karın duvarında açıklık ve barsak kesesi fıtıklaşması _omfalosel_

advertisement
KARIN DUVARINDA AÇIKLIK VE BARSAK KESESİ
FITIKLAŞMASI (OMFALOSEL) AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
Doküman Kodu: ÇCR.RB.15
Yürürlük Tarihi: 03.2012
Revizyon No/Tarihi: 01/09.2015
Sayfa No: 1 / 2
SAĞLIK DURUMU ve YAPILACAK GİRİŞİM
Aşağıda imzası olan ben ……………………………………………………., çocuğumun/yakınımın hastalığı ile ilgili olarak
Dr…………………………………………….’dan yazılı ve sözlü olarak bilgi aldım.
Çocuğunuzun karnının ön tarafında doğuştan karın duvarının eksik gelişmesine bağlı olarak bir kese içerisinde yer alan ince
barsaklar ve karaciğerin vücut dışına doğru fıtıklaşması durumu mevcuttur. İnce barsaklar ve karaciğeri dış ortamdan sadece ince bir
zar ayırmaktadır. Bu zarın yırtılması veya zarar görmesi durumunda karın içerisindeki organlar tümü ile dışarıya çıkacak ve zarar
görebileceklerdir. Bir çeşit fıtık olan bu durum için çocuğun ameliyat olması gerekmektedir. Çocuğun yaşamını sürdürebilmesi için
en akılcı tedavi seçeneği budur. Bunun dışında kesenin üzerinin ameliyatsız olarak tedavi ile sadece cildin kaplamasının beklenmesi
ve daha ileriki dönemde ameliyatla fıtığın kapatılması seçeneği de mevcuttur. Ancak bu şeçenek uygulanırken kesede açılma olup iç
organlar dışarı çıkabilir, zaman geçtikçe fıtık genişleyerek kapatılması zor bir hal alabilir. Doğuştan olan bu hastalık genellikle tek
başına değildir, çoğunlukla başka organlarda da değişik tür hastalıklar olma ihtimali vardır. Bu ihtimallerin en sık karşılaşılanlarının
olup olmadığı araştırılmaktadır. Bebeğiniz kilosu düşük olarak doğmuştur. Bu durum hem vücudun geri kalanı gibi karın içerisinin
de küçük olması, hem de akciğer sisteminin az gelişmiş olması durumunu beraberinde getirmektedir. Çocuğunuzun fıtık boyutları
vücüduna oranla çok büyüktür. Her iki durum da tedavi sırasında sorunlar yaratabilecektir. Çocuğun vücudunun ve karnının küçük
olması, akciğer gelişim sorunu ve fıtığın çok büyük oluşu nedenleri ile mevcut fıtığın bir kerede onarılarak karının kapatılması
mümkün değildir. Bu nedenle aşamalı bir
Bana hastalığın tanısının (teşhisinin) ………………………………………………………………………………….. olduğu,

İşlem yapılmazsa sağlık durumunun, iyiye gidebileceği, hayati tehlike oluşabileceği, kötüleşebileceği, durumumun
değişmeyebileceği ve diğer …………………………………………………. doktor tarafından söylendi.
Bu ameliyat için bebeğe anestezi (narkoz) verilecek ve sonrasında fıtığın olduğu yerin çevresinden çocuğun karnı açılarak
sağlam karın duvarı bulunacak, karaciğer ve barsaklar karın içerisine yerleştirildikten sonra karın dikişler ile kapatılacak ve ameliyat
tamamlanacaktır. Ameliyat esnasında barsaklarda yanlış yerleşme, dlanma saptanabilir, böyle bir durumda bu da düzeltilecektir.
AMELİYAT ve TEDAVİNİN RİSKLERİ
Ameliyattan sonra henüz yenidoğan olması ve karın ameliyatı geçirmiş olması nedenleri ile bir takım riskler söz konusu
olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Yenidoğanlarda savunma sisteminin zayıf olması, büyük bir ameliyat geçirmesi, vücuduna giren veya çıkan tüpler, borular
olması nedenleri ile çocuğa mikrop bulaşması ve kana mikrop karışması da dahil olmak üzere enfeksiyon durumlarının ortaya
çıkması kolaylaşmaktadır.
2. Akciğer gelişimlerinin bozuk olabilmesi nedeni ile solunum sıkıntısı ve yoğun bakımda suni solunum cihazına bağlanması.
3. Büyük damarlara yakın bir ameliyat olduğundan ameliyat sonrası karın içerisinden kanama olma riski mevcuttur. Bu durumda
yeniden acil ameliyat gerekebilir.
4. Eğer ameliyat esnasında barsağa dikiş konulması gerekmiş ise, düşük olasılık olsa da, ekleme yapılan yerde tam iyileşme
olmaması sonucunda barsaktaki sıvılar karın içerisine sızabilir, karında iltihap ve abseye sebebiyet verebilir.
5. Ameliyat sonrası çocuğun ağızdan uzun süre beslenememesi riski vardır. Yetersiz beslenme nedeni ile gerekli gıdaların damar
yolundan verilmesi gerekebilir. Bu durumda karaciğer ve böbreklerin etkilenmesi riski vardır.
6. Ameliyat sonrasında karın duvarında tamir edilen yerde açılma meydana gelebilir, bu nedenle acil olarak yeniden ameliyat
olması gerekebilir.
7. Karın içerisinde basıncın çok yükselmesi nedeni ile böbrek ve büyük damarların çaışmasında bozukluk olabilir.
8. Kalbinde doğuştan mevcut olan sakatlık – anormallik nedeni ile ameliyat sonrasında kan dolaşımı ile ilgili sorunlar ile
karşılaşılması riski yüksektir.
9. Başka organlarında da (böbrek, akciğer, soluk borusu, sinir sistemi, omurga, mide ve barsak sistemi, dış uzuvlar) doğuştan
sakatlık olması söz konusu olabilir. Bunlara bağlı başka tıbbi sorunlar zaman içerisinde ortaya çıkabilir.
10. Ameliyat yarasında kan birikimi, iltihap gelişimi, yaranın iyileşmemesine bağlı olarak değişik derecelerde açılması, barsakların
dışarı çıkması oldukça nadir rastlanılan bir komplikasyondur.
11. Ameliyat sonrası barsaklar arasında yapışıklıklar veya bantlar gelişmesi nedeni ile barsak tıkanıklığı gelişebilir ve tekrar acil
operasyon gerekebilir.
12. Antibiyotik kullanılması.
13. Kan verilmesi.
14. Acil olarak yeniden ameliyat edilmesi.
15. Ölüm.
16. Uzun sürede (ileri ay veya yaşlarda) ise;
a. Karın içerisindeki basınç fazlalığı nedeni ile mideden yemek borusuna kaçak olması ihtimali vardır,
b. Karındaki ameliyat yarasında fıtık gelişmesi ve bunun düzeltilmesi için yeniden ameliyat gerekmesi de oldukça nadir
rastlanılan bir risktir.
KARIN DUVARINDA AÇIKLIK VE BARSAK KESESİ
FITIKLAŞMASI (OMFALOSEL) AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
Doküman Kodu: ÇCR.RB.15










Yürürlük Tarihi: 03.2012
Revizyon No/Tarihi: 01/09.2015
Sayfa No: 2 / 2
HASTA VELİSİ/YAKINININ ONAYI
Tedavinin başarısından kastedilenin, karın dışına kese içerisinde fıtıklaşan barsak ve karaciğerin kesenin çıkarılarak karın
içerisine yerleştirilmesi ve fıtığın tamir edilmesi olduğunu anladım.
Bu hastalıkla ilgili olarak, tedavisi için uygulanabilecek yöntemlerin adı, bu yöntemlerden yararlanma şansı, bu
yöntemlerin riskleri, açık bir dille anlatıldı ve bu bilgileri anladım.
Tedavi seçenekleri arasında doktorumun bana önerdiği yöntemin adı, …………………………………………………..’dir.
Uygun görülen anestezi yönteminin uygulanmasına, izin veriyorum
Bana aktarılan bilgileri anladım ve soru sormama olanak tanındı ve bu sorulara yeterince zaman ayrılarak doyurucu
şekilde cevaplar verildi.
Gerektiğinde girişim(ler)i görüştüğüm doktor dışındaki bir doktorun gerçekleştirebileceğini, girişimler esnasında ve
sonrasında çocuğun bakım ve tedavisine asistan doktorların da katılacağını anladım ve kabul ediyorum.
Doktorun önerdiği tedavi yönteminin uygulanmasına ve bu sırada tıbben ani olarak ortaya çıkan acil durumlara doktorun uygun
ve gerekli gördüğü ek girişimlerde bulunulmasına, izin veriyorum.
Yapılacak tedavi ve ameliyat sonrasında mutlak iyileşmesi veya mevcut durumun mutlaka düzelmesi garantisinin olmadığını ve
hatta ameliyat sonrasında durumunun daha da kötüye gidebileceğini anladım.
Uygulanacak tıbbi girişim sırasında eğitim amaçlı kullanılmak üzere fotoğraf çekilebileceği veya kayıt yapılabileceği anlatıldı.
Buna, kimlik bilgilerinin gizli tutulması ve sadece tıbbi eğitim ve araştırma amaçlı kullanılması koşulu ile;
□ izin veriyorum.
□ İzin vermiyorum.
Uygulanacak tedavi veya anestezi yöntemi için kabul etmediklerim (varsa):
ÇOCUĞUM/YAKINIM İÇİN ÖNERİLEN AMELİYATIN YAPILMASINI TALEP EDİYORUM.
İşlemin tahmini süresi: ………………………………………………………
Not: Lütfen kendi el yazınızla “BU ONAMI OKUDUM, ANLADIM VE EK AÇIKLAMAYA GEREK DUYMADAN
İŞLEMİN YAPILMASINI KABUL EDİYORUM” yazınız ve imzalayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hasta Adı, soyadı:
İmzası:
Tarih / Saat:
………………………………………………………
……………………………
……………………………
Hasta yakını Adı, soyadı:
İmzası:
Tarih / Saat:
………………………………………………………
……………………………
……………………………
Doktor Adı, soyadı:
İmzası:
Tarih / Saat:
………………………………………………………
……………………………
…………………………….
Tercüman Adı, soyadı:
İmzası:
Tarih / Saat:
………………………………………………………
……………………………
…………………………….
Download