4. sayı indir - Hukuk Sokağı

advertisement
www.hukuksokagi.com aylık yayınıdır.
Mayıs 2013 ● Sayı: 4
hukuk sokağı
ALKOL SATIŞINA İLİŞKİN
YENİ YASAL DÜZENLEMELER
Yeni Kabul Edilen Yasalar
Hukuk Haberleri
Adli Tatilde Son Durum
iOS ve Android Hukuk Uygulamaları
3
6
8
9
15
HABERLER
Hukuk Sokağı Blog’da yer verdiğimiz ayın öne çıkan hukuk haberleri
ADLİ TATİL
2013 yılında adli tatil uygulanacak mı?
YASAMA
Mayıs ayı içinde TBMM’de kabul edilen kanunlar.
KAPAK KONUSU:
Alkol satışına düzenlemeler getiren 6487 sayılı yasa
MOBİL
Hukukçular için iOS ve Android uygulamaları
Hukuk Sokağı Blogu aylık dijital dergisidir.
www.hukuksokagi.com
İmtiyaz Sahibi: Aydoğan TAN
Yayın Kurulu: Aydoğan TAN ● Görkem TAN
Tasarım: Aydoğan TAN
[email protected]
haber
Tasarımımızı Değiştirdik
Yeni temamızı 6 Mayıs 2013 itibariyle yayına geçirdik. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız
yeni temamız, kullanıcılarımızın Hukuk Sokağı’na daha hızlı, daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Yeni temamızda gerekli düzenlemeleri yapan Sayın Burak İŞÇİ‘ye teşekkür eder,
ziyaretçilerimizin bizi daha sık ve daha uzun ziyaret etmesini dileriz.
Sosyal Medya Hukuku
Sempozyumu Yapıldı
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Türk Ceza
Hukuku Derneği, İstanbul Barosu ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğiyle
düzenlenen Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul Sanayi Odası Konferans Salonu’nda (Odakule) yapıldı. Açılış konuşması M. Serdar Kuzuloğlu tarafından yapılan ve iki gün
süren sempozyuma pek çok avukat, akademisyen, Cumhuriyet savcısı
ve Emniyet Müdürlüğü mensubu konuşmacı olarak katılırken, etkinliğe
katılanlar da avukatlar ve sosyal medya çalışanlarından oluşuyordu. İki
gün boyunca süren ve altı oturum halinde yapılan sempozyum, pozitiftv.
com üzerinden de canlı olarak yayınlandı.
Edirne Adliyesi’nde Bazı Mahkemelerde
Avukatlara Duruşma Zaptı Verilmiyor
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlıkları’na gönderdiği yazı ile UYAP’ın etkin kullanımına ilişkin alınan bir
takım kararları Adli Yargı Komisyon Başkanlıkları’na bildirmişti. Bu kapsamda Edirne Adalet Komisyonu Başkanlığı 30.04.2013 günlü toplantısında “UYAP Döküman
Yönetim Sistemi ve Avukat Portal Bilgi Ekranı’nın daha etkin kullanımına yönelik”
bazı konularda kararlar aldı. Alınan kararların içerisinde, “Avukat Portal’ın kullanım
seviyesini arttırmak ve kağıttan en üst düzeyde tasarruf etmek amacıyla” avukatlara vekil oldukları dosyalarda duruşma zaptı çıktısı ile dosya fotokopisi verilmemesi gibi bir madde de bulunuyor.
Alınan karar, Edirne Barosu’nda tepkiyle karşılanırken, Ankara Barosu da konuyla ilgili bir bildiri yayınlayarak
konunun Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi yönünde yönetim kararı alındı.
HSYK Atamaları
Resmi Gazete’de Yayımlandı
14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete’de adli ve idari yargıya ilişkin yeni
HSYK atamaları yayınlandı. Kararname ile 2070 adli yargı hakim ve Cumhuriyet
savcısı ile idari yargı hakiminin görev yerlerinde değişiklik oldu. Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu 1. Daire tarafından alınan atama kararlarının tam listesine 14.05.2013
tarihli Resmi Gazete’den erişilebilir.
haber
Gerekçeli Kararların
Halka Açılması İmza Kampanyası
Kanunum.com, yargı kararlarının gerekçelerinin herkese açık olması için kampanya platformu change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Bilgi Edinme
Kurulu’nun, yargı kararlarının Türk milletinin malı olduğu yönündeki kararından
hareketle 22 Mart 2013 tarihinde başlatılan imza kampanyası, bugüne dek 211
imza almış. Kampanya muhatabı olarak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ve HSYK’nın gösterildiği imza kampanyasında 10.000 imza
hedefleniyor.
Yargı kararlarının ancak küçük bir bölümünün, kısaltılmış haliyle yüksek yargı organlarının sitelerinde bulunabildiğine, birinci derece mahkeme kararlarının ise neredeyse hiçbirine ulaşılamadığına değinilen kampanya metninde, tüm yargı kararlarının internet üzerinden erişime açılmasının gerekliliği ve faydalarından ayrıntılı biçimde
bahsediliyor. Kampanya metnini görmek ve imzalamak için adres:
Gerekçeli kararların halka açılması imza kampanyası | change.org
İdari Yargıda Islah Artık Mümkün
4. Yargı Pakedi çerçevesinde kabul edilen 6459 sayılı kanunun 4. maddesi ile getirilen düzenlemeyle, idari yargıda ıslah yapılabilmesinin önü açıldı. Aynı kanunun 5.
maddesi hükmü de, ıslahın kanun yolları da dahil olmak üzere idari yargıdaki tüm
derdest dosyalarda uygulanabileceğini düzenliyor. Böylece 30.04.2013 tarihi itibariyle
idari yargıdaki tam yargı davalarında da ıslah mümkün hale gelmiş oldu. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nu değiştiren ilgili hükümler ise şöyle:
MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin
nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.”
MADDE 5 – 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – 1. Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına
eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda da uygulanır.”
Posta Hizmetleri Kanunu Yürürlükte
9 Mayıs 2013 günü kabul edilen 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, Cumhurbaşkanı onayından sonra bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi. PTT A.Ş.’nin kuruluşunu sağlayan 6475 sayılı kanun, posta hizmetlerine
ilişkin önemli değişiklik ve yenilikler getiriyor. Kanunun yürürlüğe girişiyle PTT’nin
her türlü koli, zarf, kargo, posta ve lojistik hizmetleri ile pul basımı, parasal posta
hizmeti, ödeme hizmeti, bankalara destek, elektronik sertifika sağlayıcılığı, tebligat ve telgraf hizmeti verebilmesinin yasal alt yapısı oluşturulmuş oldu. Posta
ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye dönüşecek PTT personeline ilişkin çeşitli hükümlerin
de yer aldığı kanuna karşı özelleştirmenin önünün açılacağı ve PTT personelinin
kazanılmış haklarının olumsuz yönde etkileneceği yönünde çeşitli eleştiriler de mevcut.
haber
RWI İnsan Hakları Makale Ödülü
Türkiye’deki insan hakları konusundaki akademik çalışmaların arttırılması amacıyla Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü tarafından
ödüllü bir makale yarışması düzenleniyor. Yüksek lisans öğrencileri ve/veya
yüksek lisansını tamamlamış kişiler ile doktora öğrencileri olmak üzere iki ayrı
akademik kategoride verilecek insan hakları makale ödülü için son katılım tarihi:
30 Haziran 2013. Hazırlanacak makalenin konusu ise, Türkiye’deki güncel insan
haklarına ilişkin konular. Ödüle hak kazanacaklar, yurt içi veya yurt dışındaki bir
eğitim programı için 2.200 Euro’ya kadar veya kitap, bilgisayar, dergi aboneliği
gibi eğitim materyalleri için 1.500 Euro’ya kadar desteğe hak kazanacak.
TBB Yeni Başkanı
Av. Metin FEYZİOĞLU
Üç başkan adayının yarıştığı Türkiye Barolar Birliği seçim sonuçlarına
göre Av. Metin FEYZİOĞLU, TBB yeni başkanı oldu. 79 barodan 447
delegenin katıldığı seçimlerde Feyzioğlu, 209 delegenin oyunu aldı. Av.
Metin FEYZİOĞLU’nun seçilmesiyle TBB Başkanlarının Ankara Barosu
başkanlarından çıkması geleneği bozulmamış oldu. Başkanlığının açıklanmasından sonra Feyzioğlu, tüm barolara eşit mesafede olacakları ve
nerede bir meslektaşının hakkı ihlal edilirse doğrudan orada olacakları
mesajını verdi.
Taahhüdü İhlal Cezası
Kalkıyor Mu?
İcra takiplerinde borçlulardan İİK m.340 uyarınca alınan icra taahhütlerinin kaldırılması
için yasa teklifi verildi. Balıkesir Milletvekili Namık HAVUTÇA imzasını taşıyan ve 340.
maddenin kaldırılmasına ilişkin düzenleme içeren yasa teklifi, 27.05.2013 günü TBMM
Başkanlığı’na verildi. Yasa gerekçesi olarak ise, taahhüdü ihlal cesaı nedeniyle pek çok
kişinin çalışma hayatından uzaklaştığı; borçlu bulunan büyük bir kesimin mağdur olduğu; borçluların, borçlarını ödemek için çalışmak yerine hapis yatarak daha da mağdur
olduğu ve kanunların halkın sorunlarına çözüm üretmeleri gerekçeleri gösterildi. Yasanın kabul edilip edilmeyeceğine ilerleyen günlerde TBMM karar verecek.
Varlık Barışı Yasası
Resmi Gazete’de Yayınlandı
Varlık barışına ilişkin hükümler de getiren, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
Resmi Gazete’nin bugünkü 28661 sayısında yayınlandı. Kanuna göre, 18 yaşın altındaki herkes, genel sağlık sigortalısı sayılacak. 6486 sayılı kanunda varlık barışına
ilişkin de bir düzenleme bulunuyor. Buna göre, yurt dışındaki döviz, altın ve yatırımlarını Türkiye’ye getirmek için 31 Temmuz 2013 tarihine kadar beyanda bulananlardan
yalnızca %2 vergi alınacak. Bildirilen bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak. Ayrıca, doktorların uzun
süredir bekledikleri “tam gün” düzenlemesi de 6486 sayılı kanun ile kabul edilmiş oldu.
adli tatil
Adli Tatil:
Olmalı Mı Olmamalı Mı?
A
dli tatilin 2013 yazında uygulanıp uygulanmayacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
102. maddesi ile adli tatil süresini 1 Ağustos
ile 5 Eylül tarihleri arası olarak belirlemiştir. Ancak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan 650/33 nolu kanun hükmünde kararname uyarınca bu süre, 20 Temmuz ile 31
Ağustos tarihleri olarak değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre adli yıl, 1 Eylül tarihinde başlayacaktır. Ancak
Anayasa Mahkemesi, 18.07.2012 tarih ve 2011/113 E.2012/108 K. sayılı kararı ile bu hükmü, çıkarılan kanun
hükmünde kararnamenin Kamu Hizmetlerinin Düzenli,
Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev
ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. İptal kararı 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmış ve Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yürürlüğünü altı ay süreyle ertelemiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek ve
mevzuatta doğacak boşluk nedeniyle,
şayet yeni bir düzenleme yapılmazsa, 1927 yılından bu yana uygulanan adli tatil, bu yıl uygulanmayacak.
Anayasa Mahkemesi kararının ardından HSYK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı Komisyon
Başkanlıkları ve Böle İdare Mahkemeleri Başkanlıkları’na gönderdiği yazıda, adli tatilde çalışacak
personele ilişkin toplantı yapılmasına gerek olmadığını belirtti. Aka-
binde Bakanlık, adli tatile ilişkin hakim ve savcıların
görüşlerini almak için Cumhuriyet Başsavcılıkları ile
Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına yazı gönderdi.
YARSAV ise, 22.04.2013 tarihinde internet sitesinden
bir açıklama yayınlayarak, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası yasal boşluk doğduğunu ve hakim ve savcıların izinlerini yıl içinde kullanmaları nedeniyle yargı
faaliyetlerinin etkilenmeye başladığı, ortaya çıkan belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini ve artık
gelenekselleşmiş adli tatilin kesin ve kalıcı bir biçimde
yeniden mevzuata girmesi gerektiği yönünde beyanda
bulundu. Son olarak ise Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, 23 Nisan’da adli tatilin kaldırılmayacağını, bu kapsamda yeni bir yasa hazırlığı bulunduğu bilgisini verdi.
Son olarak, Türkiye Barolar Birliği de 07.05.2013
günü internet sitesinde bir açıklama yaparak adli tatıl kurumunun korunması yönünde görüş bildirdi. Ayrıca konuyla
ilgili olarak yürütülen çalışmalar olduğu da yine TBB internet sitesinde yapılan açıklamada yer almakta.
Yargı çevrelerinde adli tatilin bulunmasına ve süresinin uzunluğuna ilişkin çeşitli görüşler olduğu gibi,
adli ara vermenin yalnızca hakim
ve savcılar açısından değerlendirildiği, başta adliye çalışanları olmak
üzere diğer yargı mensuplarının fikirlerinin alınmadığı yönünde ileri
sürülen çeşitli eleştiriler de mevcut.
Bizi beğenir misiniz?
yasama
Mayıs Ayında Kabul Edilen Kanunlar
9 Mayıs
14 Mayıs
6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
6476 Sayılı RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının OnaylanmasınınUygun
Bulunduğuna Dair Kanun
6477 Sayılı 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6478 Sayılı 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6479 Sayılı 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6480 Sayılı 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6481 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6482 Sayılı İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
6483 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada
Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun
6484 Sayılı Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline
İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
15 Mayıs
6485 Sayılı 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
21 Mayıs
6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24 Mayıs
6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
kapak
Alkol Satışına Düzenleme
Getiren Yasa Kabul Edildi
A
lkol satışına düzenleme getiren yasa, 24.05.2013
günü, yoğun tartışmalarla 6487 kanun numarası ile
TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Yasa ile ilgili tartışmalar sürerken, yasa metni onay için halen Köşk’te
bekliyor. Cumhurbaşkanı’nca onaylandığı takdirde
Resmi Gazete’de yayınlanarak kademeli olarak yürürlüğe girecek. Yasanın onaylanmasına kesin gözüyle
bakılırken Şarap Üreticileri Derneği, Yeni Rakı ve Efes
Pilsen, gazetelere son ilanlarını vererek veda etti. Zira,
yasanın yürürlüğe girmesiyle, alkollü içkilerin reklamı
yapılamayacak.
Biz de Hukuk Sokağı olarak çok tartışılan ve kamuoyunda “Alkol Yasakları” olarak isimlendirilen yasayla
ilgili dergiye özel bir dosya hazırladık. Yürürlük tarihlerilyle birlikte yasa metni ve sokaktaki insanın yasayla
ilgili ne düşündüğünü ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Yasa Ne Zaman Uygulanacak?
6487 sayılı yasada, alkol satış ve reklamlarına ilişkin
birçok düzenleme bulunuyor. Perakende satışlarda dışarıdan görünmeyecek şekilde satış yapılmasına ilişkin
Kanun yapma tekniği açısından da eleştirilere maruz
hüküm ile, 22:00 - 6:00 saatleri arasındaki satış yasağına ilişkin hükümler, kanunun yayınlanmasının ardın
kalan yasa, TBMM Başkanlığı’na verilen teklif sonrası
14 gün gibi kısa bir sürede alt komisyonlarda değerlen- 90 gün sonra yürürlüğe girecek.
dirilerek Genel Kurula getirildi ve kabul edildi. Bu nedenle yeterince tartışılmadığı, acele ile çıkarılan yasadaki sınırlamaların herhangi bir araştırma yapılmadan,
hiçbir bilimsel dayanağa sahip olmadığı konularında da
halen yoğun eleştirilere maruz kalmakta.
kapak
6487 Sayılı Yasanın Alkollü İçkilere İlişkin Düzenlemeleri
Madde 2- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun mülga 6 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 6- Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz.
Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya
teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası
düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel
yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa
olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da
işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü
içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde
servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo
kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve
müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere
yer verilemez.
Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar
her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon,
promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.
Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek
üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz
veya sunulamaz.
On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin
üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün
dışındadır.
Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz,
her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun
ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın
yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila
06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.
Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak
tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.
Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.
İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de
üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları
üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik
biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan
alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı
mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının
uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.
Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair
ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de
alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki
kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde
edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol
tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu
tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde
yazılır.
Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak
üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve
tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor
müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları,
her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt
istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.
Madde 2- (1) 4250 sayılı Kanunun mülga 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Cezalar
MADDE 7- Bu Kanunun 6 ncı maddesinin;
a) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yasakların her
birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine, beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına
kadar,
b) Üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen
yasaklara aykırı hareket edenlere, on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar,
c) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, beş bin
Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar,
ç) Sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki yükümlülük ve
yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara, yüz bin Türk
Lirasından aşağı olmamak kaydıyla, bu yükümlülük ve
kapak
yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar,
d) On birinci fıkrasındaki yasakları ihlal eden satıcılara,
on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar,
e) Beşinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenlere, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k)
bendinde öngörülen,
idari para cezası verilir.
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa
aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
“Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü
maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.
Bu maddenin (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen idari
para cezalarını vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, televizyon ve radyolara uygulanacak
idari para cezalarını vermeye Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, diğer bentlerde yer alan idari para cezalarını
vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
Birinci fıkranın (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin ayrıca mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir. Bu kararı vermeye Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir.”
Madde 4- 4250 sayılı Kanunun mülga 9 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Perakende ya da açık alkollü içki
satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun hâle getirilir.
6 ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları ile
ilgili ikincil düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki ay içinde Sağlık Bakanlığının uygun
görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından yapılır.
6 ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları kapsamına giren ürünler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerin
Resmî Gazete’de yayımından itibaren on ay içinde
anılan fıkralardaki hükümlere uygun hâle getirilir. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz
edilemez.
9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı
tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi
almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına
devredebilir.
Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on
sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar,
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle
bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.
Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki
alkollü içkilerin konulduğu ve üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması
kaydıyla, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl
süreyle kullanılabilir.”
“MADDE 9- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle
belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı
ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Tütün mamulü, etil alkol, metil
alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin, Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları zorunludur. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat
vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır.
Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.
Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya
açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim
kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı
turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.
Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla
aranır.
İkinci fıkradaki mesafe sınırları içerisindeki taşınmaz
kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumunca açık alkollü içki sunum izni verilebilir.”
“Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı
MADDE 48- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış
olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda
araç sürmeleri yasaktır.
Madde 5- 4250 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanıl-
Madde 6- 4250 sayılı Kanunun 19 uncu ve 28 inci
maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 3/1/2002 tarihli ve
4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci
maddesinin beşinci fıkrasının (m) bendinde geçen
“veya alkollü içkilerin” ibaresi ile aynı fıkranın (n) bendinde geçen “veya alkollü içkileri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 19- 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
kapak
madığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen
kollukça teknik cihazlar kullanılır.
sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve
sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakKişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil kında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorun- madığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,
ludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya
kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen
bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu
sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve
sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipsürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.
liğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da
Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıalkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan,
ğından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun
tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakıadli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır.
mından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
6487 Sayılı Yasanın
Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci
Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle
Kanunlaşma Süreci
maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç
son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren
olmak üzere uygulanır.
10 Mayıs: İki milletvekili imzasını geriye doğru beş yıl içinde sürücü beltaşıyan yasa teklifi TBMM Başkan- geleri ikinci defa geri alınan sürücüler
Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi lığı’na verildi. Aynı gün teklif, alt
Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları
komisyonlara
verildi.
veya teknik cihaza üfleyemeyecek kaİçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıkladar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü
rınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen
23 Mayıs: Esas komisyon olan
fıkra hükümlerine göre bu kişilerden
Plan ve Bütçe Komisyonu, raporu- sürücü davranışlarını geliştirme eğitimikan, tükürük veya idrar gibi örnekler
ne; üç veya üçten fazla geri alınan sürünu verdi.
alınır.
cüler ise psiko-teknik değerlendirmeye
24 Mayıs: Yasa teklifi, TBMM
ve psikiyatri uzmanının muayenesine
Genel
Kurulu’nda
kabul
edilerek
Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin
tabi tutulurlar.
yasalaştı.
üzerinde alkollü olarak araç kullandığı
tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir
Sürücü belgelerinin geçici geri alma
suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası ve- işlemleri bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevrilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi liler tarafından yapılır.
otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Bu madde hükümlerine göre geri alınan sürücü belAlkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi
gesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik
geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itikurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine
baren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının
Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri
tahsil edilmiş olması; uyuşturucu veya uyarıcı madde
iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk alması nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca
Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her
sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi
seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgesağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun
lerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış
ibraz edilmesi şarttır.
olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin
bitiminde başlar.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için
kullanılacak teknik cihazların sahip olacağı asgari koYapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkol- şullar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.”
lü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk
Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası MADDE 20- 2918 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddehükümleri uygulanır.
sinin birinci fıkrasında yer alan “48 inci maddede gösterilen “alkollü araç kullanmak” suçunu birinci ve ikinci
Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin,
defasında işlemek,” ibaresi madde metninden çıkarıldiğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerin- mıştır.
de alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet
Yayın tarihinde yürürlüğe girecek.
vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
Yayından 90 gün sonra yürürlüğe girecek.
kapak
Hukuk Sokağı için sorduk:
Alkol satışına ilişkin yeni hükümler getiren yasa hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Bahadır KARADUMAN, 25, Fizikçi, Bursa
Uludağ üniversitesinde çalışıyorum ve üniversiteye yakın bir yerde yaşıyorum. yaşadığım yer
Bursa’nın merkezine otobüsle 35 dakikalık bir mesafede olduğu ve özel arabam olmadığı için sık
aralıklarla şehre inme imkanına sahip değilim. yorucu iş ortamından sonra eve döndüğümde en
azından 2 bira içmeyi bir kültür ve özgürlük hakkı olarak görüyorum. giderek içi boşalan, yozlaşmış
manevi değerleriyle sarmalanmış, ahlaki erdemlerden yoksun ve herkesin birbirine yabancılaştığı
bir toplumda yaşıyoruz. bu sebeple alkol yasağının bu hastalıklı çağda kabul edilmesinin, hiçbir
şeyi düzeltmeyeceği gibi insanları daha da bataklığa ve tekdüzeliğe sürükleyeceğini düşünüyorum.
ölçülü olduğu sürece alkol kullanmak, muhabbeti daha anlamlı kılar ve insanları birbirine yakınlaştırır düşüncesindeyim. alkol yasağını totaliter bir uygulama olarak görüyor ve doğru bulmuyorum.
Soner ÇETİNEL, 34, Hukuk Sektörü Çalışanı, Edirne
Reyhanlı’da onlarca insan öldü. Bu yasanın tam bu olayın üzerine çıkarılmış olmasını çok manidar
buluyorum. Yasanın zamanlamasının gündemi değiştirmek için böyle bir döneme getirildiğini düşünüyorum. Çünkü yasa çok kısa bir sürede, yangından mal kaçırırcasına çıkarıldı. Ayrıca tek sorunumuz
alkol alınması mı? Alkol haramsa faiz haram değil mi? Faiz de yasaklansın o halde! Ama nedense
içki en büyük günah.
Ender ALTUNTAŞ, 32, Serbest Meslek, Edirne
Trafikte olan olayların önüne geçmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Trafik kazalarında bir sürü vatandaşımız ölüyor. Okulların yakınlarında içki satışı gençleri olumsuz etkiliyor. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde sınır 150-180 metre imiş, ama bizde sınır 100 metre. Alkolü bırakın artık uyuşturucu kullanılıyor okullarda. Yasak koyarak bu tür durumların önüne geçmeye çalışılıyor. Ben
doğal, normal buluyorum. Artık teknoloji ilerledi, insanlar değişik arayışlara yöneliyor. Gençler
sadece bilgisayar başında vakit geçirmiyor. Farklı arayışlara yöneldiğinde alkolle tanışabiliyor.
Arkadaş ortamında alkol alabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için yapılmış bir düzenleme. Bir
yasaklama olduğunu düşünmüyorum.
Görkem TAN, 28, Avukat, Edirne
Alkol satışı ve reklamları açısından getirilen yasağı iptidai ve hatalı buluyorum. Dünya üzerinde
insanların kişisel tercihleri ve özlük hakları üzerinde yapılan hiçbir yasaklama başarı ya da huzur
sağlamamış, aksine halkı ve iktidarı kalın duvarlarla ayırmıştır.Açıkçası ben, insanların mahremiyetleri, içtikleri ya da düşünceleri ile kısıtlama altına alınmasındansa, çocuklara, doğaya; kısaca
hayata zarar vermeleri yönünden ağır yasak ve cezalara maruz bırakılmasından yanayım. Çocuk
istismarı, işkenceler, sağlıksız gıda üretimi vs yüzlerce ahlaksızlık dururken, alkol tüketimini ahlaksızlık olarak nitelendirmek düşündürücü ve vahimdir. 22:00 yasağı için de diyebileceğim tek bir
kelime var: ‘’bkz: Stok ‘’
Bizi takip eder misiniz?
mobil
H
ukukçu takipçilerimiz eminiz ki cep telefonlarını yalnızca konuşmak ve mesajlaşmak dışında kullanmıyordur. Tabletlerinizle yaptığınız tek şey eminiz ki in-
ternette gezinmekle sınırlı değildir. Zaten uygulamalar dünyasında web siteleri de
nedir ki artık? Bundan böyle her ay, bu sayfalarda hukukçuların işine yarayabilecek iOS ve Android uygulamalarına yer vereceğiz. Aple App Store ve Google Play, her hukuk profesyonelinin işine yarayacak uygulamalarla dolu. Herkesin işine yarayacak uygulamalar her ay burada olacak.
TBB Resmi Uygulaması
Türkiye Barolar Birliği resmi uygulaması
hem Android hem de iOS platformunda yer
alıyor. Baro Kart işlemleri ile çeşitli hesaplama araçları, TBB ile ilgili duyurularının
da yer aldığı uygulamada güncel bir Baro
Levhası da bulunuyor.
App Store
Google Play
turkiye.gov.tr
E-Devlet kapısı olarak kullanılan turkiye.
gov.tr’nin hem Android hem de iOS platformunda yer alan resmi uygulaması. PTT
tarafından dağıtımı yapılan e-devlet şifresi
veya mobil imza kullanılarak giriş yapılan
sistemde e-devlet hizmeti olarak sunulan
işlemler kolayca yapılabiliyor.
App Store
Google Play
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards