istanbul medipol üniversitesi endüstri mühendisliğine giriş ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
IND111898
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Talip ALP
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe Günleri, 14:00-15:00 arası
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin temel faaliyetlerini ve yaklaşım felsefelerini kavratmak; ayrıca
değişik faaliyet alanlarına nasıl bir katkı yapılabileceğini ve yenilikçi bir yaklaşımla bu alanlarda nasıl bir geliştirme
yapılabileceğini tasarlayabilmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1) Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin gelişimini kronolojik tarih perspektifinden bakarak tanıyabilecektir.
2) Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olacaktır.
3) Endüstri mühendisliğinin ana konularındaki temel kavram ve teknikler tanıyabileceklerdir.
4) Karşılaşılan problemlerin hangi Endüstri Mühendisliği tekniği ile çözülebileceğine karar verebileceklerdir.
5) Sistemi bir bütün olarak düşünerek inceleyeceklerdir ve sistemin değişik birimlerinin ahenkli çalışmasını
sağlayacak teklif ve
iyileştirmeleri yapabileceklerdir..
6) Endüstri mühendisliği problemlerini analitik bir bakış açısıyla inceleyebileceklerdir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, yaratıcı, sorgulayan, çevre duyarlılığı, bir yabancı dili etkili kullanma, takım halinde çalışabilme, eleştirel
düşünebilme.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
Endüstri Mühendisliğinin Genel Tarihçesi
Olasılık ve İstatistik
İmalat Mühendisliği
İş Etüdü ve İnsan Faktör Mühendisliği
Kalite Kontrol
Tesis Yerleşimi/Düzenlenmesi
Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim ve Bilgi Sistemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Deterministik Yöneylem Araştırması
Olasılıksal Yöneylem Araştırması
Simülasyon
Proje Yönetimi
Finansal Yönetim ve Mühendislik Ekonomisi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, takım /grup çalışması, örnek olay incelemesi, sorun / problem çözme, beyin fırtınası, rapor hazırlama
ve/veya sunma, proje tasarımı/yönetimi.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler.
Kaynaklar
Ders Notu "Introduction to Industrial and Systems Engineering", Wayne C. TURNER, Joe H. MIZE, Kenneth E. CASE ve John
W. NAZEMETZ, Prentice Hall, >/= 3. Basım
Önerilen “Mynard’s Industrial Engineering Handbook”, K. Jell, B., Zandin, Mc Graw-Hill
Kaynaklar “Endüstri Mühendisliğine Giriş”, Editör: Öztemel, E., Papatya Yayıncılık, 2009
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards