PowerPoint Sunusu

advertisement
ALTERNATÖRLER
 Rüzgar türbinin ürettiği mekanik enerjiyi, en az kayıpla elektriğe
dönüştürmek için alternatör kullanılır.
 Rüzgar türbini alternatörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine
dönüştürür.
 Devirleri dakikada 1000-3000 devir olan yüksek hızlı türbinlere
yerleştirilen dişli kutularının dönme milleri alternatörü çevirir.
Rüzgar türbinlerinde üç çeşit jeneratör kullanılır.
• Doğru akım jeneratörü
• Senkron Jeneratör
• Asenkron Jeneratör
 Rüzgâr enerjisi tesislerinde kullanılan jeneratörler,
akım veya doğru akım jeneratörleri olabilir.
alternatif
 Burada elde edilen elektrik akımı, yetersiz kalitede alternatif
akım veya doğru akım bile olsa, çeşitli güç
elektroniği
düzenekleriyle şebekeye uygun hale getirilebilir.
 Doğru akım jeneratörleri, büyük güçlü rüzgâr enerjisi tesislerinde
tercih edilmemektedir. Bunun nedeni, sık bakım gereksinimi ve
alternatif akım jeneratörlerine göre daha pahalı olmasıdır.
 Doğru akım jeneratörleri, günümüzde sadece küçük güçlü rüzgâr
enerji tesislerinde akülere enerji depolamak için kullanılır.
 Direkt şebekeye bağlantı sistemlerinde, alternatif akım
jeneratörlerini oluşturan asenkron veya senkron jeneratörler
kullanılmaktadır.
 Rüzgar Türbinlerinde, en ucuz ve güvenilir olarak asenkron
jeneratörler kullanılır.
Asenkron jeneratörlerin üstünlükleri aşağıdaki gibi özetlenebilir
 Tesisi Ucuzdur
 Dönen Kontaklar Yoktur
 Başlatma Kolaydır
 Şebekeye Bağlantısı Kolaydır
 Şebekeye Bağlandığında Salınım Oluşturmaz
 Asenkron jeneratörler, 3 faz asenkron olarak şebeke bağlantılı
kullanılırlar.
 Bu jeneratörlerin en önemli özelliği ucuz olmasıdır
 Rüzgar olduğu zaman; rotor, jeneratörü çevirmeye başlar. Bu
durumda jeneratör şebekeden akım çekmez şebekeye akım verir.
 Büyük rüzgar türbinlerinde genellikle gerilim değeri 690 V olan üç
fazlı(Three Phase) alternatif akım üretilir.
 Akım rüzgar türbini yanındaki veya içindeki transformatöre
gönderilir.
 Transformatör, bu gerilimi yerel elektrik şebekesine bağlı olarak
10-30 kV’a yükseltir.
 Küçük güçlü rüzgar türbinlerinde, eskiden çok yaygın olarak
kullanılan doğru akım (DC) jeneratörleri, günümüzde yerini senkron
veya asenkron jeneratörlere bırakmıştır.
 Senkron ve Asenkron jeneratörler, doğru akımı alternatif akıma
dönüştürebilen güç elektroniği elemanları ile birlikte çalışırlar.
 Rüzgar santrallerinin verimi, santralin kurulacağı bölgenin rüzgar
rejimine ve türbin tipine uygun jeneratör kullanılmasına bağlıdır.
Download