5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Trafik Kazaları

advertisement
 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
hazırlanan 5199 SAYILI “HAYVANLARI
KORUMA KANUNU” 01.07.2004 tarih ve
25509
sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun
17. maddesinde belirtilen denetleme
yetkisi; yetki devri ile mahallin mülki
amirine devredilmiştir.
 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin;
hayvanların korunması ve refahının
sağlanması ile ilgili olarak kurum ve
kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini
izlemek, yönlendirmek ve bu konuda
gerekli koordinasyonu sağlamak görevleri
bulunmaktadır.
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN
MADDE 21
TRAFİK KAZALARI
 Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en
yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine
götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.
(2011 YILI İTİBARİYLE UYMAYANLARA HAYVAN BAŞINA
369 TL. PARA CEZASI VERİLİR.)
DÜNYADA ÇOK FARKLI TÜRDE
KÖPEKLER VAR
MESELA,
BAZILARI SÜS
KÖPEKLERİDİR...
BAZILARININ İŞLERİ VAR...
KÖR İNSANLARA YARDIM EDİYOR
POLİSE YARDIM EDİYOR
ENGELLİ İNSANLARA YARDIM EDİYOR
FELAKETTE KAYBOLAN
İNSANLARI KURTARIYOR
...VE BAZILARI VAR Kİ
SOKAK KÖPEKLERİDİR
İHTİYAÇLARI......
 YEMEK
 SU
 SIĞINAK
 EGZERSİZ
 MEDİKAL BAKIMI
 VE....SEVGİ
Köpeklerin ne
kadar hızlı
ürediklerini
gösteren istatistik
SOKAK KÖPEKLERİNİN
NÜFUSUNU NASIL
AZALTABİLİRİZ?
‘KISIRLAŞTIRMA VE SOKAĞA
GERİ BIRAKMAK’
BIRAKILMAZSA,
BOŞ YERLER
OLACAK
BOŞ YERLER VARSA....
DİĞER
KÖPEKLER
ÇEVREDEN
GELİR....
DOĞUM
ORANI HIZLA
ARTAR....
VE TEKRAR,
TEKRAR
SOKAKLAR
KÖPEKLERLE
DOLAR
AMA EĞER KISIRLAŞTIRILAN KÖPEK AYNI
YERE BIRAKILIRSA....
X
KENDİ YERİNİ KORUYOR –
ÇEVREDEN KÖPEKLERİN
GELMESİNE İZİN VERMİYOR
BİR DE YAVRULARI
ÜRETEMEZ
 SONUÇ OLARAK;
Kısırlaştırılıp tekrar alındığı ortama bırakılan sahipsiz
hayvan ortama alışkın olduğu ve çevre halkı tarafından
da sahiplenildiği için trafik kazalarının daha az
olacağı düşünülmektedir.
İLGİNİZE, ÇEVRENİZE VE TAŞINAN CAN’ LARA
DUYARLILIĞINIZA TEŞEKKÜRLER……
SORULAR:
S1: Hayvanları Koruma Kanunu kaç tarihinde yürürlüğe
girmiştir?
C1: 1 Temmuz 2004
S2: Bir hayvan çarpan sürücü, yaralı hayvana ne gibi işlem
yapar?
C2: En yakın veteriner kliniğine ya da veteriner fakültelerine
götürmek zorundadır.
S3:Bir hayvana çarpıp kaçan sürücüye cezai işlem uygulanır
mı?
C3: Evet. Gerek MOBESE kameraları gerekse görgü tanıkları
doğrultusunda plaka ve tanımlayıcı bilgiler ışığında İdari
Yaptırım Kararı Düzenlenerek adresinize postalanır.
Download