Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu 2015-2016 6

advertisement
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:
Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu
2015-2016 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
1- ”İyilik ve Allah’a saygı üzerine yardımlaşın. Kötülük ve günah işleme üzerine yardımlaşmayın!” ayetinde
anlatılmak istenen nedir?
A) İyiliği hep birlikte yapıp destek olmak gerekir. B) Kötülüğe karşı iyilik yapılmalıdır.
C) İnsanlar birbirlerine dua etmelidir.
D) İyilik herkes için olmalıdır.
2- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen iyilikle ilgili kavramlardan değildir?
A) Maruf
B) Münker
C) Birr
D) İhsan
3- Emr-i bil maruf, nehyi anil münker ne demektir?
A) Bize sürekli sevap getiren sadakadır.
C) İyiliği emretmek,kötülüğü yasaklamaktır.
B) Sık sık iyilik yapmak demektir.
D) İyiliği karşılıksız yapmaktır.
4- ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ayetinden aşağıdakilerden hangisine doğrudan ulaşılabilir?
A) Allah’ın kitabını okumalı ve anlamalıyız.
B) Allah’a çokça ibadet etmeliyiz.
C) Namaz kılmalı,hacca gitmeliyiz.
D) Doğru sözlü olmalı ve doğru davranışlarda bulunmalıyız.
5-
”Doğruluk iyiliğe, ……….cennete götürür.Yalan kötülüğe,………cehenneme götürür.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?
A) doğruluk-kötülük
B) iyilik-kötülük
C) iyilik-yalan
D) doğruluk-yalancılık
6- Peygamberimiz (sav) meşhur bir hadisinde münafığın özelliklerinden bahsetmiştir. Aşağıdakilerden
hangisi bu özelliklerinden değildir?
A) Namaz kılmaz.
B) Emaneti korumaz.
C) Yalan söyler.
D)Sözünde durmaz .
7- ”Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan,kendiniz,ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa
Allah için şahitlik eden kimseler olun” Ayette hangi konuya dikkat çekilmiştir?
A) Merhametli olmaya
B) Güvenilir olmaya
C) İffetli olmaya
D) Adaletli olmaya
8- İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır. Aşağıdakilerden
hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz?
A) İçkinin kullanımının haram olması
B) Uyuşturucu kullanılmasının yasaklanması
C) Kumar oynanmasının yasak olması
D) Anne babaya kötü davranmanın yasaklanması
9- Söz ve davranışlarında kötü, çirkin ve haram işlerden uzak durmaya ne denir?
A) Dürüstlük
B) Adaletli olmak
C) İffetli olmak
D) Güvenilirlik
10- Birisine güzel söz söylemek, ona tebessüm etmek gibi ahlaki davranışlar bile dinimize göre ne sayılmıştır?
A) Sadaka
B) Kurban
C) Hicret
D) Zekat
11- Aşağıdakilerden hangisinin paylaşma ve yardımlaşmayla doğrudan ilgisi olan bir ibadet olduğunu
söyleyemeyiz?
A) Namaz
B) Zekat
C) Sadaka
D) Kurban
12” Ancak iki kişiye gıpta edilir (imrenilir) :…………” hadisinde belirtilen kişiler kimler olabilir. Sizce
müslümanın aşağıdakilerden hangisine gıpta etmesi dinimizce doğru olur?
A) Zeki ve kuvvetli sporculara
B) Malını ve bilgisini paylaşan cömert insanlara
C) Zengin , güzel ve yakışıklı insanlara
D) Zengin ve hırslı olan güçlü insanlara
13- ”Sizden kim bir kötülük görürse onu ………….. ile düzeltsin.Buna gücü yetmezse………….ile düzeltsin. Buna
da gücü yetmezse……….ile ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir?
A) eli – dili - kalbi
B) kalbi – dili - eli C) gözü – eli - kalbi
D) eli – kalbi – dili
14- “İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz
(Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü
tecavüzden korunmuştur.”
Yukarıdaki Veda Hutbesi’ne ait bölümde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Neslin Korunması
B) Aklın Korunması
C) Malın Korunması
D) Canın Korunması
15- ”Kim bir kişiyi hakkı olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir
kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.”
Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Canın korunması
B) Malın korunması
C) Neslin korunması
D) Aklın korunması
I- Veda Hutbesi ile Peygamberimiz herkesin malının kutsal olduğunu bildirmiştir.
II- Medine Vesikası ile Hz. Muhammed Medineli Yahudilerin dinlerini serbestçe yaşayacaklarını bildirmiştir.
III- K.Kerim’e göre birisini haksız yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir.
16- Yukarıdakileri incelediğimizde İslam’ın koruma altına aldığı değerlerin hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Aklın Korunması
B) Dinin Korunması
C) Malın Korunması
D) Canın Korunması
17- “Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, inkâr edenlerin yüzlerinden inkârlarını
anlarsın. Nerdeyse, kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar…!”(Hac suresi, 72. ayet)
Yukarıdaki ayette Rabbimiz tarafından hangi hak veya dokunulmazlık çeşidini ihlal edenler kınanmaktadır?
A) Mal dokunulmazlığı B) Din ve inanç dokunulmazlığı
C) Eğitim hakkı
D) Yaşama hakkı
“Kazancın en hayırlısı, kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır” (Hz. Muhammed s.a.v)
18- Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?
A) Tarık’ ’ın kumar oynaması
B) Osman’ın rüşvet alması
C) Ertuğrul ’un caddede simit satması
D) Eymen ’in hırsızlık yapması
19- Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre yanlış bir bilgidir?
A) İnsan dışındaki diğer canlıları istediğimiz an öldürebiliriz.
B) Allah’ın bize verdiği can emanettir,korumalıyız.
C) Kendi canına kıymak büyük günahtır.
D) Kan davası gütmek dinimizce yasaklanmıştır.
- Kabil kardeşi Habil’i öldürerek ilk cinayeti işlemiştir.
- Dinimize göre kafir olanların yaşama hakkı yoktur.
- İslam köleliğin yaygınlaşması için uğraşır.
- İslam dini neslin korunması için aileye önem vermiştir.
- İslam, dinde (inançta) zorlama olmayacağını öğütlenmiştir.
S-20- Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?
A) D-Y-Y-D-D
B) D-D-Y-Y-Y
C) D-D-Y-D-Y
D) Y-Y-Y-D-D
Not: Her soru 5 puandır.
Başarılar dilerim…
Download