İ İ İ İşletme Biliminin Diğer Dallar İle İlişkisi

advertisement
İ
İşletme Biliminin Diğer Dallar İle İlişkisi
İ İ
Ekonomi
Hukuk
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Teknoloji
İşletme Sistemi ve Çevresi
İşletmeler, çevre ile ilişkileri olan, iç ve dış çevresine duyarlı dinamik bir yapıya İşletmeler,
çevre ile ilişkileri olan, iç ve dış çevresine duyarlı dinamik bir yapıya
sahip birimlerdir. Sistem Kavramı ve Türleri
Sistem: aralarında ilişki bulunan elemanların ve işlerin birbirleriyle ilgilerinin Sistem:
aralarında ilişki bulunan elemanların ve işlerin birbirleriyle ilgilerinin
belirlenerek bunların bir bütün olarak ele alınması, analiz edilmesi ve düzenlenmesidir. (Can, 1990)
Sistemler, girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle ilişkili faaliyet ve öğrelerden oluşmaktadır (Gökçen, 2005)
Sistemler kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılırlar
Sistemler kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Açık sistem, çevreden girdi alarak bu girdileri belli bir dönüşüm sürecinden geçirip işleyen, çevreye çıktılar sunan ve çevresel faktörlerden etkilenen sistemlerdir.
Açık Sistem Öğeleri
ç
ğ
Tanımlanan Sınırlar
Tanımlanan
Sınırlar
Sistemin Yapısal Parçaları Sistemin Denge Koşulları
Sistemin Denge Koşulları
Sistemin Geri Bildirim veya geri besleme yeteneği
t
ği
• Entropi ve negatif entropi (kapalı sistemde daha kuvvetli)
• Çevre •
•
•
•
Açık Sistem Öğeleri
ç
ğ
GİRDİ
Hammadde
Emek
Sermaye
Enerji
Finans
Tabiat
SÜREÇ
Dönüşüm Süreci
ÇIKTI
Mal ve Hizmetler
Sistemin Özellikleri
Ö ll kl
• Bir sistem açık ya da kapalı olabilir
• Açık bir sistemin yaşaması için dış çevreyle ilişki kurması gerekir
• Her sistemin bir amacı vardır
Her sistemin bir amacı vardır
• Sistemler çevre ile ilişki kurarlar
• Sistemde geribildirim ilişkisi vardır. (Eksik aksaklıkları tespit edebilir)
• Kesin sınırları yok ama iç ve dış çevre kavramı var
• Sistemin alt sistemleri vardır
• Olumlu, olumsuz entropi vardır. Entropi = eğilim
Kapalı sistemlerde entropi etkisinde sonlama etksinde kalır.
İşletmeyi Etkileyen Çevre Koşulları
İşletmeyi Etkileyen Çevre Koşulları
•
•
•
•
•
Doğal Çevre Koşulları
S
Sosyal ve Kültürel Koşulları
l
ül ü l
ll
Hukuki Koşulları
Teknolojik Koşulları
Uluslararası Çevre Koşulları
Uluslararası Çevre Koşulları
İşletmenin İç Çevresi
İşletmenin İç Çevresi
• İşletme Sahipleri ve hissedarlar
İşletme Sahipleri ve hissedarlar
• Çalışanlar
• Yöneticiler
ö i il
İşletmenin Yakın Çevresi
İşletmenin Yakın Çevresi
•
•
•
•
Tüketiciler – Müşteriler
Tüketiciler
Rakipler
Kredi Sağlayan Kuruluşlar
di S ğl
l l
Hammadde ve işletmenin Diğer İhtiyaçlarını Karşılayan kurumlar
İl
İşletmenin Ulusal Çevresi
l l
• Devlet
• Toplum
l
• Çeşitli Kurumlar
İşletmelerin Uluslararası Çevresi
İşletmelerin Uluslararası Çevresi
•
•
•
•
•
•
•
•
Savaş Olasılıları
Savaş
Olasılıları
Ambargo ve kotalar
Gümrük Birliği Antlaşmaları
Gümrük Birliği Antlaşmaları
Ortak Pazar Antlaşmaları
Ek
Ekonomik İşbirlikler
ik İ bi likl
Serbest Ticaret Bölgeleri
Globalleşme
Ülkeler Arası birleşme ve Ayrılmalar 
Download