TÜRKİYE SAĞLIK ESNTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI 20 DAİMİ İŞÇİ

advertisement
TÜRKİYE SAĞLIK ESNTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
20 DAİMİ İŞÇİ ALINACAKTIR
19/11/2004 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12
nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10
uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 18/09/2017
tarihli ve 1036 sayılı Oluruna istinaden 20 işçi personel alımı için açıktan atama izni
verilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 19/09/2017 tarihli ve 1046 sayılı yazımız ile
işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26/09/2017 tarihinde yayımlanması
istenilmiştir.
Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğünün www.iskur.gov.tr ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının
www.tuseb.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip
etmeleri gerekmektedir.
Download