SES NEDİR?

advertisement
SES NEDİR?
4/A SINIFI
Ses çıkaran her madde veya
cisim bir ses kaynağıdır.
• Ses kaynaklarının titreşmesi sonucu ses
oluşur.
• Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme
hareketidir.
• Ses veren her şey titreşir.
• Ses veren cisimler esnektir.
• Esnek olmayan cisimler titreşemez.
• Ses çıkaran her madde veya cisim bir ses
kaynağıdır.
SES NASIL OLUŞUR?
• Titreşim hareketi yapan cisim
temasta bulunduğu diğer cisminde
titremesine yol açar ve titreşim sesi
meydana getirir.
Sesin Şiddeti:
•
•
•
•
•
Sesin kuvvetli veya zayıf olmasını ayırt etmeyi
sağlayan niteliktir.
Titreşen cismin denge konumu ile yapmış olduğu
uzaklığa GENLİK (salınım) denir.
Titreşen cismin genliği arttıkça sesin şiddeti
artar, genlik azaldıkça sesin şiddeti azalır.
Bir davula tokmağı ile kuvvetlice vurulursa çıkan
sesin şiddeti fazla, hafifçe vurulursa çıkan sesin
şiddeti az olur.
Sesin şiddeti debisel (Db) ile ölçülür. İşitme
eşiğindeki sesin şiddeti 0 Db'dir. 10 Db'lik artış
şiddetin iki katına çıkması demektir.
Sesin Yüksekliği
*sesin ince veya kalın olmasını ayırt etmeyi
sağlayan özelliktir.
*Sesin yüksekliği, ses kaynağının titreşim
hızına (frekansına) bağlıdır.
* FREKANS bir saniyedeki titreşim sayısıdır
ve frekans arttıkça ses incelir,frekans
azaldıkça ses kalınlaşır.
Kulak 20 ile 2000 frekans aralığındaki
sesleri duyabilir. 20 frekans altındaki
sesleri duyamayız ve bu seslere
enforsonik (ses altı) sesler denir.
20.000 frekans üzerindeki sesleri de
duyamayız. Bu seslere de ultrasonik
(ses üstü) sesler denir.
• Ayrıca sesi oluşturan bir cismin
titreşim frekansı cismin boyuna,
cinsine, kalınlığına ve gerginliğine
bağlıdır.
• Kısa, ince ve gergin tel ince ses,
kalın,uzun, ve gevşek teller kalın ses
çıkartır.
Ses nasıl yayılır?
• Ses kaynağının oluşturduğu titreşimler havada
dalgalar halinde her yönde yayılır. Ses dalgalarını
göremediğimiz halde her yönden duyarak
anlayabiliriz.Ses dalgaları bir enerjidir.ve her
ortamda (boşluk hariç) yayılır.
• Su ve hava (sıvı ve gaz) ses dalgalarını katılarda
olduğu gibi iletir. Fakat ses dalgalarının her
ortamdaki yayılma hızları farklıdır.
Sesin su içinde iletilmesinden su da yaşayan
canlılar birbiriyle iletişim kurabiliyorlar
SES İETİCİLER
NELERDİR?
• Seslerin iletilebildiği ortama iletici
ortam denir .
• Tahta
• Demir
• İp
• Hava (gazlar)
• Su (sıvılar) iletici ortamlardır.
• Ses, havada ve suda dalgalar halinde yayılır
ve bu dalgalar herhangi bir cisme çarparsa
geri döner. Eğer yeterli bilgi ve teknolojiye
sahipseniz, dönen dalgalardan bu cisim
hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz
Dalga kaynağının sizden ne kadar uzakta
olduğu, büyüklüğü ya da ne yöne, hangi hızla
hareket ettiği gibi…
Download