolarından
öğrenir. Bu bilgi akışı sayesinde şirketler piyasa koşullarına anında uyum sağlar, ürünlerin kalitesi de olumlu bir şekilde etkilenir.
İnsan mutluluğunu ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan İhlas Pazarlama, müşterilerinin fikirlerine değer vererek ürün çeşit ve
niteliklerini, birinci elden yani tüketicilerden aldığı öneriler doğrultusunda şekillendirir.
2013 yılı sonu itibariyle İhlas Holding’in İhlas Pazarlama’daki iştirak oranı %98,77’dir.
MÜŞTERİLERİNİN
BEKLENTİLERİNE
VE FİKİRLERİNE
DEĞER VEREN,
YENİLİKÇİ BİR
BAKIŞ AÇISI
48
İHLAS EV
ALETLERİ
ÜRÜNLERİ 49
ÜLKEDE GENİŞ
BİR TÜKETİCİ
GRUBUYLA
BULUŞUYOR
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA), kuruluşundan bugüne insan sağlığı ve temel ihtiyaçlarını esas alan, ev hayatını
kolaylaştıran pek çok küçük ev aletini yaygın ve etkili bir biçimde tüketici ile buluşturuyor.
IHEVA’nın başlıca ürünleri arasında temizlik robotu, “reverse osmosis” su arıtma sistemleri, banyo şofbeni, halı yıkama makinesi, ıslak
ve kuru süpürme makinesi, quartz sobalar ile elektronik terazi yer alıyor. IHEVA ürünlerini Aura, Aura Cleanmax, Aura Roboclean, Aura
Cebilon, Aura QVac, Aura Wdry markaları ile müşterilerinin beğenisine sunuyor.
IHEVA’nın yurt içinde tüm ürünleri, distribütör firma İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından koşulsuz müşteri memnuniyetini önde tutan yaygın
bayi ağı ve satış kanallarıyla müşterilerimize sunuluyor.
IHEVA ürünlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlandı ve TSE, SGS, UL, TÜV,
KEMA KEUR, NMI, NSF vb. belgeleriyle bu uyumu tescillendi. Ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumayı amaçlayan CE
markalama çalışmalarına uzun süre önce başlandı, üretim bu standartlar doğrultusunda devam ediyor.
Sektöründe hep ilkleri gerçekleştiren IHEVA yine, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sisteminin kalitesini, 3 yılı bulan çok titiz bir
çalışma neticesinde NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION) sertifikası ile tescilledi.
IHEVA ürünleri Kazakistan, Polonya, Almanya, Macaristan, S.Arabistan, Yunanistan, Malezya, Özbekistan, Danimarka, Azerbaycan,
İtalya, Hong Kong, Rusya başta olmak üzere 49 ülkede satılıyor. 2013 yılı yurt dışı satışlar 9,96 milyon USD olarak gerçekleşti, bölgesel
dağılım; %49 Türk Cumhuriyetleri, %13 AB ülkeleri ve %38 diğer ülkeler şeklinde gerçekleşti.
2014 yılında uluslararası fuar katılımları ve pazar araştırmasına yönelik ülke ziyaretleri devam edecek, öncelikli hedef pazar Afrika ülkeleri
olacak.
2005 yılından beri uygulamalı olarak oluşturulan TQM (Total Quality Management) sistemi, bütün şirket fonksiyonlarını içerecek şekilde
yaygınlaştırıldı ve 2012 yılında uluslararası sertifikasyon kuruluşu tarafından ISO 9001:2008 kapsamında belgelendirildi.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
49
Hisse senetleri 26.09.1996 tarihinden beri BIST’de işlem gören IHEVA’nın 2013 yılı itibariyle sermayesinin %74,83’ü halka açıktır. IHEVA
hisse senetleri 01.10.2007 tarihinden itibaren BIST ULUSAL 100 Endeksi’nde işlem görüyor. Şirketimiz 29.12.2010 tarihinden itibaren
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dahil edildi.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İhlas Ev Aletleri’nin Kurumsal Yönetim uygulamalarının ilkelere uyum seviyesini 10 tam puan
üzerinden 7,80, görünümü ise Stabil olarak belirledi. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun (7) eşik puanının üzerinde olması
nedeniyle, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde kalmaya devam edecek.
Tasarımı ve mühendislik çalışmaları IHEVA Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen; Yenilikçi özelliklerde ekonomik, verimli ve sessiz
temizlik robotu projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. 2013 yılında bu proje sonuçlandı ve pazara sunuldu.
Yenilikçi özelliklerde Ters Osmoz (Reverse Osmosis-RO) Su Arıtma Cihazı Geliştirilmesi projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye
uygun görüldü. 2014 yılında bu projenin ticarileşmesi ve pazara sunulması hedefleniyor.
Yenilikçi özelliklerde ekonomik, verimli ve sessiz temizlik robotu Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen “Red Dot” ödül töreninde kendi
dallarında birincilik ödülleriyle onurlandırıldı. 4 bin 200 başvuru arasında ödül almayı hak kazanan Aura Roboclean ve Aura Cleanmax
temizlik robotları, sağlıklı ve ergonomik tasarımıyla ödüle layık görüldü.
IHEVA, sürdürülebilirlik ve çevre çalışmalarının önemini myclimate Türkiye ile artırıyor. IS0 14064 standardı kapsamında gerçekleştirilen
Kurumsal Karbon Ayak İzi raporu ile firma, çevresel etkisinin azaltımı için en önemli adım attı. Entegre kalite yönetim sistemi kurulması
hedefiyle birçok kalite standardını bünyesine dahil etmek için yoğun çalışmalar yürüten İhlas Ev Aletleri, bu yıl ilk olarak karbon ayak izini
raporladı.
IHEVA ilk olarak 2013 yılında yanıtladığı CDP raporlamasına tüm hızıyla ve hedeflerini artırarak 2014 yılında da iştirak edecek. Böylece
CDP (Karbon Saydamlık Projesi) kapsamında şeffaflığını ve performansını derecelendirip uluslararası ankete cevap veren kuruluşlar
arasında yer almayı sürdürecek. Gelinen noktada IHEVA; 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi ve 14064 Sera Gazı Hesaplanması ve Denetimi sertifikasyonları için çalışmalarını bitirme aşamasına ulaştı. Mavi ve beyaz yakalı
çalışanlarımız tarafından içselleşen ve şirket politikasının bir parçası olarak kabul ettiğimiz “Karbon Emisyon Azaltımı” hedeflerimizi bu
sene yapılacak olan CDP 2014 anketine yansıtmayı ve şu an bulunduğumuz noktadan daha ileri bir pozisyonda bulunmayı öngörüyoruz
AURA
ROBOCLEAN VE
AURA CLEANMAX
TEMİZLİK
ROBOTLARI,
SAĞLIKLI VE
ERGONOMİK
TASARIMIYLA
“RED DOT”
ÖDÜLÜNE
LAYIK GÖRÜLDÜ
50
BİSAN:
TÜRKİYE
ÇAPINDA 430
BAYİ, 827
SATIŞ SONRASI
HİZMET
SERVİSİ, 23
YEDEK PARÇA
TOPTANCISI...
BİSAN GRUBU
Türkiye’de bisiklet denince akla ilk gelen marka olan Bisan, ülkemizin ilk ve önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Nisan 1963’te
kurulan Şirket, 50 yıllık birikimi, üstün kalitesi ve büyük üretim kapasitesi ile İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde
üretime devam ediyor. Bisan; bisiklet, moped, motosiklet, scooter, tekerlekli sandalye ve yedek parçalarının üretim ve montajının yanı
sıra, elektrikli motosiklet ve motokargo ithalatını ve çocuk araç-gereçleri ticaretini de gerçekleştiriyor. Türkiye çapında 430 bayisi, 827
satış sonrası hizmetler servisi, 23 yedek parça toptancısı bulunan Bisan’da 203 kişi çalışıyor. Bisiklet üretiminde, kalite ve garantiyle
ilgili her türlü belgeye sahip olan Bisan Bisiklet 2013 yılında; Bisiklet üretimi bazında %25,43, Motosiklet üretimi bazında %58,06 üretim
kapasitesi gerçekleştirdi.
Gerek yurt içinde gerek yurt dışında kalitesi ile ön plana çıkmış olan Bisan’ın 225 bin adet bisiklet, 1.377 adet moped, 18.144 adet
motosiklet, 2.016 adet elektrikli motosiklet, 72 bin adet kondisyon bisikleti, 25 bin adet elektrikli bisiklet, 16 bin adet koşu bandı, 22 bin
500 adet tekerlekli sandalye ve 2.500 adet elektrikli sandalye üretimini aynı dönemde tek vardiya ile yapma kapasitesi bulunuyor.
İhlas Holding’in bağlı ortaklığı olan İhlas Pazarlama Yatırım Holding’in Bisiklet Pazarlama A.Ş.’de iştirak oranı %98,30, Bisiklet Pazarlama
A.Ş.’nin de Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de iştirak oranı %99,88’dir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
51
ŞİFA YEMEK VE GIDA ÜRETİM TESİSLERİ TİC. A.Ş.
Şifa Yemek, geleneksel Türk mutfağını, en son yüksek teknoloji ile, kimyasal katkı maddeleri yerine, mümkün olduğu kadar doğal
girdiler kullanarak ve yemek çeşitliliğini artırarak müşterilerine taşımak amacıyla kuruldu. 1998 yılında limited şirket olarak başladığı ticari
faaliyetlerini, 2003 yılından bu yana anonim şirket yapısı ile devam ettiriyor. 96 kişiye istihdam sağlayan Şifa Yemek günde
6.000 ila 7.000 tabldot yemek üretiyor.
Şifa Yemek 2013 yılında CNR Expo Helal Sağlıklı Ürünler Fuarı katılım plaketi aldı, üretim izin belgeleri değişen yasaya uyum sağlanarak
İşletme kayıt belgesine dönüştürüldü ve uluslararası gıda hijyeni kapsamında Uzman gıda laboratuvarı ile hizmet anlaşması yapıldı.
2014 yılında ise, kimyasal katkı (Nitrit-Nitrat-Sodyum Mono Glutamat vs.) kullanmadan 6 ay raf ömürlü üretilen şarküteri ürünlerinin
tanıtım ve reklamını yapmak suretiyle pazar alanı oluşturmak öncelikli hedef olarak belirlendi.
KPT LOJİSTİK TAŞIMACILIK TUR. REK. PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
KPT Lojistik, müşterilerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını, operasyonel güç, hizmet çeşitliliği, tecrübe ve güvencesiyle, en uygun maliyet ve
rekabet avantajı oluşturan alternatif çözümlerle karşılar. Yılda yaklaşık 2,5 milyon km yol kat eden KPT Lojistik, eğitimli personeli ve
modern filosuyla ürünlerin depolanmasını ve sevkiyatını planlar, uygun araçlar ve koşullarda istenilen minimum sürede nihai noktasına
ulaştırılmasını sağlıyor.
KPT Lojistik, zincirin her halkasında ortaya koyduğu farklılığı stok yönetiminde de gerçekleştirir. Malzemeye ait stok kayıtları alındığı ilk
andan itibaren oluşturulur, depolardaki tüm malzeme hareketleri izlenir ve kaydedilir. KPT Lojistik; ürünlerin Türkiye sınırları içinde batıdan
doğuya kuzeyden güneye komple veya parsiyel bazda taşınmasını gerçekleştiriyor.
KPT LOJİSTİK:
OPERASYONEL
GÜÇ, UYGUN
MALİYETLİ
ÇÖZÜMLER
ŞİFA YEMEK:
HELAL
ÜRÜNLERDE
KALİTE VE
ÇEŞİTLİLİK BİR
ARADA
ENERJİ ve
MADENCİLİK
YEREL ENERJİ
KAYNAKLARINI
EKONOMİYE
KAZANDIRMAK
AMACIYLA YARINI
PLANLAYAN BİR
VİZYON
54
İHLAS
MADENCİLİK,
YERLİ
KAYNAKLARIMIZI
ÜLKE
EKONOMİSİNE
KAZANDIRIYOR
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.
Madencilik sektörü, tarım ile birlikte ekonominin iki temel hammadde üreticisinden birini oluşturuyor. Sektör, hem ekonomiye doğrudan
yaptığı katkı, hem de ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle büyük öneme sahip.
İhlas Madencilik’in devralmış olduğu 87 arama ruhsatı ile ilgili olarak, sahaların öncelik durumu üzerine yapılan çalışmalara endeksli olarak
bu sahalardan 84’ü için MİGEM’e işletme projesi verildi, 3 sahanın ise işletme ruhsatları alındı. İhlas Madencilik’in sahip olduğu maden
sahaları üç ana grupta toplanıyor. Bu sahalar altın, metalik madenler, kömür ve endüstriyel hammaddeleri içeriyor.
İhlas Madencilik’in iştiraki Mir İç ve Dış Ticaret’e ait iki adet işletme ruhsatı bulunuyor. Mir İç ve Dış Ticaret’e ait sahalarda 563 bin ton
%4,59 Pb (kurşun) ve %5,13 Zn (çinko) tenörlü görünür rezerv yer alıyor. Bu rezerv tespiti MTA Enstitüsü tarafından yapıldı, 74 adet
karotlu sondaj, yüzlerce yarma ve 3 bin civarında kimyasal analiz sonuçları ışığında tespit edildi.
İhlas Madencilik hisseleri, BIST İkinci Ulusal Pazar’da işlem görüyor.
İhlas madencilik, 2013 yılı içinde Salihli poli metal sahası için fizibilite çalışmalarını tamamladı ve yatırım bütçesini çıkardı. Buna bağlı
olarak da ruhsat sahası içinde bulunan ve özel mülkiyete ait olan 120 dönümlük arazi için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandı. İşletme izni
için gerekli çalışmalar yapıldı ve ilgili makamlara izin müracaatları gönderildi. Cevap bekleniyor.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
55
Yine 2013 yılı içinde, İhlas madenciliğin iştiraki olan Mir İç ve Dış Ticarete ait Bayındır bölgesindeki iki adet çinko kurşun işletme ruhsatlı
sahası içinde 500 ton/ay kapasiteli konsantre çinko+ kurşun üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlandı ve bütçe çıkarıldı. Sahalar içinde
rezerv arama ve artırma çalışmaları devam ediyor. İşletme ruhsat bölgesinde bulunan ve kurşun minerali açısından zengin görülen 7
dönümlük şahsa ait arazi satın alındı.
Elbistan’daki ruhsatlı sahalarımızda bulunan linyit yataklarının enerji üretimi amacıyla kullanılabilmesi için alternatif projeler değerlendirildi
ve bir elektrik santrali yatırımı ile ilgili ön projelendirme ve fizibilite çalışması başlatıldı.
İhlas Madencilik, mevcut maden sahalarında rezerv tespit çalışmalarına 2013 yılı içerisinde de devam etti, 28 sahada jeofizik çalışma
yapıldı. 84 saha için işletme ruhsatı talebinde bulunuldu. 2014 yılı içinde öncelikle Bayındır çinko-kurşun tesisinin kapasite arttırma
yatırımının ve Salihli’deki ruhsat alanımızdaki poli metal yatırımımızın hayata geçirilmesi ve Elbistan’daki enerji santrali yatırımı ile ilgili ön
hazırlıkların tamamlanması planlanıyor. Diğer sahalarımızdaki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve bunlarla ilgili
işletme izni müracaatlarımızın sonuçlarına göre diğer yatırım projeleri de 2014 yılı çalışma programına dahil edilebilecek.
ELBİSTAN’DAKİ
ENERJİ SANTRALİ
YATIRIMI İLE
İLGİLİ ÖN
PROJELENDİRME
VE ÇALIŞMASINA
BAŞLANDI
SAĞLIK VE
EĞİTİM
DENEYİMLİ SAĞLIK
ÇALIŞANLARI, SON
TEKNOLOJİYE
SAHİP CİHAZLAR,
EN GÜNCEL TEDAVİ
YÖNTEMLERİ VE
KENDİNİZİ EVİNİZDE
HİSSETTİREN BİR
SAĞLIK HİZMETİ...
“EĞİTİMDE
MÜKEMMELİ
HEDEFLEYEN BİR
YOLCULUK”...
58
SAĞLIKTA SON
TEKNOLOJİ:
MODERN
DONANIMLI
LABORATUVARLAR,
TANI ÜNİTELERİ VE
AMELİYATHANELER
TÜRKİYE GAZETESİ HASTANESİ
Topluma karşı sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak, sağlık sektöründe bulunmayı görev edinen İhlas Holding, faaliyetlerini “insan odaklı”
bir anlayışı esas alarak yürütüyor.
Toplam 70 hasta yatağı, ortalama olarak günlük 600 poliklinik muayenesi, aylık 900 yatan hasta tedavisi ile aylık 800 ameliyat girişimi yapılan
Hastane, modern donanımlı laboratuvarı, tanı üniteleri ve ameliyathaneleri ile sektöründe teknolojik gelişmeleri takip eden, kadrosunda 50’si
staff olmak üzere 90 uzman hekim, 268 sağlık ve idari personeli ile seviyeli hizmet veren bir sağlık kuruluşudur.
Türkiye Gazetesi Hastanesi’nde, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nöroloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Beslenme ve Diyet, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Nöroşirurji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedi ve
Travmatoloji, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ağız ve Diş Hastalıkları
gibi dahili ve cerrahi bölümlerinde her türlü teşhis ve tedaviler modern metotlarla yapılıyor. Kadın Doğum, Perinatoloji, Göğüs Hastalıkları,
Radyoloji, Fizik Tedavi, Çocuk Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Beslenme ve Diyet gibi branşlarda yeni hekimler hizmet vermeye
başladı. Türkiye Gazetesi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Laser Tedavi Ünitesi ise Türkiye’nin önde gelen göz merkezlerinden biri olmasıyla
biliniyor.
Geçtiğimiz dönemde, hastaneden randevu alan hastaları, internet üzerinde telefonla arayarak, randevu onaylarını alan, ‘Sesli Otomatik
Randevu Hatırlatma Sistemi’ni kurmak için çalışmalara başlandı. Ayrıca hastaların memnuniyet ve şikayetlerini, çalışanlarımızın
performanslarını dijital olarak ölçen ve raporlayan, Qbuton sistemini kurmak için entegrasyon çalışmaları da devreye alındı.
Türkiye’de bütünüyle otomasyon sistemi ile işletilen ilk özel hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi; sağlık sektörünün sürekli değişimi,
gelişimi ve hasta beklentileri doğrultusunda, sağlık bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Sağlık.NET veri
gönderim sistemi ve E-Reçete, E-Rapor olmak üzere tüm önemli uygulamalar Hastane Bilgi Yönetim Sistemine uyarlandı. Hastanemizde
çekilen Röntgen, MR, BT gibi radyolojik görüntülerin dijital olarak dağıtılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi için PACS (Görüntü Saklama
ve İletişim Sistemleri) kuruldu.
2004 yılından itibaren TSE tarafından alınan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi yerine MEYER ve TÜV kurumları ile anlaşılarak kalite
belgemiz yenilendi. Yapılan denetimlerin sonucunda hastanemiz MEYER ve TÜV kurumlarından TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ni
almaya hak kazandı.
Türkiye Gazetesi Hastanesi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde 4. kez 2013 yılında
değerlendirildi. 100 üzerinden 82 puan alarak kaliteli hizmet anlayışını yeniden kanıtladı ve sürekliliğini sağladı.
Türkiye Gazetesi Hastanesi, 29 Mayıs 2010’da Brüksel’de Tüketici Akademisi tarafından gerçekleştirilen II. Uluslararası AB Kalite Zirvesi’nde
“AB 2010 Kalite Ödülü”ne ve 2013 yılında Uluslararası Marka Lideri Ödülü’ne layık görüldü.
İHLAS EĞİTİM KURUMLARI
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
59
İhlas Holding’in sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü hizmetlerden biri de eğitimdir. İhlas Koleji, Türkiye’de model oluşturmak ve dünyada
referans gösterilen eğitim kurumlarından biri olmak vizyonu ile 1996 yılından beri çağdaş eğitim dünyasındaki faaliyetlerine devam ediyor.
İhlas Eğitim Kurumlarının bünyesinde bulunan okullar:
Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu
Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu
Özel İhlas Anadolu Lisesi
Özel İhlas Lisesi
Özel İhlas Anadolu Meslek Lisesi
Özel İhlas Fen Lisesi
Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi
Özel İhlas Karma Anadolu Lisesi
Özel İhlas Ana Okulu Güzelşehir
Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 2
Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 3
İhlas Okulları, İstanbul’un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzaktadır. Kampüsler; temiz, ferah bir ortamda ve yemyeşil bir çevre
düzenlemesine sahiptir. Okullarda eğitim ve öğretim 18 - 24 kişilik sınıflarda yapılır. Depreme dayanıklı ve güvenli olan kampüs binalarında çift
merdiven, iki taraflı yangın çıkışı ve asansör bulunur. Eğitim ve öğretime en uygun yapıda, modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde inşa edilen
binalar, Türkiye’de örnek olduğu gibi Batı’daki emsallerinin de en iyileri arasında yer alıyor.
İhlas Okulları’nda anasınıfları, açık-kapalı, büyük-küçük spor alanları / salonları, gösteri ve konferans salonları, ölçme değerlendirme birimi, bilgi
işlem birimi, bilgisayar laboratuvarları, dinlenme salonları, rehberlik servisleri, fen bilgisi, kimya, fizik, biyoloji laboratuvarları, bilim ve teknoloji
sınıfları, öykü odaları, interaktif derslikler, iş ve resim atölyeleri, kütüphaneler, yabancı dil odaları, okul içi oyun alanları, geniş ve rahat koridorlar
bulunur. Kampüslerdeki tam donanımlı revirlerde uzman doktor ve hemşireler, öğrencilerin sağlığını ve fiziki gelişim süreçlerini yakından izliyor.
Öğrencilere; sınıf ders programları, destek programları, kurslar, ulusal sınavlar için özel öğretim yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim programları
ve yoğunlaştırılmış yabancı dil öğretimi programları uygulanır. Derslik ve laboratuvarlarda; 3D video, projeksiyon, bilgisayar gibi araç - gereçlerin
yanı sıra 3D teknolojisine uygun araçlar da kullanılır.
2012 yılında hayata geçirilen“Tablet’ten Ders” projesinden sonra İhlas Koleji 2013 yılında Vodafone ve Samsung ile iş birliği yaptı, öğrenci ve
öğretmenlere uygun şartlarda tablet ve internet kullanımını sağladı. 2014 yılında gerçekleşmek üzere, Beylikdüzü Kampüsü’nde Fen Lisesi
açılması için müracaatta bulunuldu. Bizim Evler 4’te ise anaokulu açılması planlanıyor.
İhlas Eğitim Kurumları, 2006 - 2007 öğretim yılında ECDL (European Computer Driving Licence) Yetkili Test Merkezi oldu. Dünya çapında
146 ülkede, 36 dilde, kişilerin bilgisayar bilgilerini uluslararası standartlarda test eden ve belgeleyen bu sistem, birçok üniversite ile İhlas Eğitim
Kurumlarında da uygulanıyor.
İhlas Kolejleri; ilk, orta, yükseköğretim olmak üzere bütün yasal eğitim kurumlarına açık ve dünya çapında bir eğitim programı olan Microsoft
IT Academy Programı ile yüksek kalitede bir Bilgi Teknolojisi Eğitim Merkezi oldu. Bu programla, Microsoft ürünlerinin eğitimlerinin verilmesini
sağlayarak öğrencilerine yılsonunda bu eğitimleri aldığına dair Microsoft onaylı katılım belgesini ücretsiz veriyor.
ÖĞRENCİ VE VELİ
MEMNUNİYETİNDEKİ
KARARLILIĞI,
DONANIMLI UZMAN
EKİBİ, MODERN
ALTYAPI VE ÖNCÜ
UYGULAMALARIYLA
TÜRKİYE’DE MODEL
OLUŞTURAN BİR
EĞİTİM KURUMU
60
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
RAPORLAR
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
01.01.2013 - 31.12.2013
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
61
62
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu
b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet
sitesinin adresi:
Şirketin Ticari Unvanı: İhlas Holding Anonim Şirketi (Şirket)
Ticaret Sicil Numarası: 176956
Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler /
İstanbul
Tel: 0(212) 454 20 00 - Faks: 0(212) 454 21 36-37
İhlas Holding A.Ş. tüzel kişiliği olarak merkez adresimiz dışında, Eğitim kurumlarımızın bulunduğu sekiz noktada, bir adet hastanede, bir
adet inşaatımızda aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır.
İhlas Koleji
Marmara Mah. Mudanya Cad. Okul Sok. No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Marmara İlköğretim
Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Beylikdüzü / İstanbul
Marmara Karma Lise
Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Kat:3 Beylikdüzü / İstanbul
Yenibosna İlköğretim
Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 A-Blok Yenibosna / Behçelievler-İstanbul
Yenibosna Lise
Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 B-Blok Yenibosna / Behçelievler-İstanbul
Türkiye Hastanesi
Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:14/1 Şişli / İstanbul
Kristal Şehir Şantiyesi
Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 23 C-1 A1 B Pafta 1088 Ada 1 Parsel Esenyurt -İstanbul
Bizimevler Anaokulu
Tahtakale Mah. T42 Sokak Çarşı Bloğu No:8-10 D:1 Avcılar / İstanbul
Güzelşehir Anaokulu
Bahçelievler Mah. Hayrettin Altınok Cad. Sosyal Tesis No:1-450 Kumburgaz / Büyükçekmece-İstanbul
Bizimevler 3 Anaokulu
Tahtakale Mah. T38 Sokak D Blok No:2-10 D:1 Avcılar / İstanbul
İnternet Adresi: www.ihlas.com.tr
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
63
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:
31.12.2013 tarihi itibariyle İhlas Holding A.Ş.nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ŞİRKET ORTAKLARI
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Ali Tubay Gölbaşı
Diğer
Halka Açık
TOPLAM
%
PAY TUTARI
9,37
74.036.676,60
2,22
17.578.888,50
3,62
28.604.200,00
0,02126.371,20
84,77
670.053.863,70
100,00790.400.000,00
ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL’dır. Her biri 1Kr itibari kıymette 200.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin
çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL’lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL’lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan
oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve
Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda şirket ortakları veya vekilleri sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına
sahiptirler.
Holding’in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı / Unvanı
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Ali Tubay Gölbaşı
Zeki Celep
Tertip
I
I
I
I
Grup
B
B
B
B
H/N
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Adet
3.453.750
542.250
378.000
126.000
TUTAR
34.537,50
5.422,50
3.780,00
1.260,00
Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde
aşağıda yer almaktadır.
MADDE-9:
İMTİYAZLAR
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği
takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az
dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.
64
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
Şirket Yönetim Kurulu
Görevlerinin Süreler
Görevi
Adı Soyadı
Yetki Sınırları
B
aşlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı Şirket’i Temsil ve İlzama
Genel Müdür
Ahmet Mücahid Ören
Münferiden Yetkilidir.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve
Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Şirket’i Temsil ve İlzama
Üye İcra Kurulu Başkanı
Kani Bozbay**
Müştereken Yetkilidir.
31.10.2013**
2015
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu
Şirket’i Temsil ve İlzama
Murahhas Üye Mahmut Kemal Aydın
Müştereken Yetkilidir.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Şirket’i Temsil ve İlzama
İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye
Zeki Celep
Müştereken Yetkilidir.
01.06.2012
**2015
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden
Şirket’i Temsil ve İlzama
Sorumlu Murahhas Üye Abdurrahman Gök
Müştereken Yetkilidir.
25.02.2013
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye -Temsil ve
Denetim Komitesi Başkanı
Hüsnü Kurtiş
İlzam yetkisi yoktur.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim
Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması
Bağımsız Üye - Temsil ve
ve Yönetimi Komitesi Başkanı
Müslim Sakal
İlzam yetkisi yoktur.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye - Temsil ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Salman Çiftçi
İlzam yetkisi yoktur.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması
Bağımsız Üye - Temsil ve
ve Yönetimi Komitesi Üyesi
İsmail Cengiz
İlzam yetkisi yoktur.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Temsil ve İlzam
Bülent Gençer
yetkisi yoktur.
01.06.2012
2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Temsil ve İlzam
Yönetim Komitesi Üyesi
Abdullah Tuğcu***
yetkisi yoktur.
07.11.2013
2015
Yönetim Kurulu Üyesi
Temsil ve İlzam
Mahmut Erdoğan
yetkisi yoktur.
28.03.2013* 07.11.2013***
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Şirket’i Temsil ve İlzama
Sorumlu Murahhas Üye
Ceyhan Aral*
Müştereken Yetkilidir.
01.06.2012 28.03.2013*
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve
Pazarlamadan Sorumlu
Şirket’i Temsil ve İlzama
Murahhas Üye
Murat Odabaş**
Müştereken Yetkilidir.
25.02.2013
31.10.2013**
Yönetim Kurulu Başkanımız Enver Ören, 22.02.2013 tarihinde vefat etmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alaettin Şener sağlık problemleri nedeniyle 25.02.2013 tarihinde istifa etmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
65
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar
görev yapmak üzere Murat Odabaş ve Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca aynı toplantıda Ahmet Mücahit
Ören’in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zeki
Celep’ in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Abdurrahman Gök’ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak
görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına karar verilmiştir.
* Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye Ceyhan Aral 28.03.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Mahmut
Erdoğan seçilmiştir.
TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk
Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği
Genel Kurulca onaylanmış olup, seleflerinin kalan süresini tamamlayacaklardır.
** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör Murat Odabaş 31.10.2013
tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
olarak seçilmiştir.
*** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Erdoğan 07.11.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Abdullah Tuğcu seçilmiştir.
TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk
Genel Kurulun onayına sunulacaktır
Üst Düzey Yöneticiler
Adı Soyadı
Ahmet Mücahid Ören
Kani Bozbay
Zeki Celep
Mahmut Kemal Aydın
Abdurrahman Gök
Ali Tubay Gölbaşı
M. Selim Düzgün
Hasan Alsancak
Eyüp Ömer Kardaş
Kubilay Gökçe Kılıç
Onur Akansel
Serdar Kayaoğlu
Muammer Gürbüz
Faruk Koca
Necati Sönmez
Hami Koç
İrfan Arvas
Abdullah Aydınalev
Yusuf Buğra Varlık
Yavuz Özgün
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye
İcra Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye
Genel Müdür Yardımcısı Finans
İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Stratejik İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Teknoloji ve AR-GE Danışmanı
Dijital Varlıklar Genel Müdürü
Gayrimenkul Geliştirme ve Yat. Genel Müdürü
Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye Hastanesi Başhekimi
Türkiye Hastanesi Mesul Müdürü
Eğitim Grubu Genel Müdürü
Sosyal İşler Müdürü
İş Geliştirme ve Operasyonlar (Genel Müdür Yardımcısı)
Planlama ve Bütçe Genel Müdür Yardımcısı
Ankara Temsilcisi
Mesleki tecrübe
24 yıl
33 yıl
46 yıl
37 yıl
26 yıl
33 yıl
12 yıl
10 yıl
26 yıl
14 yıl
8 yıl
30 yıl
32 yıl
50 yıl
36 yıl
26 yıl
20 Yıl
23 yıl
8 yıl
42 yıl
Grup’un toplam personel sayısı 3.417 olup (31.12.2012: 3.526), bunun 916’sı (31.12.2012: 965) Ana Ortaklık’ ta istihdam edilmektedir.
Grupta, toplu sözleşme uygulaması yoktur.
İhlas Holding A.Ş. faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 42.235.301,93 TL’dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek
verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşımları sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerek
şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetleri verilmektedir.
66
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izinler çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına
yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Şirket genel kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyeleri
iştirak ve bağlı ortaklıkların yönetim organlarında görev almışlardır.
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen
hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri
karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
Bu bağlamda 30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1700 TL “Huzur
Hakkı” ve toplantı başına 250 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin
korunmasına dikkat edilir.
01.01.2013-31.12.2013 Dönemi içerisinde Yönetim Organı üyelerine toplam; 665.796,56 TL Üst Düzey Yöneticilere de 1.442.250,65 TL
ödeme yapılmıştır. Detayı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Tutar
Üst Düzey Yöneticiler
Tutar
Enver Ören
2.946,67
Kani Bozbay
38.770,96
Ahmet Mücahid Ören
75.400,00
Ahmet Tokdemir
74.250,65
Alaettin Şener
6.650,00
Onur Akansel
180.209,60
Ceyhan Aral
18.600,00
İrfan Arvas
26.400,00
Abdurrahman Gök
73.759,00
Kubilay Gökçe Kılıç
53.720,91
Kani Bozbay
87.466,31
Eyüp Ömer Kardaş
36.000,00
Mahmut Erdoğan
18.850,00
Yavuz Özgün
36.000,00
Murat Odabaş
94.641,25
Hami Koç
107.295,50
Mahmut Kemal Aydın
69.900,00
Necati Sönmez
76.320,00
Hüsnü Kurtiş
33.900,00
Faruk Koca
78.000,00
Bülent Gencer
42.433,33
Mehmet Selim Düzgün
145.908,00
Müslüm Sakal
33.900,00
Hasan Alsancak
254.869,21
Zeki Celep
33.900,00
Ali Tubay Gölbaşı
36.000,00
Salman Çiftçi
33.900,00
Serdar Kayaoğlu
36.000,00
İsmail Cengiz
33.900,00
Muammer Gürbüz
128.320,50
Abdullah Tuğcu
5.650,00
Abdullah Aydınalev
41.287,09
Yusuf Buğra Varlık
92.898,23
665.796,56
1.442.250,65
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların
toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketin araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
67
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini
araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve
uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.
Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari
faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde gömülü olarak bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol
sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol
noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
İç Denetim Birimi;Adnan Gümül, Fuat Kanmaz ve Ömer Faruk Birpınar’dan oluşmaktadır. İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.
Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak
gerçekleştirilir.
İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti
verme olduğunu söyleyebiliriz.
Güvence verme fonksiyonu; Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç kontrol sistemi ve işlem
süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin
önlendiğine, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve gerekse
kurum dışına yeterli güvenin verilmesidir.
Danışmanlık fonksiyonu ise; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir
biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
Bu Çerçevede İhlas Holding A.Ş.’nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru
formları ile test edilmektedir.
Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran
Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin
tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç
ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını
hedeflemektedir.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ise İç Denetim Formları ile Denetim Komitesi Başkanlığına ilgili dönemlerde
rapor edilmektedir.
Yönetim Organı Görüşü
Denetim Komitesinin gözetiminde yürütülen, İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yöneliktir. İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Komitelerin yürütmekte olduğu bu faaliyetlerin olumlu katkıları sebebiyle çalışmalarını daha etkin olarak yürütebilmeleri için, Ömer Faruk
Birpınar iç denetim kadrosuna katılmıştır.
68
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
c) Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Ödenmiş / Şirketin Şirketin Faaliyet
Çıkarılmış Sermayedeki ParaSermaye
Ticaret Unvanı
Konusu
Sermayesi
Payı Birimi Payı (%) İhlas Yayın Holding A.Ş.
Basın Yayın
200.000.000
130.300.000
TL
65,15
İhlas Pazarlama A.Ş.
Elektrikli Ev
Aletleri Pazarlaması
950.000.000 938.294.158,99
TL
98,77
İhlas Pazarlama Yatırım
Holding A.Ş.
Pazarlama Hizmetleri
184.000.000
68.080.000
TL
37,00
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Gazete Basımı
120.000.000
8.304.075
TL
6,92
İhlas Net A.Ş.
İnternet Hizmetleri
5.380.000
5.353.100
TL
99,50
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Habercilik Hizmetleri
14.000.000
3.360.000
TL
24,00
İhlas Genel Antrepoculuk Ve
Ticaret A.Ş.
Antrepo Hizmetleri
1.600.000
662.880
TL
41,43
Kuzuluk Kaplıca İnşaat
Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri
Ticaret A.Ş.
Kaplıca İşletmeciliği
14.000.000
200.000
TL
1,43
İhlas Madencilik A.Ş.
Maden İşletmeciliği
79.542.538
7.755.018,36
TL
9,75
İhlas Motor A.Ş.
Otomotiv Hizmetleri
14.000.000
135.400
TL
0,97
Mir Maden İşletmeciliği Enerji
Ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
Maden İşletmeciliği
1.575.000
177.000
TL
11,24
Kıbrıs Bürosu
Pazarlama Ve Dağıtım
10
10
TL
100,00
İhlas Holding A.Ş.İhlas Yayın Holding A.Ş.İhlas Pazarlama A.Ş.
Ortak Girişimi-3
İnşaat Yapım Hizmetleri
100.000
10.000
TL
10,00
İhlas Holding A.Ş.İhlas Yapı Turizm Ve Sağlık
A.Ş. Ortak Girişimi-4-
İnşaat Yapım Hizmetleri
100.000
10.000
TL
10,00
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
İnşaat Yapım Hizmetleri
70.000.000
49.000.000
TL
70,00
Tasfiye Halinde İhlas
Finans Kurumu A.Ş.
Finansal Faaliyetler
10.000.000
5.027.000
TL
50,27
Tasfiye Halinde
Kia-İhlas Motor Sanayi
Ve Ticaret A.Ş.
Otomotiv Üretimi
3.900.000
2.067.000
TL
53,00
Tasfiye Halinde İhlas
Oxford Mortgage İnşaat
Ve Ticaret A.Ş.
Mortgage Hizmetleri
150.000
72.000
TL
48,00
Doğu Yatırım Holding A.Ş.
İnşaat Hizmetleri
875.000
12.500
TL
1,43
İhlas Holding A.Ş.Belbeton Beton Elem. San. Ür.
ve Tic. A.Ş.-Ulubol İnş.Haf.Gıda
Tur. San. ve Tic. Ltd . Şti Adi Ortaklığı
İnşaat işleri
100.000
51.000
TL
51
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Küçük ev Aletleri
ve Tic. A.Ş. İmalat ve Paz. 191.370.001,38
14.445.794,96
TL
7,55
Şirket İle
Olan
İlişkinin
Niteliği
Bağlı Ortaklık
Bağlı Ortaklık
İştirak
İştirak
Bağlı Ortaklık
İştirak
İştirak
İştirak
İştirak
İştirak
İştirak
Bağlı Ortaklık
İştirak
İştirak
Bağlı Ortaklık
Bağlı Ortaklık
Bağlı Ortaklık
İştirak
İştirak
Bağlı Ortaklık
İştirak
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
69
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, 30.06.2013 ve 31.12.2013 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olmuştur.
Kamu denetimi yapılmamıştır.
e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları
hakkında bilgiler:
31.12.2013 tarihi itibariyle Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar 1.441.128
Grup tarafından yürütülen icra takipleri (a)17.690.653
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar(b)16.451.840
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri
1.154.682
Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 16.451.840 TL tutarındaki davalarının 6.038.711 TL’lik kısmına karşılık
ayırmış, kalan 10.413.129 TL’lik kısmına ise kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
Grup tarafından yürütülen icra takiplerinin 8.915.860 TL’si grup firmalarından İhlas Pazarlama A.Ş. ile ilgili olup icra takibinin konusu
şöyledir: “Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.’den olan alacağın tahsil edilememesi üzerine söz konusu firmaya iflas davası açılmış ve
8.915.860 TL’lik icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu alacaklar için karşılık ayrılmış olup, dava ve icra süreci devam etmektedir.”
(b)
Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL’lik bir tanesi grup şirketlerinden İhlas Madencilik ile ilgili olup, konu ile
ilgili olarak İhlas Madencilik’in 27.02.2013 tarihli özel durum açıklaması şöyledir: “Daha önce, 29.04.2011 tarihinde yapmış olduğumuz
özel durum açıklamasında Şirketimizin 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında” Kanun kapsamında Toroslar Elektrik
Dağıtım A.Ş.’ye olan borçlarını anapara ve fer’ileri ile birlikte toplam 5.210.784 lira olarak taksitlendirdiğini ve 36 ayda 18 taksitte
ödeyeceğini açıklamıştık. Daha sonra da, 14 Kasım 2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de, Toroslar Elektrik
Dağıtım A.Ş.’nin sistemlerinde yaptığı inceleme neticesinde borcumuzu yeniden hesapladığını, Şirketimizin, Toroslar A.Ş.’ye olan
borcunun 4.184.267 TL olarak düzeltildiğini kamuoyuna bildirmiştik. Şirketimiz borçlarını taksitlendirdiği günden bu yana, Toroslar
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye düzenli olarak, kanuna uygun bir şekilde taksitlerini ödemektedir. Kalan borcumuzun toplamı 1.859.668 TL olup,
müteakip ilk ödeme 28.02.2013 tarihindedir ve her iki ayda bir, bir taksiti 232.459 TL olarak ödenmeye devam edilecektir. Toplam kalan
taksit sayımız 8 olup, 30.04.2014 tarihinde ödemeler tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen açıklamalarımızı müteakip son olarak
yaptığımız 06.06.2012 tarihli açıklamada Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep 12’nci İcra Müdürlüğü
vasıtasıyla, 6.821.383,50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, Şirketimizin Toroslar Edaş’a yukarıda belirttiğimiz,
6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirmek suretiyle ödemeye devam ettiği borcundan başkaca bir borcu bulunmadığı, Şirketimizin
yapmış olduğu araştırmaya göre, söz konusu 6.821.383,50 TL tutarındaki borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.’nin, devrolarak birleştiği
Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin eski sahibi olan Okan Grubu’nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.’ye ait olduğu ve de bu
borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle,
taksitlendirmenin bozulduğu anlaşıldığı kamuoyu bilgisine sunulmuş ve ilgili icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştu. Tarafımıza
ulaşan yeni tebligata göre, Şirketimiz aleyhine, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi
nezdinde, yukarıda belirttiğimiz icra takibine yapmış olduğumuz itirazın iptali için dava açılmıştır. Konu ile ilgili olarak belirtmek isteriz
ki, Şirketimizin 05.11.2003 - 29.03.2006 döneminde kiracısı olan Tampa Tekstil’in, Toroslar Edaş ile 2003 yılında abonelik sözleşmesi
yapmak istemesine rağmen, Toroslar Edaş abonelik sözleşmesi yapmama yönünde karar almış olup bunun üzerine Tampa Tekstil idare
mahkemesine başvurarak Toroslar Edaş’ın bu kararını iptal ettirmiş ve böylelikle geçmişe yönelik dönemler dahil olmak üzere, abonelik
sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Yargılamada geçen süreç dahil olmak üzere, kiralama dönemince Tampa Tekstil tarafından
elektrik tüketimi gerçekleştirilmiş olup, bu tüketim Tampa Tekstil tarafından Toroslar Edaş İdaresine beyan edilmiş ve mahkeme
kararına da bağlanmıştır. Son olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, Tampa Tekstil kendi kullanımına ait tüm borçlarını 6111 sayılı kanun
kapsamında, Şirketimizin borçlarından ayrı olarak yapılandırmış ve Toroslar Edaş ile karşılıklı protokol imzalamış bulunmasına rağmen,
Toroslar Edaş’ın bu borcu, ilgili protokolde hiçbir şekilde adı geçmeyen ve imzası bulunmayan şirketimizden istemesinin hukuki olmadığı
açıktır. Şirketimizin böyle bir borcu yoktur. Başka bir şirketin borcunun, Şirketimiz tarafından ödenmesinin istenmesi haksız ve hukuksuz
bir işlem olduğu için, şirketimizce gerekli hukuki işlemler zamanında yapılacaktır.” Grup, devam eden söz konusu dava için kazanılması
kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle her hangi bir karşılık ayırmamıştır.
(a)
70
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli
yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği,
hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.
ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin
işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ait belgeler:
2013 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara
ilişkin bilgiler:
Şirket yıl içinde bağış yapmamıştır.
ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı
bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut
alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim
sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara
uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin
gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu;
31.12.2013 tarihi itibariyle İhlas Holding A.Ş. konsolide bilançoda 229.838.654 TL zarar mevcuttur.
Banka kredilerinde artış olmakla beraber, kullanılan kredilerin vadeleri uzun vadeye yayılmıştır. Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde
sürdürmektedir.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç
/ öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük
beklentiler:
Konsolide Mali Tablo Verileri
ÖZET BİLANÇO
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR
31.12.201331.12.2012
1.927.310.192 1.788.624.178
775.895.154 704.215.817
2.703.205.346 2.492.839.995
1.286.347.971 871.517.212
595.465.894 551.182.715
821.391.481 1.070.140.068
2.703.205.346
2.492.839.995
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
71
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ÖZET GELİR TABLOSU
31.12.201331.12.2012
Hâsılat
1.008.231.494651.897.908
Satışların Maliyeti
(847.477.283)
(544.406.061)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr / (Zarar)
160.754.211107.491.847
Faaliyet Giderleri
(236.189.738)
(123.957.260)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
128.467.621
66.555.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(71.026.549)
(47.117.390)
ESAS FAALİYET KÂRI / ZARARI
(17.994.455)
2.972.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler
(19.266.988)
65.057.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar
0
420.291
Finansman Giderleri
(173.845.822)
(102.287.372)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / ZARARI
(211.107.295)
(33.836.863)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri
(38.656.676)
(14.887.377)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri
(16.067.857)
(7.524.813)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
(22.588.819)
(7.362.564)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
(249.763.971)
(48.724.240)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
0
(130.418)
DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
(249.763.971)
(48.854.658)
Dönem Kâr / (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
(19.925.317)
4.956.022
Ana Ortaklık Payları
(229.838.654)
(53.810.680)
ORAN ANALİZLERİ
Bilanço
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR
31.12.2013
1.927.310.192 775.895.154 2.703.205.346 1.286.347.971 595.465.894 821.391.481 566.908.882 254.482.599 2.703.205.346 Oran Analizi
71,30%
28,70%
100,00%
47,59%
22,03%
30,39%
20,97%
9,41%
100,00%
Gelir Tablosu
31.12.2013
Satış Gelirleri
1.008.231.494
Satışların Maliyeti (-)
(847.477.283)
BRÜT KÂR / ZARAR
160.754.211
Faaliyet Giderleri
(236.189.738)
Diğer Faaliyet Gelirleri
128.467.621
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
(71.026.549)
ESAS FAALİYET KÂRI / ZARARI
(17.994.455)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.523.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
(93.790.876)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar
0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI / ZARARI
(37.261.443)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri
(38.656.676)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / ZARARI
(211.107.295)
DURDURULAN FAALİYETLER
DÖNEM KÂRI / ZARARI
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı / Zararı
0
DÖNEM KÂRI / ZARARI
(249.763.971)
Dönem Kâr / Zararının Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
(19.925.317)
Ana Ortaklık Payları
(229.838.654)
Oran Analizi
100,00%
-84,06%
15,94%
-23,43%
12,74%
-7,04%
-1,78%
7,39%
-9,30%
0,00%
-3,70%
-3,83%
-20,94%
0,00%
-24,77%
-1,98%
-22,80%
72
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Rasyolar31.12.2013
Likitide Oranları
Cari Oran
1,50
Likitide Oranı
1,00
Nakit Oranı
0,29
Finansal Yapı Oranları
Finansal Kaldıraç
0,70
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar
0,73
K.V.K/Toplam Kaynaklar
0,48
U.V.K/Toplam Kaynaklar
0,22
Finansal Borçlar / Özkaynaklar
0,75
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar
0,23
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı
değerlendirmeleri:
Şirketin 31.12.2013 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi
karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur.
Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları
-Diğer kazanç ve kayıplar
Diğer Sermaye Yedekleri
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Diğer Yedekler
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
Net Dönem Kârı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.12.201331.1.2012
821.391.481 1.070.140.068
566.908.882 798.385.951
790.400.000 790.400.000
7.925.000 7.925.000
62.488.314 63.105.757 (617.443)
5.656.722 15.722.572 (55.412.085)
(30.032.987)
(229.838.654)
254.482.599 66.263.484
66.957.602
(694.118)
5.656.722
14.690.296
(18.767.431)
(13.971.440)
(53.810.680)
271.754.117
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirket, finansal yapısını kullanmış olduğu banka kredilerini uzun vadeye yayarak ve genel ekonomik konjonktürü takip ederek duruma
göre TL veya yabancı para cinsinden borçlanma yolunu izlemektedir.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl
kullanılacağına ilişkin öneri:
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, Kâr payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri
çerçevesinde yenilenen, İhlas Holding A.Ş.’nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası ilk Genel Kurul toplantısında ortakların
onayına sunulacaktır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
73
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, büyüme trendi, kârlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin
gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve benzeri mevzuat ile
Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;
a) Dönem kârından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten
sonra yıllık bilançoda görülen net kârdan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde
yirmisine ulaşıncaya kadar safi kârın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.
c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kâr
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kâr payı oranı
hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.
d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin
menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu
teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği kâr dağıtım oranının üzerinde kâr
dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.
e) Kâr payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve / veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim
Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
f) Kâr payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal
düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar
Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.
g) Kâr payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla
eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
h) Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın
eşit olarak dağıtılır.
ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun
ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir.
i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim
kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansı tamamen mahsup
edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
31.12.2013 tarihi itibariyle İhlas Holding A.Ş. konsolide bilançoda 229.838.654 TL zarar mevcuttur. Kâr dağıtımı yapılıp yapılmaması
hususunda karar verme yetkisi yasalar gereği genel kurulun tasarrufunda olup, Yönetim Kurulunun bu konuda öneri verme yetkisi
bulunmaktadır.
74
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:
Tahsilât Riski
Grup’un tahsilât riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Holding yönetimince geçmiş
tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL
lehine arttığı durumlarda (TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmaktadır.
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder.
Grup aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.
Müşteri talebi riski
Müşterinin önceliklerinin, tercihlerinin değişmesinden, piyasadaki değişikliklerin zamanında fark edilememesi dolayısıyla etkin bir şekilde
müşteri taleplerine cevap verememekten kaynaklanan risktir.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:
IV, NO:56 Tebliğ’de Değişiklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebliğ uyarınca 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla
ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Müslim Sakal’ın başkan, İsmail Cengiz’in üye olarak
görevlendirilmesine, karar verilmiştir.
Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;
T.T.K.’nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli
oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak “Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu” hazırlanmıştır.
Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin
Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve
Aksiyon Planından oluşmaktadır.
Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik
riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve
tanımlanması yapılmıştır.
Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler “Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu”na yansıtılmıştır.
Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye
katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.
Varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan 20 adet ana risk ve 155 adet spesifik risk üzerine Şirket bütünü için tüm faaliyetler
göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak
ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.
Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana
getireceği etki değerlendirilmiş ve “Etki dereceleri tablosu” ve “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur.
“Risk Etki Seviyesi Değerlendirme” Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı
değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede “Olasılık Dereceleri” Tablosu ve “Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi” hazırlanmış olup,
mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak standart olarak kabul edilmiştir. Yapılacak
olan değerlendirmenin ise etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
75
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Etki yaklaşımını kullanmak üzere, “Kontrol Dereceleri Tablosu” ve “Risk Kontrol Derecelendirme Matrisi” yardımıyla “Maruz Kalınan Risk
Seviyeleri” tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tablolar ile Stratejik Yönetim ve Yatırım, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri, Finans, İşgücü
ve Bilgi kategorilerinde değerlendirme yapılarak sonuçlar “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme” tablosuna yansıtılmış olup, Söz konusu
kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan
tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmenin sonrasında Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri Tablosu ve Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosu oluşturulmuştur.
Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri Tablosu yardımıyla Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosunda, Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
ayrımında kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik riskler için alınacak aksiyonlara ve sorumlularına yer verilmiş
olup, diğer kategoriler için çalışmalarımız devam etmektedir.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
Holding fiili olarak kendi tüzel kişiliği çatısı altında sadece, inşaat, sağlık, eğitim ve dâhili ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Gerek küresel bir kriz gerekse ülke içinde yaşanacak bir krizden şirketimizde etkilenecektir. Bunun sonucu olarak, tahsilat riski, likidite
riski ve kur riski yaşanabilir. Ayrıca müşteri tercihlerinin değişmesi ve mevzuat değişiklikleri de risk konusu olabilmektedir.
İnşaat sektörü;
İnşaat piyasasında KDV oranındaki değişiklikten dolayı, yeni projelerle eski projeler arasında %17 lik KDV farkı, yapımı devam eden
projeleri Ocak 2013’te pozitif olarak etkilemiştir. Stok eritmek için fırsat haline dönüşen bu sistem, kararsız konut müşterilerini de
harekete geçirmiştir. Devam eden konut inşaatlarına sekte vurmayacağı öngörülmüştür. Risk olarak görülen yeni bir projeye başlamaktır.
Bölgede %1 KDV ile satılan dairelerin yanında yeni proje başlatmak satış riskleri taşımaktadır. 2013’te konut kredi faizlerinin düşmesi,
vadelerin uzaması konut sektörüne canlılık getirmiştir. Konut sektöründeki yeni projeye başlama riskini yönetmek için hedef olarak
kentsel dönüşüm bölgeleri belirlenmiştir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile (Kentsel dönüşüm) ciddi
destekler veren Hükümet, bu bölgelerde KDV oranını %1 olarak belirlemiştir. Bir diğer seçenekte KDV oranı her zaman %18 olan ticari
yapılar üretilmesi olmuştur.
2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile yabancılara mülk satışında mütekabiliyet prensibinden vazgeçilmiştir. Bu düzenleme sektöre bir
hareketlilik getirmiş olup her geçen gün etkisini daha fazla hissettirecektir.
2013 yılı beklentileri karşılamıştır. 2014’ün seçim yılı olmasından dolayı seçime kadar olan süreçte sektörde kısa vadeli düşüş beklerken,
dolar ve euro’daki %30’luk değer artışı, yatırımcı müşterileri ve yabancı müşterileri gayrimenkul piyasasına yönlendirmiştir. İnşaat
fiyatlarına zam olana kadar alımların devam edeceği öngörülmektedir. Seçimlerden sonra belirsizlik ortadan kalkacak ve ilk aylardaki
durgunluk sonrası müşteriler tekrar alıma geçecektir. Seçim sonrası satışlarda ciddi seviyelerde bir artış beklenmektedir. 2014 yılında da
B gelir seviyesine sahip müşterilere üretim yapılmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Ofis ve A gelir seviyesine dönük yapılacak konut
satışlarında düşüş beklenmektedir. Esnek ödeme alternatiflerinin satışları artı yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Eğitim Sektörü: Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi çalışmaları 2013 yılında eğitimde öne çıkan gelişmedir. MEB “Çocuklarımızın
dershanede edinecekleri becerilerden daha çok sınıfta edinecekleri bilgi ve becerilere ihtiyaçları olacak.” diyerek SBS’nin önümüzdeki
eğitim yılında kaldırılacağını ve dershanelerin de özel okullara dönüştürüleceğini belirtmiştir.
Bilhassa büyükşehirlerde olmak üzere beklenin üzerinde özel okul sayısında artış olmuştur. Tahminlerin çok üzerinde ve ihtiyaçtan fazla
Özel Sağlık Meslek Liselerinin açılması, Genel Liselerin dönüştürülmesi, Açık öğretim Liselerinin öne çıkması diğer önemli gelişmelerdir.
Yaklaşık 3 yıl önce başlanılan tabletle eğitim alt yapı çalışmaları meyvelerini vermeye başlamış, 2013-2014 eğitim döneminde
anaokullarımız dâhil olmak üzere okullarımızda birçok sınıfta tabletle eğitime geçilmiştir. Tabletle eğitimi kaliteli sunabilmek için yıl
boyunca öğretmenlerimize eğitim ve seminerler verilmiştir. Bu seminerler sonucunda öğretmenlerimiz tableti verimli kullanarak tablete
içerik sağlamaktadır. Dünyada tabletle eğitim materyali üreten firmalarla görüşmeler yapılmakta, değişik ülkelerden üreticilerle bir araya
gelerek eğitimimizi daha ileriye götürmek için görüşmeler, tecrübe paylaşımı hatta anlaşmalar yapılmaktadır. İçerik üretimi konusunda da
ekibimiz bulunmaktadır. İhlas Koleji 2013 yılında Vodafone ve Samsung ile iş birliği yaparak öğrenci ve öğretmenlerimize uygun şartlarda
tablet ve internet kullanımını sağlamıştır.
Türkiye’de 3 boyutlu eğitimin öncüsü olan İhlas Kolejinde öğrencilerimize içerik sağlamaya devam edilmektedir. Bu sebeple içerik üreten
birçok firma ile görüşülerek müfredata uygun olarak daha zengin materyaller öğrencilerimize kazandırılmaktadır.
76
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sağlık sektörü; Türkiye’de bütünüyle otomasyon sistemi ile işletilen ilk özel hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi; sağlık sektörünün
sürekli değişimi, gelişimi ve hasta beklentileri doğrultusunda, sağlık bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip
etmektedir. Sağlık sektöründe elektronik işlemlerin artması sebebiyle, yerel ağ ve internet alt yapımız fiber bağlantı ile güçlendirilmiş
olup hastalarımız, kablosuz internet erişim sisteminden kolaylıkla faydalanabilmektedir. Sağlık.NET veri gönderim sistemi ve E-Reçete,
E-Rapor olmak üzere tüm önemli uygulamalar Hastane Bilgi Yönetim Sistemine uyarlanmıştır. Hastanede çekilen Röntgen, MR, BT gibi
radyolojik görüntülerin dijital olarak dağıtılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi için PACS (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri)
kurulmuştur.
Uçuş hekimliği sertifikası çalışmaları başlatılmıştır. Tüm uçuş personelleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkili kıldığı sağlık
kurumlarında yılın belirli dönemlerinde yapılması zorunlu mutat kontrol tetkikleri ve muayene hizmetleri hastanemizde de verilecektir.
Son dönemde büyük bir sektöre dönüşen ve Sağlık Bakanlığı’nın teşvik ve desteklerinde devam eden Sağlık Turizmi çalışmaları içinde
yer alınmıştır. Bu çerçevede yurtdışı bağlantılı kurumlar ile irtibata geçilerek yabancı hasta kabulüne başlanmıştır. Ülkemize turist olarak
gelen ve burada sağlık hizmeti ihtiyacı duyan yabancı hastalar için de yurtiçinde kurum görüşmelerine ve anlaşmalara başlanmıştır.
DİĞER HUSUSLAR
a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
Şirket;14.02.2013 tarihinde Şirket esas sözleşmesinin
a) 3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye) 8.(Hisse Senetlerinin Devri) 9.(İmtiyazlar), 12.(Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar
Nisabı), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 15.(Murakıplar), 16.(Murakıpların Vazifesi), 17.(Murakıpların Ücreti), 18.(Genel
Kurul), 19.(Toplantı Yeri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil Tayini), 26.(Oyların Kullanma Şekli),
28.(Senelik Raporlar), 31.(Kârın Dağıtım Tarihi), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla değiştirilmesi,
b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), şirket adresinin güncellenmesi
c) 30.(Kârın Dağıtımı), ve 32.(İhtiyat akçesi), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum
amacıyla değiştirilmesi için; Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.03.2013 tarih 2305
sayılı uygun görülmüştür yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih 1765 sayılı yazısı ile izin
alınmış olup, 30.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarca onaylanmıştır.
b) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
Konsolide finansal tabloların onaylanması
31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Mart 2014 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Holding’in ortakları veya başka taraflarca konsolide finansal tabloların yayınlanması sonrası, konsolide finansal tabloları
değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.
Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından
Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
a) Devam Eden İnşaat Projelerine ilişkin Açıklamalar
Holding’in 13.11.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına göre, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm Sağlık Ticaret A.Ş. (İhlas
Yapı), İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları ve Yenimahalle’yi içine alan bölgede 988.000 m2lik bir alan üzerinde 6306 sayılı
kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesini geliştirmek ve inşa etmek hususunda çalışmalara başlamıştır. İhlas Yapı ,bu kapsamda
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’na bağlı Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme
imzalamış ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan üç milyon 3.000.000 USD’yi ödemiştir. İlgili belediye ve belediye şirketi,
hak sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapacak ve alanı boş bir şekilde İhlas Yapı’ya teslim edecektir. Grup, bu proje üzerinde geliştireceği
çalışmalar sonucunda maksimum % 40 inşaatı hak sahipleri ve belediye şirketine bırakacaktır. Kalan % 60’lık kısmın inşaatını ise
İhlas Yapı değerlendirecektir. İhlas Yapı, belirtilen alanın büyüklüğünü de dikkate alarak projeyi kendi belirleyeceği etaplar halinde
gerçekleştirecektir. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 1. etaba
ait araziyi teslim etmesi halinde 2014 yılının ilk altı ayında inşaat çalışmalarına başlayacaktır. Teslim edilecek 350.000 metrekare alan
üzerinde 4.500 konut ve ticari alanlar geliştirilerek, yaklaşık 1.860.000.000 USD ciro planlanlandığı belirtilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
77
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Holding, 06.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, İstanbul, Esenyurt’ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98
metrekare alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesi (KRİSTALŞEHİR)
geliştirdiğini açıklamıştır. Bu proje toplam olarak 18 blokdan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir.
Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 metrekare olan bu projenin tamamının 48 ayda bitirilmesi
öngörülmektedir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 metrekarelik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak 36 ayda inşa edecek
olup, inşa edeceği bu kısmın %28,75’i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi’ne
verecektir. Bu projeden Holding’e kalacak daire adedi ise 798’dir. Projenin geri kalan 106.121,09 metrekarelik kısmı üzerinde ise grup
şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşa edecektir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve
Ticaret A.Ş.’nin 48 ayda inşa etmeyi planladığı projenin bu kısmının %31,77’si olan 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline
karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye 2.412 adet daire ve
53 adet işyeri kalacaktır. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin tamamının %43’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan Grup’a ait dairelerin
%66’sına tekabül eden 2.130 adedi ile 9 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi
projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Bu projenin Holding’e ait kısmının 2014 yılı sonuna kadar, geri kalan
kısmının ise 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Holding’in 28.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m2 yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6
parselde kayıtlı 46.024 m2 yüz ölçümlü ve 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m2 olmak üzere; toplam 158.106 m2 yüz ölçümlü arsalar
üzerinde, hasılat paylaşımı metodu ile proje geliştirmek üzere, söz konusu arsaların sahipleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
imzalandığı duyurulmuştur. Holding, söz konusu arsalardan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 546 Ada
2 parselde kayıtlı 21.168 m2 yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m2 yüz ölçümlü arsalar üzerinde “BİZİMEVLER 5” projesini geliştirmiştir. Bu projede 710 daire inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak
2014 yılında tamamlanması beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin toplam %69’u inşa edilmiş olup, projede bulunan
toplam dairelerin %82’sine tekabül eden 579 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin
tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Yine Holding’in 04.06.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup
şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 540 Ada 1
parselde kayıtlı 90.914 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde “BİZİMEVLER - 6” projesinin geliştirildiği duyurulmuştur. Bu projede 882 daire
ve 59 adet işyeri inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak 2016 yılında tamamlanması
beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin toplam %4’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin %21’ine tekabül
eden 189 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin
teslimiyle yapılacaktır.
Holding’in 29.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Holding’in İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Marmara Mahallesinde
sahip olduğu, aktifine kayıtlı 24.282,84 m2 yüzölçümlü arsası ile ilgili olarak, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile
%40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği, ayrıca aynı yerin bitişiğinde
mevcut olan, 22.819,04 m2 yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak da, yine grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile söz konusu
arsanın hissedarları arasında, %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği
açıklanmıştır. Buna göre grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., toplam alanı 47.101,88 m2 büyüklüğüne ulaşan arsa
üzerine, “Marmara Evleri - 3” olarak isimlendirilen bir konut projesi inşa edecekler ve bu proje kapsamında muhtelif büyüklüklerde 396
daire ve 38 işyeri yer alacaktır. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin 2014 yılına kadar inşa etmeyi planladığı projeden 73 adet daire ve
10 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projeden Grup’a 323 adet daire ve 28 adet işyeri kalacaktır. Bilanço
tarihi itibariyle bu proje tamamlanmış olup, projede bulunan toplam dairelerden Grup’a düşen kısmının 318 adedi ile 26 adet işyeri
faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle 5 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.
04.07.2008 ve 02.01.2009 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarına göre, Holding ile grup şirketlerinden İhlas Motor A.Ş. bir adet
kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşmeye göre, Holding, Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 132,6
dönümlük arsası üzerine, İhlas Motor A.Ş. tarafından, Holding’in onaylayacağı taslak projeye uygun olarak “Otomotiv Üretim Fabrikası”
ile Holding’in Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 48,5 dönümlük arazisi üzerine 300 konutluk bir site inşa edilecektir. İnşa edilen
otomotiv fabrikası binasının mülkiyeti Holding’de kalacak olup, Holding bu inşaat ile ilgili herhangi bir harcamada bulunmayacaktır.
Fabrika binası inşaatına karşılık, inşa edilecek 300 konutluk site arsasının mülkiyeti İhlas Motor A.Ş.’ye verilecek olup, bu arsanın
üzerinde inşa edilecek konutların 277 adedinin tasarrufu İhlas Motor A.Ş.’ye ait olacak, 23 adedi de Holding’in mülkiyetinde olacaktır.
Fabrika binası inşaatı 2011 yılında tamamlanarak Holding’e teslim edilmiştir. Konut projesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle %98’i inşa
edilmiş olup, dairelerin 299 adedi avans karşılığı satılmıştır. Bu projenin iskanı rapor tarihi itibariyle alınmış olup, avans karşılığı satılan
dairelerin teslimi ve faturalama işlemleri devam etmektedir.
78
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
24.12.2009 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına göre, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İstanbul,
Bahçeşehir, Ispartakule 2’nci Bölge 3’ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı
inşaatı işi (BİZİMEVLER-4) ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, Holding’in %10 ve grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve
Sağlık A.Ş.’nin %90 oranında ortak olduğu İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi - 3’e devretmiştir.
Bu projede, toplam 131.998 metrekare konut inşaat alanı ve 26.545 metrekare işyeri inşaat alanı bulunmaktadır. Toplam 762 adet
daire ve 100 adet işyerinden oluşan bu proje 2012 yılında tamamlanmış olup, projedeki toplam dairelerin 712 adedi ve 98 adet işyeri
faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle 50 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.
b) 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde Grup şirketlerinin Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.’den
alacaklı olan şahıslara yapılan mal satışlarına, hizmet satışlarına, nakit ödemelerine v.b.’ne istinaden temlik alınan
alacakları
Şirket Adı
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Toplam
Yapılan Temlik Tutarları
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
2.697.124
16.179.880
1.125.257
425.236
959.357
2.957.979
4.781.73819.563.095
c) Yeniden Sınıflandırma
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren
yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un 31.12.2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 01.01-31.12.2012 hesap
dönemine ait konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan bazı hesap kalemlerinin yeniden sınıflandırılarak raporlanmış olmaları
nedeniyle, Grup’un önceki dönem konsolide finansal durum tablosu ve konsolide kapsamlı gelir tablosu yeniden sınıflandırılmıştır. Bunun
yanında satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır. Ayrıca,
Grup, önceki dönemde sehven ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuş olduğu bazı ilişkili taraf bakiyelerini ekteki önceki dönem ait
konsolide finansal durum tablosunda yeniden sınıflandırarak ilişkili taraflardan ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuştur.
Söz konusu sınıflandırmalar şöyledir;
01.01-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablolarında;
Diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan verilen avanslar ve gelecek aylara ait giderler, peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Yine diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan peşin ödenmiş vergi alacakları, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar içerisinde sınıflandırılmıştır.
Diğer duran varlıklar içerisinde yer alan avanslar, duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Diğer finansal yükümlülükler içerisinde yer alan rotatif banka kredileri, kısa vadeli borçlanmalar içerisinde sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli borçlanmalar içerisinde yer alan uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
içerisinde sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar içerinde
sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan alınan avanslar, ertelenmiş gelirler içerinde sınıflandırılmıştır.
Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri içerisinde yer alan aktüeryal kayıp / kazançlar, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Finansman giderleri / gelirleri içerisinde yer alan vade farkları ve kur farkları giderleri / gelirleri, esas faaliyetlerden giderler / gelirler
içerisinde sınıflandırılmıştır.
Finansman gelirleri içerisinde yer alan menkul kıymet satış kârları yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Esas faaliyetlerden gelirleri / giderleri içerisinde yer alan sabit kıymet satış kârları / zararları, finansal yatırımlar değer artış / azalışları
ve satış kârları / zararları, uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş. karşılıkları / iptalleri, ile yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklük
karşılıkları yatırım faaliyetlerinden gelirler / giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
79
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yeniden sınıflandırılmış kalemler
Peşin Ödenmiş Giderler
(Dönen varlıklarda sınıflandırılan)
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
(Duran varlıklarda sınıflandırılan)
Diğer Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Satışların Maliyeti
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansman Giderleri
Finansman Gelirleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıplar)
SınıflandırmaSınıflandırılan
Yeniden
öncesi durum Tutar sınıflandırılmış hali
01.01-31.12.2012
01.01-31.12.2012
-
-
133.485.841
68.500.731
2.374.857
(70.875.588)
68.500.731
2.374.857
62.610.253
-
13.217.841
239.975.245
-
181.120.660
-
-
147.674.262
(544.575.289)
(100.357.209)
102.310.457
(31.577.792)
-
-
(187.708.639)
99.184.233
13.217.841
(13.217.841)
133.243.113
47.877.547
(181.120.660)
8.183.277
122.611.863
(130.795.140)
169.228
457.543
(35.755.066)
(15.539.598)
86.677.489
(21.619.859)
37.159.457
(50.922.423)
13.217.841
373.218.358
47.877.547
8.183.277
122.611.863
16.879.122
(544.406.061)
(99.899.666)
66.555.391
(47.117.390)
86.677.489
(21.619.859)
(150.549.182)
48.261.810
-
(626.771)
(626.771)
80
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Holding’in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit
personeliyle olan 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir (Önceki
dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan ticari alacaklar / borçlar
aşağıdaki tabloların 31.12.2012 sütunlarına dahil edilerek sunulmuştur.):
Ticari
Ticari
Verilen Sipariş
Alınan Sipariş
Alacaklar Borçlar Avansları Avansları
31.12.201331.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. 13.314.754
3.295.595
-
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
7.119.884
-
-
İHA GMBH 1.803.523
-
-
İhlas Medya Trade Center GMBH
1.503.216
9.145.867
-
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
998.159
-
-
Klas Dış Ticaret A.Ş.
540.356
225.560
-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
420.787
10.876
-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
324.692
98.673
1.133
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
103.458
48
-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
53.279
-
-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
27.951
25.114
-
Antalya İmar Ltd. Şti.
16.165
735.836
-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8.810
-
-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
5.588
37.814
-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
(önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
2.403
79.038
-
İhlas Vakfı
1.358
2.879
-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
891
-
-
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
384
-
-
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
126
-
-
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
-
369.927
-
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
-
93.939
-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
-
83.633
-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
-
53.807
-
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
-
9.992
-
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
-
408
-
Diğer ilişkili şahıslar
184.630
212.727
-
7.172.004
Toplam
26.430.41414.481.733
1.133 7.172.004
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
81
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İHA GMBH
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
İhlas Media Trade Center GMBH
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
(eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
Antalya İmar Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic.A.Ş.
İhlas Vakfı
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.
M. Muammer Gürbüz
Toplam
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler
Ahmet Mücahid Ören Ali Tubay Gölbaşı
Ayşe Dilvin Ören
Dursun Şahin
Ömer Faruk Demir
Fevzi Darende
M. Fatih Soslu
Ceyhan Aral
Diğer
Toplam
Ticari
Ticari
Verilen Sipariş
Alınan Sipariş Alacaklar Borçlar Avansları Avansları
31.12.201231.12.2012 31.12.2012 31.12.2012
9.012.884
825.673
-
1.139.303
-
-
1.059.751
-
-
753.623
11.104
-
737.604
9.970.414
-
469.409
277.809
14.197
177.840
135.683
-
139.170
158.805
-
92.286
-
-
79.903
-
-
76.303
47
-
73.820
46.177
-
44.224
463
-
31.479
-
-
19.037
47.551
-
11.915
158
-
11.015
151.757
8.011
241.740
7.464
-
3.497
-
1.058
171.285
630
-
377
-
-
97.981
-
-
13.950.60312.136.647
-
-
-
-
-
-
-
-
1.591.410
-
55.000
14.197 1.646.410
Diğer Alacaklar
Diğer Borçlar
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
6.258.003
-
1.516.169
2.909.710
-
-
12.400
-
-
980.000
-
35.000
-
-
-
250.000
-
-
-
150.000
-
-
-
115.000
-
-
-
1.937
-
- 118118
9.167.713
-2.531.287 529.455
B) Holding’in, 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi
içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir (Önceki
dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan
alım-satım işlemleri aşağıdaki 01.01-31.12.2012 tablosuna dahil edilerek sunulmuştur.):
82
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yapılan Satışlar
Yapılan Alışlar
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. 31.719.840
7.949.408
İhlas Medya Trade Center GMBH
1.207.280
773.758
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
761.634
9.865
İHA GMBH 461.109
954.578
Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
452.162
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
262.156
Klas Dış Ticaret A.Ş.
222.772
154.375
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
126.979
300.584
Antalya İmar Ltd. Şti.
81.564
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
69.617
877.455
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
68.024
544
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
40.687
1.300.238
İhlas Vakfı
32.319
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
13.942
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
12.814
Çağlar Sağlık Güzellik ve Ev Aletleri Paz. İth. ve İhracat A.Ş.
7.255
2.626
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
6.674
467.217
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
3.313
46.437
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
2.978
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
2.397
55.568
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
1.750
16.343.928
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
1.299
39.525
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
938
17.122
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
541
21.634
File Prodüksiyon Hizmetleri İnş. Yayın. Bilg. Rek. ve Org. Ltd. Şti.
405
CDC Kurumsal Gelişim Merkezi Ltd. Şti.
217
Ekip Teknoloji Bilişim Hiz. Ltd. Şti.
17
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
-
1.285.284
Diğer ilişkili kişiler
1.615.619
279.694
Toplam
37.176.30230.879.840
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
İHA GMBH
İhlas Media Trade Center GMBH
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Klas Dış Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
İhlas Genel Antrepo Nak. ve Tic. A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic. A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Yapılan Satışlar
Yapılan Alışlar
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
27.993.576
3.380.381
1.489.324
1.245.717
1.196.747
681.129
856.103
121.747
756.028
69.285
351.396
355.017
260.414
201.009
276.366
103.580
7.844
66.513
400.000
45.420
43.147
3.400
35.276
28.689
1.555.185
5.546
78.902
3.462
1.022.055
3.018
320.138
1.958
734
394
294.949
42
33.442.3769.812.115
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
83
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Maddi Duran Varlık Satışları
Aziz Erdoğan
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
M. Muammer Gürbüz
Toplam
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
114.950
24.450
-
105.941
139.400105.941
Maddi Duran Varlık Alışları
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Klas Dış Tic. A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Toplam
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
103.390
10.000
131.230
17.240
30.628
15.157
6.500
4.000
-
146.068
-
4.088
152.287316.014
Hisse Satışları
Ahmet Mücahid Ören
01.01-31.12.2013
6.258.003
01.01-31.12.2012
-
Kesilen Faiz Alınan Faiz
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
536.415
İHA GMBH 182.649
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
161.455
Klas Dış Ticaret A.Ş.
44.016
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
10.696
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
3.380
48
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
2.760
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
1.325
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.193
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
201
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
50
İhlas Medya Trade Center GMBH
-
925.430
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
-
59.915
Toplam
944.140985.393
İhlas Dış Ticaret A.Ş. Klas Dış Tic. A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Toplam
Kesilen Faiz Alınan Faiz
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
41.526
19.000
7.474
3.409
1.485
834
959
472
472
-
33.207
-
8.221
75.63141.428
84
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Medya Trade Center GMBH
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
İhlas Vakfı
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Kesilen Kira
Alınan Kira
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
1.408.040
183.350
163.380
33.403
26.531
22.741
11.677
10.091
7.720
6.706
4.981
3.784
1.819
5.000
1.310
1.107
-
283.077
-
17.332
31.870
30.500
1.918.510335.909
İhlas Media Trade Center GMBH
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
Klas Dış Tic. A.Ş.
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş. Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Vakfı
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Zahav Otomotiv A.Ş.
Alaettin Şener
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Kesilen Kira
Alınan Kira
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
1.127.631
203.603
172.825
60.995
836
44.460
27.500
26.984
21.105
8.354
7.284
7.140
5.378
123.579
3.570
3.570
44
1.715
1.552
1.044
1.035
326
142
-
25.375
1.726.213149.834
Holding’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira gelirleri-giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer
tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine edildiği için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir.
C) Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve
kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda
vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli
faydalar “Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise,
Holding’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında
raporlanmıştır.
Kilit personele 01.01-31.12.2013 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 8.763.838 TL (01.0131.12.2012: 5.774.114 TL), 01.01-31.12.2013 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda
(tazminat) ise 3.262.190 TL (01.01-31.12.2012: 2.256.905 TL)’dir.
Grup’un kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.
Grup’un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 döneminde 726.221 TL (01.01-31.12.2012: 89.000 TL) maaş, huzur
hakkı vb. fayda sağlanmıştır.
Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
85
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
girmesi nedeniyle, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı
yenilenmiştir.
İhlas Holding A.Ş. nin söz konusu mevzuat kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu, yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
01.01.2013-31.12.2013 yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
İlkelerinden (İlkeler);
a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler ve gerekçesi:
Şirketimiz Kurumsal Yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim
ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında üçüncü grupta yer almakta olup, (4.3.7.) numaralı ilkenin
üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimiz için uygulanması zorunlu olan ilkelerden değildir.
b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkelerden uygulanmayan İlkeler ve gerekçesi:
İLKE NO
1.3.11
İLKE KARARI
GEREKÇE
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri
ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta
esas sözleşmeye hüküm konulabilir
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri
ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakta olup bu
konuda esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber,
30.03.2013 tarihinde yapılmış olan 2012 yılı genel kuruluna
sunulan ve Genel kurul tarafından kabul edilen, “Genel
Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” 5.
Maddesine göre; “Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından
TTK 417. Madde çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar
listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanının oluru
dâhilinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü
alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantıya
katılabilirler.” Hükmü yer almaktadır.
Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir.
Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek
genişletilebilir.
Azlık hakları ile ilgili olarak esas sözleşmede gerekli
düzenlemelerin yapılması hususu ileriki dönemlerde
değerlendirilecektir.
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan
haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı
sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış
olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için
gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik
tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi
aracılığıyla kamuya açıklar.
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan
haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı
sağlamakta ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış
olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli
kolaylığı göstermektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik
tazminat politikasını oluşturma husus ileriki dönemlerde
değerlendirilecektir.
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket
yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini
aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen
söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas
sözleşmesinde yer verilir.
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici
modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde
yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması husus ileriki
dönemlerde değerlendirilecektir.
1.5.2.
3.1.2.
3.2.1.
86
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
3.2.1.
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket
yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini
aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen
söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas
sözleşmesinde yer verilir.
Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün
yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın
yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır.
Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile
donatılmamalıdır.
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici
modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde
yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması husus ileriki
dönemlerde değerlendirilecektir.
4.2.8.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini
aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.
4.3.9.
Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az
olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve
bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu
hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak
değerlendirir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini
aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması
düşünülmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta
olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir.
Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması
hedeflenmektedir.
4.4.7.
Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya
görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır.
4.2.5.
Şirketimizde yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel
müdür sıfatını taşımasına rağmen, ayrıca bir icra kurulu
başkanı bulunmaktadır. Fiilen şirketin icraatı, icra kurulu
başkanının marifetiyle yapılmaktadır. Yönetim kurulu başkanı
ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde
ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade
edilmesi hususu da ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya
görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber
Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir
planlama yapmaktadırlar.
Yukarıda açıklanmış olan İlkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışması yoktur. Gelecekte şirketin yönetim
uygulamalarında söz konusu İlkeler çerçevesinde değişiklik yapma planı mevcuttur. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli
bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.
Şirketimiz, ilkelere uyumu artırabilme ve Kurumsal Yönetimdeki gelişmeleri takip edebilme adına eğitim, panel ve seminerlere katılmaya
devam etmekte ve bu konudaki etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir. Bu çabaların büyük bölümü üyesi olduğumuz Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği çatısı altında gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin derecelendirilmesi için, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile 8 Aralık 2010 tarihinde
sözleşme imzalanmıştır. Yapılan derecelendirme çalışması sonucunda İhlas Holding A.Ş. “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi ”ne 29 Aralık
2010 tarihi itibariyle dâhil olmuştur.
2013 yılında yapılan “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu” kapsamında, JCR-Eurasia Rating, İHLÂS HOLDİNG A.Ş.’
nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, ilkelere genel uyumunun seviyesini “10 tam puan”
üzerinden (8.15), görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir.
Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerlerini ise;
•
•
•
•
Pay sahipleri için
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için
Menfaat Sahipleri için
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için
8.05
8.86
7.06
8.18 olarak saptamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, derecelendirme
metodolojisi değiştirilmiştir. SPK’nın yaptığı bu değişiklikle, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmektedir.
Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek,
ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve
kurumlara katma değer üretip üretmemesi değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır.
Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014
tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kurul tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkeleri anılan
Tebliğ kapsamında güncellenmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
87
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yukarıda açıklanan nedenlerle 2013 yılında verilen kurumsal uyum notları, karşılaştırılabilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Mart 2014
tarihinde yeni metodoloji çerçevesinde güncellenmiştir. Yapılan değişikliklerle, ilkelere şekilsel uyumun yanında fonksiyonel uyumun
özellikle öne çıkartılması ve hesaplamaların iki kademeli olarak yapılması matematiksel olarak notları aşağı doğru baskılamıştır.
Notlardaki düşüş nedeni tamamen matematikseldir, metodolojiktir, şirketimizle bir ilgisi yoktur. Bu değişiklik (matematiksel indirim)
sadece şirketimiz için değil Türkiye’deki tüm derecelendirilen kurumlar için geçerlidir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değişen metodoloji çerçevesinde yapılan düzeltme çalışmaları neticesinde Şirketimizin
Kurumsal Yönetim İlkelerine genel uyumunun seviyesini “10 tam puan” üzerinden (7,87), görünümünü ise Stabil olarak revize edilmiştir.
JCR-ER’nin metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre; Holding’in revize edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu,
yakınsama düzeyi olarak [AA (Trk)/Liyakat] kategorisine, derece olarak ise [bb/İyi] seviyesine tekabül etmektedir. Yeni metodolojiye göre
değiştirilen uyum notlarımız aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerleri ise;
•
•
•
•
Pay sahipleri için
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için
Menfaat Sahipleri için
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için
7,89
8,53
6,84
7,84 olarak belirlenmiştir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirket’imizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi; 1999 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü adı altında kurulmuş olup, o günden itibaren tüm pay
sahiplerine ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Birimin yönetimini Orhan Tanışman üstlenmiş olup, bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir.
İhlas Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul
Tel
e-mail
web
: 0 (212) 454 24 28 - Faks: 0 (212) 454 24 27
: [email protected], [email protected]
: www.ihlas.com.tr (yatırımcı bölümü)
Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu
sağlamak üzere H. Alev Volkan görevlidir. H. Alev Volkan, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” sertifikalarına sahiptir.
İletişim bilgileri
Telefon
e-mail
: 0 212 454 20 62
: [email protected]
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesine 30.06.2014 tarihine
kadar uyum sağlanacaktır.
2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle şirketimize gelen 1000 adedi aşkın telefona ve 75 adet e-maile cevap verilmiş olup, Ayrıca gerek yerli
aracı kurum, gerek yabancı aracı kurum ve yatırım bankalarından gelen uzmanlara Şirket hakkında sunum yapılmış, sonrasında da
ilettikleri sorular yazılı bir biçimde cevaplandırılmıştır. Dönem içinde ekonomi basınından gelen sorulara cevaplar verilmiştir.
Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Şirket’in kurumsal web sayfası; Şirket’in gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK’nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiş ve 1 Ocak 2005 itibarı ile kullanıma açılmıştır. Bu tarihten itibaren de
ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur.
88
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yatırımcı İlişkileri Bölümü esas itibariyle;
-Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin
kullanımına sunulması,
-Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
-Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel
yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
-Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
-Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
-Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
-Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılmak,
-Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet
göstermektedir.
Yatırımcı İlişkileri bölümü 2013 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu 13.02.2014 tarihinde Yönetim
Kurulu’na sunmuştur.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Yatırımcı İlişkileri bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasını
sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen, genelde Şirket’in faaliyetleri ve
borsadaki performansı hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK
dikkate alınarak, cevaplanmıştır.
Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar
sunulmuştur. Bunun dışında gerek telefon gerek e-mail yoluyla gelen sorular sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplanmıştır.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Ortaklığın yönetim uygulamalarında bu ilke
çerçevesinde değişiklik yapma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. Dönem içinde Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir
talep olmamıştır.
4. Genel Kurul Toplantıları
Şirket, 2012 yılı adi pay sahipleri Olağan Genel Kurulu 30.03.2013 tarihinde saat 16:00 da şirket genel merkezinde toplam sermayenin
% 32,31 kısmını teşkil eden 94 kişinin katılımıyla eşzamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır. Toplantıya 30 pay sahibi
fiziki ortamda 64 pay sahibi elektronik ortamda katılmıştır. Genel Kurul için 08.03.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile duyuru
yapılmıştır. Web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul ilanı ve genel kurul bilgilendirme dokümanları yayımlanmıştır.
Söz konusu Genel Kurulda şirket esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.
Şirketimizin olağan Genel Kurulu’na “Tüm İmtiyazlı Pay Sahipleri” % 100 katılmıştır.
28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” madde 5/2 bendi gereği ayrı bir İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel
Kurulu (Özel Kurul) yapılmamıştır.
Genel Kurul ile ilgili dokümanlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’
nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K. nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal
kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarihinin
21 gün öncesinden itibaren şirket web sayfası üzerinde ve şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. Telefon ile
arayanlara da, genel kurul ilanı ile ilgili bilgiler faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir.
Genel Kurul’da; pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcı olmamıştır.
Genel Kurul toplantısına pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.
30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “İhlas Holding
Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” ayrı bir gündem maddesi ile ortakların görüşüne
sunularak onaylanmıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
89
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin
mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul toplantıları, ana sözleşme uyarınca Şirket
merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır.
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakta olup bu konuda esas
sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber, 30.03.2013 tarihinde yapılmış olan 2012 yılı genel kuruluna sunulan ve Genel kurul
tarafından kabul edilen, “Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” 5. Maddesine göre; “Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından TTK 417. Madde çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek
kişiler girebilir. Toplantı Başkanının oluru dâhilinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişiler de toplantıya katılabilirler.” Hükmü yer almaktadır
Genel Kurul’da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konularda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim Tebliği ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.
Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup,
Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu
güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.
Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna
gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır.
Geçmiş 5 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına şirketin web sitesinden erişilmektedir
Genel kurul ilanlarında,
-Toplantı günü ve saati, tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan
bilgiler,
- Faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer
almasına özen gösterilir
İnternet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı
tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer
verilmektedir.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı
pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim
kurulu üyeliği adaylığını ortaklığa ileten kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve
ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu
üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri,
yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve
yeni şekilleri.
Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol
açmayacak şekilde ifade edilmesine, Gündemde “diğer” veya “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.
Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hakkında bilgi sahibidir, gündemde yer alan konuların
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında
düşüncelerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmaktadır.
Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul
toplantısında cevaplandırmaktadır.
90
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün
içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara
verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.
Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşundan bir yetkili davet
edilmektedir.
Şirketin Bağış ve Yardım Politikası 2012 yılında yapılan 2011 yılı genel kurulunda ortakların bilgisine sunulmuştur. 2012 yılı içinde bağış
ve yardım yapılmamış olup, 2012 yılı genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklar bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım
politikasında değişiklik yoktur.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel
kurul tutanağına işlenir.
Yukarıda belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu
kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte
ve ayrıca elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.
Şirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.
-A Grubu paylar ve B grubu paylar bir oy hakkı verir.
-Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
-Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.
Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da pay sahiplerine duyurulmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz olmamakla birlikte B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunu
belirleme imtiyazı bulunmaktadır.
Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır.
Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözleşmede azlık hakları ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz, yönetim
uygulamalarında bu ilke çerçevesinde değişiklik yapma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. Esas sözleşmede bu hükmün
bulunmaması sebebiyle meydana gelen çıkar çatışması yoktur.
6. Kâr Payı Hakkı
Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kâr dağıtım politikası mevcuttur. Kâr dağıtım politikası faaliyet
raporunda yer almakta olup, ayrıca şirketin web sitesinde yer almaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu 08.03.2013 tarihli toplantısında 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak aşağıda yer alan kararı alarak; 30.03.2013
tarihinde yapılan Genel Kurul’a teklifte bulunmuştur.
Şirketimiz, 2012 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 54.315.622 TL dır.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.977.577,64 TL net dönem kârı mevcuttur.
Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 22.136.404,09 TL geçmiş dönem zararlarının mevcut olması
sebebiyle, 2012 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması” hususundaki, Yönetim Kurulunun
önerisi Genel Kurul tarafından aynen kabul edilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
91
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, Kâr payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri
çerçevesinde yenilenen, İhlas Holding A.Ş.’nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası ilk Genel Kurul toplantısında ortakların
onayına sunulacaktır.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, büyüme trendi, kârlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin
gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve benzeri mevzuat ile
Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;
a) Dönem kârından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten
sonra yıllık bilançoda görülen net kârdan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde
yirmisine ulaşıncaya kadar safi kârın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.
c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kâr
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kâr payı oranı
hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.
d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin
menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu
teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği kâr dağıtım oranının üzerinde kâr
dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.
e) Kâr payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim
Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
f) Kâr payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal
düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar
Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.
g) Kâr payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla
eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
h) Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın
eşit olarak dağıtılır.
ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun
ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir.
i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim
kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansı tamamen mahsup
edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALAN MADDELER
KÂR’IN DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)
Madde-30:
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi
(net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi kârın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
92
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İkinci Temettü
d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen
ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya
hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir
önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya
temettü dağıtılmasına karar verilemez.
KÂRIN DAĞITIM TARİHİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G. )
Madde-31:
Kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın dağıtılmasında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri’ ne uyulur.
7. Payların Devri
Şirketimizin sermayesini oluşturan payların tamamı hamiline yazılı olup, hamiline yazılı olan payların devri için hiçbir kısıtlama
bulunmamaktadır.
Payların devrine ilişkin esas sözleşmede yer alan madde aşağıdadır.
PAYLARIN DEVRİ:
Madde-8:
Hamiline yazılı paylar ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla serbestçe devrolabilir.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış bulunan II-15.1 sayılı Özel
Durumlar Tebliğler çerçevesinde yenilenerek, ilk Genel Kurul toplantısında Ortakların onayına sunulacak olan, İhlas Holding A.Ş.’nin
Bilgilendirme Politikası aşağıdadır.
Amaç
Şirket’imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme
ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, tam ve doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının
kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları ( pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayrım
yapılmamasının, temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı
olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır.
Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemelerine uyulur ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
93
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bilgilendirme yapılırken yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya
kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.
Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim
Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili
konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut Kemal Aydın sorumludur.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri;
-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum
açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.ihlas.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,
-Finansal Tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web
sitemizde ilan edilmesi,
-Sermaye artırımı sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde
ve web sitemizde ilan edilmesi,
-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük
Gazetelerde yayınlanması,
Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.
Yukarıda sunulan ve Şirket’imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;
-Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak,
-Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak,
yayılmaktadır.
Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirket’imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve
ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre
bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile
bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST A.Ş. düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek
üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. Finansal Raporlara geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğ ve İlke kararlarına uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun
onayına sunulur ve web sitemizde kamuya açıklanır.
Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket’imiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünden
temin edebilirler. Faaliyet Raporlarına geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.
Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Şirket’in özel durum açıklamaları, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
İçsel bilgiye sahip İhlas Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun
oluşmasından BİST A.Ş. de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda
bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum
niteliğinde olan tüm bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu bilgilerin istenmeden üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun
belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel
durum açıklaması yapılır.
94
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket’imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket’imizin meşru
çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ’in 6.
maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket’imizce ertelenen bilgiyi ertelemenin
Şirket’imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin
gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin yönetim kurulu kararı alınır.
İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu
Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.
İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” hazırlanmış ve listede yer
alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmamalarına yönelik yükümlülüklere vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış
olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası
katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi
açıklanmaz.
Şirket’in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile
kamuya duyurulur.
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri
Müdürlüğü tarafından yanıtlanır.
Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı,
Genel Müdür veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.
Gelen bilgi talepleri Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne yönlendirilir.
Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket’in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili
bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınmıştır.
İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı
olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olanlar İdari
sorumluluğu bulunan kişilerdir.
Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Şirket’imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını
etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları
sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.
Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket’imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya
yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış
ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
95
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi
programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket’imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan
bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.
Bunun dışında Şirket’in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek
randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin onayı ile düzenlenecektir.
Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket’e yöneltilen soruların
yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme
politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır.
Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunumlar ve raporlara şirket web sitesinde yer verilir.
Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi
İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım
toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha
önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.
Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde
öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve
SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.
Basın Yayın Organları Veya İnternet Sitelerinde Yer Alan haber ve söylentiler
Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nce güncel olarak
takip edilir.
Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip,
basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel
durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları
kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı
konusunda, Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.
Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin
ortadan kalktığı kabul edilir ve şirket tarafından kamuya açıklama yapılır.
Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan
duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması
yapılmaz.
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması
Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini açıklayabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, geleceğe yönelik değerlendirmelerin hangi varsayımlara dayandığı
hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların
beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı
gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket’in finansal
durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı
onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı
bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans
verilmek suretiyle yapılabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.
Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı
sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.
96
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Web Sitesi (www.ihlas.com.tr)
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi (www.ihlas.com.tr) aktif olarak
kullanılır. Şirket’in web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel
durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.
İnternet sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık
ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri,
katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu, kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular, iştirakler, iletişim
bilgileri ve bilgi almak isteyen yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer alır.
Web Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve benzeri mevzuat hükümleri uyarınca yer alması istenen bilgilere uygun olarak yapılandırılır
ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce, olarak SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine,
gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım
yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli
olarak devam edilir.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlas.com.tr dir.
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet
sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi
içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.
Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,
değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları,
finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve
toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası,
bağış ve yardım politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler,
şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer
verilir.
Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmıştır.
Web sayfamızda; Şirket’imiz yönetim yapısı “Kurumsal” başlığı altında, Şirket’imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler “Sektörler” başlığı
altında, mali finansal bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, Şirket’in iştirak ve
organizasyon yapısı “Yatırımcı” başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler ise “Haberler” başlığı
altında, Grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve irtibat bilgileri ise “Kariyer” başlığı altında verilmiştir.
10. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan aşağıdaki bilgilerin tamamına yer verilmektedir.
-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına
ilişkin beyanlarına,
-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına
ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
-Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar
çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- %5’i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
97
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli
sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı
sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı
durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. Menfaat sahiplerinin
dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme
kanalları kullanılmıştır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda gerek karşılıklı görüşmeler gerekse e-mail veya
BİST A.Ş.ye yapılan açıklamalar yoluyla bilgilendirilmektedir. Bunda en etkin olarak Şirket’in resmi e-mail adresi olan [email protected],
kullanılmıştır.
Mal ve hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmıştır. Müşterilerin satın aldığı mal ve
hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.
Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
Tüm bağlı ortaklıklarımızda yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş, güncelliğini koruması sağlanmıştır. Buna istinaden iç
hizmet eğitimleri yapılmış, tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşılmış ve bu yönde çözümler
üretilmiştir.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için [email protected] adresi
oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiştir.
Grubumuza ait bağlı ortaklıklarımız, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplantılar yapılıp serbest görüşleri alınmış, uygun görüşler
ise uygulanmıştır.
Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde
düşünülmektedir.
13. İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikasının Ana Esasları
İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Holding A.Ş.’ nin ulusal ve uluslararası
alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esaslar şunlardır;
1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve
uygulamak,
2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,
5-Genel Müdür bilgisi dâhilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden yetiştirilmesi
6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
7-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
8-Tüm yöneticileriyle birlikte çalışanların çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba
göstermek,
9-Tüm çalışanlarda dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumsallık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
10-Bütçe imkânları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli
dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.
Çalışanların her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkânlar dâhilinde çözüm üretilmesi işi insan kaynakları
birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir. Görevlendirilen arkadaşımız Mustafa Özcan’dır.
Ayrıca [email protected] adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte ve ilgililere
mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.
98
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Şirketimizdeki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili,
ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İK politikamızın esaslarındandır.
Çalışanların iş tanımları, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş değerlemesi ile adil bir ücret sistemi kurmak için iş analizi çalışmaları
İnsan Kaynakları departmanı tarafından başlatılmıştır. İş analizi tamamlandıktan sonra hedef ve yetkinlik bazlı Performans değerlendirme
sistemi kurulacaktır. Sistem tam kurgulandıktan sonra Performans değerlendirme el kitabı oluşturulacak, çalışan ve yöneticilere gerekli
eğitimler verildikten sonra uygulamaya konulacaktır.
Personel temini ve yerleştirilmesi, İşten çıkış ve disiplin yönetmelikleri, kullanılabilecek unvanlarla ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Bu
kapsamda çalışanların unvanlarının revizyon çalışmaları ile yayınlanan yönetmeliklerle ilgili eğitimler, uygulama düzenlemeleri ve takibi
konularında çalışanlara ve ilgili diğer birimlere eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca diğer konularla ilgili (Özlük hakları, Ücret
yönetimi vb) çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Organizasyon yapımız yeniden
şekillendirilmektedir. Organizasyon yapısı tamamlandıktan sonra organizasyon el kitabı hazırlanıp, kişilerin yeni görev tanımları kendilerine
tebliğ edilecektir.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş etik kurallar, aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket
çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuştur.
Etik Kurallar
Yönetim Kurulumuz;
Şirket’imiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu
ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Şirket Genel Müdürü’nün, Mali İşlerden Sorumlu
Murahhas Aza’nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;
• Kamuya açıklanan veya Şirket’in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil,
doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
• Şirket’in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket’in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket
politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.
Bununla birlikte,
Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde
ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.
Çalışanlarımız;
• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine
getirirler.
• Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
•Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
• Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
• Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek Şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye
gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu
99
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sosyal Sorumluluk
İhlas Holding kurucuları ve çalışanları “İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir” ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiş ve işlerini de bu
çerçeve içinde yürütmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerin ”insanlığa faydalı olması”
öncelikli ilkedir.
Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı
maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve
zamanında bilgilendirilir.
Bu bağlamda İhlas Holding’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, 3 ana başlıkta toplanmıştır.
Etik Değerler;
İhlas isminin itibarının ve değerinin farkında olarak, İhlas ismi ve ilişkili markaları yalnız, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından izin verilen
aktivitelerde kullanılır.
Bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen
gösterilir.
İhlas Holding olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.
İnsan;
İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer.
Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.
Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.
Çalışanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalışma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıştırılmaz. Sendika ve toplu iş
sözleşmesi özgürlüğüne dikkat eder, zorla çalıştırma ve angaryanın her türlüsünün ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.
Çalışanlara karşı dürüst, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel gibi sebeplerden
ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır.
İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.
Çevre;
Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere
karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.
Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve
oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.
Çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıştır.
Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Misyonumuz
• Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
• İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde öncü bir role sahip olmak,
• Medya Grubumuz için zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak,
• Pazarlama Grubumuz için ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşmayı sürdürmek,
• İnşaat Grubumuz, her zaman, en güvenli ve en konforlu evleri en makul fiyatlarla tüketiciye sunmak.
Vizyonumuz
• İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
• Medya Grubumuz için, tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,
•Pazarlama Grubumuz için, insanların faydasına olacak tüm ürünleri onlarla onların istediği şartlarda buluşturmak,
• İnşaat Grubu için, ülkemizdeki tüm insanları diledikleri genişlik ve konfordaki evlerle buluşturmak.
100
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerlerimiz
• İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
• İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
• Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.
• Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve grubumuza has insan
kaynaklarımız geleceğimizdir.
Stratejimiz
• Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
• Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
• En güncel, en etkili içeriği üretmek,
• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
•Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
•Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliştirmek,
•Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
•Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu, Şirket’in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden
geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtmaya çalışır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
2012 yılında yapılan Genel Kurul’da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu’na Bağımsız üye
adayı olmak için başvuruda bulunan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına dair Kurumsal Yönetim Komitesi (Kurumsal
Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini de üslenmiş bulunmaktadır) tarafından hazırlanmış olan 08.05.2012 tarihli
rapor aynı gün Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Dr. Enver Ören*
Ahmet Mücahid Ören
Zeki Celep
Kani Bozbay**
Mahmut Kemal Aydın
Ceyhan Aral*
Murat Odabaş*
Alaettin Şener*
Abdurrahman Gök*
Mahmut Erdoğan*
Abdullah Tuğcu***
Bülent Gençer
Hüsnü Kurtiş
Müslim Sakal
Salman Çiftçi
İsmail Cengiz
Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye, İcra Kurulu Başkanı (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye), Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
* Dönem içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz yukarıdaki tabloda yer almakla beraber, 22.02.2013 tarihinde Yönetim Kurulu
Başkanımız Enver Ören vefat etmiştir. Yine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alaettin Şener Bey sağlık problemleri nedeniyle istifa etmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 101
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi
sonuna kadar görev yapmak üzere Murat Odabaş ve Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Ahmet Mücahit
Ören’in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zeki
Celep’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Abdurrahman Gök’ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak
görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına karar verilmiştir.
28.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; istifa suretiyle ayrılan Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyhan Aral‘ın yerine, ilk Genel
Kurul’un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Mahmut Erdoğan seçilmiştir.
TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk
Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği
Genel Kurulca onaylanmış olup, seleflerinin kalan süresini tamamlayacaklardır.
** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör Murat Odabaş 31.10.2013
tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
olarak seçilmiştir.
***Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Erdoğan 07.11.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Abdullah Tuğcu seçilmiştir.
TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk
Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
25.02.2013 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu, 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda beş icracı,
iki icracı olmayan, dört de bağımsız üye bulunmaktadır.
Buna göre Yönetim Kurulumuzun, yarıdan fazlası (altı üye) icracı olmayan üyelerden, üçte biri de (dört üye) bağımsız üyelerden
oluşmaktadır.
Genel Kurul toplantısı sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını
belirlemiştir. Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve
Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, “Genel
Koordinatör” olarak atanmıştır.
Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Dönem içinde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık kriterini sağlamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Müslim Sakal, Hüsnü Kurtiş, Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz; 02.05.2012 tarihinde “İhlas Holding
A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş yıl
içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içinde
bağımsız denetim sürecinde yer almadığını” beyan etmişlerdir. Ayrıca Yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 20.02.2014 tarihi
itibariyle revize ettikleri Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır.
102
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZLIK BEYANI (HÜSNÜ KURTİŞ)
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da
önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi
olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine
zaman ayıracağımı, beyan ederim. 20.02.2014
BAĞIMSIZLIK BEYANI (MÜSLİM SAKAL)
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da
önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi
olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine
zaman ayıracağımı, beyan ederim. 20.02.2014
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 103
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZLIK BEYANI (SALMAN ÇİFTÇİ)
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da
önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi
olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine
zaman ayıracağımı, beyan ederim. 20.02.2014
BAĞIMSIZLIK BEYANI (İSMAİL CENGİZ)
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da
önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi
olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine
zaman ayıracağımı, beyan ederim. 20.02.2014
104
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
Ahmet Mücahid ÖREN
28 Nisan 1972 İstanbul doğumlu olan Ahmet Mücahit Ören, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.
1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın
Danışmanlığı’nı da beraberinde icra etti. Türkiye Gazetesi’nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan
üstlenerek, Türkiye Gazetesi’nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladı. Kuruluş
itibariyle Türkiye’nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT’ nin 1991 yılında Genel Müdürlüğünü üstlenerek, yaptığı
çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirip fiili yayının gerçekleşmesini
sağladı.
1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 25.02.2013 tarihinde
ise İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet
gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makaleleri mevcuttur.
İngilizce bilen Ören evli olup 1 çocuk babasıdır.
Zeki CELEP
1939 doğumlu olan Celep, 1950 yılında ilkokulu, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni ve 1958 yılında da Kâra Harp
Okulu’nu bitirdi. 1966 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık ve Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali’de Sabah Gazetesi) ile uğraştı. 1972 ve 1988 yıllarında
çeşitli inşaat firmalarında (İtimat İnşaat Ltd. Şti., Antalya İmar Ltd. Şti.) çalışıp; apartman inşaatları yanı sıra, Antalya İller Bankası, Bölge
Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava Alanı İnşaatlarını gerçekleştirdi ve yurt dışında çeşitli inşaat işlerinde bulundu.
1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş.’ de İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve İhlas Marmara Evleri 1,2. ve 3. etap
siteleri, İhlas Armutlu Tatil Köyü, İhlas Bizimevler 1-2-3-4 ve 5. etap sitelerinin inşa faaliyetlerinde görev almış ve almakta olup halen İhlas
Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü ve İnşaattan sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Kani BOZBAY
1953 yılında Denizli’de doğdu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1976 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Organize Sanayi Dairesi Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek, Antalya Havaalanı ve
Korkuteli Sanayi Sitesi inşaatında şantiye şefliğinde görev aldı. 1984 yılında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.nin yürüttüğü Suudi ArabistanTaif Alt yapı ve Su getirme projesi ve muhtelif ulusal otoyol projelerinde, Proje Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerinde görev
yaptıktan sonra 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. de göreve başladı. Bozbay evli olup 3 çocuk babasıdır.
Mahmut Kemal AYDIN
1957 yılında Kastamonu’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında memur olarak göreve başladı. Askerlik dönüşü Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki
görevine devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak vazife yaptı. 1985-1989 yılları
arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitünün açmış olduğu dil sınavını kazandı. 1985 ve 1986
yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil kursunda İngilizce eğitimi aldı.
1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zamanki unvanı “İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.” olan
“İhlas Holding A.Ş.’nde işe başladı. 1993 ve 1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma çalışmalarında görev aldı. Halen aynı
şirkette Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmakta olan Aydın evli olup 2 çocuk babasıdır.
Bülent GENÇER
1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan ikincilikle mezun olduktan sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel
Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen
bölümünden mezun oldu.
Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe başladı. Diğer yandan devam ettiği İstanbul
İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de 1969 yılında mezun oldu. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini
yürüttü. Sonrasında İhlas Holding’in çeşitli ünitelerinde görev aldı. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş’ de Yönetim Kurulu Üyesidir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 105
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Murat ODABAŞ
1959 yılında Çorum’da doğan Murat Odabaş, ilk ve orta tahsilini Alaca’da tamamladı.1977 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1981 yılında
Kara Harp Okulu Ekonomi bölümünü bitirdi. Subay olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu.
Emekli olduktan sonra İhlas Holding’te İhlas Motor Genel Müdür yardımcısı olarak işe başladı.1996 yılında İhlas Holding Genel Müdür
Özel Kalemi’nde görevli iken aynı zamanda İcra Kurulu Sekreterliği’ni de yürüttü. 1999 yılında İhlas Holding İdari İşlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı oldu. 2001 yılında bu görevinden ayrılarak yurt dışında bir süre çalıştı. Türkiye’ye tekrar döndüğünde İhlas Ankara
Medya Grup Başkan Yardımcısı, 2007 yılında ise TGRT HABER TV Ankara Temsilcisi oldu. Bu görevinde iken ‘’Ankara’nın Gündemi’’
programını sundu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere birçok siyasetçi ve bürokrat ile 440 adet program yaptı.
Abdurrahman GÖK
1966 Yılında Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde doğdu. Memur bir ailenin beşinci çocuğudur. 1982 Yılında Kahramanmaraş Lisesi’ni bitirdi.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1986 yılında mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra 1987 Yılında Avukatlık
ruhsatını alarak, İstanbul Barosuna bağlı avukat olarak, meslek hayatına atıldı. Türkiye Gazetesi’nde uzun yıllar Hukukçu Gözüyle
köşesinde hukuki makaleler yazdı. TGRT FM radyosunda yine yıllarca canlı yayın hukuk programları yaptı. TGRT TV’de canlı yayın hukuk
programlarına katıldı. Çok sayıda stajyer yetiştirdi. agok hukuk bürosunun kurucusu ve sahibidir. Gayrimenkul hukuku ve mali ceza
hukukunda kendisini yetiştirdi, uzmanlaştı. 2012 Yılında İhlas Holding Hukuk Baş müşaviri olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Mahmut ERDOĞAN
1958 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olup Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Askerlik öncesi ve askerlik bitiminde
meşrubat sektöründe ve çeşitli Anonim Şirketlerde, BİST’da işlem gören halka açık şirketlerde ve görev yapmış olduğu sektörle ilgili
mesleki dernek ve kuruluşlarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yardımcılıklarında bulunmuştur. Bir dönem ticaretle iştigal
etmiştir.
1994 yılında Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A. Ş.’ nin kurulmasında, Halka açılmasında pazarlama ve dağıtım teşkilatlarının
kurulmasında, yeni tesislerin şirket aktifine katılmasında ve teknolojik yapının gelişmesinde aktif görevlerde bulunmuş olup halen Kristal
Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A. Ş’ .nin Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmektedir.
Abdullah TUĞCU
1982 yılında Kayseri’ de doğan Abdullah Tuğcu, orta ve lise eğitimini Kayseri’ de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
mezunu olup, Daha sonra Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında lisansüstü çalışma yaptı. 2003 yılında bir Bağımsız
Denetim Şirketinde denetçi yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra, 2008 yılında İhlas Grubuna İhlas Madencilik A.Ş. Mali İşler
Müdürü olarak katıldı. Halen İhlas Yayın holding A.Ş. Finans Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olup grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu
üyeliği yapmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahiptir.
Hüsnü KURTİŞ
1953 yılında Niğde’ de doğdu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi
Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü,
İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Emekli olan
Kurtiş evli ve 2 çocuk babasıdır.
Müslim SAKAL
1966 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.
1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak görev aldı. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv ve Türk
Barter’da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında
çalışmalarda bulundu.
2010-2012 yılları arasında Damla Holding AŞ’de mali işler müdürü olarak görev yaptı 2012 yılından itibaren ise Turex Turizm de mali işler
müdürü olarak devam etmektedir. Evli olup serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahiptir.
106
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Salman ÇİFTÇİ
1971 yılında Sivas’ta doğdu. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl
İhlas Holding A.Ş. ’de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında BKR Işık Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. ’inde Vergi Denetçisi olarak göreve başladı. 1997 yılında buradaki görevimden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş.
’inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
2004 yılında bu görevinden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinden
2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladı, halen bu görevini
yürütmektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları mevcuttur. Evli ve iki çocuk sahibidir.
İsmail CENGİZ
1957 yılında Sarıkamış’ta doğdu. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1981 yılında Erzurum’da
Dadaş Kitabevi’nde işe başladı. 1982 yılında tamamladığı askerlik vazifesi sonrası 1986 yılında Erzurum’da muhtelif ticari işletmelerde
Mali İşler sorumlusu olarak çalıştı. Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak
görev yaptı. Ekim 2005 de ortaklıktan ve şirketteki görevinden ayrıldı.
2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de bir BDK Yapı Laboratuvarı’na ortak olarak işe başladı. 10 Nisan 2012 tarihinde ortaklık payını
devrederek şirketten ayrıldı.
Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde
- Adayların toplantıda hazır bulunmasına,
- Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
- Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve
münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine önem verilir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir. ( 22.02.2013 tarihinde Enver Ören’in vefatına kadar bu şekildeydi.) 30.03.2013
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket yönetim kurulu toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev
dağılımını belirlemiştir. Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve
Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, “Genel
Koordinatör” olarak atanmıştır. Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı ile icra
başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/Genel Müdürün yetkileri esas sözleşmede belirtilmemiş
olup bu konudaki ilkeye uyum yakın zaman da sağlanacaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş
olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir.
Esas sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev
alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı
esas sözleşme gereği en az beş en çok on bir üyeden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan
üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu on bir üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini etkin bir şekilde
yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur.
Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;
a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip
olmak,
c- Görev yapmak için seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma iradesine ve kararlılığına sahip olmak.
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.
Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır,
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 107
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler;
Ahmet Mücahid Ören İhlas Yayın Holding A.Ş.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
*İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye
süreci başlamıştır.
*Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci
başlamıştır.
Mahmut Kemal Aydın
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Aral
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
*İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye
süreci başlamıştır.
Zeki Celep
İhlas Yapı Turizm ve Sağ. A.Ş.
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm Sağlık A.Ş. Ort. Gir. 4
İhlas Holding A.Ş.- İhlas Yayın Holding A.Ş.- İhlas Pazarlama A.Ş. Ort. Gir. 3
Abdullah Tuğcu
İhlas Yayın Holding A.Ş.
İhlas Gazetecilik A.Ş.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.
İhlas Medya Planlama ve Satın alma Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket yetkilisi
Şirket yetkilisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi
108
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim
Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda
en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;
- Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde
yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azaltılması
Ve benzeri önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.
Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonrasında yaptığı ilk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev
dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.
• Yönetim Kurulu’nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve
tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Ahmet
Çalışkan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu
Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
• Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı içinde toplam 54 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 54 toplantıya % 95 katılım
sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.
• Yönetim Kurulu toplantılarında 2013 yılı içinde muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir.
Yine aynı dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
• SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9 maddesinde yer alan konularda tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantılara fiilen
katılımı sağlanmaktadır.
• Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
• Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması
sebebiyle oylamanın ve alınacak kararın adil bir şekilde olması düşünülmüştür.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle
sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu’nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi
Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan bu komiteler, iki üyeden oluşmakta olup, başkan ve üyeleri de bağımsız üyelerden müteşekkildir.
Dolayısıyla, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve kararlarında tarafsız
davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin dört tanesi bağımsız üyedir. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden
oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi”, oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin de görevini yerine getirmekte iken; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ’de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63
Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken
Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevlerinin, ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar verilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 109
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür olarak “Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve
Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” tespit edilmiştir.
Komitelerin görevleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş olup, Komiteler görevlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır.
Denetim Komitesi
Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Müslim Sakal
Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Komite;
- Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu
denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç denetim sisteminin işleyişi
ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirket muhasebesi, iç denetim sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde
inceler ve sonuca bağlar.
- Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
- İç kontrol sisteminin ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar çalışmalarını takip eder ve etkin
çalışmasını gözetir. İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na raporlar. Şirket yönetiminin,
iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini ve Şirkette doğru bir “kontrol kültürü “nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
- İç Denetim Birimi tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin, uygulamaya konulup konulmadığını araştırır. İç
Denetim Birimi’nin çalışma esaslarına uygunluğunu takip eder. İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetimin şeffaf
olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Finansal raporlara etkisi olabilecek kanuni her türlü durumu, Şirket hukuk birimi
ile beraber inceler.
- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı
olup olmadığını araştırır.
- Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere,
Şirketin “Bilgilendirme Politikasına” uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta
meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu’na raporlar. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak
yürütülüp yürütülmediğini izler.
Denetim Komitesi, 2013 yılında 6 adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından
benimsenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Salman Çiftçi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Cengiz
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir aday
gösterme ve ücret komitesi oluşturulamadığından bu komitelerin görevini de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Komite;
- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konusunda çalışmalar yapmak,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vererek yardımcı
olmak,
- Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri
gözden geçirip, değerlendirerek önerilerde bulunacaktır. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor
ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna
uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin öneminin ve faydalarının, şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Komite, Şirket
performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından
anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
110
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
- Kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır. Yönetim kurulu
tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- Yönetim kuruluna ve üst yönetime; yönetim kurulu üye adayları ile üst yönetici adaylarının tespiti konusunda şeffaf bir sistemin
oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate
alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, Kriterlere ulaşma derecesi
dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite,
yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında dört toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından
benimsenmiştir.
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi
Müslim Sakal
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Cengiz
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Bu komite Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Komite;
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar
mekanizmalarında kullanılması ve çalışmalar yapılması,
- Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,
- Belirlenen risklerle ilgili görülen her türlü aksiyon kararının alınması ve uygulanması, konularında çalışmalar yapmaktadır.
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi beş toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu
tarafından benimsenmiştir.
18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV,
NO:56 Tebliğ’de Değişiklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebliğ uyarınca 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla ayrı bir
komite kurularak yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Müslim Sakal’ın başkan, İsmail Cengiz’in üye
olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.
Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;
T.T.K.’nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli
oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak “Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu” hazırlanmıştır.
Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin
Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve
Aksiyon Planından oluşmaktadır.
Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik
riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve
tanımlanması yapılmıştır.
Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler “Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu”na yansıtılmıştır.
Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye
katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.
Varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan 20 adet ana risk ve 155 adet spesifik risk üzerine Şirket bütünü için tüm faaliyetler
göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak
ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 111
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana
getireceği etki değerlendirilmiş ve “Etki dereceleri tablosu” ve “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur.
“Risk Etki Seviyesi Değerlendirme” Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı
değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede “Olasılık Dereceleri” Tablosu ve “Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi” hazırlanmış olup,
mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak standart olarak kabul edilmiştir. Yapılacak
olan değerlendirmenin ise etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.
Etki yaklaşımını kullanmak üzere, “Kontrol Dereceleri Tablosu” ve “Risk Kontrol Derecelendirme Matrisi” yardımıyla “Maruz Kalınan Risk
Seviyeleri” tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tablolar ile Stratejik Yönetim ve Yatırım, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri, Finans, İşgücü ve
Bilgi kategorilerinde değerlendirme yapılarak sonuçlar “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme” tablosuna yansıtılmıştır. Buradan hareketle Risk
seviyesi aksiyon dereceleri tablosu ile ihtiyaç duyulan aksiyonlar tespit edilerek, Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisinde aksiyon ve
aksiyon sorumlusu tablosu hazırlanarak öngörülen işlemler ve işlem sorumluları tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmıştır.
Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini
araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve
uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.
Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari
faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli,
sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden
geçirilmektedir. İç Denetim Birimi;Adnan Gümül, Fuat Kanmaz ve Ömer Faruk Birpınar’dan oluşmaktadır. İç denetim, Şirketimizin
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.
Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun
olarak gerçekleştirilir. İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin
danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.
Güvence verme fonksiyonu; Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin
etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlendiğine,
faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve gerekse kurum dışına
yeterli güvenin verilmesidir.
Danışmanlık fonksiyonu ise; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir
biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
Bu Çerçevede İhlas Holding A.Ş.’nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru
formları ile test edilmektedir.
Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran
Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin
tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç
ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını
hedeflemektedir.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ise İç Denetim Formları ile Denetim Komitesi Başkanlığına ilgili dönemlerde
rapor edilmektedir.
112
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir. Şirket,
yapısı itibariyle bir holding şirketi olması dolayısıyla iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye yapılarını güçlendirmek adına bu şirketlerin
sermaye artırımlarına katılmakta veya yeni şirketler kurulmasına öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının mali
yapılarını güçlendirmek, finanse etmek adına ya bizzat destek olmakta ya da kaynak bulmak konusunda gerekli girişimlerde bulunarak
işletme yapılarının güçlenmesine yardımcı olmakta ve gerekli olduğu takdirde bu şirketlere danışmanlık görevini de üslenmektedir.
Şirket ayrıca inşaat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet göstermektedir. Konut piyasası izlenmekte olup, gerek resmi kurumlar tarafından
açılan ihalelere katılarak gerekse münferit olarak inşaat faaliyetinde bulunulmaktadır. Eğitim konusundaki hedefi kaliteli ve günün
şartlarına uygun bir eğitim verebilmek, öğrencilerin dersi derste öğrenmesi için gerekli görsel ve deneysel metotların kullanılmasıdır.
Öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına eğitim sürecine dahil olmalarını sağlamaktır. Sağlık alanında hasta haklarını
korumak ve memnuniyeti artırmak temel hedef olup bu alandaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
Yönetim Kurulu şirketin faaliyetlerini ve geçmiş performansını finansal raporlar aracılığıyla üçer aylık dönemlerde ve faaliyetlerle ilgili
bir karar alınıp yürürlüğe konuldu ise söz konusu işlem sürecinde gerekli kontroller yapılarak sürecin gelişimi gözlenmektedir. Karar
aşamasında gerek dünya gerek Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve şirketin mali durumu ve menfaatleri ön planda
tutulmaktadır.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilmiş
olup, 01.06.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine
ve onayına sunulmuştur. Ücretlendirme esasları KAP’da duyurulmuş olup, ayrıca web sitemizde yer almaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen
hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri
karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ‘ne ve üst düzey yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları
veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda Yönetim
Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ayrımı yapılarak açıklanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan kişilere ödenen ücretler kişi bazında yönetim Kurulu faaliyet raporunda
açıklanmaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 113
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI KÂRI HAKKINDA TEKLİF
Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan
konsolide bilançomuzda net dönem zararı 229.838.654 TL’dir.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 7.046.856,75 TL net dönem zararı mevcuttur. Kar
dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Saygılarımızla,
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi
114
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
TARİH: 11.03.2014
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ: 11.03.2014
KARAR SAYISI: 2014/06
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun;
a)Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal
tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst
bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal
durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Saygılarımızla
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 115
RAPORLAR
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
01.01.2013- 31.12.2013
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal
Tabloları ve
Bağımsız Denetim Raporu
116
İhlas Holding Anonim Şirketi’nin
01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetim Raporu
İhlas Holding Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu’na
İhlas Holding Anonim Şirketi’nin (“Holding veya Grup’’) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum
tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli
muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Holding Yönetiminin Sorumluluğu
Holding yönetimi konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği
dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini,
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız
denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar,
etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim
tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Holding yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Holding yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile
yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, İhlas Holding Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu,
aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekmek isteriz:
Holding’in ilişikteki 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile karşılaştırılmalı olarak sunulan önceki döneme ait konsolide
finansal tablolar başka bir bağımsız denetim firmasınca denetlenmiş olup, söz konusu konsolide finansal tablolar hakkında olumlu görüş
bildirilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 117
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Holding’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin,
kanun ile Holding esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. maddesinin
4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk
yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun
yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte,
yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Holding Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin
operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Raporlama tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun
esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Holding, söz
konusu komiteyi 07 Mart 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten
rapor tarihine kadar, Holding’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik altı defa toplanmış ve yapmış olduğu çalışmaları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
İstanbul, 11 Mart 2014
Rafet KALKAN
BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM ve S
orumlu Ortak Başdenetçi
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Yeminli Mali Müşavir
118
Konsolide Finansal Durum Tabloları
120-121
Konsolide Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
122-123
Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
124-125
Konsolide Nakit Akış Tabloları
126
Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
127
Not 1 – Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
127-129
Not 2 – Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
129-151
Not 3 – İşletme Birleşmeleri
151-152
Not 4 – Diğer İşletmelerdeki Paylar
Not 5 – Bölümlere Göre Raporlama
Not 6 – Nakit ve Nakit Benzerleri
152
153-154
155
Not 7 – Finansal Yatırımlar
155-158
Not 8 – Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
158-160
Not 9 – Diğer Finansal Yükümlülükler
Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar
160
160-161
Not 11 – Diğer Alacaklar ve Borçlar
161
Not 12 – Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar
161
Not 13 – Stoklar
162
Not 14 – Canlı Varlıklar
162
Not 15 – Türev Araçlar
162
Not 16 – Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
162-163
Not 17 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
163-165
Not 18 – Maddi Duran Varlıklar
165-166
Not 19 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167-168
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 119
Not 20 – Devlet Teşvik ve Yardımları
Not 21 – Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar ile Taahhütler
168
168-171
Not 22 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
172
Not 23 – Emeklilik Planları
172
Not 24 – Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
173
Not 25 – Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
174
Not 26 – Diğer Varlık ve Yükümlülükler
174
Not 27 – Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri
174-177
Not 28 – Hasılat ve Satışların Maliyeti
177
Not 29 – Faaliyet Giderleri
178
Not 30 – Niteliklerine Göre Giderler
178-179
Not 31 – Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler
179
Not 32 – Yatırım Faaliyetlerden Gelir / Giderler
180
Not 33 – Finansman Giderleri
180
Not 34 – Finansman Gelirleri
180
Not 35 – Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
180-181
Not 36 – Gelir Vergileri
181-183
Not 37 – Pay Başına Kazanç / (Kayıp)
183
Not 38 – İlişkili Taraf Açıklamaları
184-189
Not 39 – Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
189-198
Not 40 – Finansal Araçlar
(Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesinde Açıklamalar)
198-199
Not 41 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Not 42 – Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların Açık,
yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
199
199-202
120
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız Denetim’den
Geçmiş (Yeniden
Dipnot
GeçmişSınıflandırılmış)
Referansları
31.12.2013
31.12.2012
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
1.927.310.192 1.788.624.178
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 206.948.736 97.590.105
Finansal Yatırımlar
7 163.934.868 352.642.316
Ticari Alacaklar
10 767.170.119 697.122.302
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38
26.430.414 13.950.603
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 740.739.705 683.171.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0
0
Diğer Alacaklar
11 16.930.135 1.307.477
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38
9.167.713 0
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.762.422 1.307.477
Stoklar
13 642.284.099 506.476.137
Türev Araçlar
15 0
0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 64.230.624 68.500.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 983.462 2.374.857
Diğer Dönen Varlıklar
26 61.765.643 62.610.253
(Ara Toplam)
1.924.247.686 1.788.624.178
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 3.062.506 0
Duran Varlıklar
775.895.154 704.215.817
Finansal Yatırımlar
7 909.974 2.781.974
Ticari Alacaklar
10 138.040.741 143.045.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0
0
Diğer Alacaklar
11 1.922.241 792.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0
2.111.316
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 265.733.761 42.644.480
Maddi Duran Varlıklar
18 276.747.475 383.350.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.048.797 48.074.026
- Şerefiye
19 33.147.627 37.200.833
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.901.170 10.873.193
Peşin Ödenmiş Giderler
24 4.950.580 13.217.841
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 42.541.585 68.197.510
Diğer Duran Varlıklar
26 0
0
TOPLAM VARLIKLAR
2.703.205.346 2.492.839.995
Bağımsız Denetim’den
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 121
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız Denetim’den
Geçmiş (Yeniden Dipnot
GeçmişSınıflandırılmış)
Referansları
31.12.2013
31.12.2012
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.286.347.971 871.517.212
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 417.473.277 373.218.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 61.503.593 47.877.547
Ticari Borçlar
10 353.521.052 293.396.157
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38
14.481.733 12.136.647
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 339.039.319 281.259.510
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
22 14.171.497 8.183.277
Diğer Borçlar
11 2.531.287 14.455
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38
2.531.287 14.455
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0
0
Ertelenmiş Gelirler
24 414.392.741 122.611.863
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
36 3.381.976 4.660.178
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.484.317 4.676.255
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0
0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.484.317 4.676.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.888.231 16.879.122
(Ara toplam)
1.286.347.971 871.517.212
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0
0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
595.465.894 551.182.715
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 140.140.462 68.713.136
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
0
Ticari Borçlar
0
0
Diğer Borçlar
11 152.449 759.111
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38
0
515.000
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 152.449 244.111
Ertelenmiş Gelirler
24 391.580.670 424.193.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.659.587 26.275.885
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 33.131.584 24.741.422
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.528.003 1.534.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 26.928.843 29.248.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 3.883 1.992.903
ÖZKAYNAKLAR
821.391.481 1.070.140.068
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
566.908.882 798.385.951
Ödenmiş Sermaye
27 790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
27 7.925.000 7.925.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
62.488.314 66.263.484
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
27 63.105.757 66.957.602
- Diğer Kazanç ve Kayıplar
27 (617.443)
(694.118)
Diğer Sermaye Yedekleri
27 5.656.722 5.656.722
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 15.722.572 14.690.296
Diğer Yedekler
27 (55.412.085)
(18.767.431)
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
27 (30.032.987)
(13.971.440)
Net Dönem Kârı / Zararı
37 (229.838.654)
(53.810.680)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 254.482.599 271.754.117
TOPLAM KAYNAKLAR
2.703.205.346 2.492.839.995
122
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız Denetim’den
Geçmiş (Yeniden Geçmişsınıflandırılmış)
Dipnot
01.01.2013-
01.01.2012
Referansları
31.12.2013 31.12.2012
Hasılat
28 1.008.231.494
651.897.908
Satışların Maliyeti (-)
28 (847.477.283)
(544.406.061)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar)
160.754.211 107.491.847
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
28 0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr / Zarar
0
0
BRÜT KÂR / ZARAR
160.754.211 107.491.847
Genel Yönetim Giderleri (-)
29-30
(201.825.157)
(99.899.666)
Pazarlama Giderleri (-)
29-30
(32.756.419)
(22.725.866)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29-30
(1.608.162)
(1.331.728)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 128.467.621 66.555.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
31 (71.026.549)
(47.117.390)
ESAS FAALİYET KÂRI / ZARARI
(17.994.455)
2.972.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 74.523.888 86.677.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
32 (93.790.876)
(21.619.859)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kâr / Zararlarındaki Paylar
16 0
420.291
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI / ZARARI
(37.261.443)
68.450.509
Finansman Giderleri (-)
33 (206.132.797)
(150.549.182)
Finansman Gelirleri
34 32.286.945 48.261.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / ZARARI
(211.107.295)
(33.836.863)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri
36 (38.656.676)
(14.887.377)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri
36 (16.067.857)
(7.524.813)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri
36 (22.588.819)
(7.362.564)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / ZARARI
(249.763.971)
(48.724.240)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / ZARARI
35-37
0
(130.418)
DÖNEM KÂRI / ZARARI
37 (249.763.971)
(48.854.658)
Dönem Kâr / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37 (19.925.317)
4.956.022
Ana Ortaklık Payları
37 (229.838.654)
(53.810.680)
Pay Başına Kazanç
37 (0,291)
(0,068)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
37 (0,291)
(0,068)
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
37 -
(0,000)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
37 -
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
-
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
-
-
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 123
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız Denetim’den
Geçmiş
Geçmiş (Yeniden
sınıflandırılmış)
Dipnot
01.01.2013- 01.01.2012
Referansları
31.12.2013 31.12.2012
DÖNEM KÂRI/ZARARI
37 (249.763.971)
(48.854.658)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
45.300.758 18.945.851
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.300.758 18.945.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları
27 232.592 (626.771)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer
Artışları / Azalışları
18-27
47.489.143 20.570.755
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacakl Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri
27
(2.420.977)
(998.133)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
45.300.758 18.945.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(204.463.213)
(29.908.807)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
(10.783.631)
4.857.823
Ana Ortaklık Payları
(193.679.582)
(34.766.630)
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Ref.
Sermaye Ödenmiş
7.925.000 31.12.2013 790.400.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.925.000 İskontolar
Primler / İlişkin 5.656.722 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.656.722 Yedekleri
Sermaye Diğer Paylara
0
27
27
sahipleriyle yapılan işlemler
Diğer kâr yedeklerindeki değişim
Kontrol gücü olmayan pay
değişikliklerine bağlı artış/azalış
sonuçlanmayan pay oranı
27
27
Sermaye taahhüt ödemeleri
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile
27
0
0
0
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
0
0
0
27
kazanç ve kayıplar
27
Toplam diğer kapsamlı gelir
Emeklilik planlarından aktüeryal
değerleme değer artışları
Maddi duran varlıklar yeniden
Diğer kapsamlı gelir
0
37
Kapsamlı gelir
Net dönem kârı
Sınıflandırılmış) 790.400.000 01.01.2013 (Yeniden
Dipnot
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
15.722.572 128.796 0
0
0
903.480 0
0
0
0
0
14.690.296 Yedekler Kısıtlanmış (55.412.085)
0
(36.644.654)
0
0
0
0
0
0
0
0
(18.767.431)
Yedekler
Diğer Ayrılan Planlarından 63.105.757 0
0
0
0
(39.934.242)
36.082.397 36.082.397 0
36.082.397 0
66.957.602 ve Kayıpları
(617.443)
0
0
0
0
0
76.675 76.675 76.675 0
0
(694.118)
Kayıp Fonu
Ölçüm Kazanç Aktüeryal Kazanç /
Değerleme (30.032.987)
0
0
(1.281.629)
0
(14.779.918)
0
0
0
0
0
(13.971.440)
Zararları
Kâr / (229.838.654)
0
0
0
0
53.810.680 (229.838.654)
0
0
0
(229.838.654)
(53.810.680)
Kârı / Zararı
Net Dönem 254.482.599 383.343 (6.435.187)
(2.488.543)
2.052.500 0
(10.783.631)
9.141.686 109.398 9.032.288 (19.925.317)
271.754.117 Paylar
Olmayan
Geçmiş Yıl Kontrol Gücü
KârdanYeniden Emeklilik
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
821.391.481
512.139
(43.079.841)
(3.770.172)
2.052.500
0
(204.463.213)
45.300.758
186.073
45.114.685
0
(249.763.971)
1.070.140.068
Toplam
124
27
Sermaye taahhüt ödemeleri
0
0
7.925.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.656.722 0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.656.722 Yedekleri
Sermaye Diğer 14.690.296 0
367.567 0
0
0
0
0
0
0
14.322.729 Yedekler
Kısıtlanmış (18.767.431)
(18.767.431)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedekler
Diğer Ayrılan Kârdan Yeniden 66.957.602 0
0
0
0
19.548.992 19.548.992 0
19.548.992 0
47.408.610 ve Kayıpları
Ölçüm Kazanç
Değerleme İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
790.400.000 27
27
31.12.2012(Yeniden Sınıflandırılmış)
sahipleriyle yapılan işlemler
Kontrol gücü olmayan pay
oranı değişikliklerine bağlı artış/azalış
kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay
İşletme birleşmeleri ve bağlı ortaklıklarda
27
0
0
0
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
0
0
0
27
ve kayıplar
27
Toplam diğer kapsamlı gelir
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç
değerleme değer artışları
Maddi duran varlıklar yeniden
Diğer kapsamlı gelir
0
37
Kapsamlı gelir
Net dönem kârı
7.925.000 01.01.2012 (Yeniden Sınıflandırılmış) 790.400.000 Primler / İskontolar
Ref.
Ödenmiş
İlişkin Paylara Sermaye Dipnot
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
0
0
0
0
0
4.247.874 0
(694.118) (13.971.440)
0
0
0
0
66.968.513 Zararları
Kâr / Olmayan
(53.810.680)
0
0
0
85.187.827 (53.810.680)
0
0
0
(53.810.680)
(85.187.827)
271.754.117 (680.939)
(2.225.555)
1.125.000 0
4.857.823 (98.199)
(121.829)
23.630 4.956.022 268.677.788 1.070.140.068
(19.448.370)
2.389.886
1.125.000
0
(29.908.807)
18.945.851
(626.771)
19.572.622
0
(48.854.658)
1.115.982.359
Kârı/ZararıPaylarToplam
Net Dönem Geçmiş Yıl Kontrol Gücü
0 (85.187.827)
(504.942)
(504.942)
(504.942)
0
0
(189.176)
Kayıp Fonu
Aktüeryal Kazanç /
Planlarından Emeklilik
01 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 125
126
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Ocak- 31 Aralık 2013 ve Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide
Nakit Akış Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız Denetim’den
Geçmiş
Geçmiş (Yeniden Sınıflandırılmış)
Dipnot Ref.
Cari Dönem
Önceki Dönem
31.12.201331.12.2012
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem kârı / (zararı)
37
(229.838.654)
(53.810.680)
Dönem net kârı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
18-19
15.236.586 19.642.270
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
22
16.940.474 8.045.360
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler
36
38.656.676 14.887.377
Kontrol gücü olmayan paylardan kâr/zarar
37
(19.925.317)
4.956.022
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
34
(18.673.015)
(41.851.131)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
33
169.393.042 143.171.299
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklük karşılıkları
ile ilgili düzeltmeler
32
(59.627.580)
2.405.559
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç /
kayıplar ile ilgili düzeltmeler
32
(3.021.505)
(2.634.098)
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç / kayıp fonu ile ilgili düzeltmeler
27
232.592 (626.771)
Finansal yatırımlar değer artışları/düşüklükleri net
1.504.000 (64.873.594)
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
845.356 3.078.126
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
189.075.448 63.368.466
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
(64.812.407)
(606.317)
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
(16.752.574)
1.509.485
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
(135.807.962)
(196.175.886)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
(Dönen varlıklardaki)
4.270.107 25.611.104
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
1.391.395 (814.066)
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
1.098.195 (19.558.362)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
(Duran varlıklardaki)
8.267.261 (3.121.808)
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
59.957.035 86.235.954
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış /
azalışla ilgili düzeltmeler
5.988.220 1.314.808
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)
259.168.348 149.375.085
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
2.249.908 661.979
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
1.928.819 6.424.266
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Vergi ödemeleri
36
(17.346.059)
(3.536.130)
Kıdem tazminatı ödemeleri
22
(8.550.312)
(3.722.307)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( A )
201.848.077 139.356.010
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından
kaynaklanan nakit çıkışları
17-18
(28.237.595)
(14.152.740)
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
19
(3.833.127)
(3.110.394)
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından
kaynaklanan nakit girişleri
3.731.941 4.760.987
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net
nakit çıkışları
27
(45.356.122)
(19.448.370)
Bağlı ortaklık sermaye taahhüt ödemelerinden nakit girişleri
27
2.052.500 1.125.000
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri
20
512.139 41.123
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları ( B )
(71.130.264)
(30.784.394)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
Ödenen faiz
33
(169.393.042)
(143.171.299)
Alınan faiz
34
18.673.015 41.851.131
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
129.308.291 11.780.861
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları ( C )
(21.411.736)
(89.539.307)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış ( D=A+B+C )
109.306.077 19.032.309
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri ( E )
6
97.590.105 78.505.615
Yeni iktisapların dönem başı nakit mevcudu (F)
52.554 52.181
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (G=E+F)
6
206.948.736 97.590.105
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 127
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 1 - Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
İhlas Holding A.Ş. (“Holding” veya “Grup”) 25.12.1980 tarihinde İhlas Matbaacılık ve Dağıtım Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur.
Holding, yapılan unvan değişiklikleri sonucunda 06.03.1986 tarihinde İhlas Matbaacılık ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. , 02.08.1993 tarihinde
de İhlas Holding A.Ş. unvanını almıştır. Yapılan ana mukavele tadilleri sonrasında Holding’in esas faaliyet konularını matbaacılık, gazete
ve dergi çıkarılması, inşaat, sağlık, pazarlama, dahili ticaret, eğitim ve meşrubat üretimi oluşturmuştur. Holding’in ana mukavelesi bu
şekilde çok kapsamlı olarak düzenlenmiş olmasına karşılık, Holding rapor tarihi itibariyle; fiili olarak kendi tüzel kişiliği çatısı altında
sadece, inşaat, sağlık, eğitim ve dahili ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Grup’un toplam personel sayısı 3.417 olup (31.12.2012: 3.526), bunun 916’sı (31.12.2012: 965) Ana Ortaklık’ta istihdam edilmektedir.
Holding’in merkezi “Merkez Mahallesi, 29 Ekim Cad., İhlas Plaza No:11, B/21 Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul” adresinde
bulunmaktadır.
Holding’in ortaklık yapısı şöyledir;
31.12.201331.12.2012
Ortak Adı / Unvanı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Halka Açık Olan Kısım
%84,77
670.053.864
%85,27
673.943.870
Ahmet Mücahid Ören
%9,37
74.036.676
%1,66
13.086.005
Ali Tubay Gölbaşı
%3,62
28.604.200
%2,83
22.402.520
Ayşe Dilvin Ören
%2,22
17.578.889
-
Enver Ören
-
-
%10,16
80.315.554
Diğer
%0,02 126.371 %0,08652.051
Sermaye Toplamı
%100,00
790.400.000
%100,00
790.400.000
Holding’in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı/Unvanı
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Ali Tubay Gölbaşı
Zeki Celep
Tertip
I
I
I
I
Grup
B
B
B
B
H/N
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Adet
3.453.750
542.250
378.000
126.000
TUTAR
34.537,5
5.422,5
3.780
1.260
Holding Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az üçünü, 7 kişi olarak belirlediği
takdirde en az beşini, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisini, 11 kişi olarak belirlediği takdirde en az dokuzunu (B) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.
Aşağıda İhlas Holding A.Ş.’nin etkin oran ve imtiyazlı hisseler ışığında listelenmiş bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler
verilmiştir.
Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıklar (Etkin orana göre)
1. İhlas Pazarlama A.Ş.: Elektrikli, elektronik, mekanik mutfak ev aletleri, dayanıklı tüketim malları ticareti, inşaat yapımı, yaptırılması ve
satışı ile iştigal etmektedir.
2. İhlas Gazetecilik A.Ş.: Türkçe ve yabancı dillerde gazete ve her türlü yayının yurt içinde ve yurtdışında yayılması,
satılması , dağıtılması ve pazarlaması ile iştigal etmektedir.
3. İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.: Elektrikli ev aletleri üretimi ile iştigal etmektedir.
4. İhlas Haber Ajansı A.Ş.: Haber ajanslığı ile iştigal etmektedir.
5. İhlas Yayın Holding A.Ş.: Her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet
gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetim ve denetimlerine kuruluşlarında veya
sonrasında katılmak, iştirak etmek veya yukarıda ifade edilen sektörlerde bizzat kendi adına işletmeler, şirketler kurmaktır.
6. İhlas Madencilik A.Ş.: Madencilik faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
7. Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Ltd. Şti.: Madencilik, enerji ve kimya faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
8. Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.: Akyazı, Kuzuluk Belde/ Sakarya’da kaplıca turizm sağlık
işletmeciliği ve ticareti ile iştigal etmektedir .
9. İhlas Motor A.Ş.: Her türlü motorlu ve motorsuz araçların ve yedek parçalarının imali, montajı, alım satımı ithal ve ihracı ile her türlü
gayrimenkul, arsa ve dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının mümessillikleri faaliyet konularıdır.
128
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
10. TGRT Haber TV A.Ş.: Televizyon ve radyo yayıncılığı yapmak, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi,
seslendirilmesi faaliyetinde bulunmak, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurmak başlıca faaliyet konularıdır.
11. TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.: Televizyon ve radyo yayıncılığı yapmak, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı,
çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmak, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurmak başlıca faaliyet konularıdır.
12. Bisan Bisiklet Moped Oto. San. Tic. A.Ş.: Bisiklet, moped, otomotiv ve bunların yedek parçalarının üretimini ve ticaretini
yapmaktadır.
13. Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş.: Bisiklet, moped ve yedek parçalarının pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktır.
14. İhlas Net A.Ş.: Enformasyon işleri, internet hizmetleri vermek, network ağları kurmak ve bilgisayar ekipmanlarının alım satımı başlıca
faaliyet konularıdır.
15. İletişim Magazin Gazt. Yan. San ve Tic. A.Ş.: Gazete, dergi, kitap vs. çıkarmak, basmak ve pazarlamak başlıca faaliyet
konularıdır.
16. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.: Bilumum inşaat, tesisat ve taahhüt işleri ile turizm ve sağlık yatırımları yapmak, satmak ve
işletmek başlıca faaliyet konularıdır.
17. Kıbrıs Bürosu: İhlas Holding’in Şubesi olarak Kıbrıs’ta kurulan bu firma, gazete dağıtımı ve elektrikli ev aletleri pazarlaması ile iştigal
etmektedir.
18. İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti.: Her türlü reklamcılık , ilancılık, fotoğrafçılık, ilan-reklam ajanslığı ile iştigal
etmektedir.
19. İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.: Türkçe ve yabancı dillerde gazete ve her türlü yayını yurt içinde ve yurtdışında yaymak, satmak ,
dağıtmak ve pazarlamak başlıca faaliyet konularıdır.
20. İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.: Yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım fuarları ve sergileri organize etmek, seyahat acenteliği
yapmak, konusuyla ilgili reklam hizmetleri yapmak ve periyodik yayınlar çıkarmak ile iştigal etmektedir.
21. Detes Enerji Üretim A.Ş.: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen
elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı başlıca faaliyet konularıdır.
22. Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.: Her türlü kaplıca termal turizm işletmeciliği ile iştigal etmekte olan firma İhlas Armutlu
Devremülk Tatil Köyü’nün işletmeciliğini yapmaktadır.
23. İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-3: Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret
A.Ş. İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2’nci Bölge 3’ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir
paylaşımı inşaatı işi ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş Ortak Girişimi’ne
devretmiştir. Bu projede, 120.170 metrekare konut ve ticaret inşaat alanı bulunmaktadır. Firma sözkonusu arsa üzerinde “arsa satış
karşılığı gelir paylaşımı” işini ortak girişim olarak müştereken ikmal etmek için kurulmuştur.
24. İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi: Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi
ve Ticaret A.Ş. İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2’nci Bölge 1’nci kısım 548 Ada, 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa
karşılığı gelir paylaşımı inşaatı işi ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, İhlas Holding A.Ş.- İhlas Yayın Holding A.Ş. - İhlas
Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi’ne devretmiştir. Bu projede, toplam 85.700 metrekare konut inşaat alanı bulunmaktadır. Firma sözkonusu
arsa üzerinde “arsa satış karşılığı gelir paylaşımı” işini ortak girişim olarak müştereken ikmal etmek için kurulmuştur.
25. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.: Faaliyet konusu, kola ve meşrubat sanayinde kullanılan pet şişe imalatı, bunlara
içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları
imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır.
26. Kristal Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.: Firma her türlü gıda ve içecek dağıtım, pazarlama ve ticaretiyle iştigal
etmektedir.
27. İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş.: Firma her türlü gıda ve ambalaj malzemesi üretimi, ticareti ile elektrik, elektronik
malzemeleri ticaretiyle iştigal etmektedir.
28. İhlas İnşaat Holding A.Ş.: Esas amacı, öncelikle inşaat alanında faaliyet gösteren kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve
yönetimine iştirak etmek ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
29. İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.: Esas amacı, özellikle pazarlama alanında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak
şirketlerin sermaye ve yönetimine iştirak etmek ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
30. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.: Turizm yatırımları ve işletmeciliği, emlak alım satım, inşaat projeleri v.s. ile iştigal
etmektedir.
31. Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti. (eski unvanı: Alternatif Medya Görsel İletişim Sis.
Ltd. Şti.): Her türlü reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajansı ve konularında mümessillik, müşavirlik, ithalat ihracat ve dahili
ticareti ile uğraşmaktadır.
32. Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.: Şirket’in ana faaliyet konusu yemek üretmek ve pazarlamaktır.
33. KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.: Şirket’in ana faaliyet konusu yurt içi ve uluslararası nakliyat, personel
taşımacılığı, depo ve antrepo işletmeciliğidir.
34. İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.: Her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri iletişim hizmetlerini ifa etmek üzere kurulmuştur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 129
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Konsolidasyona Dahil Edilmeyen Bağlı Ortaklıklar (Etkin orana göre)
1. İhlas Dış Ticaret A.Ş.: Turizm yatırımları ve işletmeciliği, emlak alım satım, inşaat projeleri v.s. ile iştigal etmektedir.
2. Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.: Özel cari hesaplar ve kâr/zarar katılma hesapları yoluyla toplanan fonların
kullandırılmasıdır. Bilanço tarihi itibariyle faaliyeti durdurulmuş olup tasfiye halindedir.
3. Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş.: İhlas Holding A.Ş.’nin Kia marka araçların distribütörlüğünden çekilmesi ile
gayrifaal hale gelmiştir. Bilanço tarihi itibariyle faaliyeti durdurulmuş olup tasfiye halindedir.
4. İhlas Holding A.Ş. - Belbeton Beton Elemanları Sanayi Üretim ve Tic. A.Ş. - Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic.
Ltd. Şti. Adi Ortaklığı: Adi ortaklık, inşaat faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.
5. İhlas Mining Ltd. Şti.: Grup şirketlerinden İhlas Madencilik A.Ş. tarafından 2008 yılında Gana’da kurulmuş olan firmanın faaliyet
konusu madenciliktir.
Konsolidasyona Dahil Edilmeyen İştirakler ve Bağlı Menkul Kıymetler (Etkin orana göre)
1. Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.: Her türlü taşınmaz yapmak ve satmak başlıca faaliyet konularıdır. Şirket
tasfiye halindedir.
2. Swiss PB AG: İsviçre’nin uluslararası finansal kuruluşlarından biri olup, varlık yönetimi, profesyonel komisyonculuk gibi işlerle iştigal
etmektedir.
3. Doğu Yatırım Holding A.Ş.: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur.
Not 2 - Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygulanan Muhasebe Standartları
Holding muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Konsolide finansal tablolar Holding’in yasal
kayıtlarına dayandırılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) tebliğlerine uygun hale getirilmesi için düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutulmuştur.
SPK, Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 13 Haziran 2013 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin
ilke, usul ve esasları belirlemektedir. İlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne istinaden, işletmeler, finansal tablolarının
hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alırlar. Dolayısıyla ilişikteki konsolide finansal tablolar TMS/
TFRS ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır.
İlişkili Taraflar
TMS 24 “İlişkili Tarafların Açıklamaları Standardı”; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili
kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Holding yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili
kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
Bu konsolide finansal tablolar açısından Holding’in ortakları ve Holding ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup şirketleri, yönetim kurulu
üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile diğer kilit yönetici personeller “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır. Kilit yönetici personel, Holding’in,
(idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamaktadır (Not 38).
Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir.
Holding’in doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olduğu şirketlerle olan bakiyeleri ve onlarla yaptığı her türlü işlemler Not 38’de
sunulmuştur.
130
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Holding’in konsolide finansal tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak
amacıyla, önceki dönem konsolide finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren
yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Holding’in 31.12.2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 01.01-31.12.2012
hesap döneme ait konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan bazı hesap kalemlerinin yeniden sınıflandırılarak raporlanmış
olmaları nedeniyle, Holding’in önceki dönem konsolide finansal durum tabloları ve konsolide diğer kapsamlı gelir tabloları yeniden
sınıflandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırmalara ilişkin bilgiler Not 42’de sunulmuştur.
Holding’in bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uygulaması veya bir işletmenin finansal tablolarındaki kalemleri geriye dönük
olarak düzeltmesi ya da finansal tablolarındaki kalemleri yeniden sınıflandırması durumunda; asgaride 3 dönem konsolide finansal durum
tablosu (bilanço), diğer tabloların (konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akışları tablosu, konsolide özkaynak değişim
tablosu) her biri için 2’şer dönem tablo ile ilgili dipnotlar sunulur.
Holding konsolide finansal durum tablosunun sunumunu aşağıda belirtilen dönemler itibariyle yapar:
• cari dönem sonu itibariyle,
• önceki dönem sonu itibariyle, ve
• en erken karşılaştırmalı dönemin başlangıcı itibariyle.
Enflasyon Muhasebesine ve Raporlama Para Birimine İlişkin Açıklama
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun
finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, TMSK
tarafından yayımlanmış TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak
üzere ilişikteki konsolide finansal tablolar Türk Lirası “TL” cinsinden hazırlanmıştır.
Holding, TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” standardı gereğince yabancı para işlemlerini, yabancı para ile fonksiyonel para birimi
arasındaki işlem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayıtlara almaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para birimlerinin kapanış kurları
aşağıda belirtilmiştir.
Döviz Kurları (TL / Döviz Birimi)
Döviz Cinsi
31.12.2013
31.12.2012
USD
2,13431,7826
AVRO
2,93652,3517
GBP 3,5114
2,8708
SEK
0,327790,27219
CHF
2,38991,9430
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 131
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olan yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında
önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Holding’in mali durumu ve/veya performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleşmeleri) konusunda bazı
bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına
i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve
ii)TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi
için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca
bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar
için de geçerlidir.
Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Holding’in konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) - Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. Bundan sonra diğer
kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir
tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Holding’in
finansal durumu ve/veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok
değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal
kâr/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi
prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik
öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu
oluşan değişikliğin Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak düzeltilmiştir.
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda,
artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi
konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir.
Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu
standardın Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin
konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla
alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
132
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart
kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Holding’in
finansal durumu ve/veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini
içermektedir. Söz konusu standart sadece sunum esasları ile ilgilidir ve Holding’in verdiği açıklamalar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman
kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber
niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların
sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca finansal tablolarda da sunulması
gerekmektedir. Standardın, Holding’in konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri: Yorum, üretim aşamasındaki
hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki
dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorumun, Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama
tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi
karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27
/ TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye
dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin
verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır.
Değişikliğin Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 2009-2011 dönemi yıllık TFRS
iyileştirmelerinin Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiştir.
Değişiklik, TMS 32’de bulunan mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her
türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet
bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak
raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 133
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Holding
tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Holding aksi belirtilmedikçe
yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık
getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları
gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler
getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Holding, standardın finansal durumu ve/veya performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar
çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk
edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan yükümlülük
olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Holding için geçerli
değildir ve Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik)
TMSK, TFRS 13 “Gerçeğe uygun değer ölçümleri”ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki
değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer
düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri
kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme TFRS 13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişiklik açıklama hükümlerini etkilemiştir ve Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin
devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da
düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan
hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış, fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve
düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Holding, konsolide finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
134
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için
değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı
hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Holding’in finansal
durumu ve/veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 “Finansal Araçlar - Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler - UFRS 9 (2013)” UMSK
Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir
versiyonunu yayınlamıştır.
İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir
zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Holding, standardın finansal durumu ve/
veya performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’deki İyileştirmeler:
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010 - 2012 dönemi’ ve ‘2011 - 2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’de Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır.
Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010 - 2012 Dönemi
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler”: Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”: Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kâr veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik
işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”: Değişiklikler şu şekildedir:
i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir / toplulaştırılabilir.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticiye
raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”: Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa
vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal
uygulanacaktır.
UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”: UMS 16.35 (a) ve UMS 38.80 (a)’daki değişiklik
yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur.
i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya
ii) Varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak
düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları”: Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011 - 2013 Dönemi
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”: Değişiklik,
i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında olmadığı
ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”: UFRS 13’deki portföy istisnasının finansal varlık, finansal yükümlülük ve diğer
sözleşmelere uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 135
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”: Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul
olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 14 “Regülasyona Tabi Ertelenen Hesaplara İlişkin Geçici Standart”: UMSK bu standardı Ocak 2014’de yayınlamıştır.
UFRS 14, UFRS’yi ilk kez uygulayan fiyatları regüle edilen işletmelerin, fiyat regülasyonu ile ilgili önceki mevzuata göre kayıtlarına aldıkları
tutarları UFRS’ye göre hazırladıkları finansal tablolarında taşımaya devam etmelerine izin vermektedir.
Halen UFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır. Standart, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliklerin Holding’in finansal durumu ve/veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır.
“Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012
tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo
örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik
veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin
hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Holding bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek
amacıyla Not 2 ve 42’de belirtilen sınıflama değişikliklerini yapmıştır.
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla
finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu
raporlama döneminin başı itibariyle birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararların Holding’in konsolide
finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleştirilmesi
gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Holding’in konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış
ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak
değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme
esasları belirlenmiştir.
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme
tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararların Holding’in konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
Netleştirme
Varlıklar - borçlar ve gelir - giderler, Standart veya Yorumlar öngörmediği veya izin vermediği sürece, mahsup edilmemektedir. Varlık ve
yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların
elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. Varlıkların, örneğin stok değer
düşüklük karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı gibi, düzenleyici hesaplar düşüldükten sonra net tutarıyla gösterilmesi netleştirme değildir.
136
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
B. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla işletmenin
zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, her ara dönemde ve her hesap döneminde
aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır.
Aşağıdakiler muhasebe politikalarında değişiklik sayılmaz;
- Daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan işlem veya olaylar için bir muhasebe politikasının uygulanması,
- Daha önce ortaya çıkmamış veya önem arz etmemiş işlem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması.
Holding tarafından dönemler itibariyle tutarlılık ilkesi gereği aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır.
C. Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak
geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe
bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem konsolide
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
Finansal Yatırımlar
Finansal yatırımlar, alım satım amaçlı (gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilen) finansal varlıklar, vadeye kadar elde
tutulacak finansal yatırımlar ve satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak üç grupta sınıflandırılmıştır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırımların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın
edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilmektedir.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla
elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul
değerler ile vadesi üç aydan uzun olan bankalardan oluşmaktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, ilk muhasesebeleştirilmesi
sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. İlgili finansal varlığın edinimi ile ilgili işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave
edilmekte ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Aktif bir piyasası olmayan alım satım amaçlı finansal yatırımlar,
takip eden dönemlerde maliyet bedelinden gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan
faizler öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul
değerlerin alım ve satım işlemleri “teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte
ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal yatırımlardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, kayda alınmalarını takip
eden dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedirler. Yapılan değerleme
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Etkin faiz yöntemi, finansal varlık (veya bir finansal varlık grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya
giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık
veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır.
Satılmaya hazır finansal yatırımlar, satılmaya hazır olarak tanımlanan, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı
kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak sınıflanmayan finansal yatırımlardır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, aktif bir piyasasının
olması durumunda, gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenir ve yapılan değerleme sonucunda oluşan kazanç ve kayıplar, bu varlık
elden çıkarılıncaya kadar, özkaynak içerisinde gösterilir. Aktif bir piyasasının olmaması halinde ise, maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 137
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Ticari Alacaklar
Vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz
alınarak değerlendirilmektedir.
Ticari alacakların etkin faiz oranlarının bilinmemesi halinde emsal faiz oranı esas alınmaktadır. Grup, alacaklarının ve borçlarının ticari
teamüller gereğince peşin değerinin olmaması ve satışlara vade farkı uygulanmaması nedenlerinden dolayı etkin faiz oranı olarak, LIBOR
oranları kullanmıştır.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş değerleri (itfa
edilmiş maliyet değerleri) ile raporlanır.
Ticari alacakların nominal tutarı ile itfa edilmiş değeri arasındaki fark, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”
Standardına göre faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Şüpheli alacak karşılığı, gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Karşılık, Grup yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan
ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. Bir alacağın şüpheli alacak
olarak değerlendirilebilmesi için değişik göstergeler mevcut olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
a) Önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler,
b) Borçlunun ödeme yeteneği,
c) İçinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullar.
Stoklar
Stoklar, maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme
maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli
ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal
kapasitede olacağı varsayımına dayanmaktadır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite
düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim
miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir.
Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek
için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. İlk madde ve malzemelerin yenileme maliyetleri, net
gerçekleştirilebilir değeri yansıtan en iyi ölçü olabilir.
Stokların elde etme maliyetleri, her bir stok kalemi bazında net gerçekleşebilir değerlerine indirilir. Bu indirim, stok değer düşüklük karşılığı
ayırmak suretiyle yapılır. Yani stokların maliyet bedelleri, net gerçekleşebilir değerden büyükse, maliyet bedeli değer düşüklük karşılığı
ayrılarak, net gerçekleşebilir değere indirilmektedir. Aksi durumda herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Stoklar, vadeli ödeme koşuluyla alınmış olması halinde, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasındaki fark, finansman unsuru içerdiği
takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, aşağıda yer alan amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek
amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın
bir kısmı veya her ikisi):
a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak; veya
b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı (değer artış kazancı) ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde
tutulmaktadır.
Grup tarafından yatırım amaçlı bir gayrimenkul, aşağıda belirtilen koşulların sağlanmış olması durumunda bir varlık olarak
muhasebeleştirilmektedir:
138
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
a) Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması,
b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.
Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülmektedir. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilmektedir. Ancak
finansal kiralama yoluyla alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden
küçük olanı üzerinden muhasebeleştirilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul sonraki dönemlerde, gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yönteminden biri seçilerek değerlenmekte
olup, Grup yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmıştır.
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el
değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar olarak belirlenmektedir. Gerçeğe uygun değer,
gayrimenkullerin piyasası olmaması durumunda da en iyi tahmine dayanarak belirlenmektedir. Bu açıdan gerçeğe uygun değer,
tahmin ve piyasa koşullarındaki değişime bağlı olarak değişebilmektedir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde uzman görüşlerine bağlı
olarak varlığın kendine özgü riskleri, piyasa koşulları, yıpranma payı gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Buna göre Grup, yatırım amaçlı
gayrimenkulleriyle ilgili değer düşüklüğü veya değer artışı oluşup oluşmadığına ilişkin olarak yaptığı çalışmalar neticesinde, cari dönemde
ortaya çıkan değer artışlarını kapsamlı gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabı (Not 32) ile ilişkilendirmiştir. Değerlemeye
ilişkin bilgiler 17 no’lu dipnotta detaylı olarak sunulmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, oluştuğu dönemde kâr veya
zarara dahil edilmekte olup, yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Cari dönemde, arsa ve bina payları arasında güncel değerleme raporları kıstas alınarak transferler yapılmıştır.
Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler.
Ana veya bağlı ortaklıklara kiralanan ve bunlar tarafından kullanılan gayrimenkuller konsolide finansal tablolarda yatırım amaçlı
gayrimenkul kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller olarak değerlendirilmekte
ve maddi duran varlıklar içinde raporlanmaktadır.
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kaleminin maliyeti, sadece aşağıdaki koşulların oluşması durumunda varlık olarak finansal
tablolara yansıtılmaktadır:
a) Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve
b) İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.
Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında
maliyet bedeli ile ölçülür. Takip eden dönemlerde ise maliyet veya yeniden değerleme yöntemlerinden biri kullanılarak değerlenirler.
Duran varlıkların ilk maliyetleri, gümrük vergilerini, iade edilmeyen alım vergilerini, varlık çalışır hale ve kullanım yerine getirilene kadar
oluşan direkt maliyetlerini de içeren satın alım fiyatından oluşur.
Maliyet modeli, maddi ve maddi olmayan duran varlığın maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklükleri çıkarılarak
sunulmasıdır.
Yeniden değerleme modeli; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, varlık
olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme
tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi
suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter
değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak şekilde yapılır. Değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışları özkaynaklarda
değer artış fonu ile ilişkilendirilmekte, değer düşüklükleri ise varsa önceden oluşmuş değer artışlarından düşülmekte, yoksa yatırım
faaliyetlerinden giderler hesabına kaydedilerek giderleştirilmektedir. Grup, yeniden değerleme modelini kullandığı gayrimenkuller için
önemli değişimlerin olduğuna ilişkin belirtilerin olması halinde yeniden değerleme yaptırmakta olup, gayrimenkulleri dışındaki diğer maddi
duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar için aktif bir piyasasının olmaması nedeniyle maliyet modelini kullanmaktadır. Grup,
gayrimenkulleriyle ilgili değer düşüklüğü veya değer artışı oluşup oluşmadığına ilişkin olarak yaptığı değerleme çalışmaları neticesinde,
cari dönemde değer artışı oluştuğunu tespit etmiştir. Değerlemeye ilişkin bilgiler 18 no’lu dipnotta detaylı olarak sunulmaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 139
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, varlığın brüt defter
değerindeki değişiklikle orantılı olarak düzeltilmekte ve böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri, yeniden
değerlenmiş tutarına eşit olmaktadır.
Grup’un işletme faaliyetlerinde kullanmak amacıyla stoklarından maddi duran varlıklara yaptığı transferlerde, TMS 2 “Stoklar” ve TMS
16 “Maddi Duran Varlıklar” standartlarının hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre, transferin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değer
esas alınmaktadır.
Amortisman, normal amortisman yöntemine ve kıst esası dikkate alınarak aşağıda belirtilen faydalı ömür ve yöntemlere göre hesaplanır: Faydalı
Ömür (Yıl) Yöntem
Yer altı ve yer üstü düzenleri
5-50 Doğrusal
Binalar
50 Doğrusal
Makina, tesis ve cihazlar
3-15 Doğrusal
Taşıt, araç ve gereçleri
3-10 Doğrusal
Döşeme ve demirbaşlar
3-15 Doğrusal
Diğer duran varlıklar
3-10 Doğrusal
Haklar
1-10
Doğrusal
Madencilik hakları, araştırma ve hazırlık harcamaları
0-10
Doğrusal
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
5-15
Doğrusal
Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak yöntemin ve amortisman süresinin ilgili
varlıktan edinilecek ekonomik fayda ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilmektedir.
Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Faydalı ömürleri tespit
edilemeyen, diğer bir ifade ile sınırsız faydalı ömre sahip olan arsa ve araziler gibi varlıklar için ise amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların taşınan değerlerinin geriye kazanılamayacağına ilişkin olarak mevcut şartlarda ortaya çıkan olay ve değişikliklerin
bulunması durumunda maddi duran varlıkların değerinde bir düşüklük olup olmadığı incelenmektedir. Bu tür belirtilerin olması veya
taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda ilgili aktifler gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Gerçekleşebilir
değer, varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, tahmin edilen gelecekteki nakit akışları
o varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenir. Tek başına bağımsız olarak büyük
tutarlarda nakit girişi oluşturmayan varlıklar için gerçekleşebilir değer, o varlığın ait olduğu nakit oluşturan birim için hesaplanır. İlgili maddi
duran varlık, kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman tutarları gelir
tablosunda pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, satışların maliyeti ve esas faaliyetlerden diğer giderler hesabına kaydedilmektedir.
Değer düşüklük zararları ise, yatırım faaliyetlerinden giderler hesabına kaydedilmektedir.
Holding tarafından varlıklarda değer düşüklük testi yapılmakta olup, bazı varlıkların “ikinci el piyasa değerleri”, ikinci el piyasası olmayan
varlıklar için ise “amorti olmuş yenileme maliyetleri” dikkate alınarak net satış fiyatları tespit edilmektedir. Bu varlıklar için net satış fiyatları
varlıkların net defter değerlerine eşit veya daha fazla olduğundan kullanım değerlerinin hesaplanmasına gerek duyulmamış olup, herhangi
bir değer düşüklük karşılığı ayrılmamıştır. Bazı varlıklar için ise (örneğin şerefiye gibi) net satış fiyatlarının tespitinin mümkün olmaması
halinde kullanım değerleri esas alınarak değer düşüklük testi yapılmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, hakları, madencilik yatırımlarına ilişkin hakları, araştırma ve hazırlık harcamalarını ve diğer maddi olmayan
kalemleri temsil etmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004
tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için
satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin
itfa payları, ilgili varlıkların faydalı ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren faydalı ömür senelerini aşmamak kaydıyla doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıklar içinde faydalı ömrü sınırsız olan bir varlık yoktur. Maddi
olmayan duran varlıkların itfa payları gelir tablosunda pazarlama giderlerine, genel yönetim giderlerine, satışların maliyetine ve çalışmayan
kısıma isabet edenler esas faaliyetlerden diğer giderler hesabına kaydedilmektedir.
140
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kâr veya zarar, net defter değeri ile satış tutarların
karşılaştırılması ile belirlenir ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler hesaplarına yansıtılır.
Maddi olmayan duran varlıklar içinde bulunan madencilik yatırımlarına ilişkin haklar, araştırma ve hazırlık harcamaları “TFRS 6: Maden
Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Standart” gereği gelecekte ekonomik bir faydanın elde edilmesinin kuvvetle
muhtemel olduğu durumlarda maliyet bedelinden aktifleştirilmekte ve ekonomik fayda dikkate alınarak itfa edilmektedir. İtfa yoluyla
veya doğrudan gider yazılan haklar, araştırma ve hazırlık harcamaları, bu aşamalar sonucunda ticari nitelik taşıyan bir maden rezervinin
saptanması durumunda bile, sonradan aktifleştirilemez. Araştırma ve değerlendirme varlıklarının ilk defa muhasebeleştirilmesinde,
araştırma haklarının elde edilmesi, topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar, arama sondajı, kazı vb. harcamalar maliyet
bedeline dahil edilir. Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkların muhasebeleştirilmesinde “Finansal Tabloların Hazırlanma ve
Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardı hükümleri esas alınmaktadır.
Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesinin üstlenilmesi sonucunda, belirli bir süre boyunca oluşan kaldırma ve restorasyon
yükümlülükleri “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardına göre konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlenmesinden kaynaklanan varlıklar, borçlar, gelir ve giderler ile faaliyetlerden ve yatırımlardan
kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin bilgiler rapor dipnotlarında sunulmuştur.
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı durumlarda satış amaçlı
sınıflandırılan duran varlıklar olarak gösterilir. Bu varlıklar; bir işletme birimi, satış grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere
elde tutulan duran varlıkların satışının bilanço tarihini takip eden oniki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış
işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar
nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte
olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Durdurulan faaliyetler; elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan işletme birimleri olabilir ve
(a) belirli bir coğrafi bölge faaliyetlerini veya önemli bir iş kolunu ifade eder
(b) belirli bir coğrafi bölge faaliyetlerini veya önemli bir iş kolunun elden çıkarmak ile ilgili planın bir parçasıdır veya (c) tekrar satmak için
iktisap edilen bir bağlı ortaklıktır.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir. Makul değerin kayıtlı değerin
altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide gelir tablosuna gider kaydedilir.
Holding, 2014 yılında sattığı İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic. A.Ş. ile ilgili finansal verileri satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
hesabıyla ilişkilendirmiştir (Not 35).
Cari dönemde Holding’in İhlas Net Ltd. Şti.’de ortaklığı kalmamış olup, durdurulan faaliyetler dipnotunda gerekli açıklama yapılmıştır
(Not 35).
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Amortisman ve itfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması
halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklük karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akışlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit
üreten birimler). Değer düşüklük karşılığı ayrılmış finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için
gözden geçirilir.
Vergilendirme ve Ertelenmiş Vergi
Holding’in vergi gideri / geliri, cari vergi giderinin ve ertelenmiş vergi giderinin/gelirinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen
veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir
tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Holding’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış ya da yasalaşması
kesin olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 141
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Ödenecek cari vergi tutarları, aynı vergi otoritesine ödenmiş veya ödenecek olması durumunda peşin ödenen vergi tutarlarıyla
netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi
değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır (bilanço yöntemi/bilanço yükümlülüğü yöntemi). Bu farklar indirilebilir ve
vergilendirilebilir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki bütün geçici farklar için, ileriki dönemlerde
bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluşacağının kuvvetle muhtemel olması gerekmekte ve işlemin bir işletme
birleşmesinin parçası olmaması veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmamış olması halinde ertelenmiş vergi varlığında
muhasebeleştirilir. Vergiye tabi tüm geçici farklar, ertelenmiş vergi borcunda muhasebeleştirilir. Ancak şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi
sırasında ortaya çıkan, bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan veya işletme birleşmesi niteliğinde olmayan
işlemlerden kaynaklanan geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmez.
Vergi kanunlarına göre henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları, ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine
yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı olarak muhasebeleştirilir.
Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları
kullanılır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır
(Not 36).
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumundan ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak
birbirinden mahsup edilir.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin, kurucu senetlerinin, intifa senetlerinin
ve rüçhan haklarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanmak için söz
konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen
ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bu varlıklara ilişkin oluşan farkların %25’i geçici fark olarak
dikkate alınmıştır.
Şerefiye
Bütün işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satın alma yöntemi uygulanmaktadır. Satın alma yönteminin uygulanmasında
aşağıdaki aşamalar uygulanmaktadır:
a) İktisap eden işletmenin belirlenmesi,
b) İşletme birleşmesi maliyetinin belirlenmesi ve
c) Birleşme tarihinde işletme birleşmesi maliyetinin edinilen varlıklar, ve üstlenin yükümlülükler ile koşullu yükümlülüklere dağıtılması.
Şerefiye, satın alınan ortaklığın veya satın alınan varlıkların satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin (satın alınan varlıklar için varlığın)
gerçeğe uygun değerleri arasında kalan farktır. Satınalma bedeli, satın alınan net aktiflerinin gerçeğe uygun değerinin üstündeyse,
aradaki fark şerefiye olarak bilançoya yansıtılır. Eğer satınalma bedeli, satın alınan net aktiflerinin gerçeğe uygun değerinin altındaysa,
aradaki fark birleşme kârı (negatif şerefiye) olarak gelir tablosuna yansıtılır.
TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ne göre şerefiyenin geri kazanılabilir değerinin kayıtlı değerinden düşük olduğu ve varlıkta değer düşüklüğü
göstergesi sayılabilecek hususların var olması durumunda, şerefiye ile ilgili olarak değer düşüklük karşılığı ayrılmaktadır. Satın alınan
işletmenin faaliyetlerinde ciddi değişiklikler olması, satın alma tarihinde yapılmış olan ileriye dönük tahminler ile fiili sonuçlar arasında ciddi
farklılıkların bulunması, satın alınmış olan işletmeye ait ürünün, servisin veya teknolojinin kullanım dışı kalması ve varlığın kayıtlı değerinin
geri kazanılabilir olmadığını gösteren diğer benzer hususların bulunması varlıkta değer düşüklüğü göstergesi sayılabilecek hususlar olarak
değerlendirilmektedir.
142
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama:
Holding’e kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın başlangıç
tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak
yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz
oranı üretecek şekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Aktifleştirilen kiralanmış varlıklar, varlığın tahmin edilen faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Finansal kiralamalarda kullanılan gerçeğe uygun değer, varlığın alınmasında kullanılan ve taraflar arasında belirlenen satın alma bedelidir.
Asgari kira ödemeleri ise anapara, faiz ve vergiler gibi toplam yükümlülükleri kapsamakta olup, bunların bugünkü değerinin satın alma
bedelinden (anaparadan) daha düşük olmamasından dolayı satın alma bedeli üzerinden muhasebeleştirme yapılmaktadır.
Operasyonel Kiralama:
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel kiralama olarak
sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal olarak gider kaydedilmektedir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı, Holding personelinin Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun
ve Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti (basın personeli için en az 5 yıllık hizmet) tamamlayarak iş
ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam
karşılığının bilanço tarihindeki indirgenmiş değerini ifade eder. Kıdem tazminatı yükümlülüklerinin indirgenmesi için aktüeryal değerleme
yöntemi kullanılmıştır. Bunun için de aktüeryal varsayımlar yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi ise indirgemede kullanılan iskonto oranıdır.
İşten ayrılma sonrasında fayda yükümlülüklerini (kıdem tazminatı karşılıklarını) iskonto etmek için kullanılacak oran, bilanço tarihindeki
yüksek kaliteli kurumsal senetlere ilişkin piyasa getirilerine bakılarak belirlenir. Bu gibi senetler için derin bir piyasanın bulunmamasından
dolayı, devlet tahvillerinin (bilanço tarihindeki) piyasa getirileri (bileşik faiz oranları) dikkate alınarak reel faiz oranı kullanılmıştır. Diğer bir
ifadeyle enflasyonun etkisinden arındırılmış faiz oranı (reel faiz oranı) kullanılmaktadır (Not 22).
Bu çerçevede, iş kanununa tabi finansal kuruluşları tüm personelin emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş
ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülük tutarları için, aktüeryal
yöntemle “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (TMS 19) uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı
hesaplamış ve ilişikteki konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirmiştir.
Kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan varsayımlar Not 22’de açıklanmıştır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
Karşılıklar ancak şirketin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük
sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcut (kuvvetle muhtemel) ise ve yükümlülüğün tutarı
güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Bir karşılığa ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli harcamaların bir kısmının veya tamamının diğer bir tarafça tazmin edilmesi
beklendiği durumlarda, ilgili tazminat finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Ancak ilgili tazminatın işletmenin yükümlülüğü yerine getirmesi
durumunda elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması gerekmektedir.
Karşılık ayrılmasında üç yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, paranın zaman değerinin önemli olması durumunda
uygulanmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço
tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelecek
artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. Paranın zaman değerinin önemli olduğu karşılıklarda, tahmini nakit akışlarını belirlemede hiçbir risk ve
belirsizlik olmadığı varsayılarak, tahmin edilen nakit akışıyla aynı vadedeki devlet tahvillerine dayandırılan risksiz iskonto oranı kullanılarak
indirgenmektedir. İkinci yöntem ise, beklenen değer yöntemidir. Bu yöntem, karşılığın büyük bir küme ile ilgili veya çok sayıda olayla
ilgili olması durumunda kullanılmakta olup, yükümlülük tüm olası sonuçlar dikkate alınarak tahmin edilmektedir. Üçüncü yöntem ise, tek
bir yükümlülüğün veya olayın olması halinde gerçekleşmesi en muhtemel sonuç tahmin edilerek karşılığın konsolide finansal tablolara
yansıtılmasıdır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 143
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmayıp, şarta
bağlı varlık, yükümlülükler ve taahhütler olarak değerlendirilerek dipnotlarda açıklanmaktadır (Not 21).
Garanti Karşılıkları
Garanti karşılıkları, şirketlerin üretim ve satışını gerçekleştirdikleri mallar için yaptıkları tamir-bakım masrafları, yetkili servislerin garanti
kapsamında müşteriden bedel almaksızın yaptıkları işçilik ve malzeme giderleri, şirketlerce üstlenilen ilk bakım giderleri ile hasılatı cari
yıla gelir olarak kaydedilen ürünlere ilişkin müteakip yıllarda söz konusu olabilecek geri dönüş ve tamir seviyelerinin geçmiş verilerden
kaynaklanan tahminleri sonucu kaydedilir (Not 21).
Hasılat
Gelir, ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman
kaydedilmektedir. Gelirler, indirimler, katma değer vergisi ve satış vergileri düşüldükten sonra net olarak gösterilmiştir. Gelirin oluşması
için aşağıdaki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.
Mal Satışı;
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş
sayılır. Net satışlar, indirimler ve komisyonlar düşüldükten sonraki fauturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
Hizmet Satışı;
Hizmet satışından doğan gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulaşıldığı zaman oluşmuş sayılır. Yapılan anlaşmadan elde edilecek
gelirin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda, gelir, katlanılan giderlerin geri kazanılabilecek tutarı kadar kabul edilir.
Faiz;
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu
varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Grup’un ticari alacaklardan kaynaklanan
vadeli satış faiz gelirleri esas faaliyetlerden diğer gelirler içinde muhasebeleştirilir.
Temettü:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Satışların vadeli yapılması durumunda, satış bedelinin
nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri (iskonto edilmiş değer) arasındaki fark, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”
Standardına göre faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.
Hizmet satışına ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi
itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak muhasebeleştirilir.
Bir hizmet işleminin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemler kullanılarak belirlenmektedir. İşlemin niteliğine göre, güvenilir biçimde ölçüm
sağlayan yöntem kullanılmaktadır. İşlemin niteliğine bağlı olarak bu yöntemler şunlardır: a) yapılan işe ilişkin incelemeler, b) bilanço
tarihine kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı ve c) işlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar
katlanılan maliyetlerin oranı.
İnşaat Gelirleri;
Holding’in inşaat faaliyetinde hak ediş bedeli söz konusu olmadığından, TMS 11 hükümleri uygulanmamakta olup, inşaat faaliyetlerine
ilişkin gelir, TMS 18 “Hasılat” standardına göre ölçülmektedir. TMS 18’de mal ve hizmet satışlarının finansal tablolara yansıtılması şartları
belirtilmiş olup, bu şartlara uygun olarak inşaat gelirleri konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Avans karşılığı yapılan satışlarda,
mamul teslim edilip faturalanıncaya kadar risk Holding’te kalmakta olup mamul teslim edilip faturalanıncaya kadar herhangi bir hasılat
doğmamaktadır.
Tahakkuk Etmemiş Finansal Gelirler / Giderler
Tahakkuk etmemiş finansal gelirler / giderler, vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu
gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı yöntemi ile hesaplanır ve esas faaliyetlerden diğer gelirler ve
giderler kalemi altında gösterilir.
144
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Borçlanma Maliyetleri
Bir özellikli varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin
bir unsuru olarak aktifleştirilir. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin
faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, özellikli varlığın maliyetine dâhil edilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri oluştukları
dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.
Takip eden dönemlerde, iskonto edilmiş değer ile finansal tablolarda gösterilir, sağlanan nakit girişi ile geri ödeme değeri arasındaki fark,
gelir tablosunda borçlanma süresi boyunca giderleştirilir.
Pay Başına Kazanç
Pay başına kazanç, net dönem kârından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı
ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Dönem içinde dolaşımda bulunan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması
kaynaklarda bir artış oluşturmadan basılan hisseler (bedelsiz) göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Finansal Araçlar
Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması;
Holding, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal enstrümanın sözleşmesine taraf olduğu takdirde konsolide
finansal durum tablosuna yansıtmaktadır. Holding, finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların
konu olduğu sözleşmeden doğan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Holding finansal pasifi sadece ve
sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri;
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın bilgili ve istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar
altında el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Holding tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak
belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan
tahminler, Holding’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal Varlıklar;
Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar
haricinde kayıtlara gerçeğe uygun değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili harcamalar düşüldükten sonra alınır. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan ticari işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Diğer finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”,
“satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı
olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.
Etkin faiz yöntemi
Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı;
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek
tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili
gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 145
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
İşletmeler tarafından elde tutulan bazı hisse senetleri ve bağlı menkul kıymetler satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve bu
tür varlıklar gerçeğe uygun değerleriyle değerlenir.
Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal
araçlar maliyet değerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki değeriyle gösterilmektedir. Değer düşüklüğü giderleri, etkin
faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelir ve döviz cinsinden varlıkların döviz kuruyla değerlenmelerinden doğan kayıp ve kazançlar
haricinde gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, doğrudan özkaynaklar içerisinde yatırımlar yeniden
değerlendirme fonunda muhasebeleştirilir. Yatırımın elden çıkartılması ya da kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda, önceden
yatırımların yeniden değerlendirme fonunda muhasebeleştirilen toplam kazanç ya da kayıpları dönem gelir hesaplarına dahil edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarıyla ilişkilendirilen temettüler işletmenin ilgili ödemeleri almaya hak kazandığı zaman diğer kapsamlı gelir
tablosu içinde muhasebeleştirilir.
Alacaklar
Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama
dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanço tarihinde bir finansal varlık
veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili
finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur.
Alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akışlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto
edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı
ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, diğer kapsamlı gelir
tablosu içinde muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliniyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı,
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı
itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kâr / zararda iptal edilir.
Değer düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen artış, doğrudan diğer
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul
edilmektedir.
Kasa ve banka ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları
ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Kasa ve vadesiz mevduatta yer alan dövizli bakiyelerin değerlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farkı gider/gelirleri, finansal gider/gelir
hesabında raporlanmaktadır. Vadeli mevduat (blokeli ve blokesiz) tutarı, etkin faiz yöntemine göre değerlenmektedir.
Menkul kıymet yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatları esas alınarak tahmin edilmiştir.
Ticari alacaklar, etkin faiz yöntemine göre değerlenmektedir.
146
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Finansal Yükümlülükler;
Holding’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa
dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Holding’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden
sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya da diğer finansal
yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal
yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte
yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem
sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır.
Holding’in finansal borcunu raporlama dönemi sonrası en az oniki ay içinde yeniden finanslamayı veya döndürmeyi planlaması ve tercih
etmesi durumunda, bu borç kısa dönemde ödenecek olsa bile, uzun vadeli olarak sınıflanır. Ancak borcun yeniden finansmanı veya
döndürülmesi işletmenin tercihi değilse (örneğin, yeniden finansman sözleşmesinin mevcut olmaması), yeniden finansman olasılığı
dikkate alınmaz ve borç kısa vadeli olarak sınıflanır.
Ticari ve finansal borçlar etkin faiz yöntemine göre değerlenmektedir.
Finansal Araçlarda Değer Düşüklüğü
Her raporlama dönemi sonunda, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların veya finansal varlık gruplarının değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin tarafsız göstergeler bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bu tür bir göstergenin bulunması durumunda, değer
düşüklüğü zararı hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğüne neden olan tek ve ayrı bir olayın belirlenmesi mümkün olmayabilir, bazen birden
fazla nedenin olması mümkündür (Not 39-E).
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Türev finansal araçların ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bu araçlar kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. İşlem sonucu oluşan kâr veya zararın hesaplanma metodu korunma yapılan işlemin
özelliklerine bağlıdır.
Nakit akış korunması olarak nitelendirilen ve etkin bir korunma olan türev finansal araçların makul değer değişiklikleri özkaynaklarda
finansal riskten korunma fonu olarak gösterilir. Riskten korunan taahhüdün veya gelecekteki muhtemel işlemin bir varlık veya
yükümlülük haline gelmesi durumunda özkaynak kalemleri arasında izlenen bu işlemlerle ilgili kazanç ya da kayıplar bu kalemlerden
alınarak söz konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter değerine dahil edilmektedir. Riskten korunan aracın
elde etme maliyetine ya da defter değerine dahil edilen kazanç ve kayıpları, net kâr / zararı etkiliyorsa diğer kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da kullanılması veya
finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. İlgili tarihte, özkaynak içerisinde
kayda alınmış olan finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği
tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net
kazanç veya zarar, dönemin kâr zararına kaydedilir.
Holding’in dönem sonu itibariyle herhangi bir türev aracı bulunmamaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 147
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Finansal Risk Yönetimi
Tahsilat Riski
Holding’in tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Holding yönetimince geçmiş
tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine
kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır (Not 39).
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Holding’in
işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 39’da açıklanmıştır. TL’nin
yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda, yabancı para riski oluşmaktadır (Not 39).
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder.
Holding aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir (Not 39).
Kur Değişiminin Etkileri
Holding’in para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. Holding, yabancı para (ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki
para birimleri) cinsinden yapılan işlemleri fonksiyonel para birimi cinsinden ilk kayda alırken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas
almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlarla değerlenmekte ve doğan
kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem sonu
kuruyla çevrilip ilgili kur farkları diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen
parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilir. Yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun
değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan fonksiyonel para
birimine çevrilir.
Temettü
Temettü alacakları beyan edildiği dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçları kâr dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği
dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Ödenmiş Sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen
tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse senedi ihraç primi Holding’in ve elinde bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının, hisselerinin
nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Holding’in iktisap ettiği şirketler ile ilgili
çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı temsil eder.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS
10, “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardı” hükümleri uyarınca bilanço tarihi itibariyle söz konusu
olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar
finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Holding konsolide finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz
konusu olaylar konsolide finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Holding söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır
(Not 41).
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Holding’in uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda
gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Maliyetlere ilişkin devlet bağışları ve teşvikleri karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri
ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
148
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosu açısından, nakit; işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı kapsar. Nakit benzerleri ise, tutarı belirli bir nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlardır. Nakit benzerleri, kısa vadeli
nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit benzeri
olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin ise önemsiz
olması şarttır. Buna göre, vadesi 3 ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırım olarak kabul edilir. Özkaynağı temsil eden menkul
kıymetlere yapılan yatırımlar, özünde nakit benzerleri olmadıkça, nakit benzeri olarak kabul edilmez (örneğin, vadesine kısa bir süre kala
iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse senetleri).
Holding net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme
yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akış tablolarını düzenlemektedir.
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Holding’in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Holding’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Holding’in finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama
Faaliyet bölümü, bir işletmenin;
(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı işletmenin diğer kısımları ile yapılan işlemlere ilişkin hasılat ve giderler de dahil
olmak üzere) işletme faaliyetlerinde bulunan,
(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi
amacıyla işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve
(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmını ifade etmektedir.
Raporlanabilir Bölümler;
Holding, her bir faaliyet bölümüne ilişkin aşağıdaki bilgileri ayrı olarak raporlar:
- Yukarıdaki paragraflara (a, b ve c paragrafları) uygun olarak belirlenmiş olanları veya ilgili bölümlerin iki veya daha fazlasının bir araya
getirilmesinden elde edilen sonuçları ve
- Aşağıdaki sayısal alt sınırlar maddesinde sunulan eşik değerleri geçenleri, ayrı olarak raporlamaktadır.
Birleştirme kriterleri;
Holding, aşağıdaki sayılanların her biri açısından benzer olmaları durumunda, iki veya daha fazla faaliyet bölümü tek bir faaliyet bölümü
olarak birleştirilebilir:
(1) Ürün ve hizmetlerin niteliği;
(2) Ürün ve hizmetleri için müşteri türü veya sınıfı;
(3) Ürünlerini dağıtmak veya hizmetlerini sunmak üzere kullandıkları yöntemler.
Holding buna göre, Not 5’de sunduğu faaliyet bölümlerine göre raporlamada yukarıdaki benzerliklerin bulunduğu firmaların faaliyetlerini
birleştirerek sunmuştur.
Sayısal alt sınırlar;
Holding, aşağıdaki sayısal alt sınırlarından herhangi birini karşılayan faaliyet bölümüne ilişkin bilgiyi ayrı raporlar:
(a) İşletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, raporlanan hasılatının, işletme
içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10’unu veya daha fazlasını oluşturması,
(b) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının, zarar bildirmemiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış kârının,
ve zarar bildirmiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış zararının mutlak rakamlarla, yüzde 10’u veya daha fazlası
olması,
(c) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10’u veya daha fazlası olması.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 149
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Raporlanabilir bölümler, Holding’in konsolidasyon kapsamında yer alan bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıkları ile yapılan her bir şirketi
ve hasılat ile harcamaları ayrı olarak belirleyebildiği faaliyetler esas alınarak belirlenmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki her bir şirket
Holding açısından raporlanabilir faaliyet bölümleri olduğundan Not 5’de bu kıstas dikkate alınarak raporlama yapılmıştır. Bu şirketler
arasındaki mal ve hizmet alış-satışlar genel olarak piyasa rayicine uygun olarak yapılmaktadır.
Grup Muhasebesi
a) Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan İhlas Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklıklarının (hepsi beraber “Grup”) finansal tablolarını
içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak
muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek TFRS’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların ve iştiraklerin faaliyet sonuçları,
satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya kapsam dışı
bırakılmışlardır.
b) Bağlı Ortaklıklar, Holding’in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den
fazlasını kullanma yetkisi yoluyla; veya oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve
işletme politikaları üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle finansal ve işletme politikalarını Holding’in menfaatleri doğrultusunda
kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Aşağıdaki tabloda bilanço tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmiş Bağlı Ortaklıkları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir:
Konsolide Edilmiş Bağlı Ortaklıklar
Etkin Pay %
İhlas Gazetecilik A.Ş. (*)46,25
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş. (*)24,49
İhlas Pazarlama A.Ş.
98,77
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
75,83
İhlas Yayın Holding A.Ş.
69,10
İhlas Madencilik A.Ş. (*)29,21
Kuzuluk Kapl. İnş. Tur. Sağ. Petr. Ür. Tic. A.Ş.
91,68
İhlas Net A.Ş.
99,87
İhlas Motor A.Ş. 89,42
TGRT Haber TV A.Ş.
68,38
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.
68,90
Bisan Bisiklet Moped Oto. San. Tic. A.Ş.
94,51
Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş.
94,63
İletişim Magazin Gazt. Yayın San. ve Tic. A.Ş.
56,04
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
93,12
Kıbrıs Bürosu
100,00
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd. Şti. 69,69
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. (*)38,02
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
58,04
İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.
53,40
Detes Enerji Üretim A.Ş. (*)24,45
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
90,90
İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi 3
93,81
İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi
85,54
Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. (*)38,36
Kristal Gıda Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 61,24
İhlas Meşrubat Ür. ve Paz. A.Ş. (*)37,81
İhlas İnşaat Holding A.Ş. 94,69
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. 96,26
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş. 89,96
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti. (eski unvanı: Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd Şti. )
69,20
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
91,45
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
91,45
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
58,76
Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50’den az olmasına rağmen, Grup, tam konsolidasyona tabi tutulan söz konusu firmaların
finansal ve işletme politikalarını fiili olarak kendi menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahiptir. Grup’un kontrol etme
yetkisi ve gücü, sahip olduğu imtiyazlı hisselerinin bu firmaların yönetim kurullarının nitelikli çoğunluğunu seçme hakkından gelmektedir.
(*)
150
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağlı Ortaklıklara ait finansal durum tabloları ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup, Ana Ortaklık
ve Bağlı Ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir.
Grup, azınlıklar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin alış ve satış işlemlerini ana ortağın
genişlemesi metodunun kullanılması olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ana ortaklık dışından ilave hisse alış ve satış
işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynak içinde
muhasebeleştirilir. Diğer bir ifadeyle bir ana ortaklığın bağlı ortaklığındaki sahiplik oranı değişmesine karşın kontrol kaybı olmaması
durumunda meydana gelen değişimler özkaynak işlemleri olarak muhasebeleştirilir.
Ana Ortak ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak elimine edilmektedir. Ana
Ortak’ın ve Bağlı Ortaklıklarının, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, sırasıyla,
özkaynaktan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır.
Bilanço tarihi itibariyle finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek başına gerekse de topluca,
konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamayan bağlı ortaklıkların finansal
tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda TMS 39 gereği satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılmış ve bu standart gereği muhasebeleştirilmiştir (Bkz. Not 7).
c) Doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının %20 ile %50 arasındaki oy hakkını elinde tutulması durumunda,
aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu işlemde önemli etki bulunduğu kabul edilir ve yatırım yapılan işletme iştirak olarak
değerlendirilir.
İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yöntemi uygulanır. Özkaynak yöntemine göre, iştirak yatırımı başlangıçta
elde etme maliyeti ile kaydedilir. İktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr ya da zararındaki payı finansal
tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır ya da azaltılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr ya da zararından alacağı
pay, yatırımcının kâr ya da zararı olarak muhasebeleştirilir. Ayrıca iştirak ile ilgili şerefiye, iştirak yatırımının defter değerine dahil edilir.
Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Grup’un ve bir veya daha fazla müteşebbis ortağın müşterek kontrolüne tabi olan ve sözleşme
ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. Grup, müşterek yönetime tabi ortaklığının konsolidasyonunda özkaynak yöntemini
kullanmıştır. Özkaynak yönteminde müşterek yönetime tabi ortaklık; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un müşterek yönetime tabi
ortaklığın net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın
düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığının faaliyet sonuçlarındaki
payını yansıtmaktadır.
d) Grup’un %20’ye kadar sahip olduğu veya oy hakkına sahip olduğu bağlı menkul kıymetler TMS 39 gereği satılmaya hazır finansal
varlık olarak sınıflandırılmış ve bu standart gereği muhasebeleştirilmiştir; gerçeğe uygun değeri tespit edilebilenler gerçeğe uygun değeri
ile gerçeğe uygun değeri tespit edilemeyenler maliyet bedeli ile değerlendirilmiştir (Bkz. Not 7).
E. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla
gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin
mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 151
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Holding’in konsolide finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki dipnotlarda yer verilmiştir:
Not 2/D Not 36/B
Not 21
Not 22
Not 2/D,17,18,19
Not 7 ve 39/E Not 10 ve 39/E
Not 13 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülükleri
Dava ve garanti karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların faydalı ömürleri ve değer düşüklük karşılıkları
Finansal yatırımlar değer düşüklük karşılığı
Ticari alacaklar değer düşüklük karşılığı
Stok değer düşüklük karşılığı
Bilanço tarihinde, gelecek raporlama döneminde varlık ve yükümlülükler üzerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek belirli bir risk
taşıyan ve gelecek dönem ile ilgili olan varsayımlar ve hesaplanma belirsizliğinin kaynakları aşağıda açıklanmıştır.
a) Holding, belirlenmiş olan muhasebe politikaları çerçevesinde, şerefiye kayıtlı değerlerini, yıllık olarak ve şartların değer düşüklüğünü
işaret ettiği durumlarda değer düşüklüğü testine tabi tutmaktadır. Şerefiye kayıtlı değerlerini geri kazanılabilir değeri ile karşılaştırılarak
değer düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. Geri kazanılabilir değer, kullanım değeri hesaplamaları temel alınarak belirlenmiştir (Not 19).
b)Ertelenmiş vergi, ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır.
Vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda, ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmayan birikmiş zararlar ile her
türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır (Not 36). Holding, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle taşınan vergi zararlarını tekrar
gözden geçirmiştir.
c) Faydalı ömürlerin belirlenmesi, şüpheli alacak karşılığının belirlenmesi (Not 10 ve 39), dava karşılıklarının hesaplanması (Not 21) ve
kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması (Not 22) sırasında da yönetim tarafından bazı varsayımlar ve öngörüler kullanılmıştır.
Not 3 - İşletme Birleşmeleri
Cari Dönem:
Grup firmalarından Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Hizm. A.Ş., yine Grup firmalarından İhlas Medya Planlama ve Satınalma
Hiz. Ltd.Şti. bünyesinde 18.12.2013 tarihli yönetim kurulu kararı gereği 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 451. Maddesi ile 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddelerine istinaden tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devrolarak birleşmiştir. Söz konusu
birleşme, konsolidasyona dahil edilen firmalar arasında gerçekleştiği için herhangi bir şerefiye doğmamıştır.
Önceki Dönem:
Grup şirketlerinden Mir İç ve Dış Tic. Maden San. Ltd. Şti. 21.05.2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile cari dönemde satılmaya hazır
finansal varlıklarda yer alan İhlas Kimya Ltd. Şti.’ne 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 451. Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 19 ve 20. maddelerine istinaden tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devrolarak birleşmiştir. Birleşme sonrası İhlas Kimya Ltd.
Şti. unvan değişikliğine giderek Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. unvanını almıştır.
152
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Söz konusu birleşme bir satın alma olmadığı için herhangi bir şerefiye doğmamış olup, birleşmeden kaynaklanan tanımlanabilir varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ticari borçlar (kısa vadeli)
İlişkili taraflara borçlar (kısa vadeli)
Diğer borçlar
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler
Birleşmeden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri, net
52.181
117.958
13.237
2
(1.743.589)
(1.175.416)
(24.874)
(234.247)
(2.994.748)
Holding yönetim kurulunun 04.07.2012 tarihinde yapılan toplantısında, grup şirketlerinden Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol
Ürünleri Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu toplam 2.800.000 TL nominal değerli hisselerinin 2.600.000 TL nominal değerli paylarının bağımsız
bir denetim firması tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen 16.840.202 TL şirket değeri dikkate alınarak, 3.127.500 TL
bedelle, grup şirketlerinden İhlas İnşaat Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir. Yine, grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş.’nin
04.07.2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.’de sahip
olduğu toplam sermayenin % 19,94’üne tekabül eden 2.791.320 TL nominal değerli paylarının bağımsız bir denetim firması tarafından
hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen 16.840.202 TL şirket değeri dikkate alınarak, 3.357.000 TL bedelle, grup şirketlerinden
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’ne satılmasına, karar verilmiştir. Söz konusu satışlar konsolidasyona dahil edilen firmalar arasında
gerçekleştiği için herhangi bir şerefiye doğmamıştır.
Grup şirketlerinden İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin yönetim kurulunun 23.01.2012 tarihinde yapılan toplantısında, grup şirketlerinden
İhlas Haber Ajansı A.Ş.’de grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin %25’ine tekabül
eden 3.500.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının, bağımsız bir denetim firması tarafından hazırlanan değerleme raporunda
tespit edilen şirketin toplam değeri olan 90.556.326 TL üzerinden 22.625.000 TL’ye satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu alım
konsolidasyona dahil edilen firmalar arasında gerçekleştiği için herhangi bir şerefiye doğmamıştır.
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklarla yapılan işlemler: Özkaynaklarda kaydedilen ortaklarla yapılan işlemler TFRS 3 “İşletme
Birleşmeleri” standardı kapsamında olmayıp, söz konusu işlemler Not 27’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Not 4 - Diğer İşletmelerdeki Paylar
Grup’un diğer işletmelerdeki paylar olarak gösterdiği, özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerine ait detaylar Not 16’da açıklanmıştır.
(*)
Cari dönemde diğer olarak raporlanan 119.119.369 TL’lik satış gelirlerinin 39.768.218 TL’si sağlık (hastane vb) faaliyetlerinden, 23.793.278 TL’si eğitim faaliyetlerinden, 22.641.457 TL’si
turizm ve otelcilik faaliyetlerinden, 9.800.859 TL’si yemek (catering) faaliyetlerinden, 8.926.507 TL’si lojistik faaliyetlerinden, 4.078.903 TL’si fuarcılık faaliyetlerinden, 3.887.387 TL’si bilişim
faaliyetlerinden, 797.492 TL’si madencilik faaliyetlerinden, kalan 5.425.268 TL’si de diğer faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Motorlu
Diğer Motorsuz Grup içi
İnşaat
Pazarlama
Medya
İçecekler
Araçlar
Diğer (*) Eliminasyonları Grup
Hasılat
411.602.166 364.909.923 172.247.247 103.862.252 54.929.589 119.119.369 (218.439.052)1.008.231.494
Satışların Maliyeti (-)
(312.462.879)
(370.753.953) (149.238.264)
(86.991.752)
(49.849.242) (80.055.341)
201.874.148 (847.477.283)
Brüt Kâr / Zarar
99.139.287
(5.844.030)
23.008.983
16.870.500
5.080.347
39.064.028
(16.564.904)
160.754.211
Faaliyet Giderleri
(18.944.136)
(110.344.038)
(49.771.057)
(7.454.775)
(12.068.689) (60.842.746)
23.235.703 (236.189.738)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.864.156
64.999.000
21.411.222
4.070.473
5.960.787
36.948.028
(6.786.045)
128.467.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(3.414.605)
(39.959.488)
(10.685.675)
(6.196.335)
(6.219.185)
(4.666.507)
115.246
(71.026.549)
Esas Faaliyet Kârı / (Zararı)
78.644.702
(91.148.556)
(16.036.527)
7.289.863
(7.246.740)
10.502.803
-
(17.994.455)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-
11.490.756
12.817.440
7.822
543.365
49.664.505
-
74.523.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
(38.534)
-
-
-
(53.741) (93.698.601)
-
(93.790.876)
Finansman Gideri Öncesi
Faaliyet Kârı / (Zararı)
78.606.168
(79.657.800)
(3.219.087)
7.297.685
(6.757.116) (33.531.293)
-
(37.261.443)
Finansman Gelir / (Giderleri) (net)
(835.526)
(130.019.525)
19.330
361.703
(3.927.692) (39.444.142)
- (173.845.852)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Kârı / (Zararı)
77.770.642
(209.677.325)
(3.199.757)
7.659.388
(10.684.808) (72.975.435)
- (211.107.295)
Toplam Varlıklar
986.269.7011.094.771.723 398.499.647143.543.685164.157.309337.205.772 (421.242.491)
2.703.205.346
Toplam Yükümlülükler 952.122.683
784.399.940
95.634.420
82.716.044
92.627.480 295.555.789
(421.242.491) 1.881.813.865
a) Faaliyet bölümleri bazında hazırlanmış bölüm bilgisi aşağıdaki gibidir;
1 Ocak- 31 Aralık 2013 dönemi; Meşrubat ve
Not 5 - Bölümlere Göre Raporlama
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 153
b) Coğrafi bölgeler bazında raporlama
Grup faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de yürütmekte olduğundan coğrafi bölgeler bazında raporlama hazırlanmamıştır.
(*)
Diğer olarak raporlanan 102.434.307 TL’lik satış gelirlerinin 34.949.486 TL’si sağlık (hastane vb) faaliyetlerinden, 22.822.067 TL’si turizm ve otelcilik faaliyetlerinden, 20.541.413
TL’si eğitim faaliyetlerinden, 9.534.070 TL’si yemek (catering) faaliyetlerinden, 7.426.775 TL’si lojistik faaliyetlerinden, 2.030.356 TL’si fuarcılık faaliyetlerinden, 929.089 TL’si bilişim
faaliyetlerinden, 751.027 TL’si madencilik faaliyetlerinden, kalan 3.450.024 TL’si de diğer faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Meşrubat ve
Motorlu
Diğer Motorsuz Grup içi
Pazarlama
Medya
İnşaat
İçecekler
Araçlar
Diğer(*) Eliminasyonları Grup
Hasılat
316.444.062 157.320.157 156.390.233 53.907.404 52.295.294 102.434.307(186.893.549) 651.897.908
Satışların Maliyeti (-)
(304.373.715) (133.613.557) (119.802.210) (49.093.169)
(41.105.974)
(68.181.771)
171.764.335
(544.406.061)
Brüt Kâr / Zarar
12.070.347
23.706.600
36.588.023
4.814.235
11.189.320
34.252.536
(15.129.214)
107.491.847
Faaliyet Giderleri
(27.910.514)
(42.696.497)
(2.144.819)
(6.683.621)
(9.059.658)
(56.058.075)
20.595.924
(123.957.260)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.128.167
14.032.830
2.023.077
1.754.109
9.101.850
25.054.470
(17.539.112)
66.555.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(26.470.354)
(11.212.054)
(520.492)
(3.868.265)
(4.721.645)
(12.024.631)
11.700.051
(47.117.390)
Esas Faaliyet Kârı / (Zararı)
(10.182.354)
(16.169.121)
35.945.789
(3.983.542)
6.509.867
(8.775.700)
(372.351)
2.972.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.028.069
252.825
5.123
167.676
15.228
82.208.568
-
86.677.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
(15.423.061)
-
-
-
-
(6.196.798)
-
(21.619.859)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar
-
-
-
-
-
420.291
-
420.291
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet
Kârı / (Zararı)
(21.577.346)
(15.916.296)
35.950.912
(3.815.866)
6.525.095
67.656.361
(372.351)
68.450.509
Finansman Gelir / (Giderleri) (net)
(99.124.982)
(1.327.712)
329.481
28.407
(3.299.920)
1.107.354
-
(102.287.372)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Kâr / (Zararı)
(120.702.328)
(17.244.008)
36.280.393
(3.787.459)
3.225.175
68.763.715
(372.351)
(33.836.863)
Toplam Varlıklar
1.153.361.667
369.176.483
748.192.696 113.803.926
153.939.343
297.367.902 (343.002.022)
2.492.839.995
Toplam Yükümlülükler 690.176.592
78.568.311
779.017.483
60.369.266
70.958.173
86.239.772 (342.629.670)
1.422.699.927
1 Ocak- 31 Aralık 2012 dönemi;
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
154
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 155
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 6 - Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Bankalar
Vadesiz mevduatlar Vadesi üç aydan kısa olan blokesiz vadeli mevduatlar Vadesi üç aydan kısa olan blokeli vadeli mevduatlar(*)
Vadesi bilanço gününde dolan çekler
Finansal varlıklar B Tipi Likit Fonlar
Repo
Diğer nakit benzerleri
Toplam
(*)
31.12.201331.12.2012
3.264.9022.921.974
166.153.81583.254.693
21.488.633
25.456.363
1.670.746
1.745.620
142.994.43656.052.710
458.701
818.122
35.814.276
9.538.341
35.807.656
9.267.532
6.620
270.809
1.257.042
1.056.975
206.948.73697.590.105
Cari dönemdeki blokeli vadeli mevduatların anaparalarına ilişkin bilgi Not 21’de detaylı olarak verilmiştir.
TL cinsinden blokeli mevduatların faiz oranı %5 - %9,4 (31.12.2012: %6,50 - %10) aralığındadır. USD cinsinden blokeli mevduatların faiz
oranı %3,35’dir (31.12.2012: Yoktur).
Not 7 - Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkları kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar Hisse senetleri Hisse senetleri değer artışları (+) / değer düşüklük karşılıkları (-)
Bankalar
Vadesi üç aydan uzun olan blokeli mevduatlar(*)
Vadesi üç aydan uzun olan blokesiz mevduatlar Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar Toplamı
(*)
31.12.201331.12.2012
4.756.000
188.448.009
8.095.522
160.022.514
(3.339.522)
28.425.495
159.178.868164.194.307
159.178.868162.276.879
-
1.917.428
163.934.868
352.642.316
Cari dönemdeki vadesi üç aydan uzun blokeli vadeli mevduatların anaparalarına ilişkin bilgi Not 21’de detaylı olarak verilmiştir.
TL cinsinden blokeli mevduatların faiz oranı %5,3 - %7,9 (31.12.2012: %6,75 - %10,13) aralığındadır. USD cinsinden blokeli
mevduatların faiz oranı %2,7 - %3,1 (31.12.2012: %3,35 - 3,50) aralığındadır.
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Cari Dönem
Satılmaya Hazır Finansal varlıklar Etkin İştirak Sermaye Değer Düş. Net
Pay %
Tutarı
Taahhüdü
Karşılığı
Değer
A-Konsolide Edilmemiş Bağlı Ortaklıklar
İhlas Dış Ticaret A.Ş. (İhlas Dış Ticaret)
88,89 1.800.000
-
(1.800.000)
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. (İFK)
55,25 5.537.061
-
(5.537.061)
Tasfiye Halinde Kia İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş. (Kia)
53,00 2.067.000 (2.067.000)
-
İhlas Holding A.Ş. - Belbeton Beton Elemanları San. Ür.
ve Tic. A.Ş. - Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic.
Ltd. Şti. Adi Ortaklığı (Adi Ortaklık)
51,00
51.000
(51.000)
-
İhlas Mining Ltd. Şti. (Mining)(*)
26,29
328.185
-
(144.576) 183.609
B-Konsolide Edilmemiş İştirakler Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş.veTic.A.Ş.
(Mortgage)
48,0072.000
- (72.000)
C-Bağlı Menkul Kıymetler
Doğu Yatırım Holding A.Ş.
1,43
12.500
(12.500) -
Swiss PB AG
0,43
726.365
-
- 726.365
Toplam
10.594.111 (2.130.500)
(7.553.637) 909.974
156
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50’den az olmasına rağmen, Grup, tam konsolidasyona tabi tutulmayan söz konusu firmanın
finansal ve işletme politikalarını fiili olarak kendi menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahiptir. Grup’un kontrol etme
yetkisi ve gücü, sahip olduğu imtiyazlı hisselerinin bu firmanın yönetim kurulunun nitelikli çoğunluğunu seçme hakkından gelmektedir.
(*)
Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve denetim bakımından ilişkili bulunan yukarıdaki
bağlı ortaklık ve iştiraklerin dahil edilmeme nedenleri:
• Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.’nin tasfiye halinde olmasından dolayı Grup, sermaye payının tamamına karşılık ayırdığından,
bir başka ifadeyle söz konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları artık konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden
ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır. Grup’un söz konusu bağlı ortaklığında
koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira, Türk Ticaret Kanunu’nun 480. maddesine göre, Anonim
Şirketlerde ortağın sadece sermaye koyma borcu olup, üstlenilen sermaye payının ortaklığa ödenmesi veya konulması ile ortağın sorumluluğu sona ermektedir.
• İhlas Dış Ticaret A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. - Belbeton Beton Elemanları San. Ür. ve Tic. A.Ş. - Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve
Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı’nın finansal tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde
nakit akışı sağlamadıklarından konsolidasyona dahil edilmemişlerdir. Grup’un söz konusu bağlı ortaklıklarda koyduğu sermaye dışında
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• 11.07.2008 tarihinde Gana’da kurulmuş olan 300.000 USD sermayeli İhlas Mining Ltd Şti. unvanlı firmanın 31.12.2012 tarihli finansal
tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolide
kapsamı dışında tutulmuştur. Grup’un söz konusu bağlı ortaklığına koyduğu sermaye dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz
konusu firmanın 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ise rapor tarihi itibariyle henüz hazırlanmamış olduğu için sunulamamıştır.
• Tasfiye halinde Kia İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş.’ye Grup tarafından ödenmiş herhangi bir sermaye bedeli bulunmamakta olup, söz
konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit
akışı sağlamadığından dolayı konsolidasyona dahil edilmemiştir. Şirket tasfiye halinde olup, Grup’un söz konusu bağlı ortaklığı için herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic. A.Ş. tasfiye halinde olup, söz konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları, konsolide
finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından dolayı konsolidasyona dahil
edilmemiştir. Grup’un söz konusu iştirakinde koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Konsolidasyon kapsamına alınmayan bu bağlı ortaklıklar ve iştirakler konsolide finansal tablolarda kayıtlı tutarlarından varsa değer
düşüklük karşılıkları düşülerek gösterilmiştir.
Önceki Dönem
Satılmaya Hazır Finansal varlıklar Etkin İştirak Sermaye Değer Düş.
Pay %
Tutarı
Taahhüdü
Karşılığı Net Değer
A-Konsolide Edilmemiş Bağlı Ortaklıklar
İhlas Net Ltd. Şti. (Net Ltd. Şti.)
94,88
237.500
(237.500)
-
İhlas Dış Ticaret A.Ş. (İhlas Dış Ticaret)
88,36 1.800.000
-
- 1.800.000
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. (İFK)
55,22 5.537.061
-
(5.537.061)
Kia İhlas Motor San ve Tic. A.Ş. (Kia)
53,00 2.067.000 (2.067.000)
-
İhlas Mining Ltd. Şti. (Mining)(*)
22,34
328.185
-
(144.576) 183.609
B-Konsolide Edilmemiş İştirakler Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve
Tic. A.Ş. (Mortgage)
48,00
72.000
-
-
72.000
C-Bağlı Menkul Kıymetler
Doğu Yatırım Holding A.Ş.
1,43
12.500
(12.500) -
Swiss PB AG
0,43
726.365
-
- 726.365
Toplam
10.780.611 (2.317.000)
(5.681.637) 2.781.974
Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50’den az olmasına rağmen, Grup, tam konsolidasyona tabi tutulmayan söz konusu firmanın
finansal ve işletme politikalarını fiili olarak kendi menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahiptir. Grup’un kontrol etme
yetkisi ve gücü, sahip olduğu imtiyazlı hisselerinin bu firmanın yönetim kurulunun nitelikli çoğunluğunu seçme hakkından gelmektedir.
(*)
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 157
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve denetim bakımından ilişkili bulunan yukarıdaki
bağlı ortaklık ve iştiraklerin dahil edilmeme nedenleri:
•Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.’nin tasfiye halinde olmasından dolayı Grup, sermaye payının tamamına karşılık ayırdığından,
bir başka ifadeyle söz konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları artık konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden
ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır. Grup’un söz konusu bağlı ortaklığında
koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira, Türk Ticaret Kanunu’nun 480. maddesine göre, Anonim
Şirketlerde ortağın sadece sermaye koyma borcu olup, üstlenilen sermaye payının ortaklığa ödenmesi veya konulması ile ortağın
sorumluluğu sona ermektedir.
•İhlas Dış Ticaret A.Ş. ve İhlas Net Ltd. Şti.’nin finansal tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve
önemli düzeyde nakit akışı sağlamadıklarından konsolidasyona dahil edilmemişlerdir. Grup’un söz konusu bağlı ortaklık ve iştiraklerinde
koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
•11.07.2008 tarihinde Gana’da kurulmuş olan 300.000 USD sermayeli İhlas Mining Ltd Şti. unvanlı firmanın 31.12.2012 tarihli
finansal tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından
konsolide kapsamı dışında tutulmuştur. Grup’un söz konusu bağlı ortaklığında koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
•Kia İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş.’ye Grup tarafından ödenmiş herhangi bir sermaye bedeli bulunmamakta olup, söz konusu
bağlı ortaklığın finansal tabloları, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit
akışı sağlamadığından dolayı konsolidasyona dahil edilmemiştir. Grup’un söz konusu bağlı ortaklığı için herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
•Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic. A.Ş. tasfiye halinde olup, söz konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları, konsolide
finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından dolayı konsolidasyona dahil
edilmemiştir. Grup’un söz konusu iştirakinde koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Konsolidasyon kapsamına alınmayan bu bağlı ortaklıklar ve iştirakler konsolide finansal tablolarda kayıtlı tutarlarından varsa değer
düşüklük karşılıkları düşülerek gösterilmiştir.
Satılmaya hazır finansal varlıklardan konsolide edilmemiş bağlı ortaklıkların ve konsolide edilmemiş iştiraklerin finansal
tablolarına ilişkin bilgiler şöyledir;
31.12.2013
İhlas Dış Ticaret
Adi Ortaklık
Mortgage
Kia
Dönen Varlıklar
899.751
1.890.634
53.312
22.249
Duran Varlıklar
237.894
3.979
-
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.583.018
1.896.421
1.114
165.947
Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
-
-
Özkaynaklar
(445.372)
(1.808)
71.168(143.698)
Net Satışlar
450
-
-
Dönem Net Kârı / (Zararı)
(511.726)
(1.808)
(4.206)
(4.020)
Mining
31.12.2012
İhlas Dış Ticaret
Net Ltd.
Mortgage
Kia
(Birimi USD)
Dönen Varlıklar
1.131.639
673.691
126.641
22.254
56.562
Duran Varlıklar
564.379
-
-
-
15.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.627.116
428.495
51.267
160.908
Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
-
-
-
Özkaynaklar
68.902245.196
75.374 (138.654) 71.562
Net Satışlar
206.747
904.837
-
-
Dönem Net Kârı / (Zararı)
(279.107)
6.354
(485)
(3.448)
(3.877)
158
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. Nakit Değerler
Bankalar
Tasfiye Olacak Yatırımlar
Kredi İhtiyatları
Muhtelif Alacaklar
Sabit Kıymetler
Diğer Aktifler
Toplanan Fonlar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
Muhtelif Borçlar Diğer Pasifler
Karşılıklar
Özkaynaklar
Gelirler Toplamı
Giderler Toplamı
Dönem Net Kârı / (Zararı)
31.12.2013
31.12.2012
9.677
12.004
20.70523.011
467.268.358
392.621.557
(45.144.124)
(39.095.836)
12.045
10.060
44.483
61.198
4.400.194
1.207.051
400.839.213
332.606.251
617.967
80.477
19.605.682
16.298.695
5.356
49.930
518.888614.552
5.024.2325.189.140
5.714.429
3.152.020
(5.603.241)
(3.727.213)
111.188
(575.193)
Not 8 - Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Banka kredileri
Aracı Kuruluşlardan Kullanılan Krediler
Finansal kiralama borçları Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları Uzun Vadeli Borçlanmalar
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
31.12.201331.12.2012
417.473.277
373.218.358
370.311.764
311.770.319
46.944.736
61.448.039
216.777
61.503.593
47.877.547
57.291.723
45.497.174
4.211.870
2.380.373
140.140.462
68.713.136
135.474.364
65.064.376
4.666.098
3.648.760
Aracı Kuruluşlardan Kullanılan Kredilerin Detayı:
31.12.201331.12.2012
Para Birimi
Vade TL Cinsinden Tutarı
TL Cinsinden Tutarı
Aracı Kuruluşlardan
Kullanılan Krediler
TL
Vadeleri belli değildir.
46.944.736
61.448.039
46.944.736
61.448.039
Banka Kredilerinin Detayı:
31.12.2013
Para Birimi
Uygulanan Faiz Oranı (%) Vade
TL Cinsinden Tutarı
Minimum
Maksimum
Rotatif Krediler Vadeleri ve faiz aralığı değişkenlik göstermektedir.
155.314.934
Kısa
Vadeli Krediler
TL
%8,00
%18,90
3 aya kadar
15.374.701
USD
%3,50
%8,75
3 aya kadar
77.220.989
AVRO
-
-
3 aya kadar
0
TL
%8,75
%18,90
3 ile 12 ay arası
63.971.025
USD
%5,04
%8,75
3 ile 12 ay arası
26.307.635
AVRO
%7,50
%14,00
3 ile 12 ay arası
32.122.480
370.311.764
Uzun
Vadeli Krediler
TL
%11,00
%15,60
1 ile 5 yıl arası
99.575.314
USD
%6,75
%6,95
1 ile 5 yıl arası
24.267.115
AVRO
%4,00
%14,00
1 ile 5 yıl arası
11.631.935
135.474.364
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 159
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Uzun
Vadeli Kredilerin
Kısa Vadeli Kısımları
TL
%11,50
%14,40
3 aya kadar
6.683.647
USD
%6,95
%6,95
3 aya kadar
888.040
AVRO
%4,00
%14,00
3 aya kadar
1.298.257
TL
%11,00
%15,00
3 ile 12 ay arası
37.549.795
USD
%6,75
%LBR+5,93
3 ile 12 ay arası
10.871.984
AVRO
-
-
3 ile 12 ay arası
0
57.291.723
31.12.2012
Para
TL
Birimi
Uygulanan Faiz Oranı (%)
Vade
Cinsinden Tutarı
Minimum
Maksimum
Rotatif Krediler Vadeleri ve faiz aralığı değişkenlik göstermektedir.
119.672.621
Kısa
Vadeli Krediler
TL
%10,00
%15,60
3 aya kadar
45.210.885
USD
LBR+%4,00
%8,75
3 aya kadar
8.442.664
AVRO
-
-
3 aya kadar
0
TL
%8,60
%14,60
3 ile 12 ay arası
19.659.914
USD
%4,13
%8,75
3 ile 12 ay arası
87.802.957
AVRO
EULBR+%5,50
EULBR+%5,50
3 ile 12 ay arası
30.981.278
311.770.319
Uzun
Vadeli Krediler
TL
%10,56
%15,60
1 ile 5 yıl arası
42.631.284
USD
%5,04
%8,75
1 ile 5 yıl arası
18.052.402
AVRO
%14,00
%14,00
1 ile 5 yıl arası
4.380.690
65.064.376
Uzun
Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısımları
TL
%10,56
%15,60
3 aya kadar
11.484.565
USD
%5,04
%8,75
3 aya kadar
1.756.058
AVRO
-
-
3 aya kadar
0
TL
%10,56
%15,60
3 ile 12 ay arası
26.966.255
USD
%5,04
%8,75
3 ile 12 ay arası
5.290.296
AVRO
-
-
3 ile 12 ay arası
0
45.497.174
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle banka kredilerinin vade analizi aşağıda sunulmuştur:
Rotatif Krediler 3 aya kadar
3 ile 12 ay arası
1 ile 5 yıl arası
31.12.201331.12.2012
155.314.934
119.672.621
101.465.634
66.894.172
170.822.919
170.700.700
135.474.364
65.064.376
563.077.851422.331.869
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıda sunulmuştur:
YılTutar
201579.335.965
201646.690.062
20179.312.173
2018136.164
TOPLAM135.474.364
160
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Finansal Kiralama Borçlarının Detayı:
31.12.201331.12.2012
Para
Birimi
Vade
TL Cinsinden TL Cinsinden
TutarıTutarı
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları
TL
3 aya kadar
28.555
0
USD
3 aya kadar
0
0
AVRO
3 aya kadar
29.868
0
TL
3 ile 12 ay arası
106.349
0
USD
3 ile 12 ay arası
0
0
AVRO
3 ile 12 ay arası
52.005
0
216.777
0
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borçları TL
1 ile 5 yıl arası
326.937
122.364
USD
1 ile 5 yıl arası
415.507
1.179.848
AVRO
1 ile 5 yıl arası
3.923.654
2.346.548
4.666.098
3.648.760
Uzun Vadeli Finansal Kiralama
Borçlarının Kısa Vadeli Kısımları
TL
3 aya kadar
393.150
53.705
USD
3 aya kadar
362.835
289.947
AVRO
3 aya kadar
599.750
287.828
TL
3 ile 12 ay arası
0
79.355
USD
3 ile 12 ay arası
896.669
805.710
AVRO
3 ile 12 ay arası
1.959.466
863.828
4.211.870
2.380.373
Finansal kiralama işlemleri, asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri ile gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile raporlanmakta olup,
yapılan hesaplamalarda gerçeğe uygun değerler (satın alım fiyatları-anapara ödemeleri), asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden
daha düşük çıkmıştır. Bilanço tarihleri itibariyle finansal kiralamalar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden raporlanmıştır.
Not 9 - Diğer Finansal Yükümlülükler
31.12.2013: Yoktur (31.12.2012: Yoktur).
Not 10 - Ticari Alacak ve Borçlar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar(*)
- Alıcılar ve vadeli çek senetler (reeskont sonrası net tutar)
- Şüpheli alacak karşılığı (-)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
- Alıcılar
- Vadeli çekler ve alacak senetleri
- Ticari alacak reeskontu (-)
- Şüpheli alacak karşılığı (-)
Ticari Alacaklar Toplamı (Kısa Vadeli)
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacak senetleri reeskontu (-)
Ticari Alacaklar Toplamı (Uzun Vadeli)
(*)
31.12.201331.12.2012
26.430.414 13.950.603
32.804.484
14.452.962
(6.374.070)
(502.359)
740.739.705 683.171.699
542.750.379 505.246.158
471.782.820 325.280.942
(91.633.501)
(61.923.264)
(182.159.993)
(85.432.137)
767.170.119 697.122.302
195.136.445 198.291.258
(57.095.704)
(55.245.459)
138.040.741 143.045.799
Detayları Not 38’de açıklanmıştır.
Holding, önceki dönemde sehven ticari alacaklar içerisinde sunmuş olduğu bazı ilişkili taraf bakiyelerini ekteki önceki döneme ait
konsolide finansal durum tablosunda yeniden sınıflandırarak ilişkili taraflardan ticari alacaklar içerisinde sunmuştur.
Vadesi geçmiş olduğu halde değer düşüklük karşılığı ayrılmayanlar ve vadesi geçmiş olup değer düşüklük karşılığı ayrılanlar ile ilgili
yaşlandırma analizi ve ayrılan karşılıklar Not 39-E’de detaylı olarak açıklanmıştır.
31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmemiş ticari alacakların (net) vade analizi Not 39-E’de sunulmuştur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 161
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
01 Ocak itibariyle bakiye
Cari dönemde konusu kalmayan karşılıklar (Not 31)
Cari dönem karşılık tutarı (Not 30)
İşletme birleşmesinden gelen dönem başı karşılıklar
Dönem sonu bakiyesi
İlişkili taraflara ticari borçlar(*)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
- Satıcılar
- Vadeli borç çekleri ve senetleri
- Ticari borç reeskontu (-)
Ticari Borçlar Toplamı (Kısa Vadeli)
(*)
31.12.201331.12.2012
(85.934.496)
(84.136.684)
3.655.882
5.848.416
(106.255.449)
(6.089.130)
-
(1.557.098)
(188.534.063)
(85.934.496)
31.12.201331.12.2012
14.481.733 12.136.647
339.039.319 281.259.510
167.528.430 171.788.471
185.570.854 115.262.748
(14.059.965)
(5.791.709)
353.521.052 293.396.157
Detayları Not 38’de açıklanmıştır.
Not 11 - Diğer Alacaklar ve Borçlar
Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar(*)
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
- Kamu dairelerinden alacaklar
- Verilen depozito ve teminatlar
- Personelden alacaklar
- Diğer çeşitli alacaklar
Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli)
Verilen depozito ve teminatlar
31.12.201331.12.2012
16.930.1351.307.477
9.167.7137.762.422
1.307.477
6.773.445
494.716
450.754
413.189
277.375
207.486
260.848
192.086
1.922.241
792.325
1.922.241
792.325
Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)
İlişkili taraflara diğer borçlar(*)
Diğer Borçlar (Uzun Vadeli)
Alınan depozito ve teminatlar
İlişkili taraflara diğer borçlar(*)
31.12.201331.12.2012
2.531.287
14.455
2.531.28714.455
152.449
759.111
152.449
244.111
-515.000
(*)
Detayları Not 38’de açıklanmıştır.
Not 12 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar
31.12.2013: Yoktur (31.12.2012: Yoktur).
162
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 13- Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller
Devam Eden İnşaatlar (Kristalşehir Projesi)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden İnşaatlar (Bizimevler-5)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden İnşaatlar (Bizimevler-6)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden İnşaatlar (Yalova-Çiftlikköy)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden İnşaatlar (GOP Projesi)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden İnşaatlar (Marmara Evleri-3)(Bkz. Not 42-a)
Devam Eden Diğer İnşaatlar Diğer Yarı Mamüller (İnşaat Harici)
Mamüller
İnşaat Stokları (Bizimevler-4)(Bkz. Not 42-a)
İnşaat Stokları (Marmara Evleri-3) (Bkz. Not 42-a)
İnşaat Stokları (Bizimevler-3)
İnşaat Stokları (Diğer)
Diğer Mamüller (İnşaat Harici)
Emtia
Yoldaki Mallar(*)
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklük Karşılığı (-) TOPLAM
31.12.201331.12.2012
58.269.013
44.093.131
499.636.358
287.384.591
228.488.168
161.698.525
138.577.293
70.113.352
89.061.426
35.019.728
22.421.881
6.044.393
-
31.828.794
1.775.941
480.122
669.409
841.917
42.578.169149.768.563
20.887.383
115.755.343
7.725.228
-
21.605.896
3.586.085
4.933.234
10.379.473
7.474.090
36.944.16522.651.749
11.931.9469.258.662
643.724
714.694
(7.719.276)
(7.395.253)
642.284.099506.476.137
Yoldaki mallar bilanço tarihi itibariyle yurtdışı satıcı firmalar tarafından Grup’a faturalanarak gönderilmiş, fakat Grup tarafından henüz
gümrükten çekilmemiş mallardan oluşmaktadır.
(*)
Stok değer düşüklük karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle bakiye
Cari dönem konusu kalmayan karşılık (Not 28)
Cari dönem değer düşüklük karşılığı (Not 28)
İşletme birleşmesinden gelen dönem başı karşılıklar
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
(7.395.253)
(11.429.212)
751.138
5.593.049
(1.075.161)
(861.981)
-
(697.109)
(7.719.276)
(7.395.253)
Not 14 - Canlı Varlıklar
31.12.2013: Yoktur (31.12.2012: Yoktur).
Not 15 - Türev Araçlar
31.12.2013: Yoktur (31.12.2012: Yoktur).
Not 16 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Cari Dönem
Yoktur.
Holding, 25.02.2014 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, önceki dönemde özkaynak yöntemine göre değerlediği İhlas Genel
Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.’de ki paylarının tamamını sattığını belirtmiştir. Bu nedenle cari dönemde İhlas Genel Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.
satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer edilmiştir. Bunun yanında Grup, önceki dönemde özkaynak yöntemiyle değerlediği
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.’deki payını ve etkin gücünü cari dönemde artırmıştır. Bu nedenle İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş. cari dönemde
tam konsolidasyona dahil edilmiştir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 163
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Önceki Dönem
Değer artışı /
Konsolide Edilmiş İştirakler İştirak
Sermaye Değer düşüklüğü
(Özkaynak yöntemiyle)
Etkin Pay %
Tutarı
Taahhütü karşılıkları Net Değer
İhlas Genel Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.
41,43
1.185.327
-
792.936
1.978.263
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
23,82
300.000
-
(166.947)
133.053
TOPLAM 1.485.327
-
625.9892.111.316
İştirak değer artışı / (azalışı)
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
-
420.291
İhlas Genel Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.’nin 2012 yılı finansal tablolarına ilişkin özet bilgiler şöyledir;
31.12.2012
Dönen Varlıklar
2.429.273
Duran Varlıklar
3.862.053
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.356.710
Uzun Vadeli Yükümlülükler
159.664
Özkaynaklar4.774.952
Net Satışlar
6.002.486
Dönem Net Kârı / Zararı
1.507.374
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 2012 yılı finansal tablolarına ilişkin özet bilgiler şöyledir;
31.12.2012
Dönen Varlıklar
536.491
Duran Varlıklar
125.451
Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.509
Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.923
Özkaynaklar443.510
Net Satışlar
885.652
Dönem Net Kârı / Zararı
(531.507)
Not 17 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
01 Ocak-31 Aralık 2013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar Binalar
Toplam
01.01.2013
Girişler
Değer Artışları
Transferler(*)31.12.2013
10.065.668
-
45.915.288
89.509.245
145.490.201
32.578.812 3.30013.712.29273.949.156
120.243.560
42.644.480
3.300 59.627.580 163.458.401265.733.761
Grup, cari dönemde, yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına maddi duran varlıklar hesabından transferler yapmıştır. Ayrıca güncel
ekspertiz değerleri dikkate alınarak arsa-bina arasında transferler yapılmıştır.
(*)
01 Ocak-31 Aralık 2012
Değer Düş.
01.01.2012 Girişler
Çıkışlar
Karşılığı31.12.2012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar 10.936.655
-
(870.987)
-
10.065.668
Binalar
36.002.226
-(1.017.856)(2.405.558)
32.578.812
Toplam
46.938.881
-(1.888.843)(2.405.558)42.644.480
164
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Grup kira geliri veya fiyat kazancı elde etmek maksadıyla elinde tuttuğu arazi, arsa ve binaları için, cari dönemde ekspertiz ve diğer uzmanlar
vasıtasıyla değerleme yaptırmış ve ekspertiz raporlarına bağlı olarak değer artışları ortaya çıkmıştır (Gerçeğe uygun değer yöntemi).
Değerleme işlemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
31.12.2012 Oluşan
Yatırım amaçlı Ekspertiz Tarihi İtibariyle Değer Değerleme
Değerlemede Kullanılan
Gayrimenkuller Listesi
Değerleri
Değerler
Artışları
Tarihleri
Yöntemler
2-3-4-5 nolu Bağımsız Bölümler
(Merkez Bina, Yenibosna, İSTANBUL)
28.665.000
24.572.870
4.092.130
20.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
17 Ada 464/1 Parsel Bina (ALMANYA)(1)
20.444.525
20.444.525
-
03.01.2011 Gelir indirgeme Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı Yöntemi
Fabrika Binası ve Arsası
(boş durumda) (Gaziantep
1.Organize Sanayi Bölgesi)
19.380.000
19.380.000
-
09.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Fabrika Binası ve Arsası (boş durumda)
(Çiftlikköy, YALOVA)
18.920.000
2.935.223 15.984.777
31.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yaklaşımı Yöntemi
Aquapark (Armutlu Tatil Köyü, YALOVA)
18.650.000
17.985.000
665.000
25.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
Çarşı 19. Blok (Armutlu Tatil Köyü, YALOVA)
18.107.000
12.761.472
5.345.528
25.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
1 nolu Bağımsız Bölüm (Merkez Bina,
Yenibosna, İSTANBUL)
17.500.000
16.989.955
510.045
20.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Gelir İndirgeme Yöntemi
13 nolu Bağımsız Bölüm (Merkez Bina,
(2)
Yenibosna, İSTANBUL) 12.055.500
10.026.131
2.029.369
20.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
7 nolu Bağımsız Bölüm (Merkez Bina,
Yenibosna, İSTANBUL)
11.995.000
10.790.832
1.204.168
20.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
İşyeri (Konak / İzmir)
8.000.000
4.993.667
3.006.333
03.01.2014
Emsal Karşılaştırma Yöntemi,
Gelir İndirgeme Yöntemi ve Maliyet Yöntemi
6 nolu Bağımsız Bölüm (Merkez Bina,
Yenibosna, İSTANBUL)
9.415.000
5.871.622
3.543.378
17.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi
ve Gelir İndirgeme Yöntemi
8-10-11-12 nolu Bağımsız Bölümler (Merkez Bina,
(3)
Yenibosna, İSTANBUL) 6.938.750
5.936.341
1.002.409
20.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
12, 21 ve 24 nolu Havuz ve İşyeri Bloğu
(Armutlu Tatil Köyü, YALOVA)
7.290.000
7.290.000
-
25.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
Sosyal Tesis ve İşyeri (Akyazı, SAKARYA)
6.750.000
6.460.000
290.000
06.01.2014
İkame Maliyet Yöntemi
Arsa (11-12 pafta, 8158 nolu parsel)
((Armutlu, YALOVA)
6.630.000
2.224.463
4.405.537
25.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Komple Bina ( Çankaya, ANKARA)
4.900.000
3.907.440
992.560
31.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi
ve Gelir İndirgeme Yöntemi
64 Adet Kuzuluk Kaplıcaları Tam Daire
Devremülk (Kuzuluk, SAKARYA)
4.838.500
4.547.897
290.603
10.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Otel (Osmangazi, BURSA)
4.080.000
3.430.000
650.000
30.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi ve Gelir
İndirgeme Yöntemi
Depo ve Arsası (1927 Ada 187 nolu parsel)
(Yüreğir/Adana)
2.424.000
393.883
2.030.117
03.01.2014
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi Spor
Kompleksi
(Güzelce, Büyükçekmece, İSTANBUL)
3.025.000
2.869.034
155.966
19.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
Arsa (1708 nolu parsel) (Akyazı, SAKARYA)
3.015.000
2.620.000
395.000
06.01.2014
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Market Bloğu ((Armutlu Tatil Köyü, YALOVA)
3.000.000
2.701.880
298.120
25.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
Arsa (38 Pafta, 3884 nolu parsel)
(Armutlu YALOVA)
2.655.000
710.000
1.945.000
25.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
186 nolu Villa (Güzelşehir Villaları,
Büyükçekmece, İSTANBUL)
2.596.000
173.525
2.422.475
29.11.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Komple Bina (Altındağ, ANKARA)
2.350.000
1.874.000
476.000
31.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yaklaşımı Yöntemi
Mesken
(723 ada, 15 parsel) (Çiftlikköy, YALOVA)
2.165.000
2.165.000
-
04.02.2014
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Arsa (276 ada, 2 nolu parsel)
(Armutlu, YALOVA)
1.850.000
1.245.100
604.900
25.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
3 adet İşyeri, 12 Adet Konut
(Bayrampaşa, İSTANBUL)
1.730.000
180.874
1.549.126
18.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yaklaşımı Yöntemi
Komple Bina (Tam Daire Devremülk)
(143 Ada 24 Parsel) (SAKARYA)
1.370.000
1.200.389
169.611
31.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Maliyet Yöntemi
İşyerleri (11, 16, 18, 22, ve 23 nolu bloklar)
(Armutlu Tatil Köyü, YALOVA)
1.320.000
1.000.000
320.000
25.12.2013
İkame Maliyet Yöntemi
İşyeri (520 ada, 6 parsel, 2 nolu)
(Avcılar-Tahtakale, İSTANBUL)
1.272.000
647.613
624.387
31.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
İşyeri (520 ada, 6 parsel, 9 nolu) (Avcılar, İSTANBUL) 1.067.500
36.840
1.030.660
31.12.2013
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
İşyeri (Kuyumcukent, Yenibosna)
1.050.000
1.000.000
50.000
20.12.2013 Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Gelir İndirgeme Yöntemi
Arsa (2455 nolu parsel) (Kuzuluk, SAKARYA)
1.024.000
857.465
166.535
09.01.2014
İkame Maliyet Yöntemi
Muhtelif Gayrimenkuller
9.260.986
5.883.140
3.377.846
Toplam
265.733.761
206.106.181 59.627.580
1)
Konsolide finansal tabloların yayınlanma tarihi itibariyle değerleme çalışması tamamlanmamış olduğu için önceki değerleme tutarı
kullanılmıştır.
(2)
Toplam ekspertiz değeri 19.175.750 TL olan söz konusu bağımsız bölümün %37’si (7.120.250 TL’si) Grup tarafından kullanılmakta olup,
maddi duran varlıklarda sınıflandırılmıştır.
(3)
Toplam ekspertiz değeri 25.772.500 TL olan söz konusu bağımsız bölümlerin %73’ü (18.833.750 TL’si) Grup tarafından kullanılmakta
olup maddi duran varlıklarda sınıflandırılmıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 165
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Holding’in maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında takip ettiği gayrimenkulleri üzerinde toplam 662.091.615
TL, 58.015.000 USD ve 17.669.378 AVRO ipotek mevcuttur (31.12.2012: 422.498.000 TL, 99.715.000 USD ve 17.669.378 AVRO).
Bu ipoteklerin bazıları müştereken verilmiş olup, hem maddi duran varlıklar hesabında gösterilen gayrimenkullerle, hem de yatırım amaçlı
gayrimenkullerle ilgilidir.
Bu nedenle gayrimenkullerle ilgili ipotek bilgileri, maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller için ayrı ayrı verilmemiş, toplu olarak
burada sunulmuştur.
Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı ve hesap dönemi itibariyle borcu devam eden yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standartında tanımlanan özellikli varlık kapsamında olmadığından, yatırım
amaçlı gayrimenkuller ilgili finansman giderleri kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
Not 18 - Maddi Duran Varlıklar
Cari Dönem
Değer
01.01.2013
Girişler Artış Fonları
Transferler(*) Çıkışlar31.12.2013
Maliyet
Arazi, arsa, yerüstü ve yer altı düzenleri 95.798.043
2.650.453
34.818.964
25.304.186
(360.913)
158.210.733
Binalar
253.741.01911.155.151 12.069.568 (201.020.836)
(409.034)
75.535.868
Makina, tesis ve cihazlar 225.598.556
7.737.422
-
-
(364.787)
232.971.191
Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları
141.549.085
6.330.176
-
-
(3.490.082)
144.389.179
Yapılmakta olan yatırımlar 2.854.016
176.471
-
-
-
3.030.487
Diğer MDV
2.326.178
184.622
-
-
-
2.510.800
Toplam
721.866.89728.234.295 46.888.532 (175.716.650) (4.624.816) 616.648.258
Eksi: Birikmiş Amortisman
Yerüstü ve yer altı düzenleri
(233.595)
(95.695)
-
-
-
(329.290)
Binalar (12.517.953)
(878.998)
600.611
8.162.872
15.909
(4.617.559)
Makine tesis ve cihazlar
(198.840.659)
(6.700.131)
-
-
330.650
(205.210.140)
Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları
(124.952.467)
(5.261.454)
-
-
2.647.724
(127.566.197)
Diğer Maddi DV
(1.971.677)
(205.920)
-
-
-
(2.177.597)
Toplam
(338.516.351)(13.142.198)
600.611
8.162.872
2.994.283 (339.900.783)
Maddi Duran Varlıklar, net
383.350.546
47.489.143
(167.553.778)
276.747.475
Grup, cari dönemde maddi duran varlık hesabından 163.458.401 TL’lik gayrimenkullerini kira geliri elde ettiği, fiyat kazancı beklediği ve
kendi kullanımında olmadığı için yatırım amaçlı gayrimenkullere, 4.095.377 TL’lik arsayı da ticari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla inşaat
stoklarına transfer etmiştir. Ayrıca güncel ekspertiz değerleri dikkate alınarak arsa-bina arasında transferler yapılmıştır.
(*)
166
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Önceki Dönem
İşletmeDeğer
Birleşmesinden
Artış
01.01.2012 Girişler
Gelenler FonlarıTransferler Çıkışlar 31.12.2012
Maliyet Arazi, arsa, yerüstü ve yer
altı düzenleri 46.569.347
1.311.591
12.403 14.212.593
33.755.110
(63.001)
95.798.043
Binalar
283.822.616 811.738
- 4.495.607(34.397.610) (991.332) 253.741.019
Makina, tesis ve cihazlar 221.121.308
4.843.346
-
-
-
(366.098)
225.598.556
Döşeme, demirbaş ve
taşıt araçları
136.111.627
6.778.477
4.175
-
- (1.345.194)
141.549.085
Yapılmakta olan yatırımlar 2.834.085
19.931
-
-
-
-
2.854.016
Diğer MDV
1.938.521
387.657
-
-
-
-
2.326.178
Toplam
692.397.50414.152.740
16.57818.708.200 (642.500)(2.765.625) 721.866.897
Eksi: Birikmiş Amortisman
Yerüstü ve yer altı düzenleri
(1.504.840)
(37.584)
-
-
1.308.829
-
(233.595)
Binalar (7.120.741)
(5.969.307)
-
1.838.925
(1.308.829)
41.999
(12.517.953)
Makine tesis ve cihazlar
(192.254.182)
(6.919.558)
-
-
-
333.081 (198.840.659)
Döşeme, demirbaş ve taşıt
araçları
(121.292.522) (4.778.680)
(5)
-
- 1.118.740(124.952.467)
Diğer Maddi DV
(1.865.493)
(106.184)
-
-
-
-
(1.971.677)
Toplam
(324.037.778)(17.811.313)
(5) 1.838.925
- 1.493.820 (338.516.351)
Maddi Duran Varlıklar, net
368.359.726
20.547.125
383.350.546
Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı ve hesap dönemi itibariyle borcu devam eden maddi duran varlıkları aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Tesis, makine ve cihazlar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Tesis, makine ve cihazlar
Toplam
Maddi Duran Varlıklar (net)
01.01.2013
8.806.795
8.806.795
(3.071.276)
(3.071.276)
5.735.519
Maliyet
Tesis, makine ve cihazlar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Tesis, makine ve cihazlar
Toplam
Maddi Duran Varlıklar (net)
01.01.2012
7.997.411
7.997.411
(2.485.565)
(2.485.565)
5.511.846
Girişler
4.173.893
4.173.893
(722.115)
(722.115)
Çıkışlar
31.12.2013
-
12.980.688
-12.980.688
-
(3.793.391)
-(3.793.391)
9.187.297
Girişler
Çıkışlar
31.12.2012
809.384
-
8.806.795
809.384
-8.806.795
(585.711)
-
(3.071.276)
(585.711)
-(3.071.276)
5.735.519
Maddi duran varlıklar, TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standartında tanımlanan özelikli varlık kapsamında olmadığından, maddi duran
varlıklarla ilgili finansman giderleri gelir tablosu ile ilişkilendirilmektedir.
Grup’un gayrimenkulleri üzerindeki ipotekler Not 17’de sunulmuştur.
Bu nedenle gayrimenkullerle ilgili ipotek bilgileri, maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller için ayrı ayrı verilmemiş, toplu
olarak sunulmuştur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 167
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 19 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
A-) Şerefiye:
Şerefiyenin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde oluşan değer düş. karş. (Not 31)
31 Aralık bakiyesi
31.12.201331.12.2012
37.200.833
37.200.833
(4.053.206)
33.147.627
37.200.833
Grup, şerefiye ile ilgili olarak 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle gerçekleştirdiği değer düşüklüğü çalışmalarında konsolide finansal
tablolarda taşınan şerefiye tutarlarını, bağlı bulunduğu nakit oluşturan birimin kullanım değerleri hesaplaması ile karşılaştırılmıştır. Bu
işlemler sonucunda cari dönemde Şifa Yemek’te 4.053.206 TL’lik şerefiye değer düşüklük karşılığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu karşılık,
esas faaliyetlerden diğer giderler hesabıyla ilişkilendirilmiştir.
Şerefiye değer düşüklüğü oluşan Şifa Yemek’in, değer düşüklük testinin yapılmasında cari dönemde kullanılan varsayımlar aşağıdaki
gibidir:
•Kullanım değerinin iskonto oranı olarak Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli kapsamında %12,35 (önceki dönem %10,28) hesaplanan
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti kullanılmıştır.
• Projeksiyonlar hesaplanan iskonto oranı ile sonsuza götürülmüştür.
•Cari yıl ve takip eden iki yıla dair enflasyon tahminleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilerine dayalı olarak belirlenmiştir.
• Projeksiyon döneminde satış gelirlerinin belirlenmesinde şerefiyesi hesaplanan Şirket’in içinde bulunduğu sektörün seyri temel
alınmıştır.
Konsolide finansal tablolarda taşınmakta olan söz konusu şerefiyeler aşağıdaki firmaların iktisaplardan kaynaklanmıştır:
Şifa Yemek
KPT Lojistik
Kristal Gıda
Mir Maden
İhlas Meşrubat Toplam şerefiye 31.12.201331.12.2012
9.692.733
13.745.939
10.145.478
10.145.478
8.880.790
8.880.790
3.982.079
3.982.079
446.547
446.547
33.147.627
37.200.833
B-) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
01 Ocak-31 Aralık 2013
01.01.2013
Girişler
Çıkışlar
31.12.2013
Maliyet
Haklar
151.648.932
1.642.877
-
153.291.809
Maden Arama Giderleri
2.748.670
41.742
-
2.790.412
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
33.661.143
2.148.508
(1.027.418)
34.782.233
Toplam
188.058.745 3.833.127(1.027.418) 190.864.454
Eksi: Birikmiş İtfa Payları
Haklar
(145.607.244)
(299.537)
-
(145.906.781)
Maden Arama Giderleri
(1.793.754)
(18.783)
-
(1.812.537)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
(29.784.554)
(1.776.068)
316.656
(31.243.966)
Toplam
(177.185.552)(2.094.388) 316.656 (178.963.284)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, net
10.873.193
11.901.170
168
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
01 Ocak-31 Aralık 2012
01.01.2012
Girişler
Yeni İktisaplar
Çıkışlar
31.12.2012
Maliyet
Haklar
150.448.937
1.199.994
1
-
151.648.932
Maden Arama Giderleri
2.452.091
202.667
93.912
-
2.748.670
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
32.047.322
1.707.733
(93.912)
-
33.661.143
Toplam
184.948.3503.110.394
1
-
188.058.745
Eksi: Birikmiş İtfa Payları
Haklar
(145.417.384)
(189.860)
-
-
(145.607.244)
Maden Arama Giderleri
(1.757.778)
(14.086)
(21.890)
-
(1.793.754)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
(28.179.433)
(1.627.011)
21.890
-
(29.784.554)
Toplam
(175.354.595)(1.830.957)
-
-
(177.185.552)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, net
9.593.755
10.873.193
Grup’un maddi olmayan duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehin, kısıtlama veya ipotek yoktur (31.12.2012: Yoktur).
Not 20 - Devlet Teşvik ve Yardımları
Grup şirketlerinden İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni geliştirdiği temizlik robotu ile ilgili olarak 2013 yılında Tübitak’tan
512.139 TL (önceki dönem: 41.123 TL) AR-GE yatırım teşviği sağlamıştır. Cari dönem sonu itibariyle 553.262 TL’ye ulaşan bu teşvik
tutarları, özkaynaklar hesabında kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklerde gösterilmektedir. Grup’un ayrıca kurumlar vergisinden indirim
konusu yapabileceği 3.038.531 TL (önceki dönem: 1.878.939 TL) tutarında AR-GE yatırım indirimi bulunmakta olup, söz konusu indirim
tutarı ertelenmiş vergiye konu edilmektedir.
Ayrıca grup şirketlerinden Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş., T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü’nden, Bursa Yolu 20’nci Km Yeniköy Mevkii, Balıkesir adresindeki tesisler için planlanan modernizasyon ve tevsi
yatırımları ile ilgili olarak 09/10/2013 tarih A-112108 sayılı 26/09/2013 başlangıç, 26/09/2016 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi
alınmıştır. Söz konusu Teşvik Belgesi ; 7.664.900 USD (FOB) tutarında ithal yeni makine, 12.736.100 TL tutarında yerli yeni makine,
922.300 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır.
Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları aşağıdaki gibidir.
1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Vergi İndirim oranı (%60, YKO %25)
4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (5 Yıl)
5. Faiz Desteği
Not 21 - Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar ile Taahhütler
Karşılıklar
Kısa Vadeli
Dava Tazminatları Karşılığı
Manevi Tazminat Karşılığı
Diğer
Uzun Vadeli
Garanti Karşılığı
Dava Tazminatları Karşılığı
Belediye Tarafından Kesilen Cezalar İçin Ayrılan Karşılıklar
31.12.201331.12.2012
5.484.317
4.676.255
4.697.117
3.883.148
787.200
787.200
-5.907
3.528.003
1.534.463
675.481
692.503
554.394
841.960
2.298.128
-
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 169
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Grup tarafından verilen taahhüt, teminat, rehin ve ipotekler:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek ile taahhüt (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler TOPLAM
(31.12.2013)
USD Bakiyesi
AVRO Bakiyesi
TL Bakiyesi
(TL Cinsinden)
A. Ana Ortaklığın Kendi Tüzel Kişiliği
Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı 9.665.000
13.067.751
431.373.493
490.374.953
B. i. Ana Ortaklığın Tam Konsolidasyona
Dahil Edilen Bağlı Ortaklıklar Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı
50.242.803
13.290.973
343.077.313
489.339.469
B. ii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıkların Kendi Lehine ve birbirlerine
Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı 2.627.765
43.868.616
152.529.600
286.958.230
B. iii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıkların Ana Ortaklık Lehine
Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı 50.312.500
7.500.000
449.166.030
578.571.749
C. Grup’un Olağan Ticari Faaliyetlerin
Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı 26.278.800
-
99.061.515
155.148.358
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
1.000.000
1.000.000
i. Grup’un Ana Ortak Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
-
ii. Grup’un B ve C maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
-
iii. Grup’un C maddesi Kapsamına Girmeyen
3.Kişiler Lehine Verdiği TRİ’ler Toplamı -
-
1.000.000
1.000.000
Toplam
139.126.868
77.727.3401.476.207.951 2.001.392.759
Grup’un Özkaynak Toplamı (Not 27)
821.391.481
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin
Holding’in Özkaynaklarına oranı % 0,12
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler TOPLAM
(31.12.2012)
USD Bakiyesi
AVRO Bakiyesi
TL Bakiyesi
(TL Cinsinden)
A. Ana Ortaklığın Kendi Tüzel Kişiliği
Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı 38.665.000
22.237.129
171.944.828
293.164.113
B. i. Ana Ortaklığın Tam Konsolidasyona
Dahil Edilen Bağlı Ortaklıklar Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı
56.109.069
10.830.411
321.911.739
447.401.642
B. ii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıkların Kendi Lehine ve birbirlerine
Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı 5.719.006
37.263.111
160.758.481
258.584.839
B. iii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıkların Ana Ortaklık Lehine
Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı 67.555.500
7.500.000
304.178.035
442.240.219
C. Grup’un Olağan Ticari Faaliyetlerin
Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı 26.278.800
-
32.500.000
79.344.589
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
1.019.824
1.019.824
i. Grup’un Ana Ortak Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
-
ii. Grup’un B ve C maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine
Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı -
-
19.824
19.824
iii. Grup’un C maddesi Kapsamına Girmeyen
3.Kişiler Lehine Verdiği TRİ’ler Toplamı -
-
1.000.000
1.000.000
Toplam
194.327.375 77.830.651992.312.9071.521.755.226
Grup’un Özkaynak Toplamı (Not 27)
1.070.140.068
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin
Holding’in Özkaynaklarına oranı % 0,10
170
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Yukarıdaki TRİ tablosunda sunulan koşullu varlık, yükümlülük ve taahhütlere ilişkin açıklamasına ihtiyaç duyulan detaylar aşağıdaki gibidir:
- Grup şirketlerinden Detes Enerji Üretim A.Ş. ile merkezi Almanya Essen’de kurulu Envirotherm GmbH mühendislik firmasıyla katı
yakıtları çevreye duyarlı ve yüksek verimlilikle enerjiye dönüştürecek olan Alman Lurgi patentli BGL (British Gas Lurgi) gazlaştırıcıları ile
enerji üretimi yapmak üzere BGL gazlaştırıcıları ve Metanol üretim ünitesinden meydana gelen tesis ve tesisin Almanya’daki yerinden
sökülüp Türkiye’ye getirilerek yerinde montajı ve işletmeye alınmasına ilişkin 30.200.000 AVRO tutarında bir satınalma ve mühendislik
hizmeti anlaşması imzalanmıştır. Grup şirketlerinden İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş de bu anlaşmaya garantör olarak imza
atmıştır. Bu anlaşmaya istinaden Detes Enerji Üretim A.Ş. sözleşme bedelinin 3.000.000 AVRO’sunu Envirotherm GmbH mühendislik
firmasına avans olarak ödemiştir. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bilanço tarihi itibariyle garantör olduğu 27.200.000
AVRO tutarındaki garantörlük anlaşması devam etmektedir.
- İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 21.600.000 TL nominal değerli
hisseleri, Halk Bankası’na karşı doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 6.000.000 TL nominal değerli
hisseleri, Ziraat Bankası’na karşı doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 6.000.000 TL nominal değerli
hisseleri, KWV Kooperationsgell schaft für Warenverkehr Mbh.’a karşı doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Holding A.Ş.’nin, İhlas Yayın Holding A.Ş.’de sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli hisseleri, Ziraat Bankası’na karşı
doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Holding A.Ş.’nin, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 8.000.000 TL nominal değerli hisseleri, Ziraat
Bankası’na karşı doğmuş ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Holding A.Ş.’nin, İhlas Madencilik A.Ş.’de sahip olduğu 7.275.000 TL nominal değerli hisseleri, Ziraat Bankası’na karşı doğmuş ve
doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Holding A.Ş.’nin, İhlas Gazetecilik A.Ş.’de sahip olduğu 5.500.000 TL nominal değerli hisseleri, Ziraat Bankası’na karşı doğmuş
ve doğacak borçların teminatı olarak rehin verilmiştir.
- İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin İhlas Madencilik A.Ş.’de sahip olduğu 5.485.454 TL nominal değerli hisseleri (borsa
rayici: 39.275.851 TL) üzerinde, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den kullanmış olduğu
krediler nedeniyle bloke bulunmaktadır.
- Holding, hesaplarındaki anapara kısmı 20.000.00 TL ve 36.650.000 USD olan vadeli tasarruf mevduatlarını grup şirketlerinden İhlas
Pazarlama A.Ş.’nin kullanmış olduğu kredilerin teminatı olarak, kendi muvafakatıyla bloke ettirmiştir.
- Grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş., anapara kısmı 97.500.000 TL ve 26.278.800 USD olan vadeli tasarruf mevduatlarını 3.
Kişilerin (bayi şirketlerinin) kullanmış oldukları kredilerin teminatı olarak, kendi muvafakatıyla bloke ettirmiştir.
- Grup şirketlerinden Tgrt Dijital TV Hizmetleri A.Ş., anapara kısmı 7.600.000 TL olan vadeli tasarruf mevduatlarını grup şirketlerinden
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin kullanmış oldukları kredilerin teminatı olarak, kendi muvafakatıyla bloke ettirmiştir.
- Grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., anapara kısmı 10.000.000 TL olan vadeli tasarruf mevduatlarını grup şirketlerinden
İhlas Pazarlama A.Ş.’nin kullanmış oldukları kredilerin teminatı olarak, kendi muvafakatıyla bloke ettirmiştir.
- Grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin, anapara kısmı 2.242.698 TL’lik vadeli tasarruf mevduatları ile 1.340.592 TL’lik
vadesiz mevduatları üzerinde inşa etmiş olduğu Marmara Evleri-3 ve Bizimevler-5 projesi ile ilgili olarak bloke bulunmaktadır.
- Grup şirketlerinden İhlas Madencilik A.Ş.’nin vadesiz hesapları üzerinde 102.777 TL’lik bloke bulunmaktadır.
- Grup şirketlerinden İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-3 ile Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.’nin Vakıfbank’ta
bulunan 20.819.841 TL’lik vadeli tasarruf mevduatları arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesine istinaden blokeli durumdadır. Bu
hesabın Ortak Girişimi-3’ün payına düşen kısmı Gelir paylaşım sözleşmesine istinaden hak edişlere göre serbest bırakılmaktadır.
- Grup şirketlerinden İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi ile Emlak Konut G.Y.O.
A.Ş.’nin Vakıfbank’ta bulunan 259.355 TL’lik vadeli tasarruf mevduatları arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesine istinaden blokeli
durumdadır. Bu hesabın İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi’nin payına düşen kısmı Gelir
paylaşım sözleşmesine istinaden hak edişlere göre serbest bırakılmaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 171
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
31.12.2013 tarihi itibariyle Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar 1.441.128
Grup tarafından yürütülen icra takipleri(a)17.690.653
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar(b)16.451.840
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri
1.154.682
Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 16.451.840 TL tutarındaki davalarının 6.038.711 TL’lik kısmına karşılık
ayırmış, kalan 10.413.129 TL’lik kısmına ise kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
(a)
Grup tarafından yürütülen icra takiplerinin 8.915.860 TL’si grup firmalarından İhlas Pazarlama A.Ş. ile ilgili olup icra takibinin konusu
şöyledir: “Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.’den olan alacağın tahsil edilememesi üzerine söz konusu firmaya iflas davası açılmış ve
8.915.860 TL’lik icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu alacaklar için karşılık ayrılmış olup, dava ve icra süreci devam etmektedir.”
(b)
Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL’lik bir tanesi grup şirketlerinden İhlas Madencilik ile ilgili olup, konu ile
ilgili olarak İhlas Madencilik’in 27.02.2013 tarihli özel durum açıklaması şöyledir: “Daha önce, 29.04.2011 tarihinde yapmış olduğumuz
özel durum açıklamasında Şirketimizin 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında” Kanun kapsamında Toroslar Elektrik
Dağıtım A.Ş.’ye olan borçlarını anapara ve fer’ileri ile birlikte toplam 5.210.784 lira olarak taksitlendirdiğini ve 36 ayda 18 taksitte
ödeyeceğini açıklamıştık. Daha sonra da, 14 Kasım 2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de, Toroslar Elektrik
Dağıtım A.Ş.’nin sistemlerinde yaptığı inceleme neticesinde borcumuzu yeniden hesapladığını, Şirketimizin, Toroslar A.Ş.’ye olan
borcunun 4.184.267 TL olarak düzeltildiğini kamuoyuna bildirmiştik. Şirketimiz borçlarını taksitlendirdiği günden bu yana, Toroslar
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye düzenli olarak, kanuna uygun bir şekilde taksitlerini ödemektedir. Kalan borcumuzun toplamı 1.859.668 TL olup,
müteakip ilk ödeme 28.02.2013 tarihindedir ve her iki ayda bir, bir taksiti 232.459 TL olarak ödenmeye devam edilecektir. Toplam kalan
taksit sayımız 8 olup, 30.04.2014 tarihinde ödemeler tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen açıklamalarımızı müteakip son olarak
yaptığımız 06.06.2012 tarihli açıklamada Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep 12’nci İcra Müdürlüğü
vasıtasıyla, 6.821.383,50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, Şirketimizin Toroslar Edaş’a yukarıda belirttiğimiz,
6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirmek suretiyle ödemeye devam ettiği borcundan başkaca bir borcu bulunmadığı, Şirketimizin
yapmış olduğu araştırmaya göre, söz konusu 6.821.383,50 TL tutarındaki borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.’nin, devrolarak birleştiği
Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin eski sahibi olan Okan Grubu’nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.’ye ait olduğu ve de bu
borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle,
taksitlendirmenin bozulduğu anlaşıldığı kamuoyu bilgisine sunulmuş ve ilgili icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştu. Tarafımıza
ulaşan yeni tebligata göre, Şirketimiz aleyhine, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi
nezdinde, yukarıda belirttiğimiz icra takibine yapmış olduğumuz itirazın iptali için dava açılmıştır. Konu ile ilgili olarak belirtmek isteriz
ki, Şirketimizin 05.11.2003 - 29.03.2006 döneminde kiracısı olan Tampa Tekstil’in, Toroslar Edaş ile 2003 yılında abonelik sözleşmesi
yapmak istemesine rağmen, Toroslar Edaş abonelik sözleşmesi yapmama yönünde karar almış olup bunun üzerine Tampa Tekstil idare
mahkemesine başvurarak Toroslar Edaş’ın bu kararını iptal ettirmiş ve böylelikle geçmişe yönelik dönemler dahil olmak üzere, abonelik
sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Yargılamada geçen süreç dahil olmak üzere, kiralama dönemince Tampa Tekstil tarafından
elektrik tüketimi gerçekleştirilmiş olup, bu tüketim Tampa Tekstil tarafından Toroslar Edaş İdaresine beyan edilmiş ve mahkeme
kararına da bağlanmıştır. Son olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, Tampa Tekstil kendi kullanımına ait tüm borçlarını 6111 sayılı kanun
kapsamında, Şirketimizin borçlarından ayrı olarak yapılandırmış ve Toroslar Edaş ile karşılıklı protokol imzalamış bulunmasına rağmen,
Toroslar Edaş’ın bu borcu, ilgili protokolde hiçbir şekilde adı geçmeyen ve imzası bulunmayan şirketimizden istemesinin hukuki olmadığı
açıktır. Şirketimizin böyle bir borcu yoktur. Başka bir şirketin borcunun, Şirketimiz tarafından ödenmesinin istenmesi haksız ve hukuksuz
bir işlem olduğu için, şirketimizce gerekli hukuki işlemler zamanında yapılacaktır.” Grup, devam eden söz konusu dava için kazanılması
kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle her hangi bir karşılık ayırmamıştır.
172
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 22 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
Personele olan maaş, kıdem vb. borçlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
31.12.2013
11.179.395
2.992.102
14.171.497
31.12.2012
5.896.042
2.287.235
8.183.277
Kıdem Tazminatı Karşılığı
31.12.201331.12.2012
33.131.584
24.741.422
İş Kanunu’na göre Grup, bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, ölen veya 25 yıl (kadınlar
için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58, erkekler için 60) personeline kıdem
tazminatı ödemek ile yükümlüdür. Ödenecek tutar, 31.12.2013 tarihi itibariyle, her hizmet yılı için en fazla 3.254,44 TL (31.12.2012:
3.033,98 TL ) ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.
Diğer taraftan Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun’a göre şirket bu kanuna tabi ve
gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personeline herhangi bir sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı
ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır. Basın personeli için
hesaplanan kıdem tazminatında tavan uygulaması bulunmamaktadır.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur. Basın, yayın, ambalaj ve
matbaa işlerinde çalışanların erken emeklilik hakkı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Fon ayrılma zorunluluğu bulunmadığından yükümlülük için fon ayrılmamıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanların emekliliğinden doğacak gelecekteki olası yükümlülüğünün, bilanço tarihindeki değerinin
tahmini ile hesaplanmıştır.
TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, şirketlerin belirli sosyal hak planları kapsamındaki yükümlülüklerinin tahmini için aktüer
değerleme yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Buna bağlı olarak, toplam yükümlülüğün hesaplanmasında her bir şirket için
aktüer varsayımlar ve mevcut yasal yükümlülükler kullanılmıştır.
İskonto oranı
Ortalama kıdem tazminatı yükümlülüğü ödenmeme oranı 31.12.201331.12.2012
%3,32
%3,81
%8
%9
Kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle karşılık
Ödemeler
Yeni iktisaplardan gelen dönem başı karşılık
Konusu kalmayan karşılıklar (Not 31)
Dönem karşılığı (faiz ve aktüeryal fark dahil)
Dönem Sonu Bakiyesi
31.12.201331.12.2012
24.741.422
20.418.369
(8.550.312)(3.722.307)
30.580
(1.616.096)
(618.624)
18.525.990
8.663.984
33.131.584
24.741.422
Not 23 - Emeklilik Planları
Not 22’de açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 173
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 24 - Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
Verilen sipariş avansları(1)
İş avansları Gelecek aylara ait giderler
Personel avansları
Gelir tahakkukları
Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen Varlıklarda Sınıflandırılan)
Verilen avanslar Gelecek yıll ara ait giderler Peşin Ödenmiş Giderler (Duran Varlıklarda Sınıflandırılan)
Alınan sipariş avansları(2)
Gelecek aylara ait gelirler
Gider tahakkukları
Ertelenmiş Gelirler (Kısa Vadeli) Alınan sipariş avansları (2)
Gelecek yıllara ait gelirler
Ertelenmiş Gelirler (Uzun Vadeli) (1)
(2)
31.12.201331.12.2012
43.368.12248.437.522
19.440.124
17.873.850
1.338.069
2.172.930
84.309
9.576
-
6.853
64.230.624
68.500.731
4.707.914
12.126.013
242.666
1.091.828
4.950.580
13.217.841
409.626.417121.853.469
4.352.696
392.335
413.628
366.059
414.392.741
122.611.863
388.155.871424.193.200
3.424.799
391.580.670
424.193.200
Verilen sipariş avanslarının ilişkili taraflarla ilgili olan bakiyeleri Not 38’de detaylı olarak sunulmuştur.
Alınan sipariş avanslarının detayı aşağıdaki gibi olup, ilişkili taraflarla ilgili olan bakiyeleri Not 38’de detaylı olarak sunulmuştur.
Alınan Sipariş Avansları
(Bizimevler-5 İnşaat Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Kristalşehir Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Yalova-Çiftlikköy İnşaat Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Marmara Evleri-3 Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Bizimevler-4 İnşaat Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Bizimevler-6 İnşaat Projesi Avansları)
(Bkz. Not 42-a)
Alınan Sipariş Avansları
(Bizimevler-3 İnşaat Projesi Avansları) Alınan Sipariş Avansları
(Alınan Diğer İnşaat Avansları) Alınan Diğer Sipariş Avansları TOPLAM
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
195.639.162
-
-
51.730.705
144.458.314
-
313.590.814
372.462.495
32.470.716
29.342.755
-
-
13.653.084
57.228.225
-
-
6.276.816
19.366.414
-
-
-
-
74.565.057
-
13.329
9.315.989
-
-
2.174.750
931.186
14.940.246
5.668.900
409.626.417 121.853.469
-
-
388.155.871424.193.200
174
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 25 - Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Peşin ödenmiş vergi alacakları
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31.12.2013
983.462
983.462
31.12.2012
2.374.857
2.374.857
Not 26 - Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Devreden KDV ve diğer KDV
Diğer Cari / Dönen Varlıklar
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Vadesi geçmiş, ertelenmiş, taksite bağlanmış vergi borçları
Tedaş gecikme zammı borçları
Diğer
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Vadesi geçmiş, ertelenmiş, taksite bağlanmış vergi borçları
Tedaş gecikme zammı borçları
Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler
31.12.2013
31.12.2012
61.765.643
62.610.253
61.765.643
62.610.253
-
9.738.768
5.807.838
2.306.544
9.257.157
464.911
1.394.756
1.378.008419.371
13.888.231
16.879.122
3.883
1.527.984
-
464.919
3.883
1.992.903
Not 27 - Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri
A. Ödenmiş Sermaye
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Holding’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr nominal bedeldeki 79.040.000.000 (31.12.2012:
79.040.000.000) adet hisseden oluşmaktadır.
Holding’in, kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL’dir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Holding’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
Ortak Adı/Unvanı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Halka Açık Olan Kısım
%84,77
670.053.864
%85,27
673.943.870
Ahmet Mücahid Ören
%9,37
74.036.676
%1,66
13.086.005
Ali Tubay Gölbaşı
%3,62
28.604.200
%2,83
22.402.520
Ayşe Dilvin Ören
%2,22
17.578.889
-
Enver Ören
-
-
%10,16
80.315.554
Diğer
%0,02
126.371
%0,08652.051
Sermaye Toplamı
%100,00
790.400.000
%100,00
790.400.000
Holding’in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı / Unvanı
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Ali Tubay Gölbaşı
Zeki Celep
Tertip
I
I
I
I
Grup
B
B
B
B
H/N
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Adet
3.453.750
542.250
378.000
126.000
TUTAR
34.537,5
5.422,5
3.780
1.260
Holding Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az üçünü, 7 kişi olarak belirlediği
takdirde en az beşini, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisini, 11 kişi olarak belirlediği takdirde en az dokuzunu (B) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 175
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
B. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / Giderler
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / giderler, maddi duran varlıklar yeniden değ. artışları ve
emeklilik planlarından aktüeryal kazanç / kayıp fonundan oluşmakta olup, hareket tabloları aşağıdaki gibidir;
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde oluşan maddi duran varlıklar yeniden değ.
değer artışları (ertelenmiş vergi etkisi düşülmüş)
Geçmiş yıllar kâr / zararlarına transfer(*)
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
66.957.602
47.408.610
36.082.397
19.548.992
(39.934.242)63.105.757
66.957.602
Cari dönemde 47.489.143 TL maddi duran varlık değer artışı ortaya çıkmış olup, bunun 2.374.458 TL’si ertelenmiş vergiye konu
edilmiştir. Oluşan maddi duran varlık yeniden değerleme değer artışının ana ortaklığa düşen kısmı 36.082.397 TL, kontrol gücü olmayan
paylara düşen kısmı ise 9.032.288 TL’dir.
Cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmiş olan maddi duran varlıklarla ilgili olarak önceki dönemlerde oluşmuş
değer artışlarıdır.
(*)
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde oluşan emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıp fonu
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
(694.118)
(189.176)
76.675
(504.942)
(617.443)
(694.118)
Cari dönemde 232.592 TL emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıp fonu ortaya çıkmış olup, bunun 46.519 TL’si ertelenmiş vergiye
konu edilmiştir. Oluşan emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıp fonunun ana ortaklığa düşen kısmı 76.675 TL, kontrol gücü
olmayan paylara düşen kısmı ise 109.398 TL’dir.
C. Diğer Sermaye Yedekleri
Diğer Sermaye Yedekleri
31.12.201331.12.2012
5.656.722
5.656.722
Grup şirketlerinden İhlas Madencilik A.Ş. ile Bayındır Madencilik A.Ş.’nin birleşmesindeki sermaye azaltımı işleminden dolayı “Birleşmeye
ilişkin ilave özsermaye katkısı” farkı olarak ortaya çıkmıştır.
D. Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri 31.12.201331.12.2012
7.925.000
7.925.000
E. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Birinci tertip yedek akçe, toplamı yeniden değerlenmiş ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşana kadar, yasal finansal tablolardaki net kârın
%5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler, yeniden değerlenmiş sermayenin %5’ini geçen temettü dağıtımlarının toplamı
üzerinden %10 olarak ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler(a)
Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler(b)
31.12.201331.12.2012
15.722.57214.690.296
2.894.220
2.689.705
337.093
337.093
12.491.25911.663.498
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklerde cari dönemde 903.480 TL’lik geçmiş yıllar kâr / zararlarına transfer, 128.976 TL’lik AR-GE teşviği
nedeniyle değişim olmuştur. Önceki dönemde ise bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişiklikleri nedeniyle
367.567 TL’lik değişim meydana gelmiştir.
(b)
Bu tutarın büyük çoğunluğu 5811 Sayılı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen vergilerin
karşılanması amacıyla ortaklar tarafından Grup şirketlerine ödenen sermaye yedeklerinden, kalan kısmı da Türk Ticaret Kanunu’na göre
bazı Grup şirketlerinin sermayesini yitirmemesi amacıyla ortakları tarafından ilgili firmalara ödenen sermaye yedekleri ile Tübitak AR-GE
taşviklerinden oluşmaktadır.
(a)
176
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
F. Diğer Yedekler
1 Ocak bakiyesi
Diğer Yedekler (Kontrol gücü olmayan pay sahipleriyle yapılan işlemler)
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
(18.767.431)
(36.644.654)
(18.767.431)
(55.412.085)
(18.767.431)
Grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İhlas Madencilik A.Ş. hisselerinin halka açık
kısmından net 6.166.957 lot alım yaparak 45.676.509 TL ödeme yapmıştır. Bunun yanında, yine grup şirketlerinden İhlas Pazarlama
A.Ş., İhlas Yayın Holding A.Ş. hisselerinin halka açık kısmından 999.387 lot satış yaparak 320.387 TL nakit girişi sağlamıştır. Söz konusu
alım satım işlemleri, TMS 27 kapsamında kontrol gücü değişimine yol açmadığından ortaklarla yapılan işlem niteliğinde olup kontrol gücü
olmayan paylara ait hisse alımı / satımı niteliğindedir. Grup’un İktisap edilen net varlıkların gerçeğe uygun değerinden iktisap oranına
düşen pay ile Grup’un net iktisap tutarı (net satın alma bedeli) olan 45.356.122 TL arasındaki fark 43.079.841 TL olup, özkaynaklar
altında muhasebeleştirilmiştir. Bu işlemlerin Grup’un ana ortaklığa ait özkaynaklarına negatif etkisi 36.644.654 TL olmuştur. Kontrol gücü
olmayan paylar, bu işlemler sonucunda 6.435.187 TL azalmıştır. Söz konusu işlemlerin Grup’un nakit akışlarına da toplam 45.356.122
TL tutarında negatif etkisi olmuştur.
G. Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda
özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece
bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı
ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”,
“Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir.
Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların:
-“Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek
üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farklarıyla”,
-“Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya sermaye
artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar / Zararıyla”
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile
gösterilmektedir.
(*)
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararlarına ilişkin dönem içi hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
Dönem başı bakiye
Önceki dönem kar/zararı (Not 37)
Yeniden değerleme ölçüm kazanç ve kayıplarından transferler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden transferler
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış / azalış
Dönem sonu bakiye
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
31.12.201331.12.2012
(13.971.440)
(53.810.680)
39.934.242
(903.480)
66.968.513
(85.187.827)
-
(1.281.629)
(30.032.987)
4.247.874
(13.971.440)
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 177
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Kâr Payı Dağıtımı
Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre
yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas
sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kâr payı öderler. Ayrıca, kâr paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler
halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı
ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık
çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı
nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Holding’in 31 Aralık 2013 itibariyle yasal kayıtlarında ve konsolide finansal tablolarında dönem kârı bulunmamaktadır, bu nedenle kâr
dağıtımına konu edilebilecek bir kâr da bulunmamaktadır.
H. Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Dönem başı bakiye
Kontrol gücü olmayan paylar sermaye taahhüt ödemeleri
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış / azalış
Yeniden değerleme ölçüm kazanç ve kayıplarındaki artış
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler
Dönem içinde oluşan emeklilik planlarından aktüeryal kazanç / kayıp fonu
Kontrol gücü olmayan paylara ait dönem kârı / zararı
Diğer kâr yedeklerindeki artış (Tübitak AR-GE teşviği)
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
271.754.117
268.677.788
2.052.500
1.125.000
(2.488.543)
9.032.288
(6.435.187)
109.398
(19.925.317)
383.343
254.482.599
(2.225.555)
23.630
(680.939)
(121.829)
4.956.022
271.754.117
Not 28 - Hasılat ve Satışların Maliyeti
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Satışlar
Toplam Brüt Satışlar
Satış İndirimleri (-)
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI 01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
987.171.602
612.915.180
45.303.717
46.253.454
(7.308.463)
2.179.625
1.025.166.856
661.348.259
(16.935.362)
(9.450.351)
1.008.231.494
651.897.908
(847.477.283)
(544.406.061)
160.754.211
107.491.847
Satışların maliyetine ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur;
Hammadde, Malzeme ve Ticari Mallar Maliyeti
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Satılan Hizmet Maliyeti
Grupiçi Eleminasyonları
Satışların Maliyeti
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(802.869.604)
(536.709.930)
(53.884.061)
(25.323.602)
(51.857.751)
(23.786.786)
(144.431.959)
(130.350.078)
205.566.092
171.764.335
(847.477.283)
(544.406.061)
Satışların maliyeti içinde doğrudan gider yazılan net 324.023 TL stok değer düşüklük karşılığı mevuttur (Önceki dönem: Doğrudan gelir
yazılan net 4.531.068 TL stok değer düşüklüğü karşılığı iptali mevcuttur).
B) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler: Yoktur (01.01-31.12.2012: Yoktur).
178
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 29 - Faaliyet Giderleri
Genel yönetim giderleri Pazarlama giderleri Araştırma ve geliştirme giderleri
Toplam
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(201.825.157)
(99.899.666)
(32.756.419)
(22.725.866)
(1.608.162)
(1.331.728)
(236.189.738)(123.957.260)
Not 30 - Niteliklerine Göre Giderler
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemleri itibariyle giderlerin niteliklerine göre detayı aşağıdaki gibidir:
Genel Yönetim Giderleri Çalışanlara sağlanan faydalar
Amortisman ve itfa giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi, resim ve harçlar
Diğer çeşitli giderler(*)
(*)
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(201.825.157)
(99.899.666)
(48.396.317)
(44.923.406)
(10.792.038)
(8.289.904)
(8.996.126)
(14.225.837)
(4.291.132)
(2.921.338)
(129.349.544)(29.539.181)
Genel yönetim giderleri içinde yer alan diğer çeşitli giderlerin detayı şöyledir;
Şüpheli alacak karşılık giderleri
Diğer karşılık giderleri Ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar Banka masrafları
Kira giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Sigorta ve bakım onarım giderleri
Kırtasiye giderleri
Tanıtım giderleri
Tapu, dava ve icra giderleri
Diğer
Toplam
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
(106.255.449)
(6.089.130)
(4.632.395)
(7.663.657)
(4.344.738)
(3.109.884)
(2.682.227)
(1.551.611)
(2.406.087)
(1.662.967)
(1.674.575)
(1.632.072)
(1.310.926)
(1.173.768)
(1.232.227)
(1.453.145)
(759.042)
(1.040.275)
(187.074)
(267.846)
(3.864.804)(3.894.826)
(129.349.544)(29.539.181)
Pazarlama Giderleri:
Çalışanlara sağlanan faydalar Reklam ve promosyon giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Dağıtım ve nakliye giderleri
Garanti giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Diğer çeşitli giderler
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(32.756.419)
(22.725.866)
(13.196.380)
(8.741.338)
(9.789.125)
(5.877.631)
(5.054.673)
(3.896.430)
(1.763.299)
(743.892)
(1.294.341)
(1.023.468)
(1.229.022)
(879.645)
(55.123)
(15.548)
(374.456)
(1.547.914)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Çalışanlara sağlanan faydalar
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Diğer çeşitli giderler
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(1.608.162)
(1.331.728)
(1.004.520)
(925.227)
(31.297)
(17.093)
(572.345)
(389.408)
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 179
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Pazarlama Giderleri:
Brüt ücret giderleri (Net maaşlar ve kesintileri)
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Diğer
Genel Yönetim Giderleri Brüt ücret giderleri (Net maaşlar ve kesintileri)
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Diğer
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Brüt ücret giderleri (Net maaşlar ve kesintileri)
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(13.196.380)
(8.741.338)
(11.441.577)
(8.381.842)
(755.651)
(174.316)
(999.152)(185.180)
(48.396.317)
(44.923.406)
(38.412.791)
(38.894.504)
(8.493.831)
(5.226.575)
(1.489.695)(802.327)
(1.004.520)
(925.227)
(1.004.520)
(925.227)
Amortisman ve itfa payı giderleri
Üretim maliyetleri
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Diğer faaliyet giderleri Toplam amortisman ve itfa payı giderleri
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(4.280.187)
(11.165.047)
(10.792.038)
(8.289.904)
(55.123)
(15.548)
(109.238)
(171.771)
(15.236.586)
(19.642.270)
Not 31 - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemleri itibariyle esas faaliyetlerinden diğer gelir / giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Vadeli satışlar dolayısıyla oluşan finansman gelirleri
Kur farkı gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar-şüpheli alacak karşılıkları
Kira gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar-iş avansı karşılıkları
Konusu kalmayan karşılıklar-kıdem tazminatı karşılıkları
Konusu kalmayan karşılıklar-diğer karşılıklar
Diğer
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
128.467.621
66.555.391
87.710.217
31.805.863
21.338.908
18.500.868
3.655.882
5.848.416
2.830.956
4.275.023
2.104.493
1.494.310
1.616.096
618.624
2.582.110
1.517.938
6.628.9592.494.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Vadeli alımlar dolayısıyla oluşan finansman giderleri
Kur farkı giderleri
Şerefiye değer düşüklük karşılığı
Dava ve ceza karşılıkları
Bağış ve yardımlar
Vergi ve gecikme faizleri Komisyon giderleri
Çalışılmayan kısım gider ve zararları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon alacak karşılığı
Diğer
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(71.026.549)
(47.117.390)
(41.157.658)
(21.674.657)
(14.940.533)
(15.467.323)
(4.053.206)
(3.366.917)
(1.794.807)
(3.179.148)
(1.075.750)
(1.690.439)
(79.036)
(1.082.927)
(401.411)
(109.238)
(171.771)
-
(4.909.671)
(1.446.483)(1.542.964)
180
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 32 - Yatırım Faaliyetlerden Gelir/Giderler
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemleri itibariyle yatırım faaliyetlerinden gelir / giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Finansal yatırımlar satış karları ve değer artış gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış geliri Sabit kıymet satış karları
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar değer artış geliri
Menkul kıymet satış karları
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansal yatırımlar satış zararları ve değer düş. karşılıkları
Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş. karşılıkları
Sabit kıymet satış zararları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düş. karş.
Menkul kıymet satış zararları
01.01-31.12.2013
74.523.888
10.698.285
59.627.580
3.113.780
1.084.243
-
01.01-31.12.2013
(93.790.876)
(91.826.601)
(1.872.000)
(92.275)
-
-
01.01-31.12.2012
86.677.489
83.427.582
2.634.216
615.691
01.01-31.12.2012
(21.619.859)
(19.196.706)
(118)
(2.405.559)
(17.476)
Not 33 - Finansman Giderleri
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemleri itibariyle finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Finansman Giderleri
Faiz giderleri
Kur farkı giderleri
Diğer finansman giderleri
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
(206.132.797)
(150.549.182)
(169.393.042)
(137.419.394)
(36.739.755)
(7.377.883)
-
(5.751.905)
Not 34 - Finansman Gelirleri
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemleri itibariyle finansman gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Finansman Gelirleri
Faiz gelirleri
Kur farkı gelirleri
Diğer finansman gelirleri
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
32.286.945
48.261.810
18.673.015
41.195.329
13.613.930
6.410.679
-
655.802
Not 35 - Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
A. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Cari Dönem
Holding, 25.02.2014 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, önceki dönemde özkaynak yöntemine göre değerlediği İhlas Genel
Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.’de ki paylarının tamamını sattığını belirtmiştir. Bu nedenle cari dönemde İhlas Genel Antrepo Nakl. ve Tic. A.Ş.
satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer edilmiştir. 31.12.2013 tarihi itibariyle bu şirketin 3.062.506 TL net değeri olup, cari
dönemde 1.084.243 TL’lik değer artışı hesaplanarak, yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabı ile ilişkilendirilmiştir.
Önceki Dönem
Yoktur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 181
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
B. Durdurulan Faaliyetler
Geçmiş dönemlerde uzun vadeli finansal yatırımlarda sınıflandırılan İhlas Net Ltd. Şti. firmasında Grup’un ortaklığı kalmamıştır. Bu işlemle
ilgili olarak cari dönemde herhangi bir kar/zarar ortaya çıkmamıştır.
Geçmiş dönemlerde uzun vadeli finansal yatırımlarda sınıflandırılan Tasfiye Halinde İhlas Barter A.Ş., İhlas Zahav Otomotiv A.Ş., İhlas
Holding - İhlas Yapı Ortak Girişimi-2 ve İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. firmalarının faaliyetleri önceki dönemde sona ermiştir.
Durdurulan Faaliyetlerden Kar / Zararlar
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
-
(130.418)
Not 36 - Gelir Vergileri
A. Cari Dönem Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Kurumlar vergisi oranı %20’dir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar payları
(temettüler) stopaja tabi değildir. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi ödemektedirler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma
belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
hakkı satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın
pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı
sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vergi giderlerinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir:
Cari dönem vergi karşılıkları
Peşin ödenmiş vergiler (-)
Toplam
31.12.2013
31.12.2012
16.067.857
7.524.813
(12.685.881)
(2.864.635)
3.381.9764.660.178
01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 tarihleri itibariyle gelir tablosuna yansıtılan vergi giderlerinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir:
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem sonu bakiyesi
01.01-31.12.2013
(16.067.857)
(22.588.819)
(38.656.676)
01.01-31.12.2012
(7.524.813)
(7.362.564)
(14.887.377)
B. Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Holding, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin TFRS ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı
değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle
gelir ve giderlerin, TFRS ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
182
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (31.12.2012: %20). Bundan dolayı geçici farklar üzerinden yükümlülük yöntemine göre
hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uyguladığı vergi oranı da %20’dir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi
oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
31.12.201331.12.2012
ErtelenenErtelenen
Toplam
Vergi Varlığı / Toplam
Vergi Varlığı /
Geçici Farklar
(Yükümlülüğü) Geçici Farklar (Yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Ticari borçlar ve alınan sipariş avanslarına
ait reeskontlar
(59.457.131)
(11.891.426)
(65.875.142)
(13.175.028)
Maddi duran varlıklar üzerindeki geçici farklar
(53.182.599)
(10.636.520)
(23.505.748)
(4.701.150)
Değer artış fonuyla (DAF) ilişkilendirilmiş maddi
duran varlıklar değer artışları
(20.702.989)
(4.140.598)
(19.378.363)
(3.875.673)
Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki
geçici farklar
(1.024.606)
(204.921)
(453.021)
(90.604)
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
(274.189)
(54.838)
(6.184.566)
(1.236.913)
Finansal yatırımlar değer artışları
(2.701)
(540)
(30.845.558)
(6.169.112)
Brüt ertelenmiş vergi yükümlülükleri
(134.644.215)
(26.928.843)
(146.242.398)
(29.248.480)
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ticari alacaklar ve verilen sipariş avanslarına
ait reeskontlar
59.571.971 11.914.394 106.525.532 21.305.106
Şüpheli ticari alacaklar karşılıkları
26.259.569 5.251.914 62.808.338 12.561.668
Kıdem tazminatları karşılıkları
31.297.115 6.259.423 24.431.654 4.886.331
Borçlanmalara ait faiz tahakkukları
-
-
23.559.827 4.711.965
Finansal yatırımlar değer düşüklük karşılıkları
3.707.522 741.504 2.420.063 484.013
Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki
geçici farklar
14.728.407 2.945.681 16.370.576 3.274.115
Maddi duran varlıklar üzerindeki geçici farklar
8.189.898 1.637.980 11.552.482 2.310.496
İş avansı karşılıkları
7.154.330 1.430.866 8.036.577 1.607.315
Stok değer düşüklük karşılıkları
4.604.800 920.960 3.695.344 739.069
Yatırım indirimi (AR-GE indirimi)
3.038.531 607.706 1.878.939 375.788
Gelecek aylara ait giderler karşılıkları
4.080.439 816.088 551.488 110.298
Ödenmeyen SGK tahakkukları
1.198.749 239.750 1.675.368 335.074
Garanti ve dava karşılıkları
762.431 152.486 792.253 158.451
İndirilmemiş mali zararlar
48.114.165 9.622.833 76.689.107 15.337.821
Brüt ertelenmiş vergi varlıkları
212.707.927 42.541.585 340.987.548 68.197.510
Net ertelenmiş vergi varlıkları / (borçları)
78.063.712 15.612.742 194.745.150 38.949.030
Net ertelenmiş vergi varlıkları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Yeniden değerleme ölçüm kazanç ve kayıpları ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Geçmiş yıllar kâr / zararlarına transfer edilen değer artış fonlarının ertelenmiş vergi etkisi
Yeni iktisaplardan gelen dönem başı ertelenmiş vergi geliri/gideri
Dönem sonu bakiyesi
31.12.201331.12.2012
38.949.030
47.309.385
(22.588.819)
(7.362.564)
(2.374.457)
(998.133)
1.502.879
124.109
342
15.612.742
38.949.030
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 183
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarda
48.114.165 TL (31.12.2012: 76.689.107 TL) tutarındaki mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamıştır.
Söz konusu mali zararların vadeleri aşağıdaki gibidir:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam
31.12.201331.12.2012
-8.335.478
4.459.0045.785.208
15.121.92815.847.511
3.294.05824.531.620
1.010.19822.189.290
24.228.97748.114.16576.689.107
Ertelenen vergi varlıkları tüm indirilebilir geçici farklar için yararlanılabilecek düzeyde mali karın oluşması muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara
yansıtılmıştır. Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ertelenen vergi varlığı hesaplanmayan ancak takip eden dönemlerde tekrar gözden
geçirilecek olan mahsup edilebilecek mali zararları 242.153.124 TL (31.12.2012: 77.679.781 TL) olup, vadeleri aşağıdaki gibidir:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam
31.12.201331.12.2012
-10.224.919
7.642.5776.322.249
1.564.973954.679
24.965.0814.045.950
77.333.69756.131.984
130.646.796242.153.12477.679.781
Not 37 - Pay Başına Kazanç / (Kayıp)
Holding’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim pay başına kazanç hesaplaması
aşağıdaki gibidir;
01.01-31.12.201301.01-31.12.2012
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp):
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklığa düşen net dönem kârı / (zararı)
(229.838.654)
(53.810.680)
Beheri 1 Kr olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
79.040.000.000
79.040.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) (Kr) (0,291) (0,068)
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp):
Durdurulan faaliyetlerden ana ortaklığa düşen net dönem kârı / (zararı)
-
(130.418)
Beheri 1 Kr olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
79.040.000.000
79.040.000.000
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) (Kr)
-
(0,000)
Pay başına kazanç / (kayıp):
Net dönem kârı / (zararı)
(249.763.971)
(48.854.658)
Kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem kârı/(zararı)
(19.925.317)4.956.022
Ana ortaklığa ait net dönem kârı/(zararı)
(229.838.654)(53.810.680)
Beheri 1 Kr olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
79.040.000.000
79.040.000.000
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Kr) (0,291) (0,068)
Holding’in sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin olmamasından dolayı sulandırılmış pay başına kazanç
hesaplanmamıştır (Önceki dönem: Yoktur).
Cari dönemde tahakkuk eden temettü yoktur (Önceki dönem: Yoktur).
Pay bazlı ödemeler yoktur (Önceki dönem: Yoktur). Pay başına kâr cari dönem net karının dönem içerisinde dolaşımda olan hisse
adetlerinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle bulunur.
184
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Not 38 - İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Holding’in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit
personeliyle olan 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir (Önceki
dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan ticari alacaklar / borçlar
aşağıdaki tabloların 31.12.2012 sütunlarına dahil edilerek sunulmuştur.):
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
İHA GMBH İhlas Medya Trade Center GMBH
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı
Gıda Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
(önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
İhlas Vakfı
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic. A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili şahıslar
Toplam
Ticari Ticari Verilen Sipariş Alınan Sipariş
Alacaklar
Borçlar
Avansları
Avansları
31.12.2013 31.12.2013
31.12.201331.12.2013
13.314.754
3.295.595
-
7.119.884
-
-
1.803.523
-
-
1.503.216
9.145.867
-
998.159
-
-
540.356
225.560
-
420.787
10.876
-
324.692
98.673
1.133
103.458
53.279
27.951
16.165
48
-
25.114
735.836
-
-
-
-
-
8.810
5.588
-
37.814
-
-
-
2.403
1.358
79.038
2.879
-
-
-
891
-
384
-
126
-
-
369.927
-
93.939
-
83.633
-
53.807
-
9.992
-
408
184.630
212.727
26.430.414 14.481.733
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.172.004
1.1337.172.004
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 185
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Ticari Ticari Verilen Sipariş Alınan Sipariş
Alacaklar
Borçlar
Avansları
Avansları
31.12.201231.12.2012 31.12.2012 31.12.2012
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
9.012.884
825.673
-
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
1.139.303
-
-
İHA GMBH
1.059.751
-
-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
753.623
11.104
-
İhlas Media Trade Center GMBH
737.604
9.970.414
-
Klas Dış Ticaret A.Ş.
469.409
277.809
14.197
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
177.840
135.683
-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
139.170
158.805
-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
92.286
-
-
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
79.903
-
-
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
76.303
47
-
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.
73.820
46.177
-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
44.224
463
-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş.
ve Tic. A.Ş.
31.479
-
-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
19.037
47.551
-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
11.915
158
-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
(eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
11.015
151.757
-
Antalya İmar Ltd. Şti.
8.011
241.740
-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7.464
-
-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
3.497
-
-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic. A.Ş.
1.058
171.285
-
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic.A.Ş.
630
-
-
İhlas Vakfı
377
-
-
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş.
-
97.981
-
1.591.410
M. Muammer Gürbüz
-
-
-
55.000
Toplam
13.950.60312.136.647
14.197 1.646.410
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler
Ahmet Mücahid Ören Ali Tubay Gölbaşı
Ayşe Dilvin Ören
Dursun Şahin
Ömer Faruk Demir
Fevzi Darende
M. Fatih Soslu
Ceyhan Aral
Diğer
Toplam
Diğer Alacaklar
Diğer Borçlar
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
6.258.003
-
1.516.169
2.909.710
-
-
12.400
-
-
980.000
-
35.000
-
-
-
250.000
-
-
-
150.000
-
-
-
115.000
-
-
-
1.937
- - 118118
9.167.713
-2.531.287 529.455
B) Holding’in, 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi
içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir (Önceki
dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan alım-satım işlemleri
aşağıdaki 01.01-31.12.2012 tablosuna dahil edilerek sunulmuştur.):
186
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Yapılan Satışlar
Yapılan Alışlar
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. 31.719.840
7.949.408
İhlas Medya Trade Center GMBH
1.207.280
773.758
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
761.634
9.865
İHA GMBH 461.109
954.578
Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
452.162
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
262.156
Klas Dış Ticaret A.Ş.
222.772
154.375
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
126.979
300.584
Antalya İmar Ltd. Şti.
81.564
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
69.617
877.455
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
68.024
544
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
40.687
1.300.238
İhlas Vakfı
32.319
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
13.942
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
12.814
Çağlar Sağlık Güzellik ve Ev Aletleri Paz. İth. ve İhracat A.Ş.
7.255
2.626
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
6.674
467.217
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
3.313
46.437
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
2.978
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
2.397
55.568
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
1.750
16.343.928
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
1.299
39.525
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
938
17.122
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
541
21.634
File Prodüksiyon Hizmetleri İnş. Yayın. Bilg. Rek. ve Org. Ltd. Şti.
405
CDC Kurumsal Gelişim Merkezi Ltd. Şti.
217
Ekip Teknoloji Bilişim Hiz. Ltd. Şti.
17
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
-
1.285.284
Diğer ilişkili kişiler
1.615.619
279.694
Toplam
37.176.30230.879.840
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
İHA GMBH
İhlas Media Trade Center GMBH
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Klas Dış Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
İhlas Genel Antrepo Nak. ve Tic. A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic. A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Yapılan Satışlar
Yapılan Alışlar
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
27.993.576
3.380.381
1.489.324
1.245.717
1.196.747
681.129
856.103
121.747
756.028
69.285
351.396
355.017
260.414
201.009
276.366
103.580
7.844
66.513
400.000
45.420
43.147
3.400
35.276
28.689
1.555.185
5.546
78.902
3.462
1.022.055
3.018
320.138
1.958
734
394
294.949
42
33.442.3769.812.115
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 187
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Maddi Duran Varlık Satışları
Aziz Erdoğan
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.
M. Muammer Gürbüz
Toplam
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
114.950
24.450
-
105.941
139.400105.941
Maddi Duran Varlık Alışları
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Klas Dış Tic. A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Toplam
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
103.390
10.000
131.230
17.240
30.628
15.157
6.500
4.000
-
146.068
-
4.088
152.287316.014
Hisse Satışları
Ahmet Mücahid Ören
01.01-31.12.2013
6.258.003
01.01-31.12.2012
-
Kesilen Faiz Alınan Faiz
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
536.415
İHA GMBH 182.649
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
161.455
Klas Dış Ticaret A.Ş.
44.016
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
10.696
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
3.380
48
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
2.760
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
1.325
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.193
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
201
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
50
İhlas Medya Trade Center GMBH
-
925.430
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
-
59.915
Toplam
944.140985.393
İhlas Dış Ticaret A.Ş. Klas Dış Tic. A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Toplam
Kesilen Faiz Alınan Faiz
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
41.526
19.000
7.474
3.409
1.485
834
959
472
472
-
33.207
-
8.221
75.63141.428
188
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
İhlas Medya Trade Center GMBH
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
İhlas Vakfı
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Kesilen Kira
Alınan Kira
01.01-31.12.201301.01-31.12.2013
1.408.040
183.350
163.380
33.403
26.531
22.741
11.677
10.091
7.720
6.706
4.981
3.784
1.819
5.000
1.310
1.107
-
283.077
-
17.332
31.870
30.500
1.918.510335.909
İhlas Media Trade Center GMBH
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
Klas Dış Tic. A.Ş.
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş. Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Vakfı
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
Tasfiye Halinde Zahav Otomotiv A.Ş.
Alaettin Şener
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Diğer ilişkili kişiler
Toplam
Kesilen Kira
Alınan Kira
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
1.127.631
203.603
172.825
60.995
836
44.460
27.500
26.984
21.105
8.354
7.284
7.140
5.378
123.579
3.570
3.570
44
1.715
1.552
1.044
1.035
326
142
-
25.375
1.726.213149.834
Holding’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira gelirleri-giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer
tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine edildiği için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir.
C) Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve
kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda
vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli
faydalar “Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar” hesabında raporlanmıştır.
İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Holding’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 189
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Kilit personele 01.01-31.12.2013 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 8.763.838 TL
(01.01-31.12.2012: 5.774.114 TL), 01.01-31.12.2013 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam
fayda (tazminat) ise 3.262.190 TL (01.01-31.12.2012: 2.256.905 TL)’dir.
Grup’un kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.
Grup’un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 döneminde 726.221 TL (01.01-31.12.2012: 89.000 TL) maaş, huzur
hakkı vb. fayda sağlanmıştır.
Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Not 39 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
A) Sermaye risk yönetimi
Holding, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini
verimli bir şekilde sağlayarak kârını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.
Holding’in sermaye yapısı Not 8’de açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not 27’de açıklanan sermaye,
yedekler ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Holding’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Holding’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir.
Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve
Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Holding üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmelerine dayanarak sermaye çeşitlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye
artışı yoluna gidilmesi ile optimal duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Holding’in genel stratejisi, önceki döneme göre bir farklılık
göstermemektedir.
Holding, sermaye yeterliliğini net finansal borç / özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net finansal borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net finansal borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç tutarından (konsolide finansal durum
tablosunda gösterilen borçlanmalarda yer alan kredileri içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
Borçlanmalar toplamı (Not 8)
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)
Net finansal borç
Özkaynak toplamı
Net finansal borç / özkaynak oranı
31.12.2013
619.117.332
(206.948.736)
412.168.596
821.391.481
%50
31.12.2012
489.809.041
(97.590.105)
392.218.936
1.070.140.068
%37
B) Önemli muhasebe politikaları
Holding’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı “Önemli Muhasebe Politikaları Özeti” dipnotunda yer alan
“Finansal Araçlar” kısmında açıklanmaktadır.
C) Finansal risk yönetimindeki hedefler
Holding, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Holding’in faaliyetleri ile ilgili maruz
kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. Holding’in önemli finansal riskleri
içerisinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.
190
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Outsource destek alınarak, Holding’e özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak “Risk
Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu” hazırlanmıştır. Holding’in faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü,
bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır. Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile Holding üzerinde
etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir. Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler
“Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu”na yansıtılmıştır. Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci, Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme
Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske
Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmakta olup, gelinen aşamada Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri
Tablosu yardımıyla Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosunda, Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi ayrımında kritik, yüksek ve orta ile
derecelendirilen riskler için alınacak aksiyonlara ve sorumlularına yer verilmiş olup, diğer kategoriler için çalışmalar devam etmektedir.
D) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Holding, fiyat riski, faiz oranındaki ve döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken, sabit faiz oranlı olarak dağılımları
Holding yönetimi tarafından takip edilmektedir.
Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz
kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir.
Stok fiyat değişikliklerinin yönetimi (fiyat riski)
Grup, hammadde stoklarının fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Satış
marjları üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla kullanılabilecek bir türev enstürümanı bulunmamaktadır.
Grup tarafından ileriye dönük hammadde fiyatlarındaki hareketler dikkate alınarak sipariş verme-üretim-satın alma dengeleri gözden
geçirilmekte ve hammadde fiyatlarındaki değişimi satış fiyatlarına yansıtmaya çalışmaktadır.
Faiz oranı riski yönetimi:
Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Grup’un, yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları, 6,7 ve 8 no’lu dipnotlarda
detaylı olarak açıklanmıştır.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara
yansıtılmayan fin. var.
Vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
31.12.2013
31.12.2012
35.807.656
9.267.532
303.850.670
416.857.662
-
202.259.670
222.263.446
308.688.381
181.120.660
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle faiz baz puanı 100 puan değişseydi, yani faiz oranları %1 değişseydi, ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, sabit faizli finansal araçlardaki faiz değişiminden dolayı net faiz gideri olarak 1.999.898 TL (önceki dönem:
764.027 TL) çıkacaktı ve bu durumda vergi öncesi dönem net kâr/zararı 1.999.898 TL (önceki dönem: 764.027 TL) azalacak/artacaktı.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 191
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Grup’un faiz oranına duyarlılığı aşağıdaki gibidir:
Faiz Oranı Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2013
31.12.2012
Kâr / Zarar
Kâr / Zarar
Baz Puanın Baz Puanın Baz Puanın Baz Puanın
Artması
Azalması
ArtmasıAzalması
Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:
TL
(775.588)
775.588
(314.137)314.137
USD
(253.549)
253.549
(388.417)388.417
AVRO
(924.499)
924.499
(61.473)61.473
Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi
(1.953.636)
1.953.636
(764.027)
764.027
Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:
TL
(46.262)46.262
- USD
-
-
-AVRO
-
-
-Değişken Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi
(46.262)
46.262
-
TOPLAM
(1.999.898)
1.999.898
(764.027)764.027
Kur riski yönetimi:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri (net)
aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
A. Döviz cinsinden varlıklar
150.779.017
129.680.791
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
248.221.174
208.327.896
Net döviz pozisyonu (A-B)
(97.442.157)
(78.647.105)
192
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2013
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
(10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
(14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz
Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
(l+2a+5+6a-10-ll-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat
TL Karşılığı
7.403.781
USD
1.233.703
AVRO
1.624.618
CHF
-
GBP
-
DİĞER
-
139.430.025
-
3.886.769
150.720.575
-
-
-
58.442
58.442
150.779.017
48.225.686
152.609.980
-
7.147.297
64.991.184
-
1.343.542
67.568.429
-
-
-
27.382
27.382
67.595.811
5.598.908
54.607.203
-
1.493.105
244.736
-
347.096
2.216.450
-
-
-
-
-
2.216.450
12.333.687
12.280.547
-
1.348.736
282
-
-
282
-
-
-
-
-
282
12.125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.793
-
-
-
26.680
-
207.982.963 61.699.21625.962.970 12.125 5.793 26.680
-
-
-
-
-
40.238.211 11.564.739
5.297.323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.238.21111.564.739 5.297.323
-
-
248.221.174 73.263.955 31.260.293
12.125
5.793
26.680
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(97.442.157)
(5.668.144) (29.043.843)
(11.843)
(5.793)
(26.680)
(94.240.071)
(5.545.963) (28.042.203)
(11.843)
(5.793)
(26.680)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.303.717
86.584.644
-
13.400.824
27.860.153
-
7.169.340
14.079.398
-
-
-
-
-
13.818
-
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 193
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2012
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
(10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
(14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz
Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
(l+2a+5+6a-10-ll-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat
TL Karşılığı
5.846.302
USD
1.564.718
AVRO
1.299.926
CHF
-
GBP
-
Diğer
-
115.764.553
64.509.144
326.393
1.482
33
-
-
-
-
-
8.026.102
612.055
2.948.543
-
46.667
129.636.957
66.685.917
4.574.862
1.482
33
46.667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.83424.590
- --43.834
24.590
-
-
-
129.680.791
66.710.507
4.574.862
1.482
33
46.667
44.020.245
4.624.472
15.190.366
12.128
7.888
26.700
136.520.565
58.559.201
13.663.704
-
-
-
-
-
-
-
1.827.598
1.004.778
15.512
-
-
182.368.408 64.188.451 28.869.582 12.128 7.88826.700
-
-
-
-
-
25.959.488
10.788.876
2.860.585
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.959.488
10.788.876
2.860.585 --208.327.896
74.977.327
31.730.167
12.128
7.888
26.700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(78.647.105)
(8.266.820)
(27.155.305)
(10.646)
(7.855)
19.967
(84.889.443)
(7.898.687)
(30.088.336)
(10.646)
(7.855)
(26.700)
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
-
- --46.253.454
17.553.100
6.636.449 --79.640.256
23.857.919
15.813.206
-
4.931
-
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibari ile toplam ithalatlarından kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı,
toplam döviz yükümlülüğünün kur riskinin bir türev araç vasıtasıyla karşılanma oranı olup, Grup’un vadeli işlemi olmadığından, toplam
döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı yoktur.
194
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle TL, USD, AVRO ve diğer yabancı paralar karşısında aynı anda %10 oranında
değişseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, bu para birimlerinde olan varlık ve yükümlülüklerden doğan net kur farkı kârı / zararı
sonucu vergi öncesi dönem net kâr/zararı;
31.12.2013: 9.744.216 TL daha düşük / yüksek olacaktı.
31.12.2012: 7.864.711 TL daha düşük / yüksek olacaktı.
Grup’un döviz pozisyonu ile ilgili kur riski duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kâr / Zarar
Kâr / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
USD kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- USD net varlık/(yükümlülüğü)
(1.209.752)
1.209.752
(1.473.643)
1.473.643
2- USD riskinden korunan kısım (-)
-
-
-
3- USD Net Etki (1+2)
(1.209.752)
1.209.752
(1.473.643)
1.473.643
AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- AVRO net varlık/(yükümlülüğü)
(8.528.725)
8.528.725
(6.386.114)
6.386.114
5- AVRO riskinden korunan kısım (-)
-
-
-
6- AVRO Net Etki (4+5)
(8.528.725)
8.528.725
(6.386.114)
6.386.114
Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer yabancı para net varlık/(yükümlülüğü)
(5.739)
5.739
(4.954)
4.954
8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-)
-
-
-
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
(5.739)
5.739
(4.954)
4.954
Toplam (3+6+9)
(9.744.216)
9.744.216
(7.864.711)
7.864.711
E) Kredi ve tahsilat riski yönetimi
Grup’un kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Konsolide finansal durum tablosunda gösterilen tutar Grup
yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan
oluşmaktadır. Grup’un kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması
yoktur.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 195
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar
31 Aralık 2013
T
icari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankadaki
Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduatlar
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D)(1)
26.430.414878.780.4469.167.713 9.684.663361.146.9599.736.645
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
-
626.203- - -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri(2)
26.030.964845.208.1219.167.713 9.628.013361.146.9594.980.645
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
- -- - -uğramamış varlıkların net defter değeri(5)
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
399.450 33.572.325
-
56.650
-4.756.000(*)
defter değerleri(3)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
6.773.520 215.732.318
-
314.002
-
- Değer düşüklüğü (-)
(6.374.070) (182.159.993)
-
(257.352)
-
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
- -- - -- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-
-
-
-
- 8.095.522
- Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
- (3.339.522)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
- -- - -D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski
- -- - -içeren unsurlar(4)
Finansal yatırımlar hesabında takip edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(2)
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların gelecekte değer düşüklüğüne uğraması ve kredi riski
beklenmemektedir.
(3)
31.12.2013 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
(*)
(1)
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Şüpheli Şüpheli
Vadesi Geçmiş Alacak Vadesi Geçmiş Alacak
Tutar
Karşılıkları Tutar Karşılıkları
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
8.545.934
(5.634.645)
-
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
3.295.647
(2.520.683)
-
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
76.084.914
(47.030.569)
56.650
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
98.503.299
(97.272.122)
257.352
(257.352)
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
36.076.044
(36.076.044)
-
Toplam
222.505.838(188.534.063)
314.002 (257.352)
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için değişik göstergeler mevcut olup, bunlar şöyledir: a) Önceki yıllarda tahsil
edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler, b) borçlunun ödeme yeteneği, c) içinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan
olağanüstü koşullar, d) alacağın tahsilinde sıkıntıya düşülmesi nedeniyle dava aşamasına taşınması.
İcra takibinde ve dava aşamasında olan alacakların tahsil kabiliyetinin zayıflaması nedeniyle bu alacakların tamamına karşılık ayrılmaktadır.
(4)
(5)
Kredi riski oluşturan firmalardan alınmış herhangi bir teminat veya gayri kabili rücu kredi taahhütleri bulunmamaktadır.
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar bulunmamaktadır.
196
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Alacaklar
31 Aralık 2012
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankadaki
Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduatlar
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D)(1)
13.950.603 826.217.498
- 2.099.802 256.987.341193.245.080
Azami riskin teminat vs. ile güvence
altına alınmış kısmı
-
570.603
-
-
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri(2)
13.950.603 794.189.909
- 2.099.802 256.987.341193.245.080
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
-
-
-
-
-
uğramamış varlıkların net defter değeri(5)
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri(3)
-32.027.589
-
-
-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
502.359
117.459.726
-
257.352
-
- Değer düşüklüğü (-)
(502.359)
(85.432.137)
-
(257.352)
-
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
-
-
-
-
-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-
-
-
-
-
- Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
-
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
--
-
-
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar(4)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların gelecekte değer düşüklüğüne uğraması ve kredi riski
beklenmemektedir.
(3)
31.12.2012 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
(1)
(2)
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Şüpheli Şüpheli
Vadesi Geçmiş Alacak Vadesi Geçmiş Alacak
Tutar
Karşılıkları Tutar Karşılıkları
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
1.051.272
(105.127)
-
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
43.394.769
(15.155.072)
-
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
5.039.172
(2.875.282)
-
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
39.949.921
(39.272.064)
257.352
(257.352)
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
28.526.951
(28.526.951)
-
Toplam
117.962.085 (85.934.496)
257.352(257.352)
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için değişik göstergeler mevcut olup, bunlar şöyledir: a) Önceki yıllarda tahsil
edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler, b) borçlunun ödeme yeteneği, c) içinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan
olağanüstü koşullar, d) alacağın tahsilinde sıkıntıya düşülmesi nedeniyle dava aşamasına taşınması.
İcra takibinde ve dava aşamasında olan alacakların tahsil kabiliyetinin zayıflaması nedeniyle bu alacakların tamamına karşılık ayrılmaktadır.
(4)
(5)
Kredi riski oluşturan firmalardan alınmış herhangi bir teminat veya gayri kabili rücu kredi taahhütleri bulunmamaktadır.
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar bulunmamaktadır.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 197
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
F) Likidite riski yönetimi
Grup, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
31.12.2013
Sözleşme
Uyarınca Nakit
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Defter Değeri
Çıkışları Toplamı
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
616.050.240
632.359.751197.584.969290.276.251144.498.531
Banka Kredileri
407.762.917
420.903.768103.018.086178.057.132139.828.550
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
9.094.745
9.094.745
1.414.158
3.014.489
4.666.098
Ticari Borçlar
180.220.026 183.388.68693.060.12490.328.562
Diğer Borç ve Yükümlülükler
18.972.552
18.972.552
92.601
18.876.068
3.883
Beklenen Nakit
Beklenen Vadeler
Defter Değeri
Çıkışları Toplamı
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
1.205.703.198 1.280.085.008 45.682.235 793.550.492440.852.281
Banka Kredileri 202.259.670
202.259.670
-
202.259.670
Ticari Borçlar 173.301.026
199.511.742
20.302.014
179.209.728
Alınan Sipariş Avansları
797.782.288
845.953.382
2.083.540
410.122.812
433.747.030
Diğer Borç ve Yükümlülükler
32.360.214
32.360.214
23.296.681
1.958.282
7.105.251
Sözleşme Uyarınca/
Beklenen (veya Sözleşme
Beklenen Nakit
Uyarınca) Vadeler
Defter Değeri
Çıkışları Toplamı
Türev Nakit Girişleri
-
-
Türev Nakit Çıkışları
-
-
3 aydan kısa
-
-
3-12 ay arası
-
-
1-5 yıl arası
-
31.12.2012
Sözleşme
Defter Uyarınca Nakit
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Değeri
Çıkışları Toplamı
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
442.809.649
456.560.886 139.872.920242.092.814 74.595.152
Banka Kredileri
302.659.246
313.734.309
71.357.732
172.514.293
69.862.284
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
6.029.135
6.029.135
631.480
1.748.895
3.648.760
Ticari Borçlar
113.103.470
115.779.643
67.757.744
47.452.791
569.108
Diğer Borç ve Yükümlülükler
21.017.798
21.017.799
125.964
20.376.835
515.000
Beklenen Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri Ticari Borçlar Alınan Sipariş Avansları
Diğer Borç ve Yükümlülükler
Defter Değeri
Beklenen Nakit
Çıkışları Toplamı
925.900.376
181.120.660
180.292.687
546.046.667
18.440.362
990.031.548
181.120.660
194.073.498
596.397.029
18.440.361
Sözleşme Uyarınca/
Beklenen (veya Sözleşme Beklenen Nakit
Uyarınca) Vadeler
Defter Değeri
Çıkışları Toplamı
Türev Nakit Girişleri
-
-
Türev Nakit Çıkışları
-
-
3 aydan kısa
3-12 ay arası
48.448.040
-
27.349.585
2.723.516
18.374.939
3 aydan kısa
-
-
1-5 yıl arası
445.031.148496.552.360
181.120.660
166.723.913
97.121.153
496.552.360
65.422
-
3-12 ay arası
-
-
1-5 yıl arası
-
198
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
G) Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Grup, türev ürünleri alım-satımı işlemi ile döviz ve/veya faiz oranı (sabit ve değişken) riskinden korunmak amacıyla forward, future, option
ve swap işlemleri yapmamaktadır.
Not 40 - Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesinde
Açıklamalar)
TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standartına göre finansal varlıklar dört grup olarak, finansal yükümlülükler
iki grup olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal varlıklar; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı gelir tablosuna yansıtılan, vadeye kadar elde
tutulacak, krediler ve alacaklar ile satılmaya hazır değerleri içermektedir. Finansal yükümlülükler ise, gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan ve diğer finansal yükümlülükler olmak üzere iki grup olarak sınıflandırılmaktadır.
31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleri ve sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
GUD Farkı Diğer/İtfa
Gelir Tablosuna Yansıtılan
Vadeye
Satılmaya
Edilmiş
31.12.2013
Finansal Varlıklar ve
Kadar Elde
Krediler ve
Hazır Fin.
Maliyetinden
Yükümlülükler
Tutul. Fin. Var. Alacaklar
Var. Ölçülen Borçlar Not Ref.
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
62.276.934
144.671.802
-
-
-
6
Finansal yatırımlar
4.756.000
159.178.868
-
909.974
-
7
Ticari alacaklar
-
-
905.210.860
-
-
10
Diğer alacaklar
-
-
18.852.376
-
-
11
Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar
-
-
-
-
619.117.332
8
Ticari borçlar
-
-
-
-
353.521.052
10
Diğer borçlar
-
-
-
-
2.683.736
11
GUD Farkı Diğer/İtfa
Gelir Tablosuna Yansıtılan
Vadeye
Satılmaya
Edilmiş
31.12.2012
Finansal Varlıklar ve
Kadar Elde
Krediler ve
Hazır Fin.
Maliyetinden
Yükümlülükler
Tutul. Fin. Var. Alacaklar
Var. Ölçülen Borçlar Not Ref.
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
39.520.966
58.069.139
-
-
-
6
Finansal yatırımlar
188.448.009
164.194.307
-
2.781.974
-
7
Ticari alacaklar
-
-
840.168.101
-
-
10
Diğer alacaklar
-
-
2.099.802
-
-
11
Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar
-
-
-
-
489.809.041
8
Ticari borçlar
-
-
-
-
293.396.157
10
Diğer borçlar
-
-
-
-
773.566
11
Gerçeğe uygun değer ölçümleri, her bir finansal varlık ve borçla ilgili muhasebe politikalarında açıklanmış olup, herhangi bir değerleme
işlemi gerektiren başka bir olay yoktur. Kasa ve bankaların, defter değerleri gerçeğe uygun değere yakın olduğu kabul edilmektedir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 199
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Grup, konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların gerçeğe uygun değer ölçümlerini her finansal
araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirtilen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı ve dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosuna gerçeğe uygun
değerden taşınan finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar (hisse senetleri)
Seviye 1
-
4.756.000
Seviye 2
62.276.934
-
Seviye 3
-
Seviye 2
39.520.966
-
Seviye 3
-
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosuna gerçeğe uygun
değerden taşınan finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar (hisse senetleri)
Seviye 1
-
188.448.009
Not 41 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Konsolide finansal tabloların onaylanması
31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Mart 2014 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Holding’in ortakları veya başka taraflarca konsolide finansal tabloların yayınlanması sonrası, konsolide finansal tabloları
değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.
Not 42 - Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların Açık, yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması
Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
a) Devam Eden İnşaat Projelerine ilişkin Açıklamalar
Holding’in 13.11.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına göre, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm Sağlık Ticaret A.Ş. (İhlas
Yapı), İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları ve Yenimahalle’yi içine alan bölgede 988.000 m2lik bir alan üzerinde 6306 sayılı
kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesini geliştirmek ve inşa etmek hususunda çalışmalara başlamıştır.
İhlas Yapı ,bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’na bağlı Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan üç milyon 3.000.000 USD’yi ödemiştir. İlgili
belediye ve belediye şirketi, hak sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapacak ve alanı boş bir şekilde İhlas Yapı’ya teslim edecektir. Grup, bu
proje üzerinde geliştireceği çalışmalar sonucunda maksimum % 40 inşaatı hak sahipleri ve belediye şirketine bırakacaktır. Kalan % 60’lık
kısmın inşaatını ise İhlas Yapı değerlendirecektir. İhlas Yapı, belirtilen alanın büyüklüğünü de dikkate alarak projeyi kendi belirleyeceği
etaplar halinde gerçekleştirecektir. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. nin 1. etaba ait araziyi teslim etmesi halinde 2014 yılının ilk altı ayında inşaat çalışmalarına başlayacaktır. Teslim edilecek 350.000
metrekare alan üzerinde 4.500 konut ve ticari alanlar geliştirilerek, yaklaşık 1.860.000.000 USD ciro planlanlandığı belirtilmiştir.
200
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Holding, 06.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, İstanbul, Esenyurt’ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98
metrekare alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesi (KRİSTALŞEHİR)
geliştirdiğini açıklamıştır. Bu proje toplam olarak 18 blokdan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir.
Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 metrekare olan bu projenin tamamının 48 ayda bitirilmesi
öngörülmektedir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 metrekarelik kısmının inşaatini Holding, kat karşılığı olarak 36 ayda inşa edecek
olup, inşa edeceği bu kısmın %28,75’i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi’ne
verecektir. Bu projeden Holding’e kalacak daire adedi ise 798’dir. Projenin geri kalan 106.121,09 metrekarelik kısmı üzerinde ise grup
şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşa edecektir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve
Ticaret A.Ş.’nin 48 ayda inşa etmeyi planladığı projenin bu kısmının %31,77’si olan 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline
karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye 2.412 adet daire ve
53 adet işyeri kalacaktır. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin tamamının %43’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan Grup’a ait dairelerin
%66’sına tekabül eden 2.130 adedi ile 9 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi
projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Bu projenin Holding’e ait kısmının 2014 yılı sonuna kadar, geri kalan
kısmının ise 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Holding’in 28.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m2 yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6
parselde kayıtlı 46.024 m2 yüz ölçümlü ve 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m2 olmak üzere; toplam 158.106 m2 yüz ölçümlü arsalar
üzerinde, hasılat paylaşımı metodu ile proje geliştirmek üzere, söz konusu arsaların sahipleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
imzalandığı duyurulmuştur. Holding, söz konusu arsalardan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 546 Ada
2 parselde kayıtlı 21.168 m2 yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m2 yüz ölçümlü arsalar üzerinde “BİZİMEVLER –
5” projesini geliştirmiştir. Bu projede 710 daire inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak
2014 yılında tamamlanması beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin toplam %69’u inşa edilmiş olup, projede bulunan
toplam dairelerin %82’sine tekabül eden 579 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin
tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Yine Holding’in 04.06.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup
şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 540 Ada 1
parselde kayıtlı 90.914 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde “BİZİMEVLER – 6” projesinin geliştirildiği duyurulmuştur. Bu projede 882 daire
ve 59 adet işyeri inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak 2016 yılında tamamlanması
beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibariyle projenin toplam %4’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin %21’ine tekabül
eden 189 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin
teslimiyle yapılacaktır.
Holding’in 29.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Holding’in İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Marmara Mahallesinde
sahip olduğu, aktifine kayıtlı 24.282,84 m2 yüzölçümlü arsası ile ilgili olarak, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile
%40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği, ayrıca aynı yerin bitişiğinde
mevcut olan, 22.819,04 m2 yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak da, yine grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile söz konusu
arsanın hissedarları arasında, %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği
açıklanmıştır. Buna göre grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., toplam alanı 47.101,88 m2 büyüklüğüne ulaşan arsa
üzerine, “Marmara Evleri - 3” olarak isimlendirilen bir konut projesi inşa edecekler ve bu proje kapsamında muhtelif büyüklüklerde 396
daire ve 38 işyeri yer alacaktır. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin 2014 yılına kadar inşa etmeyi planladığı projeden 73 adet daire ve
10 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projeden Grup’a 323 adet daire ve 28 adet işyeri kalacaktır. Bilanço
tarihi itibariyle bu proje tamamlanmış olup, projede bulunan toplam dairelerden Grup’a düşen kısmının 318 adedi ile 26 adet işyeri
faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle 5 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.
04.07.2008 ve 02.01.2009 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarına göre, Holding ile grup şirketlerinden İhlas Motor A.Ş. bir
adet kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşmeye göre, Holding, Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 132,6
dönümlük arsası üzerine, İhlas Motor A.Ş. tarafından, Holding’in onaylayacağı taslak projeye uygun olarak “Otomotiv Üretim Fabrikası”
ile Holding’in Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 48,5 dönümlük arazisi üzerine 300 konutluk bir site inşa edilecektir. İnşa edilen
otomotiv fabrikası binasının mülkiyeti Holding’de kalacak olup, Holding bu inşaat ile ilgili herhangi bir harcamada bulunmayacaktır.
Fabrika binası inşaatına karşılık, inşa edilecek 300 konutluk site arsasının mülkiyeti İhlas Motor A.Ş.’ye verilecek olup, bu arsanın
üzerinde inşa edilecek konutların 277 adedinin tasarrufu İhlas Motor A.Ş.’ye ait olacak, 23 adedi de Holding’in mülkiyetinde olacaktır.
Fabrika binası inşaatı 2011 yılında tamamlanarak Holding’e teslim edilmiştir. Konut projesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle %98’i inşa
edilmiş olup, dairelerin 299 adedi avans karşılığı satılmıştır. Bu projenin iskanı rapor tarihi itibariyle alınmış olup, avans karşılığı satılan
dairelerin teslimi ve faturalama işlemleri devam etmektedir.
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 201
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
24.12.2009 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına göre, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İstanbul,
Bahçeşehir, Ispartakule 2’nci Bölge 3’ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı
inşaatı işi (BİZİMEVLER-4) ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, Holding’in %10 ve grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve
Sağlık A.Ş.’nin %90 oranında ortak olduğu İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi - 3’e devretmiştir.
Bu projede, toplam 131.998 metrekare konut inşaat alanı ve 26.545 metrekare işyeri inşaat alanı bulunmaktadır. Toplam 762 adet
daire ve 100 adet işyerinden oluşan bu proje 2012 yılında tamamlanmış olup, projedeki toplam dairelerin 712 adedi ve 98 adet işyeri
faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle 50 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.
b) 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde Grup şirketlerinin Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.’den
alacaklı olan şahıslara yapılan mal satışlarına, hizmet satışlarına, nakit ödemelerine v.b.’ne istinaden temlik alınan
alacakları
Şirket Adı
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Toplam
Yapılan Temlik Tutarları
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
2.697.124
16.179.880
1.125.257
425.236
959.357
2.957.979
4.781.73819.563.095
c) Yeniden Sınıflandırma
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren
yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un 31.12.2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 01.01-31.12.2012 hesap
dönemine ait konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan bazı hesap kalemlerinin yeniden sınıflandırılarak raporlanmış olmaları
nedeniyle, Grup’un önceki dönem konsolide finansal durum tablosu ve konsolide kapsamlı gelir tablosu yeniden sınıflandırılmıştır. Bunun
yanında satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır. Ayrıca,
Grup, önceki dönemde sehven ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuş olduğu bazı ilişkili taraf bakiyelerini ekteki önceki dönem ait
konsolide finansal durum tablosunda yeniden sınıflandırarak ilişkili taraflardan ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuştur.
Söz konusu sınıflandırmalar şöyledir;
01.01-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablolarında;
Diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan verilen avanslar ve gelecek aylara ait giderler, peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Yine diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan peşin ödenmiş vergi alacakları, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar içerisinde sınıflandırılmıştır.
Diğer duran varlıklar içerisinde yer alan avanslar, duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Diğer finansal yükümlülükler içerisinde yer alan rotatif banka kredileri, kısa vadeli borçlanmalar içerisinde sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli borçlanmalar içerisinde yer alan uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
içerisinde sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar içerinde
sınıflandırılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan alınan avanslar, ertelenmiş gelirler içerinde sınıflandırılmıştır.
Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri içerisinde yer alan aktüeryal kayıp / kazançlar, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Finansman giderleri/gelirleri içerisinde yer alan vade farkları ve kur farkları giderleri/gelirleri, esas faaliyetlerden giderler/gelirler içerisinde
sınıflandırılmıştır.
202
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Finansman gelirleri içerisinde yer alan menkul kıymet satış kârları yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Esas faaliyetlerden gelirleri / giderleri içerisinde yer alan sabit kıymet satış kârları / zararları, finansal yatırımlar değer artış / azalışları
ve satış kârları / zararları, uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş. karşılıkları / iptalleri, ile yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklük
karşılıkları yatırım faaliyetlerinden gelirler / giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.
Yeniden sınıflandırılmış kalemler
Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen varlıklarda sınıflandırılan)
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler (Duran varlıklarda sınıflandırılan)
Diğer Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Satışların Maliyeti
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansman Giderleri
Finansman Gelirleri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıplar)
Sınıflandırma Sınıflandırılan Yeniden
öncesi durum
Tutar
sınıflandırılmış hali
01.01-31.12.201201.01-31.12.2012
-
68.500.731
68.500.731
-
2.374.857
2.374.857
133.485.841
(70.875.588)
62.610.253
-
13.217.841
13.217.841
13.217.841
(13.217.841)
239.975.245
133.243.113
373.218.358
-
47.877.547
47.877.547
181.120.660
(181.120.660)
-
8.183.277
8.183.277
-
122.611.863
122.611.863
147.674.262
(130.795.140)
16.879.122
(544.575.289)
169.228
(544.406.061)
(100.357.209)
457.543
(99.899.666)
102.310.457
(35.755.066)
66.555.391
(31.577.792)
(15.539.598)
(47.117.390)
-
86.677.489
86.677.489
-
(21.619.859)
(21.619.859)
(187.708.639)
37.159.457
(150.549.182)
99.184.233
(50.922.423)
48.261.810
-
(626.771)
(626.771)
ADRESLER
İhlas Holding 2013 Faaliyet Raporu 203
İhlas Holding A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No:11 B/21 34197,
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 20 00
Faks : (0212) 454 21 36 - 37
www.ihlas.com.tr
[email protected]
ihlasholdingcorp
@IhlasHoldingAS
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri
Ltd.Şti. (İhlas Reklam Ajansı)
29 Ekim Cad. İstanbul Vizyonpark
2.Plaza B-1 Blok Kat:9 No:84 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 42 00
Faks : (0212) 454 42 42
www.ihlasmedya.com.tr
[email protected]
İhlas Yayın Holding A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 B/31 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 24 22
Faks : (0212) 454 24 27
www.ihlasyayinholding.com.tr
[email protected]
İhlas Yapı Tur. ve Sağlık A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No: 11 A/Z1
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 45 50
Faks : (0212) 454 45 60
www.ihlasyapi.com.tr
[email protected]
İhlas Gazetecilik A.Ş.
(Türkiye Gazetesi)
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 A/41 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 30 00
Faks : (0212) 454 34 55
www.ihlasgazetecilik.com.tr
[email protected]
turkiyegazetesi
@turkiyegazetesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA)
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 A/21 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 33 33
Faks : (0212) 454 33 35
www.iha.com.tr
[email protected]
iha.com.tr
@ihacomtr
TGRT Haber TV A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
A/51 34197 Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 70 70
Faks : (0212) 454 56 56
www.tgrthaber.com.tr
[email protected]
tgrthabertv
@tgrthabertv
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. TGRT Belgesel TV
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11 B/51 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 54 92
Faks : (0212) 454 56 56
www.tgrtbelgesel.com.tr
İletişim Magazin Gazt.
Yayın San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No:11 A/11 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 25 00
Faks : (0212) 454 25 98
www.img.com.tr
[email protected]
iletisimagazin
@iletisimagazin
İhlas İnşaat Proje
Taahhüt Turizm Tic. A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 B/21 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 852 68 00
Faks : (0212) 852 68 88
www.ihlasinsaat.com.tr
[email protected]
İhlas Armutlu Tatil Köyü
Karşıyaka Mah. Zafer Cad. 205 M Blok No:4
Armutlu / Yalova
Tel
: (0226) 531 10 00
Faks : (0226) 531 10 03
www.ihlasarmutlu.com
[email protected]
Kuzuluk Kaplıca Evleri
Kuzuluk Beldesi, Akyazı / Sakarya
Tel
: (0264) 421 00 20 (pbx)
Faks : (0264) 421 00 40
(0264) 421 01 35
www.ihlaskuzuluk.com
[email protected]
İhlas Kuzuluk Termal Otel
Kuzuluk Beldesi, Akyazı / Sakarya
Tel
: (0264) 421 00 20 (pbx)
Faks : (0264) 421 01 50
www.ihlaskuzuluk.com
[email protected]
İhlas Pazarlama A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 B/11 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 62 00
Faks : (0212) 454 62 92
www.ihlaspazarlama.com.tr
[email protected]
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi
Mermerciler Sitesi 7. Cad. No: 12
34524 Beylikdüzü / İstanbul
Tel
: (0212) 875 35 62
Faks : (0212) 875 39 87
(0212) 875 36 64
www.iea.com.tr
[email protected]
Bisan
Ankara Asfaltı 25. Km.
Kemalpaşa / İzmir
Tel
: (0232) 877 00 28
Faks : (0232) 877 07 54
www.bisan.com.tr
[email protected]
Şifa Yemek ve Gıda Üretim
Tesisleri Tic. A.Ş.
Fatih Cad. No: 1 34197
Yenibosna / İstanbul
Tel
: (0212) 503 73 53
Faks : (0212) 551 86 46
www.sifayemek.com.tr
[email protected]
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm
Paz. İç Dış Tic. A.Ş.
Hastane Mah. Hadımköy Nakkaş Yolu Cad.
No: 21 34555 Arnavutköy / İstanbul
Tel: 444 0 834
Faks: (0212) 798 26 13
www.kptlojistik.com.tr
[email protected]
İhlas Madencilik A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 C/51 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 00 00
Faks : (0212) 454 00 00
www.ihlasmadencilik.com
[email protected]
Türkiye Gazetesi Hastanesi
Merkez Mah. Darülaceze Cad.
No: 14/1 34381 Şişli / İstanbul
Tel
: (0212) 314 14 14
Faks : (0212) 314 14 15
www.turkiyehastanesi.com
[email protected]
İhlas Eğitim Kurumları
Bahçelievler Kampüsü
Fatih Cad. No: 1 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: 444 44 39
www.ihlaskoleji.k12.tr
Beylikdüzü Kampüsü
İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Sitesi
Yakuplu / Beylikdüzü / İstanbul
Tel
: 444 44 39
www.ihlaskoleji.k12.tr
İhlas Net A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 A/51 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 26 00
Faks : (0212) 454 26 15
www.ihlasnet.com.tr
[email protected]
İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11
A/11 34197 Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Tel
: (0212) 454 25 03
Faks : (0212) 454 25 06
www.ihlasfuarcilik.com
[email protected]
ihlasfuar
@ihlasfuar
Download