Tercüme Lütfen sadece Almanca olan Sağlık Soru

advertisement
Telefon 061 319 91 70 | Fax 061 319 91 79
[email protected]
www.mammografiescreeningbasel.ch
Sağlık Soru Formu
Dosya numaranız
«IdDossier»
Kişisel veriler
Soyadı
Kızlık soyadı
Adı
Doğum tarihi
Adresi
Meslek/Faaliyet
Posta kodu/il
Ana dili
Tel. ev
Cep tel.
Tel. işyeri
E-Mail
Sağlık sigortası
Sigorta No
Uyruğu AHV-No.
e
a
c
m
n
ü
a
c
r
m
l
e
T
A
e
c
u
e
r
d
o
a
S
.
s
z
k
ı
u
n
l
e
n
ğ
u
tf
a
r
ü
S
u
L
n
d
l
a
l
o nu do er.
l
‘
r
u
ü
k
m
r
k
Fo Teşe
Notlar:
İncelemenin sonucu sekiz çalışma günü içinde size ve jinekoloji doktorunuza yazılı olarak bildirilecektir.
Lütfen bize jinekoloji doktorunuzu belirtiniz
Sonucu lütfen buraya da gönderiniz:
Aile hekimi
Başka hekim
Soyadı
Soyadı
Adı
Adı
Adresi
Adresi
Posta kodu/il
Posta kodu/il
Size neden sağlığınız ile ilgili sorular soruyoruz? Bu soru formundaki verileriniz birbirlerinden bağımsız
olarak mamografi-filmlerinizi değerlendiren iki röntgen hekimi için önemlidir.
Bu soru formunu daha önce bir kez doldurmuştum. Yine doldurmam gerekiyor mu?
EVET, zira son mamografinizden buyana muhtemelen veriler değişmiştir.
1. Daha önce hiç mamografiniz
çekildi mi?
Eğer evet ise, ne zaman?
Eğer evet ise, neden?
2. Hormon ilaçlarıyla tedavi
görüyor musunuz?
Önceden hormon ilaçlarıyla
tedavi gördünüz mü?
evet
hayır
Tarih:
Kurumun adı:
erken teşhis
göğüste sorunlar
başka sebepler
bilmiyorum
hayır
evet, yıldan beridir
hayır, henüz hiç
evet, en son ne zaman: süre: ay
N
Krebsliga beider Basel | Mittlere Strasse 35 | 4056 Basel | Telefon 061 319 99 88 | Fax 061 319 99 89
[email protected] | www.klbb.ch | Spendenkonto 40-28150-6 | IBAN CH11 0900 0000 4002 8150 6
3. Anneniz, kız kardeşiniz veya kızınız
meme kanserine yakalandı mı?
Eğer evet ise, meme kanseri teşhisi
konulduğu zaman itibariyle kaç
yaşındaydılar?
50 yaş veya daha üzeri
hayır
Anneniz
evet
Kız kardeşiniz
Kızınız
50 yaş veya daha üzeri
Bilmiyorum
4. Günümüzde meme şikâyetleriniz
var mı?
Eğer evet ise:
hayır
evet
Sağ meme
Sol meme
Ağrı
Meme ucundan sıvı sızması
Ur
Başka bir değişiklik
(lütfen bununla ilgili ayrıntılı bilgi)
5. Geçmişte bir meme ameliyatı
geçirdiniz mi?
Eğer evet ise:
hayır
Sağ meme
evet
Sol meme
İyi huylu bir değişiklik
(kist, iyi huylu tümör vs.)
Meme kanseri
Meme büyütmesi ve/veya
meme küçültmesi
Bilmiyorum
Başka (lütfen ekleyiniz):
Kısa açıklama
Yıl
Önemli – Rıza Beyanı
İmzam ile aşağıdakileri onaylıyorum
• benim bugüne kadar çekilen ve muhafaza edilen mamografi filmlerimin radyoloji enstitüsü yetkili hekimlerine
ve yetki verilmiş radyologlara iletilebilmelerini.
• bana ait olan bilgilerin anonim hale getirilmiş bir şekilde, istatistiki amaçlar ve meme kanseri erken teşhisi programı
kalite ve etki kontrolü için işlenebilip arşivlenebilmelerini.
• Meme Kanseri Erken Teşhis Programı’nın kalite ve etkinlik kontrolünün yapılabilmesi için olası bir meme kanseri hastalığı ile ilgili veriler Kanser Kayıt yetkilileri tarafından alınabilir. İş bununla Kanser Kayıt yetkilileri
ve onların yardımcılarını Meme Kanseri Erken Teşhis Programı doktorları nezdinde var olan gizlilik
yükümlülüğünden muaf tutuyorum.
• olası bir meme kanseriyle bağlantılı olarak sonuçlar beni tedavi eden doktorlardan alınabilir. Burada rızamla
onları, Meme Kanseri Erken Teşhis Programı doktorları nezdinde ve Kanser Kayıt yetkilileri nezdinde gizlilik
yükümlülüğünden muaf tutuyorum. Bu veriler güvenli bir şekilde ve hekimlik gizli tutma yükümlülüğü gereğince
işleneceklerdir.
• meme kanseri erken teşhisi hakkında bilgi edindiğimi.
Bu rıza beyanı tarafımca her an iptal edebilir.
Yer/Tarih:
İmza:
Şayet sağlık soru formunu doldurmada yardıma ihtiyaç duyarsanız, Krebsliga beider Basel’de program-merkezi size
memnuniyetle yardımcı olur: Telefon 061 319 91 70.
Veriler tarama personeli tarafından kontrol edildi/dolduruldu (Soyadı, Adı):
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards