ikçü tıp fakültesi tıbbi farmakoloji`den türkiye`ye bir ilk

advertisement
“İKÇÜ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ'DEN TÜRKİYE'YE BİR İLK”
“Avrupa’nın en büyük ağı, Avrupa Teratoloji
Bilgi Servisleri Ağı’na kabul edilen ilk servis”
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
bünyesinde hizmet veren Teratojenite Bilgi
Servisi, bu hizmetin Avrupa’daki en büyük
ağı olan Avrupa Teratoloji Bilgi Servisleri
Ağı’na (European Network of Teratology
Information Services – ENTIS) 3 yıllık
gözlemci üyeliğinin ardından tam üye
olarak kabul edildi.
Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı ile ilgili olarak anne adaylarına, annelere ve hekimlere
bilgi sağlayan servis, Türkiye’deki üniversiteler arasında bu hizmeti veren servisler arasında ENTIS’ e
tam üye olarak kabul edilen ilk servis olma özelliğini kazandı.
“Türkiye'den kabul edilen ilk servis İKÇÜ'de”
Türkiye çapında yakalanan bu başarıyla ilgili bilgi veren İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı Başkanı ve servis sorumlusu Doç.Dr.Yusuf Cem Kaplan geçen ay Amsterdam’da gerçekleşen
olağan yıllık toplantı esnasında tam üyelik haberini aldıklarını söyleyerek, 3 yıllık bir sürenin ardından
üyelerinin bir çoğunun gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı alanında dünyaca tanınan bilim
adamlarından oluştuğu bu ağa kabul edilmelerinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.
“Avrupa ile köprü oluyoruz”
Üyeliğin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yılda yaklaşık 600
anne adayı ve anneye verdikleri hizmet kalitesini de üst noktalara taşıyacağını belirten Doç.Dr. Yusuf
Cem Kaplan “Gebelik dönemlerinde kullandıkları ilaçlar hakkında verileri az olan ya da hiç olmayan
hastalarımızı Avrupa ülkelerinde bulunan tecrübeli servislere danışıp fikir alışverişi yapabiliyoruz, bu
konuya özgü verilerin ve bilgilerin bulunduğu sürekli güncellenen veritabanlarına giriş yapabiliyoruz”
dedi.
“Kulaktan dolma,yanlış bilgilerle gebeliğe son veriliyor”
İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yusuf Cem Kaplan, gebelik ve
emzirme döneminde ilaç kullanımı ve buna bağlı fetal risk değerlendirmesinin ülkemizde ihmal
edilmiş bir konu olduğunun altını çizdi. Kaplan, “Bize gelen gebeliğini fark etmeden ilaç kullanmış olan
birçok anne adayı dışarıda yanlış bilgilenmiş ve korkutulmuş olarak geliyor. Birçok gebelik ilaçla ilgili
riskin düşük olmasına rağmen yanlış bilgi ve korkular nedeni ile gereksiz yere sonlandırılabiliyor.
Amacımız, anne adaylarına ve hekimlerine olası risklerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri sağlayarak
karar sürecinde onlara gereken bilgi desteğini vermek “ diye konuştu.
Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanılabilir mi?
Özellikle ilk gebeliklerde anne yaşının geçmiş yıllara göre ilerlemiş olması, anne adaylarının kronik
hastalıklara sahip olma riskini göreceli olarak arttırdığını belirten DoçDr.Kaplan, “Anne adayının
diyabeti, akut bir hastalığı, astımı ya da hipertansiyonu olabilir ve ilaç kullanılması gerekebilir.
Özellikle tedavisiz kalmış kronik hastalıkların gebelik sonuçları üzerinde istenmeyen etkileri olduğu
gösterilmiştir.Gebelik ve emzirme döneminde yarar-zarar oranını iyi bir şekilde değerlendirmek
kaydıyla ilaç tabii ki kullanılabilir”dedi.
Farkında olmadan ilaç kullanımı bebeğe zarar verir mi?
Yapılan araştırmaların gebelerin % 60’ından fazlasının hamileliklerinde en az bir ilaç kullandığını
gösterdiğini ifade eden Doç.Dr.Kaplan, gebelik anlaşılıncaya kadar geçen sürede bilmeyerek
kullanılmış olan ilaç hakkında panik yapmadan bilgi toplanmasının gerektiğini bildirdi. Doç.Dr.Kaplan,
“Bu konuda“Teratojenite Bilgi Servisleri önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda emziren ve ilaç
kullanması gereken bir annede hangi ilacın emzirme açısından en güvenli olabileceği, emzirmenin
kesilip kesilmemesi gerektiği gibi sorular bu servis tarafından cevaplanabilecek sorular arasındadır”
dedi.
Doç.Dr. Yusuf Cem Kaplan bu konunun bir çok branşın katkısını gerektiren bir konu olduğunu
belirterek İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Pediatri Anabilim Dalları ile çok iyi iletişim içinde
olduklarını ve destek aldıklarını da sözlerine ekledi.
*** Teratojen ve Teratoloji, ne demektir?
Teratoloji, embriyo gelişimi sırasında kusurlu organ ve doku oluşumuna neden olan etkenleri ve
bunların oluşturduğu doğumsal anomalileri konu alan bilim dalıdır.
Gebelikte kullanılan çeşitli ilaçlar, gebelikte maruz kalınan radyasyon (röntgen ışınları ve radyoaktif
maddeler) veya çeşitli mikroorganizmalar (virüs, parazit gibi) faktörlerin tümüne “teratojen” denir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards