PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU ARMDA

advertisement
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU
Adı /Ünvanı
:………………...…….........
Soyadı
:……………….......
Vergi No : Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular
TC Kimlik No :
İkametgah Adresi :………………………… ……………………..................................................................…………
İlçe : ................……
İl :…………………
Tel : … ……………
Aptec Holdings Limited tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı tebliği çerçevesinde pay alım
teklifinde bulunarak pay toplamak amacıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde verilen izin dahilinde, ilan edilen bilgi formunda belirtilen koşullara uygun
olarak aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.(“ARMDA”) paylarını 1 TL nominal değerli 1 pay (“1 Lot”) için Pay Alım Fiyatı olarak belirlenmiş olan 4,1337
TL bedelle satmayı talep ediyorum.
Söz konusu Pay Alım Teklifi tebliğ uyarınca teslim edilen payların bedelini işbu talep formunda belirttiğim şekilde
ödenmesini kabulünüze sunarım.
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN
Pay Adedi
Ödenecek Tutar (TL)
Gönderen Aracı Kurumun Adı
Gönderen Hesap No
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Alıcı - Hesap Sahibinin Ünvanı
Aracı Kurum Adı
Kurum Kodu
Hesap No
MKK Sicil No
Vergi Numarası
APTEC HOLDİNGS LİMİTED
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
GRM
352435
42119723
0710431723
Telefon : 0212 384 10 10
Faks
: 0212 352 42 40
PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ
Alıcı Hesap Sahibinin Adı ve Soyadı
Banka / Aracı Kurum Adı
Şube Adı
*
IBAN No *
T R
I
IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.
Pay alım teklifine katılacak yatırımcıların, sahip oldukları payları, saat 17:00’ye kadar virman yolu ile göndermeleri
durumunda, payların bedelleri belirttikleri hesaba 1. İşgünü (T+1) içinde ödenecektir. Saat 17:00’den sonra gönderilen
paylar ise ertesi iş günü işleme konulacak olup, bedelleri de virman tarihini izleyen 2. İşgünü (T+2) içinde ödenecektir. İş
gününün yarım gün olduğu günlerde, saat 12:00’den sonra yapılan virmanların bedeli de 2. İş günü (T+2) ödenir.
TARİH: ......... / …… / 2015
İMZA: …………………….......…..
EKLER
A. Gerçek Kişi : Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
B. Tüzel Kişiler : Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Ticaret ve Sanayi Odası kayıt
belgesi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards