Kan Şekerini Bozan Nedenler

advertisement
2015
31
medikent
Diyabetik Hastalarda
KAN ŞEKERİ AYARINI
BOZAN NEDENLER
Diyabetik hastalarımız zaman zaman bozulan kan şekeri
ayarı nedeniyle gelirler. Böyle durumlarda hastanın ilaç
dozlarını değiştirmeden önce mutlaka sebep olabilecek
muhtemel çok sayıda faktörün hasta ile konuşularak
irdelenmesi gereklidir. Bu noktada hastanın kendisine
bağlı olabilecek faktörlere dair hekimine karşı dürüst
olması önem taşır. Diyabete uygun beslenme tarzının
terkedilmiş olması ya da ilaçların düzensiz kullanılması
gibi hastaya bağlı faktörlerin olmadığından emin
olunduktan sonra diğer sebepler araştırılır. Diyabetik
Prof. Dr.
Mehtap ÇAKIR
Kent Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Uzmanı
hastalarda bazen yeni eklenen bir sağlık problemi kan
şekeri ayarını bozar. Bu nedenle ateş, kilo kaybı, karın
ağrısı gibi yeni eklenen problem varsa hekime bilgi
verilmelidir. Bu anlamda en çok göz ardı edilen
sorunlardan birisi diyabetik hastalarda görülen diş ve
dişeti hastalıklarıdır. Kan şekeri ayarı konusunda sorun
yaşayan ama sebebi bulunamayan hastaların mutlaka diş
muayenesi yaptırılmalıdır. Bunun haricinde de diyabetik
hastalarımıza düzenli aralıklarla diş hekimine gitmelerini
öneriyoruz.
2015
32
“Teorik olarak insülin
enjeksiyon bölgesinin her enjeksiyonda
farklı olması ve aynı bölgeye en erken
bir ay sonra gelinmesi
önerilmektedir.”
İnsülin kullanan diyabetik hastalarda ise, farklı
problemler kan şekeri ayarını bozabilir. Bu hastalarda
çok sıklıkla insülinin yanlış kullanımına bağlı kan şekeri
ayarı bozulması görüyoruz. Burada insülinin yanlış
kullanımı farklı şekillerde olabilir. Örneğin hasta
insülini yanlış bölgeye yapıyor olabilir. İkinci ihtimal
doğru bölgeye (örneğin karın cildinden) yapmaktadır
ama bölge değiştirmemektedir. Teorik olarak insülin
enjeksiyon bölgesinin her enjeksiyonda farklı olması ve
aynı bölgeye en erken bir ay sonra gelinmesi önerilmektedir. Fakat pek çok insülin kullanan hastaya
sorduğumda insülini devamlı kendilerine en kolay
gelen yerden yaptıklarını belirtmektedirler. Bu durum
insülin enjeksiyonu yapılan bölgede lipoatrofi (yağ
dokusu kaybı) ya da lipohipertrofi (yağ dokusu artışı)
gelişimine sebep olabilir. Her iki durumda da insülin
emilimi bozulacağından kan şekeri ayarı da bozulur. Bu
durumu önlemek açısından insülin enjeksiyon yerlerinin
devamlı değiştirilmesine “rotasyon” denir. Hastanın
kendisi için bir rotasyon biçimi belirlemesi her defasında nereye insülin yapacağını hatırlamasını sağlar ve
düzenli uygulamaya imkân verir. Ayrıca insülin her
enjeksiyon bölgesinden farklı hızda emilir. En çabuk
kana karıştığı yer karın bölgesidir. Kollara yapılan
insülin daha yavaş kana karışır. En yavaş kana karıştığı
yer ise kalçalardır. Bunun yanında bacağa yapılan
insülinin emilimi sonrasında yürüyüşe çıkılırsa hızlı,
oturulacak olursa daha yavaştır. İnsülin bölgelerini ve
kan şekerini düzenli takip eden bir hastada zaman
içerisinde kan şekerinin nasıl değiştiğine dair kendisine
özel bir bilgi zamanla oluşacaktır. Aşağıda Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği’mizin
“İnsülin Uygulama Teknikleri” broşüründen alınmış bir
çizimde insülin uygulama bölgeleri görülmektedir.
İnsülin bunun dışındaki alanlara yapılmamalıdır.
“İnsülinin en
yavaş kana
karıştığı yer
kalçalardır.”
Bunun dışında diyabet ilerleyici bir hastalık
olduğundan, hasta aynı şekilde beslenmesine, egzersiz
yapmasına ve ilaçlarını almasına rağmen yıllar içinde
başka herhangi bir sebep olmaksızın ilaç ihtiyacının
artabileceği de unutulmamalıdır.
Sonuç olarak, kan şekeri ayarı bozulması hasta ve
hekimin işbirliği içinde çözebileceği bir sorundur. İlaç
dozlarının sebep ortaya konmadan değiştirilmesi,
hastada kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) ya da kan
şekeri yükselmesi (hiperglisemi) yapabileceğinden
tehlikeli olabilir.
“İnsülinin en çabuk kana
karıştığı yer karın bölgesidir.”
medikent
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards