ÇEVRE DENET Birinci Eğitim TEHL KEL Nisan Birinci Eğitim

advertisement
Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tarafından
Yetkilendirilmiştir
ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİM
E
M PROGRAMI
Nisan / Mayıs Ayı Eğitim
ğitim Programı
Tarih
Eğitimin Adı
05.04.2012
ÇED – Çevre Denetim – Çevre İzin
zin Lisans Uygulamaları
12.04.2012
Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi
19.04.2012
ÇED – Çevre Denetim – Çevre İzin
zin Lisans Uygulamaları
03.05.2012
Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi
07.05.2012
Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
10.05.2012
Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
ÇED – ÇEVRE DENETİM
DENET
– ÇEVRE İZİN LİSANS
SANS UYGULAMALARI
Birinci Eğitim
Nisan Ayı Eğitim Programı
05 Nisan 2012
İkinci Eğitim
19 Nisan 2012
Eğitim İçeriği
Eğitim Saati
Çevresel Etki Değerlendirmesi
erlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmeli ve ÇED Uygulamaları
Çevre Denetim Yönetmeliği
Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik –
Ek-1 ve Ek-22 Listelerinin İrdelenmesi, Tesis Tanımlama Uygulamaları
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık
Danı
Firmaları Hakkında Yönetmelik ve
Uygulamaları
2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre Yasal Yükümlülükler ve 2012 Yılı Çevre Cezaları
Anlatılan mevzuat ile ilgili olarak çıkmış
çıkmı geçmiş dönem sorularından oluşan
an
Deneme Sınavı
09.30 – 16.30
TEHLİKEL
İKELİ ve ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ
YÖNET
Birinci Eğitim
Nisan / Mayıs Ayı Eğitim Programı
12 Nisan 2012
İkinci Eğitim
03 Mayıs 2012
Eğitim İçeriği
Eğitim Saati
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmeli
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmeli
Atık Yağların
ların Kontrolü Yönetmeli
Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmeli
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği
PCB – PCT Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmeli
Tanker Temizleme Tebliği
2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre Yasal Yükümlülükler ve 2012 Yılı Çevre Cezaları
Anlatılan mevzuat ile ilgili olarak çıkmış
çıkmı geçmiş dönem sorularından oluşan
an
Deneme Sınavı
www.nature.com.tr
09.30 – 16.30
nature
[email protected]
Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tarafından
Yetkilendirilmiştir
TEHLİ
TEHLİKELİ
KİMYASALLARIN
MYASALLARIN YÖNETİMİ
YÖNETİ
Birinci Eğitim
Mayıs Ayı Eğitim Programı
07 Mayıs 2012
İkinci Eğitim
10 Mayıs 2012
Eğitim İçeriği
Eğitim Saati
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının
Hazırlanması Ve Dağıtılması
ıtılması Hakkında Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların ve Eşyaların
yaların Üretimine, Piyasaya Arzına
ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği
2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre Yasal Yükümlülükler ve 2012 Yılı Çevre Cezaları
Anlatılan mevzuat ile ilgili olarak çıkmış
çıkmı geçmiş dönem sorularından oluşan
an
Deneme Sınavı
09.30 – 16.30
Eğitimin Amacı
Eğitim içeriğindeki
indeki yönetmelikler ve tebliğler
tebli
kapsamında yükümlülükleri irdelemek,
Uygulama örneklerini paylaşmak.
Tesislerde faaliyet gösteren Çevre Görevlisi / Çevre Sorumlusu kişilerin
ki
yenilenen mevzuat kapsamında bilgilerini güncellemek.
En Az Dört Yıllık Üniversitelerin
Balıkçılık Teknolojisi Mühen..
Endüstri Mühendisliği,
Fizik Mühendisliği,
Mühendisli
Gıda Mühendisliği,
Hidrojeoloji Mühendisliği,
İnşaat
aat Mühendisliği,
Mühendisli
Jeoloji Mühendisliği,
Jeofizik Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği,
Mühendisli
Metalurji ve Malzeme Mühen.
Makine Mühendisliği,
Maden Mühendisliği
Mühendisli
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği,
Su Ürünleri Mühendisliği,
Mühendisli
Tekstil Mühendisliği
Mühendisli
Ziraat Mühendisliği
Mühendisli
Fizik
Kimya
Biyoloji
Bölümlerinde mezun olup Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyenleri,
Bölümlerinden
12 Mayıs 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak
ılacak sınava hazırlamak.
Eğitmen
İslam
slam SADIKER
Kimya Mühendisi
Çevre Görevlisi Eğitmeni
ğitmeni
Çevre Görevlisi
ÇED Koordinatörü
Bilirkişi
(ÇGEB - 2010/0351)
(ÇGB - 2010/1295 )
Katılımcı Profili
•
•
Çevre Görevlisi Sınavına Katılmak İsteyen Teknik Elemanlar
Özel Sektörde / Sanayide Üretim, Çevre, İdari İşler
ler Bölümlerinde Görev Alan
Yetkililer, İşletme
letme / Üretim Müdürleri,
Müdürleri Proses Sorumlusu Teknik Elemanlar,, Çevre Görevlileri
Katılımcı Sayısı
Kapasite 20 kişi ile sınırlıdır.
Eğitim, en az 10 katılımcı kişi ile açılacaktır.
Eğitim Yeri
Merter Meridyen İş Merkezi Merter – Güngören / İSTANBUL
www.nature.com.tr
nature
[email protected]
Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tarafından
Yetkilendirilmiştir
Belge
Eğitime en az 5 ( beş ) saat devam edenlere “Katılım Sertifikası" verilecektir.
Katılım Bedeli
•
•
•
•
•
•
Bir Günlük Eğitime Katılım Bedeli : 550 TL / kişi + % 18 KDV
Bedele, CD ortamında pdf. formatında yönetmelikler ve tebliğler
Cilt halinde siyah baskılı eğitim
eğ
sunumu çıktısı ( A4 sayfada 6 adet slide düzeninde )
Öğle yemeği,
i, tüm gün ara ikramlar dahildir.
Bedensel engelli katılımcılara % 15;
15
Aynı kuruluştan
tan katılan 3 kişi
kiş ve üzeri gruplara % 10 indirim uygulanır.
Kesin kayıt işleminden
leminden sonra yapılacak iptallerde katılım bedelinin %50’si geri ödenir.
Son Başvuru Tarihleri
Seçilecek Eğitim
E
tarihinden 4 iş günü öncedir.
Eğitimin Adı
Birinci Eğitim İçin
İ
İkinci
Eğitim İçim
ÇED – Çevre Denetim –
Çevre İzin Lisans Uygulamaları
ulamaları
Tehlikeli vee
Özel Atıkların Yönetimi
Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
30 Mart 2012
20 Nisan 2012
06 Nisan 2012
27 Nisan 2012
13 Nisan 2012
04 Mayıs 2012
Kayıt İşlemleri
Ön Kayıt için lütfen ekteki Eğitim Başvuru Formunu doldurarak
[email protected] adresine gönderiniz veya 0 212 665 62 72 numaraya
numar
faks çekiniz
Ödeme
Ödemenizi, eğitimin
eğ
açılacağını
ını bildiren iletiden sonra yapınız. !
Bedeli, eğitimden
ğitimden 3 iş
i günü önce belirtilecek
lecek hesaba yatırınız
yatır
!
İletişim
[email protected] T: 0 533 769 28 29 / 0 212 510 51 55 F : 0 212 665 62 72
www.nature.com.tr
nature
[email protected]
Download