Ülkeler Arası Köprüler

advertisement
Ülkeler Arası Köprüler
Ünite Bulmaca Etkinliği
Soldan Sağa
Yukarıdan Aşağıya
3. Birinci Dünya Savası başladıktan sonra
kendisine Ege ve Akdeniz kıyıları önerilince
blok değiştiren devlet
1. I. Dünya savasına girerken yayınladığı
ilkeler ile ön plana çıkan ABD Başkanının
adı
5. Dünya genelinde karşılaşılan doğa
problemleriyle ilgili gösteri ve protestolar
düzenleyen ve halk tarafından Yeşil Barış
Örgütü olarak bilinen örgütün adi
2. Almanya Avusturya Macaristan
Bulgaristan ve Osmanlı Devletinin yer aldığı
gruba verilen isim
10. Rusya'ya yardım etmek, I.Dünya Savası’nı
bir an önce bitirmek ve Osmanlı Devleti'ni
savaş dışı bırakmak için İtilaf Devletlerince
Osmanlı topraklarında açılan cephenin adi
11. Kafkas cephesinde Enver Paşa’nın
başlattığı harekatın adi
12. Osmanlı devletinin savaştan çekildiği
Ateşkes Anlaşması
13. Almanya’nın isteği üzerine İngiltere’nin
sömürgelerine giden yolu kesmek için
açtığımız cephe
14. İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı
Devletine sığınan gemilerden birisi
4. Türkiye Erozyonla Mücadele Derneği’nin
kısa adi
5. Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardim
ettiği cephelerden birisi
6. I.Dünya Savası’nı kazanan devletlerin,
yenilen devletlerle imzalayacakları
antlaşmaların şartlarını belirlemek amacıyla
topladıkları Barış Konferansı
7. Hammadde ve pazar bulma yarışına
verilen bir diğer isim
8. Rusların saldırısı ile doğuda açılan ve
1928 Brest-Litowsky anlaşması ile kapanan
cephenin adı
9. 1952 yılında üye olduğumuz askeri güç
15. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardim
Fonu'nun kısa adi
Download