Neden İKÇ - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

advertisement
Neden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi?
Kültürlü, çağdaş, özgüveni yüksek, sosyal yaşamında başarılı ve evrensel
değerlere bağlı nesiller yetiştirme gayesi ile yola çıkan üniversitemizi tercih
etmek için birçok nedeniniz var…
“İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi” ; Çünkü :
> Cazibe alanlarına yakın, ulaşımı kolay
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B.) ile komşu olan üniversitemize
ulaşım; İzmir Banliyö Tren Seferleri – hafif raylı sistem ( İZBAN) ; Metro
Bağlantılı Hatlar, Otogar Bağlantılı Hatlar, Havaalanı Bağlantılı Hatlar, Vapur
Bağlantılı Hatlar sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. İKÇÜ İzmir’in en önemli
ilçeleri arasında yer alan Karşıyaka, Çiğli, Menemen ilçeleri arasında stratejik
önemde bir kampüs alanına sahiptir.
> Dinamik, Yenilikçi ve Yetkin Akademik kadro
Eğitimlerini ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde almış, kaliteli
yayın sayısı üst düzeyde olan, alanlarında yetkin, yenilikçi, bilimsel eğitim
anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, sürekli öğrenen, akademik
kadromuz ile birlikte; evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya
kültürüne katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür düşünen, tasarlayan ve
üreten bireyler yetiştirmek için heyecanla çalışmaktayız.
> Yenilikçi üniversite anlayışı
Üniversitemiz; uluslararası nitelikte, yenilikçi, liderlik vasıflarına sahip
mezunlar yetiştirmek için, öğretim üyeleri ile birlikte araştırma projeleri
geliştiren örnek bir yükseköğrenim kurumu olma temel hedefi doğrultusunda
hızla ilerlemektedir.
İKÇÜ, bilimsel araştırma ve projelere özendirmeyi öncelikleri arasına almış bir
yönetişim anlayışı benimsemektedir.
>Öğrenci odaklı eğitim
Öğrencilerini yenilikçi ve yaratıcı düşünmeye teşvik eden, öğrenci merkezli
öğrenmeyi teşvik eden üniversitemiz; öğrencilerinin becerileri ve yeteneklerini
ortaya çıkarma yönünde teşvik edici, en üst düzey teknolojik imkanlara sahip,
katılımcı, demokratik bir ortamda eğitim vermek üzere kurulmuştur.
Bu doğrultuda öğrencilerimizin geri bildirimlerine büyük önem verilmekte,
öğrenci temsilcilikleri, öğrenci toplulukları ve öğrenci organizasyonlarına
yönelik çalışmaları desteklenmektedir.
Amacımız; öğrencilerinde yenilikçi bakış açısı oluşturmak ve üniversite
öğrencilerinin yenilikçi projelerini duyurabilecekleri ve hayata geçirebilecekleri
bir ortam sağlamaktır.
> Yabancı dille eğitime önem veren üniversite
Değişen ve globalleşen dünyada yabancı dil bilmek vizyon getirir, profili
güçlendirir, uluslar arası platformlarda daha etkin çalışmalara olanak sağlar.
Bu bilinçten yola çıkarak eğitim-öğretim süreçlerimizde %100 İngilizce olarak
tasarlanmış müfredat programlarına yer vermek en önemli hedeflerimizdendir.
> Üniversite - Sanayi işbirliğine önem veren üniversite
Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi temel stratejik hedefleri arasında
belirleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bu amaçla ilin büyük sanayi
bölgelerine (Çiğli, Menemen, Aliağa) yakın olarak konumlanmış olan Çiğli
ilçesinde kurulmuştur.
İKÇÜ'nün en önemli planlarından biri de İzmir’e cazibe alanları kazandırmak,
sanayi - üniversite işbirliğini yapılandırmaktır. Bu sebeple kampüsümüzü Çiğli
Atatürk Organize Sanayi'nin yanma inşa ediyoruz.
Sanayicilere kalifiye elemanlar kazandırmak, öğrencilere üniversite sıralarında
staj yaptırarak eğitimlerinin gerçek karşılığını vermek istiyoruz.
Genç İKÇÜ’lü gençlerimizin pratik eğitimlerini sanayideki fabrikalarda
sağlayacağız. Sanayinin ihtiyaç duyduğu AR-GE çalışmalarını da
üniversitemizde yapmak istiyoruz.
Bu hedefle İAOSB ile çeşitli protokoller imzalanmıştır. Özellikle de teknopark
konusunda hassasiyetle durulmaktadır. Bütün gayretler ‘üniversite mezunu
işsizleri’ ortadan kaldıracak eğitim fırsatlarını hayata geçirme yönünde hızla yol
alınmaktadır.
> Uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanabilme
Lisans ve lisansüstü düzeyde başta ERASMUS olmak üzere ve diğer öğrenci
değişim programlarına katılım için üniversite gerekli çalışmalara başlamıştır.
2012- 2013 eğitim-öğretim yılından itibaren çok çeşitli uluslararası
yükseköğretim kurumları ile ilgili protokollerin yapılması ve öğrencilerimizin
katılımının sağlanması planlanmıştır. Ayrıca protokol yapılan bu kurumlar ile
ortak doktora diploma programları ve projelerin de eş zamanlı olarak
başlatılması düşünülmüştür.
Üniversitede yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen ve kültürler arası
alışverişler için farklı fırsatlar oluşturan çeşitlilik ortamıyla gelişecektir. Bu
bağlamda uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri, değişim programları ve
uluslararası işbirliği öne çıkacaktır.
Türkiye için bölgesel kalkınmaya destek olabilecek, uluslararası düzeyde
eğitim-öğretim ve araştırma, yapabilecek örnek bir üniversite modeli ortaya
konulmuştur.
> Burs sistemi ve Öğrencisine yarı zamanlı çalışma imkanı sağlayan
üniversite
Etkili bir burs sistemi ile kaynakları kısıtlı olan yetenekli ve başarılı öğrencilere
sağlanacak olanakları geniş tutarak geleceğin Türkiye’sinin mimarlarına özgürdonanımı yüksek çalışma alanları oluşturmak-desteklemek-hayata geçirmek için
kaynaklarımızı seferber ediyoruz.
Öğrencilerimizin hem okuyup hem de eğitimlerini sürdürmesine yardımcı
olacak her türlü projeye çok yönlü destekler sağlamaktayız.
> İKÇÜ’de Lisansüstü eğitim fırsatı
Bu yıl Su Ürünleri ve Diş Hekimliği, Turizm Fakültelerinde başlayan tezli/tezsiz
yüksek lisans ve doktora programlarımızla, gerek lisans gerek lisansüstü
eğitimde kaliteli, yaratıcı bilgi donanımıyla bilimsel hayata katkı sağlama
gayretindeyiz.
> İlklerimiz…
" İzmir’in en donanımlı Diş Hastanesine sahip; Türkiye'nin ilk İngilizce Diş
Hekimliği Fakültesi”
“Bölgenin en iyi hastanelerinden biri olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığımız güç ile Tıp Fakültesi ve
Sağlık Bilimleri Fakültelerinde okuyan öğrencilerimize eşsiz eğitim fırsatı”
“Bölgedeki ilk Turizm Fakültesi”
“Bölgedeki ilk Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi”
“Bölgedeki ilk Orman Fakültesi”
“Sanayinin ortasında kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi”
“Bölgedeki ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü”
‘Tam uzmanlık tam istihdam’ sloganını hayata geçirecek geleceğin donanımlı
mühendislerinin yetişeceği “Su Ürünleri Fakültesi”
> Evrensellik hedefi ve İKÇÜ
Üniversitemizin uluslararası düzeyde çok daha aktif hale gelmesi için dış
paydaşlarla etkin iletişim kurmaya, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve
de idari personelimizin dış dünyayla temas kurmasını sağlayacak projeleri
hayata geçiriyoruz. Yurtdışındaki saygın üniversitelerle imzalanan işbirliği
anlaşmaları sayesinde kültürlerarası işbirliği evrensellik ilkesiyle yoğrulan
yükseköğretim kurumu olma hedefinde hızlı adımlarla ilerliyoruz.
Üniversitenin akademik ve idari personel ile Akademik kültürün egemen
kılındığı bir üniversite kimliği yaratmaya özen gösteren bir yönetim anlayışını
temel alıyoruz.
> Ege’nin incisi İzmir’in dördüncü devlet üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak üniversite-sanayi işbirlikleri, ülkemize
donanımlı iş gücü kazandırılması ve yakın gelecekte iş gücünü oluşturacak
gençlerimize yeni ufuklar açarak sağlıklı kariyer tercihlerinde daima yanlarında
olacağız.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards