FELSEFE GRUBU - Ölçme Değerlendirme

advertisement
KAZ
AN
SINIF
FELSEFE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
FELSEFE GRUBU
9
Ünite 5: Sanat Felsefesi
1. Sanat nedir? sorusuna verilen ilk cevap, sanatı bir
yansıtma, benzetme ya da taklit olarak görme eğilimindeydi. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır. Sanatçı
eserinde bize bunları yansıtır; bir ayna tutar dünyaya
sanki.
4. Kant’a göre, insan bir obje hakkında “bu güzeldir.” derken, herkesin o şeyi güzel bulması gerektiğini düşünür.
Hoşumuza giden ya da gitmeyen bir şeyi duygularımıza dayanarak belirleriz; ama o şeyin bizdeki ideal bir
kurala uygun olması gerekir. Bu ideal kural “ortak estetik duygu” adını alır.
Bu görüşü savunan düşünürlere göre aşağıdakilerden
hangisi yansıtma sonucu ortaya çıkmamıştır?
Kant’ın bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini
desteklemektedir?
A) Ressamın ortaya koyduğu doğa konulu bir tablo
B) Bir tiyatro oyuncusunun sergilediği doğaçlama oyun
C) Müzisyenin kuş seslerinden oluşturduğu bir beste
D) Bir grup balerin ve baletin sunduğu kuğu gölü balesi
E) Heykeltraşın yaptığı bir aslan heykeli
A) Taklit
B) Hoş
C) Obje
D) Sanat eseri
E) Gerçeklik
3. Bir çöp sepeti amacına uygun yapılırsa güzeldir. Altın
bir kalkan korunma amaçlı yapılırsa güzeldir, yoksa
çirkindir.
Sokrates bu görüşünü aşağıdaki hangi iki kavramı
birleştirmeye yönelik ileri sürmüştür?
A) Yararlı - Güzel
B) Doğru - Güzel
C) Yüce - Güzel
D) İyi - Güzel
E) Yüce - Doğru
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin temel
kavramlarından biri değildir?
A) Ortak estetik yargılar vardır.
B) Estetik yargılar kişiden kişiye değişir.
C) Estetik yargılar duygularla belirlenir.
D) Estetik yargılar kültürlere göre farklılık gösterir.
E) Estetik yargılar doğuştan akıl yoluyla getirilir.
5. Aşağıdakilerden hangisi estetik değerin ölçütüdür?
A) Doğa
B) İnsan
C) Güzellik
D) Sanatçı
E) Duygu
6. İnsanlar sanatçının eserinden kendilerine göre farklı
izlenimler edinirler. Bu izlenimleri kendi ruhsal yaşantılarına göre farklı bir senteze tabi tutarlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genel-geçer estetik yargılar vardır.
B) Herkesin beğenileri farklıdır.
C) Sanat eseri bireye hitap eder.
D) Kişi sayısı kadar beğeni vardır.
E) Estetik yargılar subjektiftir.
TEST
9
FELSEFE
Ünite 5: Sanat Felsefesi
7. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden
biri değildir?
10. Estetik yargılar evrensel olamaz. Matematik ve fizikteki
yargılara benzemezler.
Buna dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Doğaya bağımlı olma
B) Yaratıcılık gerektirme
C) Özgün ve tek olma
D) Estetik kaygı taşıma
E) Kalıcı olma
8. Picasso: “Hiç doğal bir sanat eseri gördünüz mü? İki
ayrı şey olan sanat ile doğa aynı şey değildir. Biz sanat
yoluyla, nesnelerde doğal durumda bulunmayan şeyi
dile getiriyoruz” der.
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Sanatın ortaya koyduğu güzel ile doğal güzelliğin
farklı olduğuna
B) Sanatın bir oyundan ibaret olmasına
C) Estetik yargıların kişiden kişiye değişmesine
D) Sanatın toplumsal sorunların bir aynası olmasına
E) Sanatın nesnel gerçekliğin bir taklidi olduğuna
9. Sanat felsefesi, sanat eserleriyle ilgili kavram ve problemleri çözümler. Estetik ise geniş anlamda tüm nesnelerde varolan güzellik ile ilgilenir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sanatçı mutlak güzelin peşinde koşar.
B) Sanat, doğanın taklitinden ibarettir.
C) Estetik yargılar görecelidir.
D) Sanat toplumsal yarar içindir.
E) Estetik, yaratıcılık eseridir.
11. Sanatçı, ortaya bir eser koyarken sadece kişisel duygularını ifade etmek amacını taşımamalı, bu eserin
toplum tarafından nasıl değerlendirilebileceğini de
düşünmelidir. Sanatçı toplumun kendisine yüklediği
sorumluluğu taşımalıdır.
Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanatçı toplumdan etkilenmeden çalışmalıdır.
B) Sanatçı bir eser ortaya koyarken çıkar gözetmemelidir.
C) Sanatçı eserlerinde ortak estetik yargıları gözetmelidir.
D) Sanatçı eserlerini toplumun beklentilerini dikkate
alarak ortaya koyar.
E) Sanatçı eserlerine kişisel duygu ve düşüncelerine
katar.
12. Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?
A) Resim
B) Grafik
C) Dans
D) Müzik
E) Tiyatro
Buna göre, estetiği sanat felsefesinden ayıran
temel özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Konusunun doğa olması
B) Doğruluk ve gerçekliği sorgulaması
C) Sanat eserindeki ortak duyguyu ele alması
D) Sanatçının yaratıcılığını ortaya çıkarması
E) Hem sanat eserinde, hem doğada güzelliğe yönelmesi
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards