adnan menderes üniversitesi karacasu memnune inci meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
İktisadi Düşünceler Tarihi
Ders Kodu
MVP232
AKTS Kredi
2
İş Yükü
Ders Düzeyi
50 (Saat)
9.10.2017
Önlisans
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
İktisat teorilerinin gelişim evrimini, dönemlerin maddi ve düşünsel temelleri çerçevesinde açıklayabilme
Özet İçeriği
Mülkiyetin tarihi, Merkantalizm ve ulus devlet, Fizyokrasi, Adma Smith, Ricardo, Maltus, Marx,
Neoklasikler
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Recep Kök, İktisadi Düşünce-Kavramların Analitik Evrimi, İzmir
2
Hunt, E. K. İktisadi Düşünce Tarihi, (Çev. M. Günay), Ankara, Dost Yay.
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Mülkiyetin tarihi
2
Teorik
Merkantilizm ve Ulus Devlet
3
Teorik
Fransız Fizyokrasisi
4
Teorik
Adam Smith Öncesi İktisadi Fikirler
5
Teorik
Sanayi Devrimi ve Smith’in Dünyası
6
Teorik
Adam Smith’in iktisadi gelişme teorisi ve değer teorisi
7
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
8
Teorik
Adam Smith ve James Steuart: Ekonomi Politik
9
Teorik
David Ricardo ve Malthus
10
Teorik
David Ricardo’nun Bölüşüm Teorisi
11
Teorik
Ütopyacı Sosyalistler
12
Teorik
Marksist İktisat
13
Teorik
Marx ve Artık Değer
14
Teorik
Neoklasik İktisat
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
1
7
14
21
Ödev
1
5
8
13
Ara Sınav
1
4
4
8
Dönem Sonu Sınavı
1
4
4
8
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
50
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Metodolojik farklılıklardan yararlanarak, analiz ve sentez yapmaya yönelik düşünce sistemini ayrıştırabilme
2
Merkantil ve Fizyokratik düşünceyi doğuran ortam ve tarihsel koşulların teorileşmeye katkısını değerlendirebilme
3
İktisadın teorileşme evriminden yararlanarak yaratıcı düşüncenin felsefi dinamiklerini değerlendirebilme
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 9.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
4
Teori, politika oluşum ve etkileşiminden hareketle refah yaratma sürecinde özgür düşüncenin önemini açıklayabilme
5
Üretim ve bölüşüm ilişkilerinin önemini, toplumların yapısal konumlarıyla ilişkilendirebilme
Program Çıktıları (Dış Ticaret)
1
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
2
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
3
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların
gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
5
Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak
6
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
8
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak
9
Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak
10
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak
11
Bitirme projesiyle bilginin araştırılması ve raporlanması pratiğine sahip olmak
12
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine sahip olmak
13
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
14
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
15
Dış ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 9.10.2017
2/2
Download