Hasta verilerinin ve numunelerinin daha sonra yapılan

advertisement
Hasta verilerinin ve numunelerinin daha sonra yapılan
araştırmalarda kullanılmasına yönelik onay formu
Sayın Hastamız,
Hastalıkların tanısı ve tedavisinde son on yılda büyük gelişmeler kaydedildi. Bu gelişmelerin
temelinde, birçok farklı nesilden doktorların, bilim adamlarının ve hastaların aktif olarak katıldığı,
uzun yıllar süren tıbbi araştırmalar yatıyor. Bu kapsamda Basel Üniversite Hastanesi kendisini sadece bir tedavi merkezi olarak değil, aynı zamanda hastaların sağlığına yönelik önemli
araştırmaları destekleyen bir araştırma kurumu olarak görüyor.
Tıp alanında bu tarz gelişmelerin devamını mümkün kılmak için siz de bireysel bir katkıda bulunabilirsiniz.
Araştırmaya nasıl bireysel olarak katkıda bulunabilirsiniz?
Tanı ve tedavi kapsamında bizim tarafımızdan alınan ve normalde imha edilen
kan ve doku numunelerinizi şifrelenmiş olarak, olası tıbbi araştırma projelerinde
kullanılmasına izin verebilirsiniz. Benzer durum, hasta dosyanızda bulunan tıbbı
veriler (örn. yaş, tetkik sonuçları) için de geçerlidir.
Verilerinize ve numunelerinize kim erişiyor?
Veri ve numunelerinize, İsviçre veri koruma yasaları kapsamında sadece Basel
Üniversite Hastanesi bünyesindeki yetkili kişiler erişebilir. Veri ve numunelerinizin
yurtiçi ve yurtdışında kullanımı gerekli olduğunda bunların şifrelenmesi gerekmektedir. Şifrelenmek, sizle ilgili bağlantı kurulamaması için adınızın ve doğum tarihinizin bir sayı ile değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Hangi sayının hangi isme
tekabül ettiği sadece Basel Üniversite Hastanesi‘ndeki birkaç yetkili kişi tarafından
bilinmektedir.
Araştırma projelerin içeriğini ve amacını kim kontrol ediyor?
Veri ve numunelerinizin kullanıldığı tüm araştırma projeleri, İsviçre‘de geçerli olan yasal düzenlemelere tabiidir ve öncesinde bir etik komite tarafından
onaylanmaları gerekmektedir.
Sizin için önemli olan konular nelerdir?
• Kararınız, tıbbi tedavinizi etkilememektedir.
• Kararınız, gönüllü esasına dayanmaktadır ve istenildiği zaman geri çekilebilir.
• Daha fazla bilgi için www.dkfbasel.ch sayfasını ziyaret edebilir veya bekleme
salonlarında ve başvuruda temin edilebilen „Hasta verilerinin ve numunelerin
daha sonra yapılan araştırmalarda kullanılmasına yönelik bilgi“ kitapçığından
faydalanabilirsiniz.
Lütfen aşağıdaki formda bize kararınızı bildiriniz!
Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz!
JM0715 / Basel Üniversite Hastanesi, Klinik Araştırma Bölümü, Schanzenstrasse 55, 4031 Basel
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards