Fıtık Tedavisi

advertisement
Fıtık Tedavisi
Fıtık, karın duvarında bilinen anlamda bir yırtıktır; tedavisi de bu yırtığın fiziki olarak
onarılmasıdır. Geçmiş yıllarda bu onarım, yırtık yerin dikilmesi şeklinde yapılırdı. Yumuşak
dokuların dikilmesi sırasında yırtığın çevresinde veya karşı tarafta oluşturulan gerginlik veya
dikişlerin geçtiği yerlerde açılan küçük iğne delikleri, karın duvarının yeni zayıf noktaları haline
gelirdi. Dikişle onarılan hastalardaki bu zayıf noktalar, zaman içindeki zorlanmalara bağlı olarak,
aynı yerde nüks veya karşı tarafta yeni fıtıklar şeklinde karşımıza çıkardı. Yama ile gerdirmesiz
onarım tüm bu sorunları ortadan kaldırmıştır.
Yamaların fıtık tedavisinde kullanımı çok yeni değildir. Dr Francis Usher tarafından ilk kez 1950
yıllarında kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda yamalar, daha önce 4-5 kez nüks etmiş başka ameliyat
şansı kalmamış hastalarda kullanılırdı. O dönem yamalar yeterince güvenilir olmadığı için, son
seçenek olarak düşünülürdü. Günümüzde yama teknolojisi çok gelişti. Son 10 yıldır fıtıklarda,
öncelikli tedavi yama ile gerdirmesiz onarım oldu. Bunun nedeni, yeni teknoloji ile üretilen
yamalarda komplikasyon sıklığının çok düşük olmasıdır.
1/2
Fıtık Tedavisi
Modern fıtık cerrahisinin amacı, rahat ve güvenilir şekilde hastanın fıtığını onarmak ve en kısa
sürede hastayı normal yaşamına döndürmektir. Yama ile yapılan gerdirmesiz onarımın
avantajları, ameliyat sonrası dönemin ağrısız olması, nüks ve diğer komplikasyonların görülme
riskinin çok düşük olmasıdır. Bu avantajlar sayesinde hastanın ve toplumun işgücü kaybı en aza
iner. Dünyada en çok yapılan ameliyatların fıtık ameliyatları olduğunu düşünürsek, işgücü
kaybının önemi kolayca anlaşılır.
“Tension free” yani “gerdirmesiz” ameliyatlarda fıtığın çıktığı yer biyo-sentetik yama ile onarılır.
Gerdirmesiz yama onarımı, yüksek teknoloji ürünü yamaların üretilmesi ile hızla gelişmiştir. Bu
yamalara hastanın ihtiyacına göre ameliyathanede şekil verilebilir veya farklı boyut ve şekillerde
hazır olarak alınıp kullanılabilir. Gerdirmesiz onarım yönteminde yamalar fıtığın çıktığı yere açık
yöntem veya kapalı yöntemle yerleştirilebilir.
Yamalar yerleştirildiği katmana göre onlay, sublay ve inlay olarak adlandırılır. Onlay adalenin
üstüne, sublay, adale arkasına ve inlay yamanın direk karın içine yerletirilmesidir. Yama
özelliklerine ve hastanın ihtiyacına göre değişik katmanlara konabilir. Doğru yama seçimi
başarılı bir fıtık ameliyatı için yeterli olmaz, yamanın doğru aralığa da yerleştirilmesi gerekir.
Pascal yasasına göre yamanın sağlam katmanların arkasına konması yani sublay ve inlay
yerleşim, iç basınç değişikliklerine daha dayanıklı olmasını sağlar. Yamayı mümkün olduğunca
adalelerin arkasına koymak gerekir. Yamalar söz konusu katmanlar arasına hiç tespit
edilmeden bırakılabilir, dikilebilir, vidalanabilir veya özel kimyasallarla yapıştırılabilir.
Hangi yamanın kullanılacağı, hangi katmanlar arasına konacağı ve de yamanın ne şekilde
tutturulacağı fıtık cerrahisinin 3 önemli sorusudur. Her hasta için uygun yama, cerrahi yöntem
ve anestezi seçimi tedavinin başarısında son derece önemlidir.
2/2
Download