Ağız ve Diş Sağlığı - S

advertisement
AğızveDişSağlığı
MedikalKadromuz
• Dr.Dt.ÖzgürÖZTÜRK
ProtetikDişTedavisiUzmanı
• Prof.Dr.YıldızÖZTÜRK ORTAN
OrtodontiUzmanı
• Dr.Dt.BurakSAYDAM
AğızveDişÇeneCerrahisiUzmanı
• Dt.TuğçeKAYA
Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik
olarak hazırız.
• Protetik tedaviler
Estetikdişhekimliği(gülüştasarımı)
Cad camuygulamaları
Laminate venerler
Zirkonyumveempress porselenler
İmplant üstüsabitvehareketliprotezler
• Cerrahitedaviler
İmplant uygulamaları
Lazerdişhekimliği
Pembeestetik
Dişetihastalıklarıtedavisi
• Tümortodontik tedaviler
• Endodontik vepedodontik tümuygulamalar
GülüşTasarımıveEstetikDişHekimliği
• Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, size özel
ideal gülüşünüzü yenilemektir.
• Hastanın diş ve diş eti görünüşü, kişinin cinsiyeti, yüz hatları, yaşı,
gülüş simetrisi, dudakları, dişleri sıralanışı ve renkleri, ve diş
etlerinin görünme miktarı değerlendirilerek, altın oranlara göre
tekrardan dizayn edilip, hastaya yeni bir gülüş görüntüsü
kazandırılır.
• Diş etleri üzerinde yapılan estetik çalışmaya Pembe estetik denir.
Kliniğimizde, diş etleri üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri
konvansiyonel bir şekilde yapılabildiğimiz gibi, dental lazer ile de
yapılabiliyoruz.
• Dişler üzerinde yapılan estetik çalışmaya ise Beyaz estetik denir.
Kliniğimizde, dişler üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri de
konvansiyonel şekilde yapılabildiğimiz gibi CAD-CAM ile de
yapabiliyoruz.
Estetik ve fonksiyonel kaybı olan bu hastaya, önce gülüş tasarımı için periodontal cerrahi
planlandı. Yapılan cerrahi işlemler sonrası, zirkonyum porselen planlanıp uygulandı.
PROTETİKTEDAVİLER
1. Sirona Cerec bluecam cad cam intra oral
scanner
Porselendolgular(inlay-onlay)
Laminate venerler
Zirkonyumveempress porselenkronveköprüler
• Porselen yapım yöntemidir.
• Bilgisayar yardımı ile tasarım, bilgisayar yardımı ile
imalat
• Dental teknisyenler tarafından yapılan imalat
yerine, endüstriel olarak üretilmiş seramikler
yapısal olarak yüksek kalitelerini devam ettirirler.
• Ölçü almaya gerek kalmaz.
• Teslimat süreci çok daha hızlıdır.
Digital ölçü
Laboratuara online
transfer
Aynıgün– 3gün
içindeteslim
Cerec inley - onley (porselendolgular)
Cerec laminate venerler
2. Laminate vener uygulamaları cad cam ve ya
konvansiyonel şekilde uygulayabiliyoruz.
• Teknoloji ilerledikçe, doğal diş dokusunun değeri
daha iyi anlaşılmış ve yapılan restorasyonların
minimal invaziv bir yaklaşımla yapılması yani kalıcı
doku hasarının en az seviyeye indirgenmesi
amaçlanmıştır.
• Restoratif materyallerde özellikle de adeziv
teknolojisindeki hızlı gelişmeler bizlere hem estetik
hem de doğal diş dokusunun korunduğu
restorasyonlar yapma imkanı vermektedir.
• Anterior dişlerin görünümünü düzeltmek için
laminate veneer, tam kronlara konservatif bir
alternatiftir. Laminate veneerler, dental teknolojinin
ilerlemesiyle estetik diş hekimliğinin en popüler
restorasyonlarından biri haline gelmiştir.
• Yaprak porselen de denilen laminate venerlerin en büyük avantajı, dişler üzerinde minimal bir
preperasyon yapılmasıdır.
• Diş renklenmeleri, ayrık dişleri birleştirme, kırık ve aşınmış dişlerin restorasyonu, rengi ve yapısı
bozulmuş eski dolguların düzeltilmesi ve çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesi gibi bir çok
vakada uygulanabilirler.
• Çok ince ve hassas bir iş olduğu için uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Şekila:Kanaltedavisisonrası renklenmiş anterior dişlergörülüyor.
Şekilb:Yapılanbleaching işlemleri sonrası dişrengindekideğişim gözleniyor.
Şekilc:11-12-21 nolu dişlerfull kron,22nolu dişlaminate veneer olarakEmpress esthetic camporseleni ile
restoreedildi.
Şekild:Yapılanrestorasyonun dudaklaberabergörünüşü.
Dişlerinin görünüşü vearalıklıdiziliminden şikayetiolanhastayaaltüstöndişlerine 12üyeolacakşekilde
laminate veneer planlanıp uygulandı.
• Porselen uygulamaları dışında konvansiyonel
tedavilere ek olarak, gülüş tasarımı ve diş ve diş
eti estetiği adına tüm yumuşak doku cerrahi
işlemlerini Epic Biolase yumuşak doku lazeri
kullanarak yapabiliyoruz.
• Lazer sayesinde; kanamasız, ağrısız ve
anestezisiz işlemler yapılabiliyor ve istenilen
sonuca ise daha hızlı yara iyileşimi
sağlamasından
kaynaklı
kısa
sürede
ulaşabiliyoruz.
• Sonolarakimplantasyonişlemleri.
• Ensonteknolojikullanılaraküretilenimplantlarıtercih
ediyoruz.
• Tümdünyadayaklaşık1000farklıimplantfirmasıvar.
• Seçimlerimizde dikkate aldığımız kriterler; implant
kalitesi, uzun dönem akademik değerlendirmeler, hizmet
veren firmaların stok kabiliyeti ve Türkiye’ deki varlığı
gibi faktörler göz önünde bulunduruluyoruz.
• STRAUMANNRoxolid,MİSveMegagen
• Kontrolgrubuimplant.
• Swissmadekalitesi.
• Yeniteknolojisi(Ti-Zralaşımı)
• Türkiye’desadecebazıelitkliniklerkullanabiliyor.
• Ortodonti;dişlerveyüzdekidüzensizliklerin(kötü
kapanış)teşhisi,önlenmesivetedavisiyleilgilenen
dişhekimliğidalıdır.
Ortodonti Tedavileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AğızDışıApareyTatbiki(Headgear - Chincap)
HızlıMaksiller Expansiyon (Genişletme)Apareyi
Lingual TeknikleOrtodontik Tedavi
Sabitestetikbraket
Sabitmetalbraket
ÖnleyiciOrtodontik Tedavi(Tongue Thrust)
PekiştirmeAygıtı
SabitPekiştirmeAygıtı
ŞeffafApareyleOrtodontikTedavi
AğızDışıApareyTatbiki(Headgear - Chincap)
HızlıMaksiller Expansiyon (Genişletme)Apareyi
Lingual TeknikleOrtodontik Tedavi
Halk arasında görünmeyen
diş teli veya gizli diş teli
olarak adlandırılan lingual
ortodonti tedavisi
dişlerdeki çapraşıklıkları
düzeltmek için kullanılan
braket ve tellerin dişlerin
ön yüzeyleri yerine arka
taraflarına uygulandığı
ortodontik tedavi çeşididir.
SabitBraketler
SabitEstetikBraket
SabitMetalBraket
ÖnleyiciOrtodontik Tedavi(Tongue Thrust)
Dilinaltveüstdişlerin
arasınagirmesini
engeller.
ŞeffafApareyleOrtodontikTedavi
Şeffafapareyşeffafplaklarsayesinde,dişlerinolmasıgereken yere
getirilmesini sağlayanOrtodontik tedavidir.Buteknoloji sayesindemetal
diştellerikullanmayagerekkalmadan,bakıldığında farkedilmesioldukça
imkanızolanbirtedaviyöntemisayesindeçarpıkdişteliproblemlerinin
önüne geçilmektedir.
Download