Urtica urens L. Diğer İsimleri: Türkçe: Isırgan otu, Bahçe ısırganı

advertisement
Urtica urens L.
Diğer İsimleri:
Türkçe: Isırgan otu, Bahçe ısırganı
İngilizce: Burning rettle, Small netle
Çevre İstekleri: Humus yönünden zengin,
alkali, kuvvetli amonyak^ tavlı topraklan
sever. Bitki kozmopolit olup, rutubet ve
azot göstergecisirijr Bağ, bahçe, tarla, yol ve
duvar kenarlannda, özellikle hayvan ahırlan
yakınında bulunur. Davis (1965–1988) 'te
A6
karesi
için
kayıt
yoktur,
fakat
tarafımızdan saptanmıştır.
Morfolojisi: Tek yıllık olan bitki 30 - 60 cm boydadır. Gövde dik, dört köşeli ve dipten itibaren dallanır.
Uzun saplı yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş olup, üst yüzeyleri koyu yeşil ve parlak, kenarlan dişlidir.
Yaprak ayası 1 - 5 cm uzunlukta ve 1 - 4 cm genişliktedir. Alt yapraklar saplarından daha kısadır. Bitkinin
her tarafında yakıcı tüyler bulunur. Çiçekleri salkım şeklinde olup erkek ve dişi çiçekler aym bitki
üzerindedir (tek evcikli). Mayıstan kasıma kadar çiçek açar. Tohumlan; yumurta, formunda, uc kışımı sivri
ve ortadan basık, grimsi-san renkli, 1 , 8 - 2 mm uzunlukta, 1,2 mm genişlikte ve 0,3 - 0,5 mm kalınlıktadır.
Bir bitki 100 - 1000 tohum oluşturabilir.
Diğerleri: Bünyesinde karınca asidi içerir. Karınca asidi hystanin ve enzimden meydana gelmiş olup yılan
zehiri anoloğudur. 1 ppm. karınca asidi kaşıntı için yeterlidir. Yüksek oranda A ve B vitaminleri, klorofil,
demir ve C vitamini içermesi dolayısıyla bitki özsuyunun kansızlık çekenler tarafından içilmesi önerilir.
Bitki kan temizleyici olarak, ekzema ve deri hastalıklarında, siyatik ve romatizmaya, ishale, idrar yollan
iltihaplarına karşı aynca idrar söktürücü olarak kullanılır. Kaynatılmış ısırgan kökü saç dökülmesini
engeller. Yemeklerden önce bitkinin özsuyundan 1 kaşık içilmesi önerilir. Bitki özsuyu 6 - 7 misli suyla
seyreltildikten sonra içilmelidir.
Türler Arasındaki Ayırım: Urtica urens L. tek, yıllık tek evcikli (mono- ecious) Urtica dioica çok yıllık ve
iki evcikli (dioecious) dir. Beslenmede kullanılır (Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK
Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards