Dış Ticaret İstatistikleri_03042015

advertisement
TÜİK (ESGD-UHD) – TCMB
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih
: 3 Nisan 2015
Saat
: 14:00 – 16:00
Yer
: TÜİK- 125 nolu oda
Katılımcı Listesi
: Ekte
Konu
: Genel Ticaret Sistemine göre oluşturulan Dış Ticaret Verilerinin
ödemeler dengesi ve ulusal hesaplarda kullanılması
Toplantı TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Grubu tarafından üretilmeye başlanan genel ticaret
sistemine göre dış ticaret istatistikleri ile ilgili olarak TCMB ve Ulusal Hesaplar Dairesi’ne
ayrıntılı bilgi sunulması amacıyla düzenlendi. Bu kapsamda, üretilen yeni verilerin TCMB ve
UHD tarafından eş zamanlı kullanımı ile yapılacak ve yapılması gereken çalışmalar
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, uçak ve gemilerin yurt dışından satın aldığı
yakıt ve kumanyalara ilişkin verilerin elde edilmesi, ithalatın FOB teslim şekline göre
üretilmesi konuları görüşüldü.
Genel ticaret verilerinin yayımlanmama gerekçeleri detaylı olarak katılımcılara ifade
edildi.
1- Genel ticaret sistemine göre dış ticaret verilerinin kullanımı:
TCMB tarafından üretilen ödemeler dengesi çalışmalarında TÜİK tarafından sağlanan veriler
de kullanılmaktadır.
TÜİK tarafından üretilen genel ticaret sistemine göre dış ticaret verilerinin ödemeler dengesi
istatistiklerinde ve ulusal hesaplar çalışmalarında kullanılmaya başlanmadan önce ilgili
taraflara üretim aşamaları, tekniği ve karşılaşılan sorunlarla ilgili detaylı sunum yapıldı.
Serbest bölgelere ilişkin verilerin istatistiklere dahil edildiği ancak antrepo verilerinin sisteme
yeni ekleneceği ifade edildi. Özellikle antrepo transit rejimi ve ortak transit rejimi konularında
detaylı bilgi verildi. UHD tarafından genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret verilerinin
bir süre daha izlendikten sonra 2016 yılında yapılacak kapsamlı revizyonda kullanılması
yönünde, TCMB yetkililerince ise ise verinin oluşumu ve sonuçlarının, ödemeler dengesine
etkilerinin incelenmesinden sonra karar verilebileceği yönünde görüş ifade edildi.
Önümüzdeki dönemlerde konunun yeniden bir araya gelinerek değerlendirilmesi konusunda
görüş birliğine varıldı.
2Yakıt-kumanya: Yabancı uçak ve gemilere sağlanan yakıt ve kumanyalar gümrük
beyannamelerinden elde edilen bilgilere göre üretilerek ihracata dahil edilmektedir. Fakat
Türk gemi ve uçaklarının yurtdışından aldığı yakıt ve kumanyalara ilişkin olarak Gümrük
İdaresinin idari kayıtlarından herhangi bir bilgi sağlanamamaktadır. Bu yüzden gemilerin
satın alışları konusunda yapılması planlana anket çalışması ve uluslararası uygulamalar
konusunda katılımcılara bilgi verildi. TCMB tarafından uygulanan Türk havayolu firmalarının
yurtdışından sağladığı yakıt ve kumanyalara ilişkin anket bilgileri gündeme getirilerek bu
verilerin TÜİK’le paylaşımı ve dış ticaret istatistiklerinde kullanımı konusu görüşüldü. Kimi
firmaların bu anketleri 3’er aylık bilançolarının kesinleşerek KAP’a bildiriminden sonra
gönderdiği, bu gecikme nedeniyle sözkonusu tutarların ödemeler dengesine tahmin yoluyla
yansıtıldığı, sonradan revizyon yapıldığı belirtildi. Önümüzdeki dönemlerde havacılık
firmalarından derlenen verilerin TÜİK tarafından da kullanımı konusunda TCMB’ye talepte
bulunulabileceği belirtildi.
3İthalat değerlerinin FOB teslim şekline göre de hesaplanması: Birleşmiş Milletler
IMTS 2010 El Kitabında ithalat değerinin FOB teslim şekline göre de üretilmesi konusunda
tavsiyeler yer almaktadır. Yakın bir gelecekte bu tavsiyenin zorunlu tutulacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda TÜİK’in konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapacağı,
sonuçların TCMB’nin ödemeler dengesinde kullandığı değerler ile tutarlı olması gerektiği
belirtildi. Yapılacak çalışmanın sonuçları netleştiğinde TCMB ile paylaşılacak ve
değerlendirmeler sonucunda verinin kullanımı ve paylaşılması konusunda karar verilecektir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards