Şablon copy.pages - Prof. Dr. Haluk Akpınar

advertisement
Prof. Dr. Haluk Akpınar
www.halukakpinar.com
Böbrek Kanseri Hakkında
Böbrek Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor?
•
•
•
•
•
Her yıl dünya’da yaklaşık 214.000 kişide böbrek kanseri saptanmakta.
Sekizinci en sık görülen kanser.
Erkeklerde daha sık olarak görülüyor.
Çoğunlukla 50-70 yaşları arasında ortaya çıkıyor.
Son 30 yılda görülme sıklığı her yıl bir önceki yıla göre %3 oranında sürekli artmıştır.
Neden Erkeklerde Daha Sık Görülüyor?
•
•
•
Bilinen en önemli sebep sigara–tütün kullanımı
Bilinen tüm kanserlerin % 33’ü sigara ile ilişkilendiriliyor.
Ülkemizde 2011 verilerine göre erkeklerin %42’si kadınların %13’ü sigara içiyor.
Böbrek Kanseri Görülme Sıklığı Neden Artıyor?
•
•
Artış ultrason ve tomografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerinin daha sık ve yaygın olarak
kullanılmasına ve pek çok tümörün başlangıç döneminde saptanmasına bağlanabilir.
Güncel bilimsel çalışmalarla, böbrek tümörlerinin %65’inin küçük, sadece böbrek içinde
olduğu ve rastlantısal olarak saptandığı ortaya konmuştur.
Böbrek Kanseri Nasıl Tedavi Ediliyor?
•
•
Böbrek kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Erken tanı ve uygun cerrahi tedavi ile hastalıktan
tamamen kurtulup şifa bulmak olasıdır.
Hastalık erken evrelerde saptanırsa hayatta kalma oranı uzun dönemde %79 ile %100
arasında değişmektedir.
Böbrek Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılıyor?
•
•
Böbrek kanserinin temel tedavisi cerrahidir, böbreğin tümüyle veya sadece kanserli
bölümünün çıkarılmasına dayanır.
Tümörün yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi planlama yapılır.
Böbrek Kanseri Saptandığında Böbreğin Tümünü Çıkarmak Gerekir mi?
Hayır. Doksanlı yıllara kadar boyutu ne olursa olsun böbrekte kitle saptandığında radikal
nefrektomi operasyonu yapılmakta, böbreğin tamamı çevre yağlı dokularla beraber
çıkarılmaktaydı.
Sonra özellikle 4 cm.’den küçük tümörlerde böbreğin sadece tümörlü olan kısmının çıkarılmasının
teknik olarak olası olduğu, kanser kontrolü için risk taşımadığı, böbreğin kalan kısmının fonksiyon
görmeye devam edeceği gösterildi.
Bu ameliyata parsiyel nefrektomi veya nefron koruyucu cerrahi adı verildi.
Prof. Dr. Haluk Akpınar
www.halukakpinar.com
Prof. Dr. Haluk Akpınar
www.halukakpinar.com
Cerrahi Yöntem Nasıl Belirleniyor?
•
•
Günümüzde böbrekte saptanan tümör 7 cm. ve altında ise (Evre T1), teknik olarak geride
kanser dokusu kalmayacak, kalan böbrek dokusu fonksiyon gösterebilecek ise parsiyel
nefrektomi operasyonu önerilmektedir.
7 cm’den büyük fakat böbrek dışına çıkmamış tümörlerde de cerrahın deneyimi ve hastanın
isteğine bağlı olarak parsiyel nefrektomi yapılabilir.
Parsiyel Nefrektomi; Açık mı? Laparoskopik mi? Robotik mi?
Parsiyel nefrektomi ameliyatı geleneksel olarak büyük bir cerrahi kesi ile açık operasyon şeklinde
yapılmaktadır. Kanama, ameliyat sonrası ağrı diğer yöntemlere göre fazla, hastanede yatış ve
nekahat dönemi daha uzundur.
İlk kez 1993 yılında parsiyel nefrektomi operasyonunun laparoskopik olarak da yapılabileceği
bildirildi. Fakat cerrahın görüntü ve hareket kısıtlılığı gibi özel teknik sıkıntılarından dolayı dünyada
sınırlı sayıdaki merkezde uygulandı, yöntem yeterince yaygınlaşmadı.
İlk Robot yardımlı parsiyel nefrektomi 2003 yılında yapıldı. Robotu olan merkezlerde hızla kabul
gördü ve yaygınlaştı.
Açık, laparoskopik ve robotik parsiyel nefrektomi yöntemleri arasındaki seçim kliniğin teknik
altyapısına, cerrahın deneyimine, hastanın isteğine ve ekonomik şartlara bağlı.
Robotik parsiyel nefrektominin avantajları bu yazıda bildirilmektedir.
Prof. Dr. Haluk Akpınar
www.halukakpinar.com
Download