TARİH BOYUNCA GÜMRÜKLE - Edebiyat Fakültesi

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Tarih Araştırma Merkezi
“TARİH BOYUNCA GÜMRÜKLER” SEMİNERİ
23-24 Mayıs 2016
İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi'nin her yıl farklı bir konu ile düzenlediği
tarih seminerlerinin 2016 yılı konusu "Tarih Boyunca Gümrükler" olarak belirlenmiştir. 23-24
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu seminerde bu konuyu uluslararası
düzeyde ele almayı planlıyoruz.
Bilindiği üzere, “gümrükler” tarih boyunca ticaretin, çok önemli bir kolunu
oluşturmuştur. Ticaretin gelişmesi ve dışa taşması anlamına da gelen gümrükler, ticaret
malının giriş ve çıkışının kontrol altına alınmasında, etkin rol oynamıştır.
Gümrüklerdeki uygulamalar, ticaret malının fiyatını etkilediği gibi, devletlerarası
diplomasinin, ticarete yansıması özelliğini de taşımıştır. Bu bağlamda, devletlerin ticaret
konusundaki siyaseti, gümrükler aracılığı ile gün yüzüne çıkmış ve deyim yerindeyse,
kendine uygulama alanı bulmuştur.
Gümrük politikaları belirlenirken, bunun iç ve dış ekonomi ile siyasetten
bağımsız olduğunu düşünmek, konunun eksik değerlendirilmesine yol açar. Bu nedenle,
tarihte İslam devletleri gümrük vergisi konusunda, malın kıymeti kadar, bu verginin
muhatabı olan ülkenin, dârulharp veya dârulislam olup olmadığını da dikkate almıştır.
Benzer uygulama, Hıristiyan devletleri için de geçerli olmuştur. Ayrıca devletler, güçleri
oranında, bir diğer devletin vergi oranına müdahale edilebilmiş ve konuyu, kendi
çıkarları doğrultusunda yönlendirmiştir.
Gümrükler konusunu, “Tarih Boyunca Gümrükler” başlığı altında ele
alışımızın amacı, gümrük uygulamalarının kurumlaşmasını ve bu konuda yaşanan
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Tarih Araştırma Merkezi
değişimi, bir bütünlük içerisinde değerlendirmektir. Bu değişimin, tarihsel sınırlamaya
bağlı kalmadan ele alınmasının, konunun bilimsel veriler ışığında ve birçok yönden
tartışılmasına, imkan sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Bu etkinliğimizde yapacağınız bilgi katkısı, bizleri mutlu edecektir. İlginize şimdiden
teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Mahir AYDIN
Merkez Müdürü
Bildiri Başlığı Son Gönderim Tarihi: 10 Aralık 2015
E-mail: [email protected]
İnternet Sayfası: http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tarihmerkezi/
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards