Renal transplantasyon sonrası nativ böbreklerde gelişebilecek ciddi

advertisement
Renal transplantasyon sonrası nativ böbreklerde gelişebilecek ciddi enfeksiyon ve buna
sekonder nefrektomi gerekliliğinin geç dönemde de karşılaşılabilinecek bir durum olduğunu
ortaya koyması açısından güzel bir olgu.
Yazıda düzeltilmesi gerekli noktalar;
1- MeSH’e uygun anahtar kelimeler; Böbrek transplantasyonu, Piyonefroz, Nefrektomi.
2- İngilizce özette, kelime hataları (eksik-fazla harfler), yanlış noktalamalar,
açıklanmamış kısaltmalar (ER?), yazı diline uygun olmayan kelime, fiil ve bağlaç
seçimleri mevcut. Bu açılardan tekrar gözden geçirilmesi uygun olur.
3- Olgunun transplantasyonun yapıldığı dönemde nativ böbreklerde VUR varlığı ile ilgili
herhangi bir bilgi var ise yazıya eklenmesi. Ürolitiazis öyküsü olduğu ifade ediliyor.
Transplantasyon zamanında ve nefrektomi yapıldığı dönemde taş varlığı söz konusu
mu?
4- Enfekte böbrek nefrektomisi için transperitoneal yaklaşım, enfeksiyonun intra
abdominal alana yayılma riski açısından göz önünde bulunduruldu mu?
5- Bilateral hidroüreteronefrozdan bahsediliyor. Nefroüreterektomi neden düşünülmedi?
6- Tartışmanın 4. paragrafının sonunda ‘Güncel literatürde otozomal dominant geçişli
polikistik böbrek hastalığı ve olgu sunumu bazında bilateral nativ böbrekte renal
hücreli karsinom olguları nedeniyle yapılan bilateral nativ nefrektomilere
rastlanabilir.’ denilmiş. İlgili literatürün eklenmesi uygun olur.
İyi çalışmalar….
Download