İstanbul Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi

advertisement
İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
1.DENEYİN ADI: YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MANYETİK AYIRMA
Farklı manyetik duyarlılıktaki bireysel mineral tanelerinin uygun bir manyetik alan içerisinde
başlıca manyetik kuvvet olmak üzere yerçekimi, sürtünme, merkezkaç ve benzeri kuvvetlerin
bileşik etkilerine dayanılarak birbirinden ayrılması yolu ile gerçekleştirilen zenginleştirmeye
“Manyetik Ayırma” adı verilir. Günümüzde cevher hazırlama endüstrisinde kullanılan
manyetik ayırıcılar, uygulanan manyetik alan şiddetine, uygulamanın kuru veya yaş olarak
yapılışına ve manyetik ayırıcının yapısal özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır.
Ayırma ortamı su olan manyetik ayırıcılara yaş manyetik ayırıcı denir. Yaş manyetik
ayırıcılar kendi aralarında düşük alan şiddetli ve yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar
olarak ikiye ayrılır. Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar endüstride daha çok ince
boyutlu hematit, limonit, kolombit, siderit, prolozit, manganit gibi zayıf manyetik duyarlılık
gösteren minerallerin ve ilmenit, garnet, wolframit gibi orta derecede manyetik duyarlıktaki
mineralleri içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır.
2.DENEYİN AMACI:



Yaş manyetik ayırmaya ilişkin teorik bilgilerin anlatılması,
Cihazların çalışma prensiplerinin ve çalışma ayarlarının incelenmesi,
Yapılan ayarların zenginleştirme işlemine etkisinin incelenmesi.
3. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER:
Deneyde; sahil kumu, yüksek alan şiddetli tel matriksli manyetik ayırıcı, akışkan ortam
olarak su, paslanmaz çelik kap ve kovalar kullanılacaktır.
4. İSTENENLER:
1-Manyetik ayırıcılar hakkında genel bilgi veriniz.
2-Deneyde kullanılan cihazların şematik olarak şeklini çiziniz ve parçalarını üzerinde
göstererek çalışma prensibini açıklayınız.
3-Cihazda yapılabilecek ayarları belirterek, ayırmaya olumlu ve olumsuz etkisini açıklayınız.
4-Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız.
Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere
özen gösterilecektir.
Araş.Gör. İsmail DEMİR
Araş.Gör. Can GÜNGÖREN
Araş.Gör. Mert TERZİ
Araş.Gör. Dilek ŞENOL
İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
1.DENEYİN ADI: YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ KURU MANYETİK AYIRMA
Farklı manyetik duyarlılıktaki bireysel mineral tanelerinin uygun bir manyetik alan içerisinde
başlıca manyetik kuvvet olmak üzere yerçekimi, sürtünme, merkezkaç ve benzeri kuvvetlerin
bileşik etkilerine dayanılarak birbirinden ayrılması yolu ile gerçekleştirilen zenginleştirmeye
“Manyetik Ayırma” adı verilir. Günümüzde cevher hazırlama endüstrisinde kullanılan
manyetik ayırıcılar, uygulanan manyetik alan şiddetine, uygulamanın kuru veya yaş olarak
yapılışına ve manyetik ayırıcının yapısal özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır.
Ayırma ortamı hava olan manyetik ayırıcılara kuru manyetik ayırıcı denir. Kuru manyetik
ayırıcılar kendi aralarında düşük alan şiddetli ve yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar
olarak ikiye ayrılır. Yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcılar endüstride daha çok hematit,
limonit, kolombit, siderit, prolozit, manganit gibi zayıf manyetik duyarlılık gösteren
minerallerin ve ilmenit, garnet, wolframit gibi orta derecede manyetik duyarlıktaki mineralleri
içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır.
2.DENEYİN AMACI:



Kuru manyetik ayırmaya ilişkin teorik bilgilerin anlatılması,
Cihazların çalışma prensiplerinin ve çalışma ayarlarının incelenmesi,
Yapılan ayarların zenginleştirme işlemine etkisinin incelenmesi.
3. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ALETLER:
Deneyde; sahil kumu, yüksek alan şiddetli diskli kuru manyetik ayırıcı, paslanmaz çelik kap
ve kovalar kullanılacaktır.
4. İSTENENLER:
1- Deneyde kullanılan cihazların şematik olarak şeklini çiziniz ve parçalarını üzerinde
göstererek çalışma prensibini açıklayınız.
2- Cihazda yapılabilecek ayarları belirterek, ayırmaya olumlu ve olumsuz etkisini açıklayınız.
3- Deneyin yapılışını anlatarak, deney sonuçlarını yorumlayınız.
Not: Deney raporları el yazısı ile hazırlanacak, sayfa düzenine dikkat edilerek çizimlere
özen gösterilecektir.
Araş.Gör. İsmail DEMİR
Araş.Gör. Can GÜNGÖREN
Araş.Gör. Mert TERZİ
Araş.Gör. Dilek ŞENOL
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards