Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
FELSEFE
-TEİZM
-MONOTEİZM
-POLİTEİZM
-DEİZM
Dilimizde Tanrıcılık anlamına gelmektedir.Teizm alt yapısında tanrının
varlığına inanma fikri yatmaktadır.Bu inancın akabinde var olan tanrının
insanlar için bir din gönderdiği ilkesi mevcuttur.Teizm, var olan her şeyin
tanrı tarafından yaratıldığını söylemektedir.Teizmi savunan kisilere ise Teist
denmektedir.Bir felsefi görüş olarak varlığını sürdüren teizmde tanrının
insanlara çeşitli dinler ve nebiler/peygamberler gönderdiği fikri
mevcuttur.Tanrı tarafından indirilen dinler ve gönderilen peygamberler,
Teizmde belirili bir şekilde kabul görülen ve isimle ya da inanç ile
adlandırılmamıştır.Yani Teizm, herhangi bir din ya da peygamber
belirlememiştir.Bunun yanı sıra bir felsefi görüş olan Teizm/Tanrıcılık, bir
yaratıcının, tanrının varlığına inananları bu iki ayrı kategoriye göre
sınıflandırılmıştır.
MONOTEİZM NEDİR?
Bu şekilde her açıdan bir yaratıcı olduğunu kabul
eden Teizm, tanrıyı bazı özellikleri ile
açıklamaktadır.Teistler birçok açıdan tanrı ile ilgili
kuramlar belirlemişlerdir.Bunlardan birincisi tanrının
yaratıcı olmasıdır.Söz konusu kuram Teizmin ilk
kuramı ve temel kuramı olarak açıklanmaktadır.İkinci
kuram ise, yaratıcının kusursuz olmasıdır.Teistlere
göre tanrı her açıdan mutlak bir mükemellik ile
donanmıştır.Bu kuram ile ilintili olarak üçüncü ise
yaratıcının her şeyi bilmesidir. Bilginin kaynağı olarak
Teistler tanrıyı göstermektedir.Yine bu kuram ile ilintili
olarak dördüncü kuram ise tanrının evren gibi
sonsuz, bir güce sahip olmasıdır.Beşinci kuram ise
yaratıcının kendi kendine yeterli olmasıdır.Son kuram
ise yaratıcının mekan ve zaman kavramlarından
bağımsız olmasıdır.
POLİTEİZM NEDİR ?
DEİZM NEDİR ?
DEİZMİN SORULARI
Download
Study collections