Gruplararası ilişkiler

advertisement
Gruplararası İlişkiler
PSI 132 - GENEL PSİKOLOJİ
Kategorizasyon
Kategorizasyon
• Kategorizasyon: Ögelerin sahip oldukları benzer ya da ortak
özellikler temelinde bir arada düşünülmesi ve farklı özelliklere
sahip diğer ögelerden ayrı tutulmasını yansıtan bilişsel bir
süreçtir.
İç grup - Dış grup
Eşya açısından mümkün olmasa da bizler insan olarak belli gruplara
dahilizdir. Her konu açısından kendimizi bir gruba ait hissedebiliriz.
İç grup - Dış grup
Her bir çemberin kendi içindeki renk farkı olduğundan az; iki
çember arasındaki renk farkı ise olduğundan fazla görülüyor. Yani
kategoriye ayırmak aynı kategoridekilerin oldukça benzer, farklı
kategoridekilerin ise birbirinden ayrı olduğu izlenimini yaratıyor.
Kategorizasyon: “Bizden olan/ bizden
olmayan”
Henry Tajfel
KALIPYARGI, ÖNYARGI VE AYRIMCILIK
Kalıpyargılar (Stereotipler)
•
•
•
•
•
•
•
Türkler misafirperverdir
Fransızlar iyi aşçıdır
Gözlüklüler zekidir.
Sarışınlar aptaldır
Psikologlar zengindir
Felsefeciler elittir
Galatasaraylılar sinirlidir
Genel olarak bakıldığında belli bir grup ya da o grubun üyelerinin
nasıl göründüğü hakkında sahip olunan basitleştirilmiş inançlar,
temsiller.
ÖNYARGI VE AYRIMCILIK
Prae (ön), judicium (hüküm, yargı)
Belirli bir gruba ya da bu grubun üyelerine karşı olumsuz
katı tutumları içerir Önyargının hedefi olan kişi sadece o
gruba ait olduğu için peşin hükme maruz kalıyor.
Önyargı
Tanım ve özelliklerinden hareketle, Allport’a göre önyargının 3
ögesi vardır:
1. Bilişsel öge (inançlar)
2. Duygusal Öge
3. Davranışsal Öge
Ayrımcılık
ÖNYARGI TUTUMKEN; AYRIMCILIK DAVRANIŞTIR
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards