Sağlık bakımı programları sizin içindir!

advertisement
• Kendi tedaviniz için: böylece şikayetleriniz ilerlediğinde zamanında
müdahale edebiliriz.
• Her sağlık merkezinde: aynı kronik hastalıklara sahip veya olasılığı
yüksek kalp ve damar hastalıkları olan tüm hastaların bilgilerini
topluyoruz. Böylece sağlık merkezlerinin sağlık bakımı konusunda
iyi hizmet sunup sunmadığını öğrenmiş oluyoruz.
Bilgiler mahremiyet kanunu ve kurallarına uygun şekilde dikkatle
toplanır.
1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Arnhem bölgesinde tüm taraf
olan ev doktorlar muayenehaneleri KIS (Bilgi Sistem ağıları) Protopics
ile çalışmaktadır. Bu bir kayıt sistemidir. Bu sistem sayesinde çeşitli
sağlık bakımı uzmanları (örneğin diyetisyen, muhtemelen pedikür
ve/veya ayak sağlığı uzmanı) arasında sizin hakkınızdaki iletişim
en iyi şekilde gerçekleşir. Tabii ki bilgileriniz tedavi gördüğünüz
sağlık bakımı uzmanları arasında sadece sizin müsaadenizle paylaşılır.
Kendiniz de Protopics sistemini tetkik edebilirsiniz. Yinede
bilgilerinizin kullanılmasını istemiyor musunuz? Öyleyse bunu ev
doktorunuza bildiriniz.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adreslere bakabilirsiniz
• Sağlık bakımı grubu hakkında bilgi
www.huisartsenzorgarnhem.nl
• COPD hakkında bilgi
www.longfonds.nl (daha önceki adres astmafond.nl)
• Şeker hastalığı hakkında bilgi
www.dvn.nl
• Kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi
www.vitalevaten.nl
HUISARTSEN
ZORG
KETEN
regio Arnhem
Sağlık bakımı programları sizin içindir!
Ev doktorunuz sizde şeker hastalığı, COPD (kronik obstrüktif
akciğer hastalıkları) veya (olasılığı yüksek) kalp ve damar
hastalığı tespit etmiştir. Sağlık bakımı uzmanları bu kronik
hastalıklarında (önlemekte) size destek ve yardımcı olurlar.
Bunu sağlık bakımı programları aracılığıyla yapmaktalar.
Burada sizin tedaviniz ön plandadır. Aşağıda en sık sorulan on
soruya yanıt bulabilirsiniz.
1. Kronik bir rahatsızlık/ hastalık nedir?
Kronik bir rahatsızlıktan/ hastalıktan hiçbir zaman tamamen
iyileşmezsiniz. Kalp veya damar hastalığına yakalanma olasılığınız
yüksek olduğunda da bu durum her zaman dikkat ister. Bundan
dolayı bazı şeyleri yapamayabilirsiniz. Bu genelde yaşamınızı
değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Fakat bu konuda yalnız ve
desteksiz değilsiniz. Sizinle birlikte neler yapıp yapamadığınıza
ve rahatsızlığınızla nasıl baş edebileceğinize veya riskleri nasıl
azaltabileceğinize bakarız. Bu konuda olan sorularınızı cevaplarız.
Ayrıca sağlık bakımı uzmanlarından örneğin sigarayı bırakma
konusunda destek ve refakat alırsınız.
2. Sağlık bakımı grubu nedir?
Sağlık bakımı grubu ev doktorları, aile hekimi destek görevlisi,
diyetisyenler, fizik tedavi uzmanları, eczacılar ve uzman hekimler
gibi sağlık bakımı uzmanlarından oluşan bir gruptur. Bu kişiler
(olasılığı yüksek olan) kronik hastalığınızda size daha iyi yardımcı
ve destek olabilmek için birlikte çalışırlar.
Hollanda’da yüzü aşkın sağlık bakımı grubu aktiftir. Ayrıca
Hollanda Sağlık Bakanlığı ve sağlık sigorta şirketleri bu tür bakım
hizmetinin destekliyor. Bölgenizdeki sağlık bakımı grubunun adı
Huisartsenzorg regio Arnhem (Arnhem Bölgesi Ev Doktorları Sağlık
Bakımı). Ev doktorunuz bu gruba dahildir.
3. Sağlık bakımı programı nedir?
(Olasılığı yüksek) kronik hastalığınızda çeşitli sağlık bakımı
uzmanlarının uzun süreli tavsiyelerine ihtiyaç duyarsınız. Sağlık
bakımı uzmanlarının bir araya toplanmasına biz sağlık bakımı
programı diyoruz. Bu programda özel bir grup hasta için sağlık
bakımı hizmeti var. Sağlık bakımı programında rahatsızlığınızla
nasıl baş edebileceğiniz ön plandadır. Kalp ve damar hastalığı
olasılığınız yüksek olduğunda ise bu riski azaltma ön planda olur.
Diğer hususların yanı sıra düzenli şekilde muayene edilirsiniz.
Bundan dolayı da yüksek kalitede sağlık bakımı almış olursunuz.
4. Avantajınız nedir?
• Tedavi randevularınız sıra, süreklilik ve içerik olarak birbirine
uyarlıdır.
• Sağlık bakımı mümkün olduğunca özel durumunuza göre
sunulur.
• Tüm sağlık bakımı programınız için bir irtibat noktası vardır;
orada bakımı kendinize göre uyarlayabilirsiniz.
5. Sağlık bakımı grubunuzun tedavi ekibi kimlerden oluşur?
• Kendinizden: uygulanan tedaviyi sürdürecek güç sizsiniz.
• Ev doktorunuz: ilk temas kuracağınız nokta ve son sorumlu
kişidir. Olası tedavi gördüğünüz başka rahatsızlıkları her zaman
dikkate alır.
• Doktor asistanı: ev doktoruna ihtiyaç duyduğunuzda ilk irtibat
görevlisidir.
• Aile hekimi destek görevlisi: sizde çoğu muayeneleri
gerçekleştiren özel eğitim almış ve ev doktorunda bulunan
görevlidir. Bireysel sağlık bakımı planınız hakkında en çok bu
şahısla temas halinde olursunuz.
• İcabında: tıbbi uzman hekimi gibi sağlık bakımı uzmanları.
6. Sağlık bakımı grubumuz size hangi somut bakımı sunar?
• Ev doktoru, aile hekimi destek görevlisi ve/veya uzman hemşire
tarafından standart tavsiye edilen muayeneler.
• Kişisel sağlık bakımı ve müdahale planı: bunu sizinle ayrıntılı
görüşerek hazırlarız. Burada sağlık bakımı uzmanlarıyla kronik
hastalığınıza veya kalp ve damar hastalığınızın olasılığını
azaltmaya yönelik kendiniz neler yapabileceğinizi dair
görüşürsünüz.
• (Gerektiğinde) sigarayı bırakmak için refakat.
• (Gerektiğinde) diyetisyene veya başka uzmana sevk.
7. Tedavi dönemi esnasında sizinle teması nasıl kurarız?
Ev doktorunuz veya aile hekimi destek görevlisi her zaman irtibat
görevlinizdir. Ev doktorunuzun muayenehanesinin mesai saatleri
dışında huisartenpost merkezini aramanız gerekir.
8. Masraflar ne kadar?
İlaç masrafları ve laboratuar masrafları dışında sağlık bakımı
grubuna ilişkin size ait masraf yoktur. Nitekim sağlık bakımı grubu
ve ilgili sağlık bakımı uzmanları tedaviniz hakkında sağlık sigortası
şirketiniz ile anlaşmalar yapmıştırlar.
9. Tedaviniz daha mı iyi olmalı?
Tabii ki tedaviniz hakkında memnun kalmanızı ve tedavi uzmanları
yanında kendinizi rahat hissetmenizi isteriz. Ancak yine de
herhangi bir şeyden memnun kalmadığınızda bunu lütfen tedavi
uzmanınıza belirtiniz. Aranızda anlaşamadığınızda ise bu durumu
tüm tedaviniz için son sorumlu olan ev doktorunuza bildiriniz.
Halen şikayetçiyseniz www.huisartsenzorgarnhem.nl internet
adresinde şikayet prosedürüne başvurabilirsiniz.
10. Bilgilerinizle neler yapılıyor?
Sağlık bakımı programının hedefi iyi bakım sunmaktır. Belirli bir
dönem sonra bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için
bilgi toplarız. Bu bilgileri aşağıdaki konular için kullanırız:
Download