4 Şubat Dünya Kanser Günü

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı: 23776858/770Konu: 4 Şubat Dünya Kanser Günü
………………………. VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar
hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı problemidir.
Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken tedavinin
yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi
artmaktadır. Ülke genelinde yılda yaklaşık 170.000 kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Kanserli
olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmektedir. Bölge ya da şehirlerimiz arasında kanser
sıklığı açısından anlamlı farklılıklar yoktur. Bununla beraber, ülkemizdeki kanserlerin önemli bir
kısmı sigara ve obesite ile ilişkilidir.
Doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser
oluşumunun %90-95’inden sorumludur. Kötü beslenme, sedanter yaşam, tütün kullanımı, alkol
kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi kanser oluşumunda etkisi olan çevresel
etkenlerin kontrol altına alınması ile kanser görülme sıklığı azaltır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam
davranışları ile kansere karşı korunabilir, tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam
süremizi uzatabiliriz.
Ülkemizde, Kanser Daire Başkanlığımızın da üyesi olduğu Dünya Kanser Teşkilatı (UICC)
(http://www.worldcancerday.org/) geçen yıl olduğu gibi 2014 Dünya Kanser Günü’nde de kanser
hakkında yanlış bilinenler teması üzerinde durmaktadır. Ülkemizde de, dünya genelinde kanser
konusunda bazı yanlış bilinen doğruları vurgulamak gerekmektedir. Bunlar;
Yanlış-1: Kanser hakkında konuşmamıza gerek yok!
Doğrusu: Kanser, özellikle de bazı kültür ve çevrelerde hakkında konuşulması çok zor bir konudur.
Bu hastalıkla açık bir şekilde uğraşmak; hem hasta kişinin hem de toplum ve politika seviyesinde
sonuçları iyileştirir.
Yanlış-2: Kanserin hiçbir belirti ya da bulgusu yoktur!
Doğrusu: Pek çok kanser için, uyarıcı belirti (kişinin kendinde hissettiği) ve bulgular (hekimin
kişide tespit ettiği) vardır. Bu işaretleri izleyerek erken teşhis mümkün olabilir. Erken teşhisin
faydaları zaten tartışma konusu bile değildir.
Yanlış-3: Kanser için yapabileceğim hiçbir şey yok!
Doğrusu: Hem kişi hem de toplum ve politika bazında doğru strateji ile yapılabilecek çok şey
mevcuttur. En sık görülen kanserlerin en az üçte biri önlenebilir.
Yanlış-4: Kanser tedavisi alma hakkım yok!
Doğrusu: Bütün insanlar kanıtlanmış ve etkin kanser tedavisini eşit koşullarda ve herhangi bir bedel
ödemek zorunda kalmadan alma hakkına sahiptir.
Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz!
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI Tel: 0 312 5656001 Faks: 0312 5656095
İrtibat: Hem. F.KAYA 03125656014
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
İlkiz
sok.
No:
4
Kat:
1–2
Sıhhiye-ANKARA
web:
www.kanser.thsk.gov.tr
e-mail: [email protected]
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f6cb8099-34f3-40ee-b9ff-5f074f7eda1c kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
4 Şubat Dünya Kanser günü vesilesiyle halkın kanser konusuna dikkatinin çekilmesi,
konunun uzmanı olan kişiler aracılığıyla halkın bilgi düzeyinin yükseltilmesine yönelik aktivitelere,
her özel gün ve haftalarda olduğu gibi bu günde de yer verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi
beklenmektedir. İl düzeyinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek halkın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi hedeflenmelidir.
04 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla, İlinizde gerçekleştirilecek etkinlikleri içeren
çalışma raporunun 17 Mart 2014 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda gereğini
rica ederim.
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Kurum Başkan V.
Dağıtım:
81 İl V.
Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz!
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI Tel: 0 312 5656001 Faks: 0312 5656095
İrtibat: Hem. F.KAYA 03125656014
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
İlkiz
sok.
No:
4
Kat:
1–2
Sıhhiye-ANKARA
web:
www.kanser.thsk.gov.tr
e-mail: [email protected]
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f6cb8099-34f3-40ee-b9ff-5f074f7eda1c kodu ile erişebilirsiniz.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards