ÇEVRESEL ÖRGÜTLER VE ÖZELLİKLERİ

advertisement
•
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
• İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri
değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir
organdır.
• Heyet 1988’de Dünya Meteoroloji Örgütü, Birleşmiş Milletler
çevre programı, 2 BM örgütü tarafından kurulmuştur.
• Bu konseyin çalışmaları neticesinde Kyoto Protokolü ortaya
Çıkmıştır.
• Bu heyet kendi anlaşmalarını bizzat kendisi yapmaz.
• Başlıca etkinliği BM iklim değişikliği konseyinin
uygulamalarındaki meselelerle ilintili özel raporları
yayınlamaktır.
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
1- Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması
2- İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak
sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi
3- Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
4-Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması
5- Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması
6- Genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
7- Savaşların önlenmesi
8- Küresel ısınmanın durdurulması
9- Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
• Dünya Dostları ve kökleşmiş ağları
ile, 77 ülkede daha sağlıklı ve adil bir
dünyayı müdafaa etmektedir.
• Mevcut kampanyalarını temiz enerji
ve küresel ısınma meselelerine
çözüm, yeni ama zehirli ve zararlı
teknolojiden insanları koruma, daha
rahat ve düşük seviyede kirletimi
olan taşıma araçlarına odaklanma
meydana getirmektedir.
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
• 1961 yılında Londra’da
kuruldu, daha sonra merkezi
İsviçre’nin Gland kentinde
(IUCN ile aynı yerde)
bulunan uluslar arası bir
örgüt haline geldi.
• WWF’nin 50 ülkede şubesi
vardır.
• Büyük Panda resmi yalnızca
bu kuruluşun değil, bütün
çevre koruma etkinliklerinin
simgesidir.
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Bizon
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
•
•
•
•
•
•
Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında
Anlaşma, Roma 1949
Kuşların Korunması Hakkında Uluslar arası Sözleşme, Paris
1959
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması
Hakkında Sözleşme, Paris 1951
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Aralık 1994, Paris
Antarktika Antlaşması
Uzun menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi,
Cenevre 1979
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
• Marmara denizindeki kirlenmeye dikkat çeken bölgedeki
çevre örgütleri, ‘’ Marmara Denizi hızla kirleniyor. Bursa’nın
da bulunduğu Marmara güneyinde, doğal çevresiyle birlikte
tahrip ediliyor.’’ uyarısında bulundu. Bir araya gelen çevre
örgüt temsilcileri, Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin
amacıyla hazırlanan ‘’Mardoğa Projesi’nin desteklenmesi
gerektiğine işaret etti. Toplantıda konuşanÇevreyi Koruma ve
Geliştirme Derneği Başkanı; ‘’ Plansız, programsız ve
uygunsuz şekilde gerçekleştirilen şehirleşme, sanayileşme,
kalkınma ve gelişmenin doğal kaynakları her geçen gün daha
çevre ve denizi kirletiyor….
Basından, 2008
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
• Polonya’nın Radom ve Elk bölgeleri için öncelikli çevre
sorunları ilgili uzmanlarının ve halkın katılımıyla belirlenmiş
ve çevre eylem planı hazırlanmıştır. Radomun öncelikli çevre
problemi olarak yüzeysel akışların yok olması ve yer altı
tükenmesi belirlenmiştir.
• Elk için Elk gölünün kirlenmesi öncelikli çevre problemi
olarak belirlenmiştir.
• Öncelikli problemlerin çözümüne yönelik çevre eylem planları
hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Projenin planlaması
Halkın katılımı ve çevresel
önceliklerin belirlenmesi
Stratejilerin uygulanması
Sonuçların yayılımı
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni
Download