-İşyerlerinizde satışa arz edilen tütün mamullerine ait fiyat

advertisement
‐İşyerlerinizde satışa arz edilen tütün mamullerine ait fiyat bildirimlerini, her bir tütün mamulü markasının bulunduğu rafın altına gelecek şekilde, beyaz zemin üzerine en fazla yirmi punto büyüklüğünde siyah renkli harf ve rakamlarla markanın ve güncel fiyatın yazılması suretiyle yapabilirsiniz. ‐Satışa sunulan her bir tütün mamulünün birim fiyatının ve markasının yer aldığı, dikdörtgen beyaz zemin üzerine ve en fazla yirmi punto büyüklüğünde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazırlanan listelerin tütün mamullerinin satış ünitelerinde/alanlarında bulundurulması suretiyle de fiyat bildirimi yapabilmeniz mümkündür. ‐Fiyat bildirimleri ve fiyat listelerinin bir veya birkaç ürüne münhasır bilgiler içermemesi gerektiğine dikkat ediniz. ‐Tütün ürünlerinin isim, amblem, logo, resim, fotoğraf, alamet ve benzeri unsurları kullanılarak bildirim yapılmamasına, basın‐yayın organları ve internet aracılığıyla ilan edilmemesine, fiyat duyuruları yapılmamasına dikkat ediniz. ‐Bu düzenlemelere aykırı yapılan fiyat bildirimleri ve fiyat listeleri, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilecektir. Alkollü İçkilerin Satışında Dikkat Edilecek Hususlar: ‐İşyerlerinizde alkollü içkileri piyasa koşulları ve tüketici taleplerini de dikkate alarak; tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak nicelikte, aynı kategorideki içkiler için birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte bulundurunuz. (Alkollü içki kategorilerinin tamamının işyerinde bulundurulması zorunlu değildir.) ‐Alkollü içkileri, işyerlerinizde tek bir alanda satışa arz ediniz. ‐Satış ünite veya ünitelerini sadece bu alanda konumlandırınız. (Alkollü içkilerin muhafaza ve soğutma amaçlı bulundurulduğu üniteler de satış ünitesi olarak değerlendirilmektedir.) ‐İşyerlerinizde alkollü içkileri birden fazla satış ünitesinde satışa sunabilirsiniz. Ancak, satış ünitelerinin birden fazla alanda/reyonda konumlandırılarak alkollü içkilere tahsis edilmiş alan bütünlüğünün bozulmamasına özen gösteriniz. ‐Alkollü içki reklamlarının sadece alkollü içkilere tahsis edilmiş bulunan alan içerisinde yapılmasına özen gösteriniz. ‐Alkollü içkileri işyerlerinizdeki satış ünitelerine herhangi bir firmanın ürünlerine üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirmeyiniz. ‐İşyerlerinizde, herhangi bir firmanın ürünleri ve markalarının teşhirini tüketici seçeneklerini azaltacak şekilde yapmayınız. ‐Alkollü içkileri, işyerlerinizde çocuklara yönelik ürünlere bitişik alanlarda satışa arz etmeyiniz. (Tüketicilerin alış verişini içeriye girmeksizin yapabildiği büfeler bu düzenlemeden muaf bulunmaktadır.) ‐Alkollü içkilerin perakende satış noktalarında bu düzenlemelere uygun olarak teşhir edilmesinden perakende satıcılar sorumlu bulunmaktadır. ‐Üreticiler, ithalatçılar ve toptan satıcılar perakende satıcıları, perakende satış noktalarında alkollü içkilerin mevzuata aykırı bir şekilde teşhir edilmesine özendiremez ve zorlayamazlar. ‐İşyerlerinizde alkollü içkilerin fiyat bildirimlerini, alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde, rakam ile yazıların elli puntoyu aşmaması şartıyla yapabilmeniz mümkün bulunmaktadır. ‐Fiyat baskılı ambalajlar ile de fiyat bildirimi yapmanız mümkündür. ‐Fiyat bildirimlerinin bir veya birkaç ürüne münhasır bilgiler içermemesi gerektiğine dikkat ediniz. ‐Fiyat bildirimlerinin, alkollü içki reklamlarına ve ürün teşhirine ilişkin ilkelere aykırılık içermemesi gerekmektedir. Böyle bir aykırılığın tespiti halinde fiyat bildirimlerinin, özendirici ve teşvik edici mahiyette olduğu kabul edilir. Tütün mamulü ve alkollü içkilerin perakende satışı ile ilgili diğer hususlar hakkında Kurumumuz web sitesinde (www.tapdk.gov.tr) "Piyasa Düzenlemeleri" başlığı altında bulunan "Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı" linkinden bilgi edinebilirsiniz. İyi çalışmalar dileklerimizle. TAPDK 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards