tmmob demokrasi yerel kurultayı programı 09:00

advertisement
TMMOB DEMOKRASİ YEREL KURULTAYI PROGRAMI
TMMOB İSTANBUL İKK - 14 MAYIS 2011, CUMARTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİ. ODİTORYUMU
09:00-10:00 KAYIT, AÇILIŞ VE DİVANIN BELİRLENMESİ
10:00-10:20: Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır (Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)
DEMOKRASİ
*Demokrasi Kavramının Gelişimi
* Demokrasinin İşleyişi
-Siyasal Partiler
- Seçimler
- Yasama
-Yürütme
- Yargı ve Güçler Ayrılığı
* Örgütlü Toplum
-TMMOB ve Demokrasi
10:20-10:40 : Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır (Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)
TEMEL İLKELER
* Cumhuriyet
* Bağımsızlık
* Laiklik
* Hukuk Devleti
* Özgürlükçü Anayasa
10:40-11:00 : Hakan Tahmaz
İNSAN HAKLARI
* Temel Hak ve özgürlükler
* Sağlık
*Eğitim Hakkı
- Üniversite Eğitimi
* Basın ve Yayın Özgürlüğü
11:00-11:30: Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara Üni. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
Hayati Can (Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)
DEMOKRASİNİN EKONOMİSİ
* Ekonomi, Kalkınma, sanayileşme
* Küreselleşme
* Bilim ve Teknoloji
* Kentleşme, Konut Sorunu, Barınma hakkı
*Yerel Yönetim
* Ulaşım ve Trafik, Yangın, Deprem ve Güvenlik
* Enerji
11:30-12:15: Semra Ocak (Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)
Prof. Dr. Uğur Kaynak (Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)
Bülent Şentürk ( Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)
DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
* Maden
* Orman
* Tarım ve Gıda
12:15-12:45 Şahin Özgül (Elektrik Mühendisleri Odası)
Ertan İlden (Elektrik Mühendisleri Odası)
KÜRT SORUNU
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45-17:00 Önergelerin Alınması
17:00-18:00 Demokrasi Yerel Kurultayı Metninin Hazırlanması
Download