2016 Oda Faaliyetleri

advertisement
Odamız 2016 yılında, Konya ekonomisine katma değer sağlayacak ve üyelerimizin sürdürülebilir
rekabet gücünü artıracak faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bu kapsamda Odamız 2016
yılında önemli projelere imza atmış, sektörlerin sorunlarını istişare etmek ve çözüm bulmak
amacıyla toplantılar düzenlemiş ve bu sorunların çözümü için inisiyatif alarak ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunmuş, Konya ihracatının gelişmesine yönelik
faaliyetlerini çeşitlendirmiş ve üyelerin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirme, eğitim ve
danışmanlık hizmetleri vermiştir.
Odamızın 2016 yılı faaliyetleri ana başlıklar altında şu şekilde özetlenebilir:
1. KONYA EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYAN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ
2016 yılında da Odamız, geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu projeleriyle Konya ekonomisine
katma değer sağlamaya devam etmiştir. Bu projeler şunlardır:
•
Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
Sanayi ve ticarette gün geçtikçe gelişmekte olan Konya, üretim ve hizmet standartlarını en üst
düzeye çıkartmak için nitelikli elemana ihtiyaç duymaktadır. Konya Ticaret Odası olarak bu ihtiyacın
karşılanması amacıyla başladığımız proje ile Mevlana Kalkınma Ajansı desteği kapsamında bir
Mesleki Eğitim Merkezi kurmaktayız.
Proje ortak ve iştirakçilerimiz; KTO Karatay Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay
Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Konya Organize Sanayi Bölgesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.
Merkezimizin inşaat süreci, Aksaray Yolu 1. Km. K.T.O. Uluslararası Fuar Merkezi yanında
devam etmektedir.
İŞKUR İşgücü İhtiyaç Analizleri ve TEPAV ile müşterek yaptığımız saha araştırmaları sonuçlarına
bağlı olarak, Mesleki Eğitim Merkezi'mizde aşağıdaki ana bölümler oluşturulacaktır:
Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri.
Bu ana bölümlerin altında, Konya firmalarımızın ihtiyaç, taleplerine ve potansiyeli yüksek meslek
konularına göre çeşitli alt dallar oluşturulacaktır.
Hizmetler bölümünde ise satış - pazarlamadan CAD - CAM bilgisayar yazılımlarına, yönetici
asistanlığından dış ticaret uzmanlığına geniş yelpazede eğitimler verilecektir.
150 kişilik Konaklama merkezi ile birlikte toplam 19.000 metrekare Eğitim Merkezi olarak inşa
edilecek eğitim kompleksimizde, atölyelerin yanında derslikler ve bilgisayar laboratuvarları da
bulunacaktır.
İş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının kısa süreli eğitimlerle karşılanmasını sağlayacak bir
kurs merkezi olarak kurumsal yapısı olacak merkezimizde, daha dar kapsamlı, özgün konularda
mesleki gelişim eğitimleri de verilecektir. Orta vadede yıllık 1.500 kursiyerin eğitim alması
hedeflenmektedir. Kurslar, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yaygın Eğitim
Programları'nda tanımlanan ve ihtiyaca göre bağımsız sürelerde gerçekleştirilecektir.
Merkezimiz, 2017 yılında hizmete girecektir.
•
Hedef Pazar Seçimi ve Araştırması Projesi
Rekabetin her geçen gün arttığı çağımızda, en temel sorunumuz pazar payımızı korumak,
hedefimiz ise bu payı arttırmak ve her geçen yıl daha iyi bir konuma gelmektir. Bilindiği gibi, pazar
ve müşteri araştırmaları şirketler için zaman ve bütçe harcaması gerektirmektedir. Kısıtlı zaman ve
bütçe ile doğru müşteriye, en kısa zamanda, en ekonomik ve kolay şekilde ulaşılmasını sağlayan bir
kaynağın varlığı tüm şirketler için önemli bir ihtiyaçtır.
Konyalı firmaların bu ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Odamız, dünya çapında 150’den fazla
ülkede faaliyet gösteren uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst & Young) ile birlikte
“Hedef Pazar Seçimi ve Araştırması” projesine başlamıştır.
Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle “Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği” proje kapsamında Konya
sanayisinin ihracat hacmini arttırmak, Konya firmalarının ürünlerini pazarlayabileceği ülkelerin
belirlenmesinde yardımcı olmak, müşteri sayılarını arttırmak ve böylece Konya ekonomisinin
Türkiye ekonomisindeki payını genişletmek amacıyla 8 Ana sektör 48 alt sektörde proje çalışmaları
başarıyla tamamlanmıştır.
Bu sektörler şunlardır:

Gıda Sektörü

Mobilya Sektörü

Otomotiv Yan Sanayii Sektörü

Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörü

Plastik Sektörü

Araç üstü Ekipmanları Sektörü

Tarım Makinaları Sektörü

Makine Sektörü
8 Sektör raporunun basım işlemleri tamamlanıp üyelere dağıtımına başlanmıştır. 28 Eylül 2016
tarihinde hazırlanan Hedef ülke raporlarının tanıtımı yapıldığı toplantımız 150’ye yakın katılımcıyla
gerçekleşmiştir.
•
Sektör Tanıtım Raporları Projesi
Konya’nın önde gelen 8 sektörünün tanıtımı ve gelen yabancı misafir ve heyetlere bu sektörlerin
reklamını yapmak amacıyla MEVKA destekli
“Konya’nın Yatırım ve İhracat Rakamlarının Artırılması
İçin Sektör Raporları Hazırlanması Projesi” hazırlanmıştır.
Bu proje kapsamında tarım makinaları, makine, plastikten mamul eşya, araç üstü ekipmanları,
mobilya, gıda, otomotiv yedek parça, ayakkabı ve tekstil sektörlerinde raporlar hazırlanmıştır. Bu
raporlar 2017 başı itibariyle kitapçık haline getirilecektir.
2. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI İLE SEKTÖREL SORUNLARI DİNLEDİK VE
BU SORUNLARA ÇÖZÜMLER BULDUK
Odamız, meslek komitelerinde kayıtlı tüm üyelerin sektörlerine ilişkin sorunlarını ve çözüm
önerilerini ele almak amacıyla istişare toplantıları düzenlemeye başlamıştır. 2014 yılında başlayan
toplantılar, 70 Meslek Komitesinin tamamıyla gerçekleştirilmiş, böylece tüm üyelerimizin sektörleriyle
ve Odamızla ilgili sorunları, talepleri, görüşleri ve çözüm önerileri birinci elden alınmıştır.
İlk Toplantı
6 Şubat 2014
Son Toplantı
21 Ekim 2016
“İstişare Toplantıları”; 6 Şubat 2014 tarihinde “Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri Perakende
Ticareti” sektörü ile başlamış ve 21 Ekim 2016’da “Bankacılık ve Finans Hizmetleri” sektör
temsilcileriyle yapılan toplantı ile sona ermiştir. Faaliyetleri noktasında birbirine yakın olan, aynı
sektörde hizmet veren komitelerin toplantıları birlikte yapılmış, sorunlar ve taleplerin ortak zeminde
görüşülme ve ilgililere aktarılma imkânı ortaya çıkmıştır.
Şubat 2014’de başlayan toplantılarda 2014 yılında 25 komite ile 24 toplantı yapılır iken, 2015
yılında 28 komite ile 20 toplantı ve son olarak da 2016 yılında 17 komite ile 12 toplantı yapılmıştır. Yaz
dönemlerinde ve Ramazan aylarında toplantılara ara verilmiş, katılımın çok olması amacıyla sektör
temsilcilerinin iş yükünün daha az yoğun olduğu dönemlerde toplantı yapılmasına özen gösterilmiştir.
12
2014
2015
• 24 Toplantı
• 25 Komite
• 20 Toplantı
• 28 Komite
2016
TOPLAM
• 12 Toplantı
• 17 Komite
• 56 Toplantı
• 70 Komite
Her toplantının akabinde ilgili sonuç raporu www.kto.org.tr web sayfamızdan paylaşılmış, takip
eden ay içerisinde de Yeni İpek Yolu Dergisi içerisinde yayınlanmıştır.
70 komitenin tamamı ile gerçekleştirilen istişare toplantılarında üyelerle bir araya gelerek hem
Oda-Üye iletişimini artırma hem de üyelerin talep ve önerilerini değerlendirme imkânı yakalanmıştır.
Sektörlerin daha ileri seviyelere gelmeleri, işletmelerin standartlarını yükselterek daha büyük bir
ekonomik büyüklüğe ulaşmaları için birlik ve beraberlik içerisinde sorunlara çözüm üretme amacı,
istişare toplantılarının önemini daha fazla ortaya koymuştur.
3. ÜYELERİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ KURUMLARA
İLETTİK VE TAKİPÇİSİ OLDUK
Son dönemde iş hayatını ilgilendiren birçok önemli kanun değişikliği ülke gündemine gelmiştir. Bu
kanun değişikliklerinde şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilerek geniş
mutabakatla görüş ve öneriler hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Bu görüşlerin
hazırlanması için meslek komitesi üyelerinin görüşleri talep edilmekte, ayrıca web sitemizde yer alan
“Görüş Bildirim Formu” ile tüm üyelerimizin görüşleri alınmaktadır.
Bu güne kadar şehrimizi ve iş dünyamızı ilgilendiren konularda, şehir olarak birlikte hareket ederek
belirttiğimiz görüşlerimizin sonuçlarını alıyoruz. Bundan sonra da üyelerimizin menfaatleri
doğrultusunda benzeri konularda çalışmalara devam edeceğiz.
2016 yılında Odamızın görüş ve önerilerini sunduğu konular şunlardır:
•
Gelir Vergisi Kanun Tasarısı
•
KBB Kent Estetiği Yönetmeliği
•
Banka ve Finans Sorunları
•
Konya Kayacık Lojistik Köyü Projesi
•
Taşeron Yasası
•
Gümrük Birliği
•
Uçak Doluluk Oranları ve Uçak Seferlerinin Artırılması
•
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik Taslağı
•
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı
•
Kalkınma
Ajanslarının
Kuruluşu,
Koordinasyonu
Ve
Görevleri
Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı
•
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmelik Taslağı
•
INNOSUP Yenilik Ortaklığı
•
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelik Taslağı
13
Hakkında
Kanunun
•
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Harici Acil Durum Planı Tebliği Taslağı
•
Ulusal Ulaştırma Ana Planı Anketi
•
İthalat Tebliği
•
Üretim Reform Paketi
•
Araç Lastiği İthalatındaki Sorunlar
•
Türk Gıda Kodeksi
•
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmelik Taslağı
•
Çevre Denetimi Yönetmelik Taslağı
4. ÜYELERİMİZİ GÜNCEL KONULARDA BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER
GERÇEKLEŞTİRDİK
Üyelerimizi ticari, ekonomik ve sosyal konularda bilgilendirmek ve güncel gelişmeleri takip
etmelerini sağlamak amacıyla seminer, konferans, panel gibi faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu
çerçevede 2016 yılında üyelerimizin ilk elden, uzman kişiler tarafından bilgilendirilmesini sağladığımız
faaliyetlerimizden başlıcaları şunlardır:
•
Gıda Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı
14 Ocak 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Gıda yönetmeliği ile ilgili 9. Meslek Komitesi (Alışveriş merkezleri,
süpermarket, bakkaliye, pazar yerlerinde ve internet, TV yoluyla yapılan perakende ticaret) üyelerine
yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
•
Yükselen Pazar Kuzey Afrika
03 Şubat 2016 tarihinde Konya iş dünyasının Kuzey Afrika pazarı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla
Tunus Ticaret Müşavirliklerimizde görev yapmış olan Ekonomi Bakanlığı Uzmanlarından Erhan Karakoç
ve Şadi Koray Demircan’ın katıldığı "Yükselen Pazar: KUZEY AFRİKA" başlıklı panel düzenlenmiştir.
•
Yapı Denetim Paneli
17 Şubat 2016 tarihinde sektöre temsilcilerine yönelik Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı
Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği ve Konya Yapı Denetim Kuruluşları Derneği işbirliği ile Yapı
Denetim Paneli düzenlenmiş, panelde yapı denetim sistemindeki son değişiklikler, uygulamalarda
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile mevzuat hükümleri ele alınmıştır.
•
Latin Amerika’da Ticari Fırsatlar
14
25 Şubat 2016 tarihinde Konya iş dünyasının Latin Amerika pazarı hakkında bilgilendirilmesi
amacıyla Santiago Eski Ticaret Müşaviri Çağrı Dündar’ın katıldığı Şili pazarı özelinde “Latin Amerika’da
Ticari Fırsatlar” başlıklı panel düzenlenmiştir.
•
Kamu İhale Kanunu Bilgilendirme Semineri
26 Şubat 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası ve Kamu İhale Kurumu işbirliği ile düzenlenen
seminerde Kamu İhale Kanununa ilişkin güncel mevzuat değişiklikleri ve kamu ihalelerinin yürütülme
süreci ile ilgili bilgi verilmiştir.
•
Gıda Sektörü İstişare Toplantısı
02 Mart 2016 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Konya Ticaret Odası işbirliği ile
gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat işlemlerindeki yaşadığı problemler ve çözüm
yolları, değişen ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlenmiştir.
•
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme Toplantısı
4 Mart 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası ve Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile Mesleki Yeterlilik
Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Seminerde ilgili kanun hükümleri,
işverene ve çalışana düşen yükümlülükler, cezai durumlar, sınav ve belgelendirme süreci ile ilgili detaylı
bilgi verilmiştir.
•
Kadın Girişimcilere Yönelik Finansal Destekler Paneli
22 Mart 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev
sahipliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulanan Kadın İşletmelerine
Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı hakkında panel düzenlenmiştir. Panel kapsamında
düzenlenen ""İşletmenizi büyütmenin anahtarı: "Banka finansmanı"" başlıklı eğitimde; kadın
girişimcilere finansa erişimde kadının gücüne, bankalarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine,
bankaların kredi politikalarına değinerek, bankaların işletmelerde tercih ettikleri kritik başarı
faktörlerinin ipuçları anlatılmıştır.
•
Tarımsal Destekler Paneli
24 Mart 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım
Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü, TKDK Konya İl Koordinatörlüğü ve TÜYAP Fuarcılık
A.Ş. işbirliği ile "Tarımsal Destekler Paneli" düzenlenmiştir. Panelde tarım ve tarıma dayalı sanayi
üzerine yürürlükte olan tüm hibe ve destekleri ilgili kurumlar tarafından anlatılmıştır.
•
Sermaye Piyasaları Yoluyla İşletmeler İçin Finansman Yöntemleri
6 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul’un katkılarıyla Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Ticaret Odası,
Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle Konya iş dünyası için “Sermaye Piyasaları
Yoluyla İşletmeler İçin Finansman Yöntemleri” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Panelde, BİST Özel
15
Pazar, Gelişmekte Olan Piyasalar, Girişim Sermayesi Yatırımları, Halka Arz, Teşvikler, KOBİ’ler için farklı
finansman yöntemleri gibi konular ele alınmıştır.
•
Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Konya Paneli
18 Nisan 2016 tarihinde Allianz Türkiye koordinasyonunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Hazine
Müsteşarlığı, KOSGEB, TİM, Eximbank, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi
Odası işbirliğinde düzenlenen "Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Konya Paneli”nde KOBİ’ler için
sürdürülebilir finansman planlaması, KOBİ sigortalama faaliyetleri, KOBİ risk yönetimi, ihracat
destekleme faaliyetlerinin ele alınmıştır.
•
Konya İnşaat ve Yapı Fuarı Potansiyelini Artırmaya Yönelik İstişare Toplantısı
19 Nisan 2016 tarihinde Odamız ve KONTİMDER işbirliği ile Konya İnşaat ve Yapı Fuarı Potansiyelini
artırmak için şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerinin ele alınarak değerlendirildiği bir
toplantı düzenlenmiştir.
•
Özel Okulların Sorunları İstişare Toplantısı
20 Nisan 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Konya’daki özel okulların kurucu
temsilcileri ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katıldığı "Özel Okulların Sorunları" ile ilgili bir istişare
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
•
Konya İnovasyon Buluşması
18 Mayıs 2016 tarihinde Odamız ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliği ile Konya iş dünyasını
inovasyon ve Ar-Ge alanında temel ve güncel konular hakkında bilgilendirmek amacıyla Konya
İnovasyon Buluşması düzenlenmiştir.
•
İhracatta Devlet Destekleri Semineri
18 Mayıs 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TIM ve OAİB Koordinasyonu, Konya Sanayi
Odası, Konya Ticaret Borsası, Seydişehir TSO, Karapınar TSO, Konya Ereğli TSO ile Akşehir TSO işbirliği
ve Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği, Pazar Araştırması ve
Pazarlama Desteği, Rapor Desteği, Danışmanlık Desteği, Ülke Masası – Pazar Araştırması Nasıl Yapılır,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları ve KOSGEB Tarafından Sağlanan İhracat Destekleri hakkında
sununlar yapılmıştır.
•
Bosna Hersek İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı
2 Haziran 2016 tarihinde Bosna Hersek Başkonsolosu Sayın Began MUHİÇ’in katılımı ve Konya
Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası işbirliğiyle Bosna Hersek İş ve Yatırım Fırsatları
16
Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Bosna Hersek hakkında genel bilgi verilerek, potansiyel sektörler
ve karşılıklı ticarette yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
•
Bankacılık Sektörü ile Günümüz Finansal ve Ekonomik Konuların Değerlendirilmesi
Toplantısı
8 Ağustos 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası işbirliği
ile Konya’daki bankacılık sektöründen 41 yöneticinin katılımı ile düzenlenen toplantıda günümüz
finansal ve ekonomik gelişmeler değerlendirilmiştir.
•
Vergi Affı, Fırsatlar Ve Riskler Semineri
30 Eylül 2016 tarihinde üyelerimize yönelik Odamız ve PWC Denetim Firması işbirliği ile düzenlenen
seminerde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve uygulamaları hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
•
Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgilendirme Semineri
12 Ekim 2016 tarihinde üyelerimize yönelik Odamız, Konya Sanayi Odası, Konya Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliği ile Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve
Denetimi konusunda bilgilendirme semineri düzenlenmiş, seminerde mevzuattaki son değişiklikler,
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır.
•
Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım Bilgilendirme Semineri
24 Ekim 2016 tarihinde Konya Ticaret Odası ve Allianz Yaşam Emeklilik A.Ş. işbirliği ile düzenlenen
seminerde 01.01.2017 tarihinde kanunen uygulanmaya başlanacak olan otomatik katılım ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
•
Konya Gayrimenkul Fuarı Tanıtım ve Teşvik Toplantıları
19 Ekim 2016 ve 22 Kasım 2016 tarihlerinde Odamız, KOMÜT, Konya Emlakçılar Odası ve TÜYAP
işbirliği ile sektör temsilcilerine yönelik, 2017 yılında Konya’da ilk defa düzenlenecek olan Gayrimenkul
Fuarının tanıtımı ve fuara katılım için sağlanan teşviklerin anlatıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
•
Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Bilgilendirme Toplantısı
19 Aralık 2016 tarihinde 01.01.2017 tarihinde uygulamaya girecek Bireysel Emeklilik Sistemi
hakkında Türkiye Sigorta Birliği, Hazine Müsteşarlığı ve Emeklilik Gözetim Merkezi yetkilileri tarafından
üyelermize bilgilendirme yapılmıştır.
5. İŞ DÜNYAMIZI İLGİLENDİREN KONULARDA FARKLI ORGANİZASYONLAR DÜZENLEDİK
17
•
Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni
Konya Valiliği’nin himayesinde, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası
işbirliğiyle düzenlenen Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'nin beşincisi 12-21 Şubat
2016 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilmiştir. Bu sergi Unutulmaya yüz tutan sanatların yeniden
canlandırılması için büyük önem taşımaktadır.
•
2015 Konya Ekonomi Ödülleri Töreni
24 Şubat 2016 tarihinde “Birlikte Konya’yız” sloganıyla geleneksel hale getirdiğimiz Ödül Töreni
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Odamızla birlikte Konya
Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, SGK Konya İl Müdürlüğü ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak
müştereken düzenlediğimiz 2014 Konya Ekonomi ödülleri töreninde farklı kategorilerde 70 Konyalı
firmalarımıza ödülleri verilmiştir.
•
Türkiye – İran Karma Ekonomi Komisyonu 25. Dönem Toplantısı
9 Nisan 2016 tarihinde Türkiye – İran Karma Ekonomi Komisyonu 25. Dönem Toplantısı ilimizde
gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ Bey ve İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri
Bakanı Sayın Mahmud VAİZİ Bey’in katılımıyla iki ülke arasında Bankacılık Protokolü ve KEK Protokolü
imza töreni düzenlenmiştir. Tören sonrası Konya’ya gelen İran işadamları heyeti ile Konya iş adamları
arasında yüz yüze ikili iş görüşmeleri düzenlenmiştir.
•
11. Geleneksel Konyalı Bürokratlar İftar Yemeği Organizasyonu
Geleneksel hale gelen Ankara’daki Konyalı bürokratlarla buluştuğumuz iftar programımız, 24
Haziran 2016 tarihinde Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Şehrimizin
birlik ve beraberliğini göstermesi açısından geleneksel iftarımız şehrimiz için önem arz etmektedir.
•
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı, 57. Finans
Komitesi Toplantısı ve D-8 Ülkeleri Toplantısı
21 farklı ülkeden yaklaşık 60 sivil toplum kurulu başkanı ve işadamları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA)
Başkanı Şeyh Saleh Kamel’in katılımıyla İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu
Toplantısı, 57. Finans Komitesi Toplantısı ve D-8 Ülkeleri Toplantısı 19-20 Eylül 2016 tarihlerinde
ilimizde gerçekleşmiştir.
•
TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı
20 Eylül 2016 tarihinde İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı
sebebiyle ilimizde bulunan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri TOBB yönetim kurulu
toplantısını odamızda gerçekleştirilmiştir.
6. ÜYELERİMİZE İHTİYAÇLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLER DÜZENLEDİK
18
Odamız günün koşulları ve fırsatlarını değerlendirerek üyelerimize yarar sağlayacak, rekabet
avantajı yaratacak, ileriye dönük bilgi birikimi oluşturacak eğitim programları düzenlemektedir. Bu
eğitim programları üyelerimizin talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmekte ve düzenli olarak
üyelere duyurulmaktadır. 2016 yılında üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitim başlıkları
şunlardır:
•
İhracatı Geliştirme Eğitimleri
Konya Ticaret Odası olarak her sene Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki bölüm halinde
gerçekleştirdiğimiz ihracatı geliştirmeye yönelik eğitimlerimizin 2016 yılı için planlanan bölümleri
gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin temel amacı üyelerimizin ihracatta yaşadıkları sorunları ortadan
kaldırmak ve ihracat performanslarını artırmalarını sağlamaktır.
Firmalarımızın ihracat sürecinde en çok sorun yaşadıkları 12 başlık tespit edilmiş ve 2016 yılında
Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere iki eğitim dizisi düzenlenmiş ve toplam 228 kişi eğitimlere katılarak
sertifika almıştır. Konya ABİGEM işbirliği ile düzenlenen eğitimlerimiz konu başlığına göre 1 ya da 2 gün
süren uygulamalı eğitimlerdir. İhracatçılarımız tüm eğitimlere katılabilecekleri gibi, sorun yaşadıkları
alanla ilgili eğitime de katılabilmektedir.
Eğitim başlıkları şu şekildedir:
SIRA
NO
1
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM TARİHİ
Kriz Döneminde İhracat Stratejileri
14 Mayıs 2016
2
Dış Ticarette Girişimcilik ve Para Kazanma Yolları
15 Mayıs 2016
3
Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Sözleşmeler
21 Mayıs 2016
4
22 Mayıs 2016
7
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Akreditif (uygulamalı)
İhracatta Fuar Yönetimi ve İhracatta Fuar & Pazar
Araştırması Teknikleri
İhracatta Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
İhracatta Fiyatlandırma Teknikleri
Dış Ticaret İstihbaratı ve Bilgi Kaynakları
8
ITC Trade Map Kullanımı ve Uygulamaları
20 Kasım 2016
9
İhracatta Hedef Pazarların ve Alıcıların Tespiti
10
Maliyet Avantajı Sağlayan Dış Ticaret Uygulamaları
İhracatta Fuar Yönetimi ve İhracatta Fuar Araştırması
Teşvikleri
Kriz Döneminde İhracat Stratejileri
5
6
11
12
•
28 Mayıs 2016
29 Mayıs 2016
19 Kasım 2016
26 - 27 Kasım 2016
3 Aralık 2016
4 Aralık 2016
10 Aralık 2016
E-Ticaret Eğitimi
27 - 28 Şubat 2016 tarihlerinde Odamız üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri
portföyünü genişletmelerini desteklemek amacıyla e-ticaret eğitimi düzenlenmiştir. 12 saat teorik
eğitimin verildiği eğitimlere 26 kişi katılmıştır.
•
E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Eğitimi
19
7 Nisan 2016 tarihinde Odamızda Atiker Yazılım işbirliği ile düzenlediğimiz eğitimde, üyelerimiz, edefter, e-fatura ve e-arşiv uygulamaları konusunda A’dan Z’ye bütün başlıklarda bilgilendirilmiştir.
7. KONYALI İŞ ADAMLARIMIZI YABANCI İŞADAMLARIYLA BULUŞTURUYORUZ
Odamız Konya Ekonomisinin gelişmesinin yolunun ihracatı artırmaktan geçtiğine inanmaktadır. Bu
yöndeki çalışmalarımız doğrultusunda şehrimizin yurt dışında tanıtımı ve bu çerçevede iş
bağlantılarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla düzenlenen yurt dışı iş seyahatleri ve
fuar gezileri Konyalı iş adamlarımız yabancı işadamlarıyla buluşturulmaktadır. Diğer taraftan yabancı
ticaret heyetleri şehrimizde misafir edilerek Konya’nın ekonomik potansiyeli aktarılmaktadır. Bu
çerçevede 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri, heyet ziyaretleri ve yurtdışı fuar gezileri
şunlardır:
•
BASELWORLD Saat ve Mücevher Fuarı
19-24 Mart 2016 tarihleri arasında İsviçre / Basel BASELWORLD Saat ve Mücevher Fuarına 16 kişi
ile iş gezisi düzenlenmiştir.
•
Otomotiv Yedek Parça Sektörü Kolombiya-Peru-Şili İkili İş Görüşmeleri
17-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kolombiya, Peru ve Şili’de Ekonomi Bakanlığı destekli
“Otomotiv Yedek Parça” sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız ile pazar araştırması ve ithalatçı
firmalarla ikili iş görüşmeleri (B2B Organizasyonu) 19 iş adamız ile gerçekleştirilmiştir.
•
DRUPA Uluslararası Baskı ve Medya Fuarı
01-06 Haziran 2016 tarihleri arasında Almanya / Duesseldorf DRUPA Uluslararası Baskı ve Medya
Fuarına 25 kişi ile iş gezisi düzenlenmiştir.
•
Otomotiv Yedek Parça Sektörü Kenya-Tanzanya İkili İş Görüşmeleri
02-10 Kasım 2016 tarihleri arasında “Otomotiv Yedek Parça” sektöründe faaliyet gösteren
firmalarımız Kenya ve Tanzanya’da pazar araştırması ve ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri (B2B
Organizasyonu) 18 iş adamımız ile gerçekleştirilmiştir.
8. HER AY KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİNİ YAYINLIYORUZ.
Şehrimizle ilgili geçmiş dönemlerde yaşadığımız en büyük eksiklerden biri, ekonomik verilere
ulaşma konusunda yaşadığımız sıkıntılardı. Bu sorunun çözümü amacıyla Şubat 2012 tarihinden bu
yana Odamız “Konya İli Temel Ekonomik Göstergeleri Bülteni” başlığı altında Konya Perakende Güven
Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni olmak üzere düzenli olarak
üç çalışmayı yayınlamaktaydı. KTO ile TEPAV işbirliğinde yürütülen bu 3 çalışmaya ek olarak Türkiye’de
yerel olarak ilk kez Konya’da “Hizmetler Sektörü Güven Endeksi” ve “İnşaat Sektörü Güven Endeksi”
2013 yılı Ekim ayından itibaren yayınlanmaya başlamıştır.
20
Odamız aylık dergisi olan Yeni İpekyolu içinde yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri, gerek
Konya iş dünyası gerekse ülkemiz genelinde ilgi ile takip edilmekte ve pek çok yerde referans olarak
gösterilmektedir.
9. ÜYELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN ANKET ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ.
Odamız üyelerimizin mevcut durumları, beklentileri, ihtiyaçları ve sorunlarına ilişkin çeşitli anket
çalışmaları düzenlemiştir. Bu anket çalışmalarının sonuçları titizlikle değerlendirilerek gerekli
çalışmalara yapılmaktadır. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz anket çalışmaları şunlardır:
•
Üye Memnuniyet Anketi
Odamız tarafından düzenlenen Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarına katılan üyelerimize
memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bu kapsamda 70 komiteden 1905 üyemize anket uygulanmış ve
sonuçları değerlendirilerek talepler karşılanmıştır.
Diğer yandan 2016 yılının Ekim ayında mail yoluyla üyelerimize anket gönderilmiş ve toplamda 170
üyemiz ankete geri dönüş yapmıştır.
Anketlerimiz üyelerimizin memnuniyetini ölçmek için önemli bir araçtır. Anket içerisinde özellikle
ucu açık sorular (güçlü ve zayıf yönler ile görüş ve öneri kısımları) birçok üyemiz tarafından doldurulmuş
ve üyelerimizin talep ve şikâyetleri anketle birlikte toplanmıştır. Bu talep ve şikâyetler Odamız yönetimi
tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülenler yerine getirilmiştir.
•
Konya İli Güven Endeksleri Anket Çalışmaları
Konya Ticaret Odası olarak 2012 yılından beri yürüttüğümüz ve her ay perakende sektöründe
faaliyet gösteren 300 firmaya uyguladığımız Konya İli Perakende Güven Endeksi anket çalışmasına ek
olarak, 2013 yılında Konya İli Hizmet Sektörü Güven Endeksi ile Konya İli İnşaat Sektörü Güven Endeksi
anket çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 2016 yılında da her ay hizmet sektöründe
300, inşaat sektöründe ise 200 firmaya anket uygulanmak suretiyle sektörlerin Konya’daki mevut
durum ile geleceğe yönelik beklentileri tespit edilmektedir.
10. YURTİÇİ FUAR ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRDİK.
Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin yurtiçi fuarlara katılımına büyük önem vermekteyiz. Fuar
gezilerine katılan üyelerimiz bir yandan sektörlerindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından
görmekte, diğer yandan da yeni iş bağlantıları kurabilmektedir. Fuarlar, belirli bir sektöre ait birçok
işletmeyi bir araya getirdiği için katılımcı firmaların kendi çabalarıyla bulup ulaşamayacağı farklı bölge
ve dağıtım alanındaki bayilerle, bunlara ihtiyaç duyan üretici firmalara karşılaşma fırsatı vermektedir.
Bu amaçla Odamız 2016 yılında İstanbul’da çeşitli sektörlerde düzenlenen fuarlara üyelerimizin ziyaret
etmesini organize etmiştir. Bu fuarlar şunlardır:
Fuar Adı
JEWEX 2016 (İzmir Altın Mücevher Fuarı)
10. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı
İSTANBUL PENCERE 2016, 17.Uluslararası Pencere Fuarı
21
Fuar Tarihi
3 Şubat
Katılım
8 Kişi
3 Şubat
10 Mart
1 Otobüs
45 Kişi
İSTANBUL CAM 2016, 6.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim - İşleme
Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı
İSTANBUL KAPI 2016, 8.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano,
Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı
EKSPOMED, 23.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma
ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler
Fuarı
LABTEK, 19.Uluslararası İstanbul Medikal Laboratuvar Teknoloji, Sistem
ve Donanımları Fuarı
Automechanika İstanbul 2016 Fuarı
MAKTEK AVRASYA 2016
INTERMOB 2016, 19.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2016, 29.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı
24 Mart
40 Kişi
8 Nisan
12 Mayıs
72 Kişi
90 Kişi
24 Ekim
43 Kişi
11. ULUSLARARASI FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ.
2016 yılında Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde TÜYAP Fuarcılık tarafından
düzenlenen Tohum, Hayvancılık, Tarım, Metal İşleme, Elektrik, İstifleme, Yapı, Yerel Yönetim İhtiyaçları,
Asansör ve Isıtma – Soğutma sektörlerine yönelik her biri bölgesinin en kapsamlı ve büyük buluşmaları
olan Konya Fuarlarımız da, 61 ülkeden 1.210 katılımcı firma ülkemizin tüm bölgelerini kapsayan 75
farklı il ile yurtdışında ülke olarak ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler başta olmak üzere toplam
76 farklı ülkeden gelen 418.326 ziyaretçi ile buluşturulmuştur. Böylece bölgenin üretim değerlerine,
ihracatına, istihdamına ve şehrin ekonomik dinamiklerine önemli katkı sağlanmıştır.
2016 yılında KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 11 fuar gerçekleştirilmiştir. Geçen yıla
oranla Konya'da katılımcı sayısında yüzde 9, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50, toplam ziyaretçi
sayısında yüzde 13 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu fuarların katılımcı ve ziyaretçi sayıları şu
şekildedir:
•
Konya Tohum, Konya Hayvancılık, Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme 2016 Fuarları
Tarih: 03 – 06 Mart 2016
Katılımcı Sayısı: 14 Ülkeden 165 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 11 Ülkeden 55.865 ziyaretçi
•
KONYA TARIM 2016
Tarih: 23 - 26 Mart 2016
Katılımcı Sayısı: 16 Ülkeden 402 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 57 ülke ve 74 farklı şehirden gelen toplam 282.613 ziyaretçi
22
•
KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ 2016 (KONMAK – KONELEX – İSKON – Saç İşleme Fuarları)
Tarih: 28 Nisan – 01 Mayıs 2016
Katılımcı Sayısı: 23 Ülkeden 504 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 40 Ülkeden 53.446 ziyaretçi
•
Konya İnşaat, Kent ve Mobilya 2016 Fuarları
Tarih: 26-29 Mayıs 2016
Katılımcı Sayısı: 4 Ülkeden 139 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 7 Ülkeden 26.402 ziyaretçi
12. ÜYELERİMİZE DAHA HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE HİZMET VERİYORUZ.
• Ticaret Sicili Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan Mersis Sistemi için ağ ve bilgisayar
kurulumu yapılarak Ticaret Siciline kayıtlı firmaların veri aktarılması işleminin altyapısı oluşturulmuştur.
Müdürlüğümüz bünyesindeki faal firmalara ait dosyaların MERSİS sistemi üzerinden güncellenmesinin
sağlanması amacıyla 15 kişilik bir ekip oluşturulmuş ve bir yıllık bir sürede güncelleme işlemi
bitirilmiştir.
• Online olarak E-imzalı oda kayıt ve faaliyet belgesi verilme işlemi devreye alınarak elektronik
ortamda üyelerimize hizmet etmek amacıyla, “7 gün - 24 saat” belge verme işlemine geçilmiştir.
• Oda servisleri ve birimlerinin zaman içinde tümüyle elektronik ortamda iş yapmaya uygun
Oda Plus isimli oda programına geçilmiştir.
• Günümüzde bilginin önemli bir unsur olması ve bunun farkındalığıyla bilgiyi yönetme isteği,
gelişen teknoloji ile birlikte belge yönetiminin elektronik ortama geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bu
sebepten dolayı, Odamızın fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da
elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması,
arşivlenmesi ve belge yönetimine kıyasla istenen belgeye daha kısa sürede ulaşılması, belgelerin daha
kısa sürede yönetilmesi ve maliyetinin minimum seviyede olması sebebi ile EBYS (Elektronik Belge
Yönetim Sistemi) sistemine geçilmiştir.
• Oda Sicil Müdürlüğü tarafından verilmekte olan hizmet sürecinde kullanılan fiş
uygulamasına son verilerek işlemler elektronik ortamda takip edilmeye başlamıştır.
13. ODAMIZIN HİZMETLERİNİ DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITIYORUZ.
Odamızın dışa dönük faaliyetlerinin güçlendirilerek, tanınırlığının artırılması ve bu sayede Odamızın
sunduğu hizmetlerden faydalanan kişi sayısının artması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar şöyle sıralanabilir:
•
Yeni İpekyolu Dergisi
Baskı adedi 12.500’e çıkarılan Yeni İpek Yolu Dergisi ile birlikte Konya İli Ekonomik Göstergeler
Bülteni ilave olarak yayınlanmaktadır. Dergimizde, bölgemize ve ülkemize ilişkin güncel ekonomik ve
23
kültürel çalışmaların yanı sıra Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetler yer almakta ve üyelerimiz
bilgilendirilmektedir.
•
Sosyal Medya
2016 yılında Oda faaliyetlerinin duyurulması amacıyla kitle iletişim araçları etkin bir şekilde
kullanılmıştır. Daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için tüm iletişim kanallarını kullanmaya önem
verilmiştir. Bu kapsamda Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz tarafından açılan facebook ve tweeter
hesapları ile Odamız sosyal medyada yer almıştır.
14. YAYINLARIMIZ İLE ÜYELERİMİZE YOL GÖSTERİYORUZ.
Odamız şehrimizin kültürel, tarihi ve ekonomik alanlarına yönelik yeni eserler vermeye devam
etmektedir. Bu açıdan Odamız şehrimizin faydalanacağı kaynak niteliğinde çalışmalara önem
vermektedir. 2016 yılında üyelerimize ulaştırdığımız yayınlarımız şunlardır:
•
Yeni İpek Yolu Dergisi Özel Sayısı Konya Kitabı 15
Yeni İpek Yolu Dergisi Özel Sayısı Konya Kitabı 15’i “Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş
Meslekler” adı ile yayınlanmıştır. 80 değişik mesleğe yer verilen Konya Kitabı serisindeki diğer yayınlara
göre farklı ve daha kaliteli bir baskı ile yayınladığımız kitabımız serideki ilk 2 ciltli kitap olarak da ayrı bir
özelliğe sahiptir.
•
Konya Ekonomi Raporu 2015
Odamız, Konya ekonomisinin faydalanacağı kaynak niteliğinde çalışmalara önem vermektedir. Bu
çalışmalar kapsamında, ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan Konya’nın
sosyo-ekonomik hayatına ışık tutacak “Konya Ekonomi Raporu 2015” adlı çalışma hazırlanmıştır.
•
Konya Ekonomisi Tanıtım Kitabı
Odamız 2016 yılında, hem üyelerine hem de yurtdışındaki iş adamlarına Konya ekonomisini
tanıtmak için “Konya” kitabını yayınlamıştır. Bu kitap Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca,
Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere sekiz dilde düzenlenmiş ve kitap haline getirilmiştir.
•
Sektör Raporları
“Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği” projesi kapsamında 8 sektörde kitaplar basılmıştır. Bu
sektörler şunlardır: Araç Üstü Ekipmanları, Hazır Giyim ve ayakkabı, Gıda, Makine, Mobilya, Otomotiv
yan sanayi, Plastik ve Tarım Makinaları.
15. PERSONELİMİZİN NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VERİYORUZ.
•
İsraf ve Tasarruf Eğitimleri
24
20 Mayıs 2016 ve 6 Aralık 2016 tarihlerinde iki kez gerçekleşen eğitimlere Konya Ticaret Odası’nın
tüm personeli katılmıştır. Eğitimlerde işyerinde ve hayatımızda tasarruf etmenin önemi, maliyet
bilincini kazanıp işlerimizi bu bilinçle yapabilmenin üzerinde durulmuştur.
•
Temel Yangın Eğitimi
23 Kasım 2016 tarihinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından
verilen eğitime tüm personel katılmıştır. Yangın bilincinin arttırılması amacıyla verilen eğitim hem
teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleşmiştir.
•
Birim içi ve Birimler Arası İletişim
8 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen bu eğitime Konya Ticaret Odası’nda yönetici pozisyonunda
çalışan toplam 21 kişi katılmıştır. Bu eğitimin amacı, yöneticilerin personelleri ile ve birimler arasında
sağlıklı bir iletişim kurup, iş verimliliğini artırmaktır.
25
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards