1. Dönem DERS KODU DERS ADI DERS SAATİ KREDİ/ AKTS Z/M

advertisement
1. Dönem
DERS
DERS ADI
KODU
DERS
KREDİ/
SAATİ
AKTS
Z/M/S
AŞ002
Beslenme
3
4
M
AŞ003
Gıda ve Personel Hijyeni
4
7
M
AŞ004
Mutfak Çeşitleri
5
5
M
TRH101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
2
2
Z
TDL101
Türk Dili-I
2
2
Z
ING111
Yabancı Dil-I
2
2
Z
MAT104
Mesleki Matematik
2
2
S
SEC101
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
3
4
S
AŞ006
Staj-I
4
Z
Toplam
32
2. Dönem
DERS
DERS ADI
KODU
DERS
KREDİ/
SAATİ
AKTS
Z/M/S
AŞ007
Mutfak Planlama
6
13
M
AŞ008
Pişirme Yöntemleri-I
6
6
M
AŞ009
İletişim
2
2
S
AŞ010
Meslek Etiği
2
2
S
TRH102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
2
2
Z
TLD102
Türk Dili-II
2
2
Z
ING112
Yabancı Dil-II
2
2
Z
AŞ011
Staj-II
4
Z
Toplam
33
3. Dönem
DERS
DERS ADI
KODU
DERS
KREDİ/
SAATİ
AKTS
Z/M/S
AŞ012
Pişirme Yöntemleri-II
6
7
M
AŞ013
Menü Planlama
3
4
M
AŞ014
Mutfakta Kalite Yönetimi
6
5
M
AŞ015
Gıda Katkı Maddeleri
2
4
S
AŞ016
Mesleki Yabancı Dil-I
2
2
M
AŞ017
İşletme Yönetimi-I
3
4
S
AŞ018
Pastane Ürünleri
3
3
M
AŞ019
Staj-III
4
Z
Toplam
33
4. Dönem
DERS
DERS ADI
KODU
DERS
KREDİ/
SAATİ
AKTS
Z/M/S
AŞ020
Dünya Mutfakları
8
9
M
AŞ0201
Yöresel Mutfaklar
7
7
M
AŞ022
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
2
2
S
AŞ023
Soğuk Mutfak
4
4
M
AŞ024
Mesleki Yabancı Dil -II
2
2
M
AŞ025
İşletme Yönetimi-II
3
5
S
AŞ026
Staj-IV
4
Z
Toplam
33
Derslerin Amaçları ve Haftalık Modüller / İçerik / Konuları
AŞ002 Beslenme
Dersin amacı, gıda kimyası, besin teknolojileri, toplu beslenme, hijyen ve çevre sağlığı, besin
öğeleri, besinlerin bileşimleri konusunda temel bilgileri vererek öğrencilerin bu bilgileri
kullanarak yeterli ve dengeli beslenme esaslarını öğrenmek ve mutfakta uygulamalarını
sağlamaktır.
1. Beslenme ile ilgili kavramlar, Beslenme ve sağlık
2. Besin öğeleri (Karbonhidratlar)
3. Besin öğeleri (Proteinler)
4. Besin öğeleri (Yağlar)
5. Besin öğeleri (Vitaminler)
6. Besin öğeleri (Mineraller)
7. Besin öğeleri (Su)
8. Et, Yumurta, Kuru Baklagiller, Yağlı Tohumlar
9. Süt ve Türevleri
10. Tahıllar
11. Sebze ve Meyveler
12. Yağlar ve Şekerler
13. Günlük Menü Planlanması
AŞ003 Gıda ve Personel Hijyeni
Bu dersle öğrencilere, konaklama işletmelerinde çalışmaları esnasında kişisel bakım, işe
hazırlık yapmak, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak, bulaşıkhane yönetmek, atıkları
yönetmek, yiyecek-içeceklerin kalite kontrolünü yapmak ve iş sağlığı-iş güvenliği önlemlerini
almak yeterlikleri kazandırılacaktır.
1. Vücut temizliği el ve ayak bakımı / Ağız ve diş bakımı ve sağlığı saç bakımı
2. Formunu korumak / Cilt bakımı ve makyaj / İş kıyafetini giyme
3. Personelin üzerinde ve dolabında bulundurması gereken araç ve gereçler / Yiyecek
hijyeni
4. Çalışma ortamı hijyeni
5. Ekipman hijyeni
6. Gıda güvenliği ile ilgili mevzuat ve sistemler / Bulaşıkhane organizasyonu
7. Bulaşıkhane operasyonu / Yiyecek-içecek üretim ve servisinde araç - gereçlerin
kontrolü
8. Atık ayrıştırma sistemleri / Atık odaları
9. Atık transferi / Mutfakta yemeklerin kalite kontrolü
10. Yemeklerden numune almak / Mutfakta hizmetlerin kalitesini değerlendirmek
11. Konuk memnuniyeti / Mutfakta genel güvenlik önlemleri
12. İş kazaları ile ilgili önlemler / Meslek hastalıkları
AŞ004 Mutfak Çeşitleri
Bu derste; yiyecekleri hazırlayıp, çeşitli servis şekillerine göre gruplara veya bireysel olarak
sunuma hazır hale getirmesi amaçlanmaktadır.
1. Personel mutfağı iş görev tanımlarını yaparak personel yemeği mönüsü hazırlama
2. Personel mutfağı iş görev tanımlarını yaparak personel yemeği mönüsü hazırlama
3. Hedef kitleyi belirleyip kurum mutfağı için yemekleri sunuma hazırlama
4. Hedef kitleyi belirleyip kurum mutfağı için yemekleri sunuma hazırlama
5. Çalışma planına göre yerel yemekleri yapma
6. Çalışma planına göre yerel yemekleri yapma
7. Alakart mutfak çalışmalarına hazırlık yapma
8. Alakart mutfak çalışmalarına hazırlık yapma
9. Alakart mutfak için sos hazırlama
10. Alakart mutfak için sos hazırlama
11. Alakart mutfak için garnitür hazırlama
12. Alakart mutfak için garnitür hazırlama
13. Alakart mutfak ürünlerini sunuma hazırlama
14. Alakart mutfak ürünlerini sunuma hazırlama
TRH101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
TDL101 Türk Dili-I
ING111 Yabancı Dil-I
MAT104 Mesleki Matematik
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme
yeterliği kazandırmak.
1. Kümeler ile ilgili uygulama yapma
2. Sayılar ile ilgili uygulama yapma
3. Ondalık kesirler ile ilgili uygulama yapma
4. Cebirsel işlemleri, mesleğine uyarlayabilme
5. Polinom ve özdeşlikler ile uygulama yapma
6. Oran ve orantı ile ilgili uygulama yapma
7. Denklemler ile ilgili uygulama yapma
8. Olasılık ile ilgili uygulama yapma
9. Olayların olma olasılığını hesaplama
10. Olayların olma olasılığını hesaplama
11. Betimleyici istatistikler teknikleri uygulama
12. Yordamsal istatistikî teknikleri uygulama
SEC101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. İnternet Ve İnternet Tarayıcısı
2. Elektronik Posta Yönetimi
3. Haber Grupları / Forumlar
4. Web Tabanlı Öğrenme
5. Kişisel Web Sitesi Hazırlama
6. Elektronik Ticaret
7. Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş
8. İnternet Ve Kariyer
9. İş Görüşmesine Hazırlık
10. İşlem Tablosu
11. Formüller Ve Fonksiyonlar
12. Grafikler
13. Sunu Hazırlama
14. Tanıtıcı Materyal Hazırlama
AŞ007 Mutfak Planlama
Bu dersle hijyen sanitasyon kurallarını uygulama, besin öğelerinin kaynaklarını seçme ve
mutfağı planlanması yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Kişisel bakım yapmak
2. İş için hazırlık yapmak
3. Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak
4. Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek(I, II)
5. Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek
6. Mutfakta işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak
7. Ana mutfağı planlamak
8. Soğuk mutfak bölümlerini planlamak
9. Banket ve kurum mutfağı bölümlerini planlamak
10. Alakart mutfağı planlamak
11. Pastane ve ekmek üretim alanını planlamak
12. Depoları planlamak
AŞ008 Pişirme Yöntemleri-I
Bu derste hiyerarşik yapıya göre mutfak çalışanların iş tanımlarını yapma,
uluslararası
doğrama ve pişirme yöntemlerini kullanarak çeşitli yemekler hazırlama yeterliliklerini
kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Mutfağın hiyerşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların
iş ve görev tanımları / Entremetier (Garnitür, çorba, yumurta, Garde manger (soğuk
mutfak ) , Pastry (pastane), Kasaphane, Yerel Mutfak, Chef Tournantın )
2. Mutfağın hiyerarşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki
çalışanların iş ve görev tanımları / Entremetier (Garnitür, çorba, yumurta, Garde
manger (soğuk mutfak ) , Pastry (pastane), Kasaphane, Yerel Mutfak, Chef Tournantın
3. Jülienne, Brunoise, Jardiniére, Macedoine şekillerde doğrama yapmak/yaptırmak
4. Mire
poix,
Paysanne
/
Batonnets,
Vichy,
ve
diğer
şekillerde
doğrama
yapmak/yaptırmak / Lezzet verici karışımları hazırlamak
5. Lezzet verici karışımları hazırlamak
6. Basic White stock (Temel beyaz etsuyu) stock hazırlamak/hazırlatmak
7. Basic brown (Temel kahverengi etsuyu ) stock hazırlamak/hazırlatmak
8. Basic brown (Temel kahverengi etsuyu ) stock hazırlamak/hazırlatmak
9. Yiyecekleri Suda Blanching (Ön Pişirme/Ağartma) pişirme işlemi için ön hazırlık
10. Yiyecekleri Suda Blanching (Ön Pişirme/Ağartma) olarak pişirme
11. Yiyecekleri Boiling (Bol Suda Pişirme)pişirme işlemi için ön hazırlık
12. Yiyecekleri Boiling (Bol Suda Pişirme)olarak Pişirme
13. Yiyecekleri Stewing (Kendi Suyunda Pişirme)işlemi için ön hazırlık
14. Yiyecekleri Stewing (Kendi Suyunda Pişirme) olarak Pişirme
AŞ009 İletişim
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı
arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
1. Sözlü İletişim kurmak
2. Sözlü İletişim kurmak
3. Yazılı İletişim kurmak
4. Yazılı İletişim kurmak
5. Yazılı İletişim kurmak / Sözsüz İletişim kurmak
6. Sözsüz İletişim kurmak
7. Sözsüz İletişim kurmak
8. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
9. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
10. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak / Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
11. Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
12. Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
13. Örgüt dışı iletişim kurmak
14. Örgüt dışı iletişim kurmak
AŞ010 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2. Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3. Etik sistemlerini incelemek
4. Etik sistemlerini incelemek / Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6. Meslek etiğini incelemek
7. Meslek etiğini incelemek
8. Meslek etiğini incelemek
9. Meslek etiğini incelemek
10. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
12. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
TRH102
TLD102
ING112
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
AŞ012 Pişirme Yöntemleri-II
Bu derste uluslararası doğrama ve pişirme yöntemlerini kullanarak çeşitli yemekler hazırlama
yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Ön Hazırlıklar
2. Izgara Et Yemeklerini Pişirme
3. Ön Hazırlıklar
4. Yiyecekleri Steaming(Buharda)Pişirme
5. Ön hazırlıklar / Sauting (az yağda pişen ) pişen ürünler
6. Shallow fat frying (sığ yağ) pişen ürünler
7. Deep fat frying (derin yağ- bol yağ) pişen ürünler
8. Ön Hazırlıklar
9. Yiyecekleri Poaching (80-90 Derecede Isınmış Suda Pişirme) Pişirme
10. Ön Hazırlıklar
11. Yiyecekleri Braising Pişirme
12. Ön hazırlık / Etleri füme pişirilecek ürünler
13. Ön Hazırlıklar
14. Yiyecekleri Gratinating Pişirme
15. Ön Hazırlıklar
16. Fırında (Roti) Çevirerek Pişirme
AŞ013 Menü Planlama
Bu
derste
genel
menü
ve
amaçlanmaktadır.
1. Menü
2. Standart yemek reçetesi
özel
menülerin
planlanması
yeterliliği
kazandırmak
3. Ürün Maliyeti Çıkarma
4. Tabldot mönü planlama
5. Alakart mönü planlanma
6. Ziyafet menüleri
7. Mönü kartı
8. Kalp damar hastaları için menü
9. Sindirim sistemi hastalıklarında için menü
10. Diyabet hastalığında uyulacak menü
11. Sporcu menüsü
12. Çocuk ve genç menüsü
13. Yaşlılar için menü planlama
14. Vejetaryen menüsü
AŞ014 Mutfakta Kalite Yönetimi
Bu derste mutfakta gıda maddelerinin kalite kontrolleri, depo kontrollerini yapma ve besinleri
saklama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Mutfakta yemeklerin kalite kontrolü / Besin hazırlama ve pişirmede hijyen
2. Yemeklerden numune alma / Mutfakta Hizmetlerin kalitesini değerlendirme
3. Gıda maddelerinin depo giriş – çıkış kontrolleri
4. Depoların fiziki özelliklerini planlaması / Depoların ısı kontrolleri
5. İşlenmemiş yiyeceklerin depolanması
6. İşlenmemiş yiyecekleri depolaması
7. Hazırlanmış yiyeceklerin depolanması / Donmuş gıdaların depolanması
8. Besinlerin Soğutma Yöntemiyle Saklanması / Besinlerin Dondurma Yöntemiyle
Saklanması / Besinlerin Tuzlanarak Saklanması
9. Besinlerin Baharatla Saklanması
10. Besinlerin Şekerle Saklanması
11. Besinlerin Kurutularak Saklanması
12. Besinlerin Konserve Yapılarak Saklanması
13. Besinlerin Konserve Yapılarak Saklanması
14. Besinlerin Fermente Edilerek Saklanması
AŞ015 Gıda Katkı Maddeleri
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak raf ömrünü uzatan katkı
maddelerini incelemek, duyusal özellikleri modifiye etmek için katkı maddeleri kullanmak,
beslenme değerini artırmak İçin katkı maddeleri kullanmak ve işlem yardımcı maddeleri
kullanmak, yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Asitlik Düzenleyici İlavesi Yapmak
2. Antimikrobiyal İlavesi Yapmak
3. Antioksidan İlavesi Yapmak
4. Dokusal Yapıyı Düzenlemek İçin Katkı Maddeleri Kullanmak
5. Dokusal Yapıyı Düzenlemek İçin Katkı Maddeleri Kullanmak
6. Renklendiricileri Kullanmak
7. Lezzet Artırıcıları Kullanmak
8. Tatlandırıcıları Kullanmak
9. Tatlandırıcıları Kullanmak
10. Zenginleştirici Katklıları Kullanmak
11. Starterleri Kullanmak
12. Enzimleri Kullanmak
13. Taşıyıcıları Kullanmak
14. Çözgenleri Kullanmak
AŞ016 Mesleki Yabancı Dil-I
Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
1. Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı.
2. Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı.
3. Mesleki terim, kavram ve terminoloji
4. Mesleki terim, kavram ve terminoloji
5. Kişisel bakım
6. Hijyen ve sanitasyon
7. Bulaşık yıkama ve çöp atma
8. ARA SINAV
9. Yemek pişirme
10. Yemek pişirme
11. Türk mutfağına özgü yemekler
12. Türk mutfağına özgü yemekler
AŞ017 İşletme Yönetimi-I
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.
1. Mikroekonomik Verileri Takip Etmek
2. Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek
3. Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek
4. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek
5. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
6. İşletmenin Çevresini Tanımak
7. Talep Analizi ve Tahmini Yapmak / İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek
8. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek / İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
9. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
10. İş yerinin Kapasitesini Belirlemek / Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek
Finansmanını Sağlamak
11. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak
12. Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak / İş yeri ve Üretim Planı Yapmak
13. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak / Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek
14. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
AŞ018 Pastane Ürünleri
Bu derste çeşitli hamur tekniklerini kullanarak çeşitli pastane ürünlerini hazırlama
yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Ön Hazırlıklar /Basit Hamur ile Börekler Hazırlama
2. Ekmek Dekorları
3. Ön Hazırlıklar / Milföy Hamuru Hazırlama / Milföy Hamuru ile Yapılan Ürünler
4. Ön Hazırlıklar / Ekmek Çeşitleri Hazırlama
5. Poğaça /Çörek /Simit Çeşitleri / Pizza Çeşitlerini Hazırlama
6. Ön Hazırlıklar / Pişmiş Hamurdan Ürün Hazırlanması
7. Ön Hazırlıklar / Kek Çeşitleri Hazırlama
8. Yaş Pasta Hazırlama
9. Ön Hazırlıklar / Kuru Pasta Hamurlarından Ürünler Hazırlamak
10. Sütlü Tatlılar / Meyve Tatlıları
11. Özel Türk Tatlıları (Helva, Aşure vb.) Hazırlama
12. Dondurma ve Sorbe Çeşitleri / Uluslararası Mutfaklardan Tatlı Çeşitleri
13. Ön Hazırlıklar / Tart, Tartölet, Pay ve Kiş Hazırlama
14. Ön Hazırlıklar / Şekerleme ile Süsleme / Çikolata ile Süsleme
AŞ020 Dünya Mutfakları
Bu derste; dünya mutfak kültürünü araştırarak bu mutfaklardan yemekler hazırlanması, yeni
yemek reçetelerinin tasarlanması ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Osmanlı Saray Mutfağı / Osmanlı Saray Mutfağı Yemekleri
2. Uzak Doğu /Asya Mutfağı
3. Uzak Doğu ve Asya Mutfak Kültürüne Uygun Yemekleri
4. Akdeniz Mutfağı
5. Akdeniz Mutfağı Yemekleri
6. Orta ve Kuzey Afrika Mutfağı
7. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mutfağı Yemekleri
8. Avrupa Mutfağı / Avrupa Mutfağı Yemekleri
9. Denizaşırı Ülke Mutfağı / Denizaşırı Ülke Mutfağı Yemekleri pişirme
10. İslam Dinine Uygun Yemek Hazırlama / Hıristiyan Dinine Uygun Yemek Hazırlama
11. Musevi Dinine Uygun Yemek Hazırlama / Diğer Dinlere Uygun Yemek Hazırlama
12. Yeni Yemek Reçetesi Tasarlanması
13. Yeni Yapılan Yemeği Tadıma Sunma / Yapılan Yemeğin Fotoğraflamak
14. Yanında Çalışanlara Eğitim Verme / Yayın ve Doküman Hazırlama / Meslek ile İlgili
Toplantı, Seminer, Konferans, Fuar, Festival, Yarışma, Yayınları Takip Etme
AŞ021 Yöresel Mutfaklar
Bu derste yöresel mutfak kültürünü araştırarak bu yörelerin yemeklerini hazırlamak
yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Orta Anadolu Mutfağı
2. Orta Anadolu Mutfağı Yemekleri
3. Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı
4. Doğu Anadolu Bölgesi Mutfağı Yemekleri
5. Güneydoğu Anadolu Mutfağı
6. Güneydoğu Anadolu Mutfağı Yemekleri
7. Akdeniz Mutfağı
8. Akdeniz Mutfağı Yemekleri
9. Ege Mutfağı
10. Ege Mutfağı Yemekleri
11. Karadeniz Bölgesi Mutfağı
12. Karadeniz Bölgesi Mutfağı Yemekleri
13. Trakya Mutfağı
14. Trakya Mutfağı Yemekleri
AŞ022 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Bu ders ile öğrenciye; iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
1. İlkyardım eğitimi
2. İlkyardım eğitimi
3. İlkyardım eğitimi
4. İlkyardım eğitimi
5. İlk yardım malzemeleri
6. İlk yardım malzemeleri
7. İlk yardım malzemeleri
8. Kişisel emniyet sağlama
9. Kişisel emniyet sağlama
10. Kişisel emniyet sağlama
11. Çalışanların emniyetini sağlama
12. Çalışanların emniyetini sağlama
13. İş ortamı güvenliği sağlama
14. İş ortamı güvenliği sağlama
AŞ023 Soğuk Mutfak
Bu derste soğuk mutfakta yapılan yiyecekleri hazırlayıp ilgili birimleri yönetmesi
amaçlanmaktadır.
1. Ön hazırlık yapmak
2. Soğuk sosları ve marinatları hazırlamak/ hazırlatmak
3. Salataları hazırlamak/ hazırlatmak
4. Mezeleri hazırlamak/ hazırlatmak
5. Mezeleri hazırlamak/ hazırlatmak
6. Ordövr çeşitlerini hazırlamak/ hazırlatmak
7. Soğuk ve sıcak tost ve sandviç hazırlamak/ hazırlatmak
8. Soğuk çorbaları hazırlamak/ hazırlatmak
9. Zeytinyağlı yemekleri hazırlamak/ hazırlatmak
10. Zeytinyağlı yemekleri hazırlamak/ hazırlatmak
11. Soğuk büfe yemekleri hazırlamak/ hazırlatmak
12. Soğuk büfe yemekleri hazırlamak/ hazırlatmak
13. Tabak ve büfe dekorlarını hazırlamak/ hazırlatmak
14. Tabak ve büfe dekorlarını hazırlamak/ hazırlatmak
AŞ024 Mesleki Yabancı Dil –II
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
1. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
2. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
3. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
4. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
5. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
6. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
7. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
8. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
9. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
10. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
11. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
12. Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma
AŞ025 İşletme Yönetimi-II
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
1. Planlama Yapmak / Örgütleme Yapmak
2. Örgütleme Yapmak / Yöneltmek
3. Yöneltmek / Koordinasyon Sağlamak / Denetim Yapmak
4. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak / İnsan Kaynaklarını Planlamak / İş gören Adayı
Bulmak
5. İş göreni Seçmek / İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi Vermek / İş gören
Performansını Değerleme
6. İş gören Performansını Değerleme / İş görenin Eğitilmesini Sağlamak / Kariyer
Planlaması Yapmak
7. İş Değerleme / Ücretlendirmek
8. Üretimi Planlamak / Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
9. Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak / Kapasite ve Stok Planlaması
10. Hedef Pazarı Belirlemek / Ürün Geliştirme
11. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek / Tutundurma Politikalarını Belirlemek
12. Tutundurma Politikalarını Belirlemek / Dağıtım Politikalarını Belirlemek / Müşteri
İlişkilerini Yönetmek
13. Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek / Borç ve Alacakları Yönetmek / Varlıkları
Yönetmek
14. Varlıkları Yönetmek / Kaynakları Yönetmek
Download