elektronik seçmeli ders sınavları iibf sınavları

advertisement
15 HAZİRAN
ÇARŞAMBA
11:15
12:00
ELEKTRONİK SEÇMELİ DERS SINAVLARI
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi
A.GÜNSEL
Politik İktisat
B.KANTARCI
İİBF SINAVLARI
15 HAZİRAN
ÇARŞAMBA
13:00
15:00
16:45
İŞLETME
İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Örgütsel İletişim
G.MISIRLIOĞLU
İnsan Kaynakları Yönetimi
E.ALNIAÇIK
ÖNGÖRÜ VE TAHMİN YÖNTEMLERİ
H.YILDIZ
AVRUPA M.B. SİSTEMİ VE PARA POLİTİKASI
V.CENGİZ
YÜKSELEN EKONOMİLER
S.KOÇ
İSLAM EKONOMİSİ
B.KANTARCI
UYGULAMALI İKTİSAT
S.KOÇ
TEMEL BANKACILIK
F.ÇELİK
Ayrımcılık ve Çalışma İlişkileri
B.URHAN
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
A.ŞENKAL
Dağcılıkta Kamp ve Yürüyüş
K.LORDOĞLU
Sosyal Refah Politikaları
D.SARIİPEK
Kadın ve Emek
B.URHAN
Küresel Sosyal Politika
A.ŞENKAL
Dünya Siyasetinde Rusya
B.ÖNAL
Dünya Siyasetinde Ortadoğu
Z.YILDIRIM
Balkan Politikaları
C.SANCAKTAR
SBK803 Çevre Sorunları
Ö. UĞURLU
IBF 110 Hukukun Temel Kavramları II
ÇELEBİ/ÇELİK
İBF 214 Borçlar Hukuku
L. BİÇER
ULI406 Dünya Siyasetinde Büyük Güçler
B.ÖNAL
Girişimcilik ve Kobi'ler
G.UÇKUN
Örgütsel Davranış
G.MISIRLIOĞLU
Liderlik Analizi
Ö.MEHTAP
Satış Gücü Yönetimi
D.FIRAT
İBF202 Yerel Yönetimler (S)
Ö.UĞURLU
Uluslararası İlişkiler
C.SANCAKTAR
İBF214 Ticaret Hukuku
L. BİÇER
İŞL344 Borçlar Hukuku-SAD
L. BİÇER
16 HAZİRAN
PERŞEMBE
İŞLETME
İBF112 Hukukun Temel Kavramları II
09:00
L.BİÇER
İBF110 Basic Read. in Soc. Scien. II
C.DİKMEN
10:00
11:00
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
İKTİSAT
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
İKT 318 Uluslararası İktisat II
ÇEK 308 İş Sağlığı ve Güvenliği (S)
IBF118 Sociology
A.GÖKALP
Y.BAYRATUTAN
A.ŞENKAL
IBF112 Sosyoloji
İKT 432 Uluslararası İktisat II-SAD K 348 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk(S)-SAD
Y.BAYRATUTAN
A.ŞENKAL
F 106 Basic Readings in Social Sciences I
ULI218 Business English II
Y.BAYRAKTUTAN
A.GÖKALP
IKT102 Vocational English
ULI202 İş Hayatı İçin İngilizce II -SAD
YDB102 İleri İngilizce II
Y.BAYRAKTUTAN
A.GÖKALP
BF402 Sermaye Piyasası ve Analiz Yönt.(S)
İŞL402 Yeni Finansal Teknikler (S)
S.FETTAHOĞLU
S.FETTAHOĞLU
İŞL416 İleri Düzeyde Finans Yönetimi (S)
İBF210 Management Infor. Systems
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
IBF 222 Computer App. in Social Sci.
(S)
SBK412 Religion and Politics
G.BAKIREZER
İBF106 Fundamentals of Management
G.ÖZBAĞ
ULI302 Uluslararası Örgütler
P.GÜRSON
SBK112 Sociology
K.AYDIN
İBF 210 Makro İktisat
ULI414 Amerikan Dış Politikası (S)
SBK220 Advanced Readings in Public Adm.
V.CENGİZ
A.GÖKALP
13:00
14:15
15:30
16:45
M.İNAL
M.İNAL
İŞL210 Advanced Read.in Bus.Adm.II
Ü.ALNIAÇIK
g
İKT 220 Makro İktisat II
A.ORHAN
ÇEK 224 Endüstriyel Demokrasi
D.DEMİRDİZEN
(S)
ULI210 Din ve Toplum (S)
İ.ÜLGER
SBK210 Urbanization
F.AKBULUT
ULI404 AB Hukuku
İ.ÜLGER
SBK418 Kamu Yönetiminde Dönüşüm
H.KENDİR
IBF110 Hukukun Temel Kavramları II
İ.ÜLGER
BK312 Management of Voluntary Organizatio
H.KENDİR
İŞL102 Vocational English II - SAD
İKT222 Makro İktisat-SAD
A.ORHAN
İŞL432 Uluslararası Finans Yönetimi
A.FETTAHOĞLU
L414 Sermaye Piy. ve Analiz Yöntemleri-SA
A.FETTAHOĞLU
İŞL324 Tüketici Davranışları (S)
Ü.ALNIAÇIK
İKT 314 İktisadi Veri Analizi (S)
S.KOÇ
IKT416 Türkiye Ekonomisi
A.ORHAN
08 Çalışma Yaşamında Davranışsal Yaklaşım
D.DEMİRDİZEN
İBF 304 Türkiye Ekonomisi
A.ORHAN
(S)
17 HAZİRAN
CUMA
09:45
12:00
ELEKTRONİK SEÇMELİ DERS SINAVLARI
Web Tabanlı Öğretim Materyal Tasarımı
E.BUDAK
İktisat Okumaları
B.KANTARCI
Web Tabanlı Öğretim Materyal Tasarımı
A.DEVECİ
İŞLETME
İKTİSAT
İşletme Ekonomisi
F.YILDIZ
TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ
M.YARDIMCI
ULUSLARARASI İKTİSAT
Y.BAYRAKTUTAN
İİBF SINAVLARI
17 HAZİRAN
CUMA
14:00
15:00
16:45
Hizmet Pazarlaması
Ş.HACIEFENDİOĞLU
Çağdaş Yönetim Teknikleri
G.MISIRLIOĞLU
İŞL316 Finansal Raporlama Standartları (S)
S.KARACAN
İKT 316 Devlet Bütçesi (S)
R.KARACAN
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
İBF 302 Örgütsel Davranış
A.SELAMOĞLU
(S)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
ULI320 Private International Law
SBK324 Siyaset ve Edebiyat
H.YAZICI
A.GÖKALP
ULI304 Uluslararası Özel Hukuk ( I.Ö.)
A.GÖKALP
20 HAZİRAN
PAZARTESİ
09:00
İŞLETME
İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
İŞL422 Reklamcılık (S)
IBF404 İş Hukuku (S)
ÇEK 206 Endüstri İlişkileri
Ş.HACIEFENDİOĞLU
B.GÜLER
11:00
13:00
14:15
Ü.ALNIAÇIK
SBK110 Siyaset Bilimi II
B.ÖNAL
A.AKINCI
BF116 Basic Readings in Social Sciences I
IBF310 Borçlar Hukuku (S)
SBK206 Siyasal Düşünceler II
D.KESKİN
F.ÖZCAN
G.BAKIREZER
A.ÇELİK
Ş.HACIEFENDİOĞLU
10:00
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
428 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri -
İŞL422 Uluslararası Pazarlama - SAD
İŞL420 Pazarlama Araştırmaları
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULI114 Siyasi Tarih II
A.ÇELİK
İKT 326 Research Methods
F.PEHLİVANOĞLU
İKT304 Araştırma Yöntemleri
ÇEK 102 Vocational English II
F.PEHLİVANOĞLU
D.KESKİN
IBF 206 Maliyet Muhasebesi (S)
ÇEK 202 Araştırma Yöntemleri
ULI314 Dünya Siyasetinde Rusya (S)
SBK208 Sosyal Bilimlerde Yöntem
F.PEHLİVANOĞLU
C.BADEM
D.KESKİN
B.ÖNAL
Ö.UĞURLU
TDB102 Türk Dili II
TDB102 Türk Dili II
TDB102 Türk Dili II
TDB102 Türk Dili II
TDB102 Türk Dili II
Ö. TEGÜN
Ö. TEGÜN
Ö. TEGÜN
Ö. TEGÜN
Ö. TEGÜN
İŞL326 Üretim Yönetimi
İKT 304 Görsel Medya ve Ekonomi (S)
ULI216 Latin Amerika Politikaları (S)
SBK306 Çağdaş Siyasal İdeolojiler
F.GÜLENÇ
F.PEHLİVANOĞLU
B.ÖNAL
G.BAKIREZER
SBK420 Türk Siyasal Hayatı II
İBF114 Mikro İktisat
ÇEK 320
İnsan Kaynakları Yönetimi
A.SELAMOĞLU
ÇEK 202 Mesleki Yabancı Dil I
-SAD
A.SELAMOĞLU
15:30
16:45
İŞL218 Ticaret Hukuku I
İBF 204 Ticaret Hukuku (S)
ÇEK 314 Toplu İş Hukuku I
IBF408 Uluslararası Çevre Politikaları (S)
A.KÖKSAL
A.KÖKSAL
O.ÖZTÜRK
Ö.UĞURLU
A.AKINCI
İŞL314 Finans Yönetimi
ÇEK 418 Uygulamalı İş Hukuku
ULI204 Türk Diplomasi Tarihi
İBF108 Hukukun Temel Kavramları II
H.KAPUCU
O.ÖZTÜRK
Z.YILDIRIM
A.KÖKSAL
ÇEK 338 Sendikalar Hukuku-SAD
ULI308 Dış Politika Analizi ( I.Ö.)-SAD
O.ÖZTÜRK
Z.YILDIRIM
21 HARİZAN
SALI
09:00
10:00
İŞLETME
İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
İŞL106 İşletme Matematiği II
IKT408 Ekonomide Güncel Tartışmalar (S)
İBF110 Matematik II
IBF106 Makro İktisat
BF106 Basic Readings in Social Sciences I
T.AKYÜREK
V.CENGİZ
T.AKYÜREK
F.ÇELİK
K.AYDIN
İŞL152 Matematik II - SAD
İKT418 Bilgi Ekonomisi (S)-SAD
T.AKYÜREK
V.CENGİZ
İŞL304 Yönetim Muhasebesi
İKT 324 Maliye Politikası
ÇEK 306 Sosyal Güvenlik Teorisi ve Hukuku
ULI322 International Security (S)
SBK322 Yerel Yönetimler
V.HAFTACI
V.CENGİZ
M.ÖZVERİ
G.YAVAŞ
R. ŞENGÜL
İKT312 Maliye II
ÇEK 442 Sosyal Güvenlik Hukuku-SAD
ULI312 Uluslararası Güvenlik -SAD
G.YAVAŞ
V.CENGİZ
M.ÖZVERİ
İBF206 Şirketler Muhasebesi (S)
IBF 208 İstatistik II
ÇEK 204 Çalışma İktisadı
SBK406 Kamuda Halkla İlişkiler
E.AYVAZ
H.YILDIZ
R.KESİCİ
R. ŞENGÜL
ÇEK 222 Çalışma Ekonomisi II-SAD
11:00
R.KESİCİ
ÇEK 426 Toplu Pazarlık Ekonomisi -SAD
R.KESİCİ
13:00
14:15
İŞL412 Kriz ve Stres Yönetimi (S)
İKT 116 Mathematics for Economist II
Ö.MEHTAP
Ş.KOÇ
404 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları II
IKT124 İktisatçılar için Matematik II
S.KARACAN
Ş.KOÇ
İŞL216 Türk Vergi Sistemi
IKT420 Bankacılık ve Finansal Kurumlar
H.KORKMAZ
F.BÜYÜKAKIN
K 402 Readings in Organizational BehaviouULI316 Çağdaş Türkiye: Devlet ve Toplum (S
B.BAYKAL
İBF 218 Şirketler Muhasebesi
(S)
S.KARACAN
SBK318 Political Sociology
G.TOK
K.AYDIN
ULI206 Uluslararası İlişkiler Teorileri
SBK414 Muhasebe II
C.SANCAKTAR
F. YILDIZ
Uluslararası İlişkiler-SAD
C.SANCAKTAR
İŞL418 Muhasebe Denetimi
İKT 306 Oyun Teorisi (S)
V.HAFTACI
A.KOÇ
ÇEK 406 Uygulamalı Toplu Pazarlık
(S)
ULI402 AB Dış Politikası
SBK202 Bürokrasi
G.YAVAŞ
R. ŞENGÜL
15:30
M.ÖZVERİ
İŞL320 Pazarlama Stratejileri
İBF104 Envanter Bilanço
B.CANDAN
S.KARACAN
16:45
ULI212 Balkan Politikaları (S)
C.SANCAKTAR
İBF218 Computer Applications in Social Sc.
E.BOLAT
22 HAZİRAN
ÇARŞAMBA
09:00
İŞLETME
İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
L430 Stratejik Yönetim ve İşletme Politika
Ekonometri II ( ESKİ SİSTEM-SAD)
ÇEK102 Sosyal Politika II
ULI116 Uluslararası İlişkilere Giriş
SBK114 Türk Kamu Yönetimi
H.ÇEKMECELİOĞLU
R.TARI
A.ŞENKAL
B.ÖNAL
O.KOÇ
İŞL232 Yönetim ve Organizayon II -SAD
ÇEK332 Çalışma Ekonomisi (S)-SAD
ULI412 Uzakdoğu Politikaları (S)
SBK310 Kamuda Güncel Sorunlar
H.ÇEKMECELİOĞLU
A.ŞENKAL
T 312 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
(
G.DURSUN
10:00
11:00
İŞL306 Yöneylem Araştırması
İKT 212 İktisat Metodolojisi (S)
C.DİKMEN
E.YARDIMCI
İŞL408 Güncel Yönetim Sorunları (S)
İKT 114 İktisada Giriş II
Emek Tarihi II
H.KOÇAK
K 220 Ayrımcılık ve Çalışma İlişkileri
(
B.ÖNAL
O.KOÇ
ULI208 Çağdaş Devlet Sistemleri
SBK204 İdare Hukuku
H.ÇEKMECELİOĞLU
R.TARI
B.URHAN
İŞL212 Örgütsel İletişim (S)
G.MISIRLIOĞLU
İKT 216 Advenced Readings in Economics II
ÇEK 412 Türkiye’nin Sosyal Yapısı
SBK404 İdari Yargı
Ş.KOÇ
B.URHAN
T. GÖKSU
Z.YILDIRIM
Ş.KOÇ
İKT202 Mesleki Yabancı Dil I
İKT202 English for Bussiness Life II
Ş.KOÇ
İŞL220 Statistics II
İKT 112 İktisadi Uygarlıkların Evrimi
İBF 212 İstatistik II
ULI416 Dünya Siyasetinde Ortadoğu (S)
SBK410 Kriz ve Afet Yönetimi
C.DİKMEN
E.YARDIMCI
C.DİKMEN
Z.YILDIRIM
T. GÖKSU
ENF202 Temel Bilgisayar Bilimleri - SAD
C.DİKMEN
İKT142 Uygarlık Tarihi-SAD
E.YARDIMCI
ENF202 Temel Bilgisayar Bilimleri - SAD
C.DİKMEN
İŞL108 İşletmecilik Sosyolojisi
IKT422 İktisat Okumaları (S)
İBF108 Hukukun Temel Kavramları II
G.MISIRLIOĞLU
F.PEHLİVANOĞLU
O.ÖZTÜRK
İŞL354 İşletmecilikte Bilg. Kul.(S)-SAD
C.DİKMEN
İŞL252 İstatistik II-SAD
C.DİKMEN
15:30
İŞL172 Örgütsel Davranış
ULI306 Avrupa Bütünleşmesi
İ.ÜLGER
İŞL132 İşletme Bilimine Giriş ( I.Ö.)-SAD
G.MISIRLIOĞLU
G.MISIRLIOĞLU
16:45
T. GÖKSU
İKT302 İş Hayatı İçin Yabancı Dil
13:00
14:15
ÇEK 318
İŞL308 Computer Usage in Dec. Mak. (S)
İKT 320 İktisadi Düşünce Tarihi
ÇEK 316 Çalışma Sosyolojisi
C.DİKMEN
E.YARDIMCI
H.KOÇAK
23 HAZİRAN
PERŞEMBE
İŞLETME
İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
İBF116 Muhasebe
IBF 108 Muhasebe
ÇEK 414 Uluslararası Çalışma Hukuku
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
09:00
10:00
S.ERDEN
S.ERDEN
A.ÇELİK
İŞL414 Marka Yönetimi (S)
D.FIRAT
İŞL328 Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi (S)
A.GÜNSEL
İŞL302 İş Hayatı İçin Yabancı Dil - SAD
0
İKT 218 Mikro İktisat II
Ş.KOÇ
İBF 208 Computer Applications in Social Sciences
İ.AR
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ULI120 Occupational English II
G.TOK
ULI108 Mesleki İngilizce II
G.TOK
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
11:00
SADECE I. ÖĞRETİM / A.ÇEVİK
I VE II. ÖĞRETİM / A.ÇEVİK
İŞL302 Araştırma Yöntemleri
İKT 322 Ekonometri II
D.FIRAT
H.YILDIZ
İŞL428 Sermaye Pazarları ve Çözümlemeleri (S)
H.KAPUCU
IKT418 Kalkınma Ekonomisi
G.DURSUN
İBF208 Anayasa Hukuku + SAD
Ö.DİREK
IBF 210 Anayasa Hukuku (S)
Ö.DİREK
I VE II. ÖĞRETİM / A.ÇEVİK
ÇEK 312
Social Policy Seminars
(S)
SADECE I. ÖĞRETİM / A.ÇEVİK
I VE II. ÖĞRETİM / A.ÇEVİK
ULI318 Foreign Policy Analysis
SBK314 Modern Siyaset Kuramı
13:00
D.SARIİPEK
P.GÜRSON
R.DEMİRAY
Uluslararası Sosyal Politika (S)
D.SARIİPEK
AB Çalışma İlişkileri
D.SARIİPEK
ÇEK 342 Sosyal Refah ve Sos. Hiz.(S)-SAD
D.SARIİPEK
İBF 216 Türk Vergi Sistemi (S)
B.KANTARCI
ÇEK 222 Readings in Industrial Relations (S)
D.SARIİPEK
ULI220 Caucasian Politics (S)
P.GÜRSON
SBK408 Idea of Human Rights
R.DEMİRAY
ULI410 Türk Modernleşmesi (S)
G.TOK
İBF212 Maliye
B.KANTARCI
IBF 302 Kamu Yönetimi (S)
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (İÖ)
SBK422 Yönetim ve Örgüt Kuramları
O.KOÇ
SADECE II. ÖĞRETİM / O.POLATEL
O.KOÇ
14:15
15:30
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II(İÖ)
ÇEK 416
16:45
SADECE II. ÖĞRETİM / O.POLATEL
Download