13 Ekim 2006 Toplantı Sayısı

advertisement
SENATO KARARLARI
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
Tarih
: 13 Ekim 2006
Toplantı Sayısı : 14
Karar Sayısı : 1
Karar 1
Fransız Parlamentosunun "Ermeni Soykırımının İnkarını Suç Sayan Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesi
kınanması konusunda görüşüldü.
Fransız Parlamentosunun ''Ermeni Soykırımının İnkarını Suç Sayan Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesi
kınanmasına ilişkin ekteki karar metninin kamuoyuna duyurulmasının uygun olduğuna oybirliğiyle ka
verildi.
Ek:
Çukurova Üniversitesi Senatosu'nun Kamuoyuna Duyurusu
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşanan trajik olaylar, pek çok Türk
Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşının ölümüne yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa'nın
içerisinde bulunduğu birkaç ülke, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla, psikolo
savaşın bir aracı olarak ileri sürdükleri "Ermeni Soykırımı" yalanını, günümüzde de ülkemizin yıpratılma
istikrarsızlığa düşürülmesi ve Ermeni hedeflerinin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla kullanmaktadır
Tarihi hiçbir temeli olmayan bu yalanı kullanarak, Türk Ulusunun geçmişini lekelemek ve geleceğ
gölgelemek istemektedirler.
Son yıllarda Fransa'daki sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili gelişmeleri kaygıyla izlemekteyiz. Bu sür
Fransa'da, 2001 yılında sözde Ermeni soykırımının yasalaşmasıyla farklı bir boyut kazanmış, 2007 yılı
"Ermeni Yılı" ilan edilmesi de bardağı taşıran son damla olmuştur. Demokrasi ve insan haklan savunucu
gibi görünen Fransa'nın, tarihi gerçekleri saptırması yetmiyormuş gibi, tamamen siyasi amaçlı olar
bugün Fransa Ulusal Meclisi'nde sözde Ermeni Soykırımının inkarını cezai yaptırıma bağlayan yasayı ka
etmesini, hayret-ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kabul edilen bu yasa, Türk Fransız ilişkilerin
onarılmaz yaralar açacak ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Siyasi amaçları doğrultusunda hareket eden Fransa Ulusal Meclisinin, düşünce özgürlüğünü yok sayar
Ermeni Soykırım iftirasını, cezai yaptırıma bağlayan yasayı kabul etmesi, ne kadar demokrat bir Ulu
Meclis olduğunu gözler önüne sermiştir.
Çukurova Üniversitesi Senatosu olarak, Türkiye-Fransa ilişkilerinde onarılması mümkün olmayan yara
açacağına inandığımız bu yasanın kabulünü şiddetle kınıyor, Fransa Parlamentosunu ve sorumluluk duy
tüm Fransız vatandaşlarını bu yasayı hemen geriye çekme çalışmalarını başlatmaları için göreve da
ediyoruz.
Saygılarımızla.
Prof.Dr.Alper
AKINOĞLU
Rektör
Prof.Dr.Banu İNANÇ
Rektör Yrd.
Prof.Dr.İ.YEĞİNGİL
Rektör Yrd.
Prof.Dr.A. KÜDEN
Üye
Prof.Dr.F.DORAN
Üye
Prof.Dr.S.SAKALLIOĞLU Prof.Dr.T.YILMAZ
Üye
Üye
Prof.Dr.S.ÇABUK
Üye
Prof.Dr.N. YAŞAR
Üye
Prof.Dr.K. YAVUZ
Üye
Prof.Dr.M. KUMLU
Üye
Prof.Dr.A.H YÜCEL
Üye-Bulunamadı
Prof.Dr.A.ERTUNÇ
Üye
Prof.Dr.E.GÜLTEKİN Prof.Dr.İ.UZEL
Üye
Üye
Prof.Dr.M.R.ULUSOY
Rektör Yrd.
Prof.Dr.H.KASAP
Üye
Prof.Dr.N.KÜÇÜKSAVAŞ Prof.Dr.E.KOÇ
Üye
Üye
Prof.Dr.A.SABANCI
Üye
Prof.Dr.F.KARGIN
Üye-Bulunamadı
Prof.Dr.D.ÖZCENGİZ
Üye
Doç.Dr.D.ALPTEKİN
Üye
Doç.Dr.E.KOZANOĞL
Üye
Doç.Dr.K.GÜRBÜZ
Üye
Doç.Dr.S.KAFKAS
Üye
Prof.Dr.G.M.BOZKIR
Üye
Prof.Dr.E.Alper GÜVEL
Üye
Doç.Dr.M.ÇELİK
Üye
Yrd.Doç.Dr.F.BUDAK
Üye
Prof.Dr.A.CANBAŞ
Üye
Prof.Dr.E.ÇETİNALP
Üye
Prof.Dr.B.YAZICI
Üye
Prof.Dr.M.S.KIRKGÖZ
Üye
Doç.Dr.V.N.TANIŞ
Üye
Prof.Dr.N. ASLAN
Üye
Prof.Dr.H.UYSAL
Üye
Yrd.Doç.Dr.D.BAŞ
Üye
Prof.Dr.N.AKBULUT Doç.Dr.S.POLAT
Üye
Üye
Download