AB Yolsuzluk Raporu

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
AB Yolsuzluk Raporu
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa’daki yolsuzluğun 'dudak uçuklatıcı' bir seviyeye ulaştığını açıkladı.
Komisyon, yolsuzlukların AB ekonomisine maliyetinin yıllık 120 milyar euroyu bulduğunu duyurdu.
AB Komisyonu'nun içişleri konularındaki yetkilisi Cecilia Malmström'ın bugün açıkladığı ''Avrupa’da
yolsuzluk bilançosu' raporu, dünyanın 'en şeffaf bölgesi' olarak gösterilen AB’de de durumun pek
parlak olmadığını gösteriyor.
Rapora göre, yolsuzluğun AB ekonomisine maliyeti birliğin bütçesine denk geliyor.
Malmström yolsuzluğun demokrasiye olan güveni aşındırdığı ve ekonominin kaynaklarını kuruttuğunu
da söyledi.
İki farklı kamuoyu anketinden ayrıntıların da yer aldığı rapora göre, AB vatandaşlarının üçte ikisi
yolsuzlukların ülkelerinde yaygın olduğuna inanıyor.
Rüşvet yaygın
Rüşvet konusundaki istatistikler Avrupa'da rüşvet konusundaki algılara ilişkin dikkat çekici veriler
içeriyor.
İngiltere'de görüşleri sorulan 1,115 kişiden sadece beşi kendilerinden rüşvet ödenmesinin beklendiğini
söylüyor. Yüzde 1'den daha düşük olan bu oran Avrupa genelindeki 'en iyi sonuç' olarak raporda
kaydediliyor.
Ancak İngiltere'den ankete katılanların yüzde 64'ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu görüşünde.
Bu konuda Avrupa ortalaması yüzde 64 civarında.
Bazı ülkelerde bireylerin rüşvet konusundaki deneyimlerine ilişkin yüksek oranlar kaydedildi.
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'da yüzde 6 ila yüzde
29'u arasında değişen oranlardaki katılımcılar, son 12 ayda 'kendilerinden rüşvet istendiğini ya da
rüşvet ödemelerinin beklendiğini'' aktarıyor.
İtalya’da yolsuzluk 'tüm AB’nin yarısı'
AB Komisyonu'nun raporunda tüm AB ülkelerinin toplamının yarısı kadar yolsuzluk yapılan İtalya’ya
sert eleştiriler yöneltiliyor.
Rapora göre İtalya’da yolsuzluk yılda 60 milyar euro ile gayri safi milli hasılanın yüzde 4’üne ulaşmış
durumda.
Raporda, İtalya’nın son yıllarda çıkardığı yolsuzluk yasalarının özellikle zamanaşımı, para aklama,
vergi kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede boşluklar bıraktığı belirtiliyor.
İtalya, para karşılığı oy satın alma ve kişiye özel yasalar çıkarma uygulamalarıyla yeterince mücedele
etmediği için de eleştiriliyor.
Eski başbakan Silvio Berlusconi’nin zaman aşımından kurtulduğu davalar da hatırlatılıyor.
En uzun “yapılacaklar listesine” sahip ülkeler arasında İtalya’nın yanı sıra Yunanistan, Romanya ve
Bulgaristan da gösteriliyor.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İtalya ve Yunanistan’da halkın, sırayla,yüzde 97 ve 99’u, yolsuzluğun yaygın olduğunu söylüyor.
Polonya (yüzde 15), Slovakya (yüzde 14) ve Macaristan (yüzde 13) rüşvetin, özellikle sağlık alanında,
yaygın olduğu ülkeler arasında.
İş hayatı başarısında kilit siyasetçi tanımak
Rapor, Avrupa’da yaygın olan görüşün, iş hayatında başarılı olmanın yolunun siyasi ilişkilerden geçtiği
yönünde olduğu tespitini aktarıyor.
Yunanistan, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti en çok yolsuzluğun yapıldığı düşünülen ülkeler olarak
sıralanırken, Danimarka, Finlandiya ve İsveç yolsuzlukla ilgili kaygıların en az olduğu ülkeler olarak
öne çıkıyor.
Rapor ayrıca AB’de her 10 kişiden 4’ünün iş hayatında zorluklarla karşılaştığını gösteriyor.
AB ülkelerinin son yıllarda yolsuzlukla mücadele konusunda çok sayıda ileri adım attığı tespitini
aktaran rapor, yolsuzlukla mücadele tavsiyelerini sıralarken, sorumluluğun AB kurumlarından ziyade
üye ülkelerde olduğunu altını çiziyor.
''Avrupa Birliği'nin gayrı safi hasılasının (GDP) yüzde 20'sini oluşturan kamu ihaleleri ve kamu mal ve
hizmet alımları yolsuzluğa açık, daha sıkı kontrol ve standartlar gerekiyor'' tavsiyesinde bulunulan
raporda, yolsuzluğun özellikle yerel ve bölgesel düzeyde daha ciddi bir risk haline geldiğine işaret
ediliyor.
Rapor, yolsuzluk konusunda sıkıntılardan birinin de siyasi partilerin finansmanında yattığını
kaydederken, mevzuatın yeterince katı olmadığına işaret ediyor.
Komisyon ayrıca 'çıkar çatışması' kavramının gereklerinin yeterince etkin uygulanmadığını ve AB
genelinde yolsuzluk soruşturmalarının kalitesi konusunda da tek bir standart tutturulamadığını
kaydediyor.
Avrupa Birliği’nin yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele için oluşturulan Avrupa Yolsuzlukla Mücadele
Bürosu (OLAF) adlı bir kurumu var. Ancak OLAF kaynak sıkıntısı çekiyor. Büro'nun 2011 bütçesi 23,5
milyon euro civarında.
Avrupa polis teşkilatı Europol ise organize suç örgüterinin çok gelişmiş ağlara sahip olduğunu
belirterek bu grupların Avrupa genelinde sayılarının en az 3 bin olduğuna işaret ediyor.
Europol'e göre, Bulgaristan, Romanya, İtalya AB’deki organize suç örgütlerinin yaygın faaliyet
gösterdikleri ülkeler olarak ortaya çıkıyor. Fakat rüşvet ve vergi kaçakçılığı gibi ''görev suçları''nın çoğu
AB ülkesinde yaygın.
---AB'den Yolsuzlukla Mücadele Raporu
AB Komisyonu'nun yayımladığı yolsuzluk raporuna göre yolsuzluğun en yaygın olduğunun
düşünüldüğü ülkeler, Yunanistan ve İtalya.
AB Komisyonu tarafından ilk kez açıklanan Yolsuzlukla Mücadele Raporu, yolsuzluğun Avrupa
ekonomilerine yıllık maliyetinin 120 milyar Euro seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.
Raporda, yolsuzluğun Avrupa açısından aşılması gereken bir zorluk olmayı sürdürdüğüne vurgu
yapılırken, üye ülkelerin geçtiğimiz yıllarda çok sayıda inisiyatif üstlendiği ancak sonuçların değişken
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
olduğu belirtiliyor. AB Komisyonu, yolsuzluğun önlenmesi ve cezalandırılması için yapılması gereken
daha fazla şey bulunduğunun altını çiziyor.
Raporda, yolsuzluğun türü ile düzeyinin ve mücadele amaçlı önlemlerin bir üye ülkeden diğerine
farklılık gösterdiğine de dikkat çekiliyor.
AB'nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu birimi Eurobarometer'in rapora katkıda bulunmak üzere
yaptığı çalışmaya göre, ülkesinde yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 76.
Çalışmada, yolsuzluğun en yaygın olduğunun düşünüldüğü ülkeler, yüzde 99 ile Yunanistan ve yüzde
97 ile İtalya olarak tespit ediliyor. Bu ülkeleri yüzde 95'lik oranla Litvanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti
izliyor.
Ülkesinde son üç yılda yolsuzluk oranının yükseldiğini düşünenler ise yüzde 56 seviyesinde.
Eurobarometer verilerine göre, vatandaşlarının yolsuzluğun yükseldiğini düşündüğü ülkelerin başında
İspanya (yüzde 77), Slovenya ile Çek Cumhuriyeti (yüzde 76), İtalya (yüzde 74) ve Portekiz (yüzde 72)
geliyor.
AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin açıklamasında,
"Yolsuzluk, vatandaşların demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne güveninin altını kazıyor,
Avrupa ekonomisine zarar veriyor ve devletleri, son derece gerekli olan vergi gelirlerinden mahrum
bırakıyor" dedi.
Üye devletlerin yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda çok şey yaptığını ancak bunların yeterli
olmadığını belirten Malmström, "Avrupa'da yolsuzluktan arınmış bölge yok" ifadesini kullandı.
Malmström, yasal ekonominin azami hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bunu
gerçekleştirmenin bir yolunun da yolsuzluğun üzerine gitmek olduğunu kaydetti.
----AB’nin yolsuzluk raporu açıklandı
Avrupa Birliği Komisyonu tarihinde ilk kez bir yolsuzluk raporu yayınladı. Rapora göre, AB ülkelerinde
yolsuzluğun ekonomiye verdiği toplam zarar yılda 120 milyar euro.
Raporu Brüksel'de kamuoyuna sunan AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia
Malmström “Yolsuzluk vatandaşların demokratik kurumlara ve hukuk devletine olan güveninin altını
oyuyor, Avrupa ekonomisine zarar veriyor ve devletlerin acil ihtiyaç duyduğu vergi gelirlerini elinden
alıyor” diye konuştu.
AB Komiseri Malmström üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede birçok girişimde bulunduğunu ancak
bunların yeterli olmadığını belirtti. Malmström'ün yolsuzlukla mücadele kapsamında yayınladığı
tedbirler kataloğu içerisinde şeffaflığın artırılması ve iç kontrol mekanizmalarının iyileştirilmesine
yönelik önlemler bulunuyor. Malmström yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli adımları atmayan
hükümetlere yönelik yaptırımların söz konusu olmadığını ifade etti.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Avrupalılar ülkelerinde rüşvetin arttığı kanaatinde
Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre AB vatandaşlarının yarıdan fazlası rüşvetin
geride kalan üç yıl içerisinde arttığına inanıyor. Avrupa Birliği içerisinde Euro borç krizinin tepe noktası
da bu zaman zarfına denk geliyor.
Ankete katılanların dörtte üçü ise kendi ülkesinde yolsuzluğun geniş yaygınlık gösterdiği kanaatinde.
Yunanistan'da bu görüşte olanlar yüzde 99, İtalya'da yüzde 97, Litvanya, İspanya ve Çek
Cumhuriyeti'nde yüzde 95 oranında. Ülkesinde rüşvetin yaygın olduğuna inananların oranı ise en
düşük yüzde 54 ile İsveç'te.
Ajanslar-Bbc-Dw
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download