Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

advertisement
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Programın Amacı : Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir
parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde
etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde
değişiklikler
meydana
getirmek
amacı
ile
kullanılan
yöntemlerin
tamamına Biyoteknoloji denmektedir.
Tarımda biyoteknoloji, bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri,
genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin
ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen
transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında
fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne
kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların
bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak
değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek
uygulamaları kapsar.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Genetik Mühendisliği, DNA testleri,
Hastalık ve Ebeveyn test kitleri, Tohum Islahı, Enzim Üretimi, Mikrobiyolojik
Ajanlar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) gibi diğer birçok konuda eğitim
verilir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Eğitim hayatı boyunca
edindikleri bilgi ve teknikler sayesinde genom bilgisinden elde edecekleri ham
verileri Biyoinformatik yöntemlerle bilgisayar programları yoluyla detay analizleri
gerçekleştirebilecek güçlü bir alt yapıya sahip, “Tarımsal Biyoteknoloji alanında
uzman Mühendisler” olarak yetiştirileceklerdir.
Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden mezun olan öğrenciler son yıllarda giderek
artan talep doğrultusunda biyoteknolojik yöntemleri kullanmaya ihtiyaç duyan
bitkisel, hayvansal, enzim ve mikrobiyal üretim sektörünün her bir basamağında
görev alabilmektedirler.
Çalışma Alanları: Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları:












Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları,
Araştırma Enstitüleri,
Biyoteknoloji Enstitüleri,
Tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri,
Tarımsal Analiz Laboratuvarları,
Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,
Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,
Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,
Tarım Kredi Kooperatifleri,
Yem sanayi,
Belediyeler ve kurumları,
Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları.
Download