SIRS`TEN SEPTİK ŞOKA

advertisement
SIRS’TEN SEPTİK ŞOKA
SIRS(Systemic Inflammatory Response Syndrome)
SEPSİS DÜŞÜNDÜREN BULGULAR
●GENEL BULGULAR
•Ateş; (>38C bir saat süren ya da 38.3C ve
üzeri tek bir değer) veya hipotermi (<36ºC)
•Açıklanamayan taşikardi >90/dk
•Açıklanamayan takipne (>20/dk)
veya PaCO2 <32 mm Hg
•Mental durumun bozulması
•Belirgin ödem veya pozitif sıvı dengesi
(24 saatte >20 mL/kg üstünde)
•Açıklanamayan hiperglisemi (plazma
glukoz >140 mg/dL veya hipoglisemi
(plazma glukoz<70 mg/dL)
İnfeksiyon ya da infeksiyon dışı (otoimmün hastalıklar, pankreatit,
vaskülit, tromboembolism, yanıklar, cerrahi girişim sonrası)
nedenlerle gelişen sistemik inflamasyon yanıtına denir. SIRS
tanısı için ateş, nabız, solunum sayısı ve WBC değerlerinden en
az ikisinde anormallik olmalıdır.
Çoklu Organ Yetmezliği
İNFLAMASYON BULGULARI
•Lökositoz (WBC >10,000/mL veya
lökopeni (WBC<4000/mL)
•%10’un üzerinde çomak
•CRP’nin normalin iki katı olması
•Prokalsitoninin normalin iki katı olması
HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİLER
•Hipotansiyon (SBP <90 mmHg, MAP
<70 mmHg)
ORGAN DİSFONKSİYONU
BELİRTİLERİ
•Hipoksemi (PaO2]/FiO2 <300 mm Hg)
•Akut oliguri (idrar miktarı<0.5 mL/kg/saat,
gerekli sıvı takviyesine rağmen)
•Kreatinin artışı >0.5 mg/dL
•Koagulasyon anormallikleri (INR >1.5
veya APTT >60 sn)
•Ileus (barsak seslerinin yokluğu)
•Trombositopeni (<100,000 mL)
•Hiperbilirubinemi(total bilirubin >4 mg/dL)
PROGNOSTİK FAKTÖRLER — Konağın infeksiyona yanıtı, infeksiyon
odağının yeri ve kontrolü, DIC ve uygun antibiyotik tedavisi
SEPSİS
SIRS infeksiyona
bağlı olarak gelişmiş
ise klinik tablo
sepsis olarak
adlandırılır.
CİDDİ SEPSİS
Sepsis, hastasında
organ fonksiyon
bozukluğu gelişirse
ciddi sepsis olarak
adlandırılır. En sık
hipotansiyon görülür ve
sıvı tedavisine yanıt
verir.
SEPTİK ŞOK— Ciddi sepsisli hastada,
sıvı tedavisine(30 mL/kg, 30 dakika,
%0.9NaCI) rağmen düzelmeyen ve
vazopresör gerektiren hipotansiyon
(TA< 90/60 mm Hg ya da sistolik kan
basıncında 40 mm Hg’dan fazla
düşüş) durumudur.
HAZIRLAYANLAR:
Stj Dr. AZAD ALIŞ, PROF.DR. SAİT KARAKURT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KAYNAKLAR:www.uptodate.com , Cecil Essentials Of
Medicine-8th Edition, NEJM,347:966-967,2002.
Download