اّللّ ُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا الَ يُكَلِّفُ

advertisement
KOLAY OLANI SEÇİN
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Yolumuz doğru yoldur, doğru yolda
giderken kolayını alın.” Çoğu meselelerde bir kaç yol vardır ya da yol aynıdır da birkaç
seçenek vardır. Siz devamlı kolayını alın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Zora
gitmeyin, kolay olsun, rahat yapın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisi de ümmetine
örnek olsun diye öyle yapardı.
Bu yol zor yol değil. İslam yolu insanın fıtratına uygundur, Allah’ın yaratışına
uygundur, uyumludur. Başka dine uyacaksan, insanın tabiatına uymaz. İnsanın tabiatına
uyan İslam dinidir, insan için kolaydır. İslam normalde kolaydır da onu nefis ve şeytan zor
gösteriyor. Onun için, “Kolay olan seçeneği alın” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
Şeyh Efendimiz’in gösterdiği yol da kolaylıktır. İnsan ne kadar gücü yeterse o kadar
yapmalı. Mühim olan, insanın Allah’a iman etmesi, Peygamberimiz (s.a.v.)’i sevmesidir.
Gücün yettiği kadar yapmak, hiç yapmamaktan daha iyidir. İman çoğaldıkça, yavaş yavaş
ameli de çoğalır; zamanla namazı tam kılar, zekâtını, sadakasını daha çok verir. Böyle yavaş
yavaş yola girer ama birden her şeyi yapacaksın desen, bırakıp kaçar.
Onun için, kolayını seçin, devam edebileceğiniz şeyleri yapın, kaldıramayacağınız
yükü, fazlasını almayın. İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de gösterdiği yol bu güzel
yoldur, kolaylıktır. Ümmetine merhametinden dolayı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle
nasihat etmektedir. Siz ne yaparsanız yapın ama muhakkak Allah’ın rızasını talep edin. Bu
yolda Allah bize yardım eder, bizim gücümüze göre, kaldırabileceğimiz kadar yük verir.
ّ ‫ف‬
‫سا ِإالَّ ُو ْس َع َها‬
ً ‫اّللُ نَ ْف‬
ُ ّ‫الَ يُ َك ِل‬
“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” diyor. (Bakara Suresi-286) “Allah, bir
kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.”
Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizi zayıf gördü. Biz de hakikaten
ibadetimiz ne kadar çok olsa da iftihar edemeyiz. Bin sene de ibadet etsek bizim
ibadetimiz hiçbir şeydir. Ona güvenip de kibir yapmaktansa, en ufak, en kolay şeyi yapmak
daha efdaldir, daha iyidir. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in şefaatine nail etsin inşallah.
Bi Hürmetil Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
25 Kasım 2016/25 Safer 1438 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards