TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki

advertisement
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Mehmet
Müezzinoğlu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ıncı ve 99’uncu
maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Nadir YILDIRIM
Van Milletvekili
Türkiye, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile çocuklara bayram hediye eden
tek ülke olarak övünürken, binlerce çocuk fabrika, atölye ve işyerlerinde sömürülmektedir.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın verilerine
göre, çocuk işçi sayısı her yıl artmaktadır. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk
işçi sayısı, şimdi 709 bini bulduğu belirtilmektedir. Yine çalıştırılan çocuk işçilerin yüzde
78’inin kayıt dışı çalıştırıldığı belirtilmektedir. Türkiye’de her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı
çalıştırıldığı basına yansıyan veriler arasındadır. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi raporlarına
göre ise, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısında her yıl artış yaşanmaktadır.
2012 yılında 32 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, 2013’te 59, 2014’te 54, 2015’te
63 ve 2016 yılında ise 56 çocuğun iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiği basına yansıyan
veriler arasındadır. Son dört yılda ise toplam 264 çocuk işçi iş cinayetine kurban gitmiştir.
Bu bağlamda;
1- Ülkemizde bu yıl çocuklar, 23 Nisan çocuk bayramını kutlarken, kaç çocuk aynı günü
kayıtlı ya da kayıtsız bir şekilde çalışarak geçirmiştir?
2- 23 Nisan 2017 itibariyle kaç çocuk işçi, iş cinayetlerine kurban gitmiştir?
Bakanlığınızın iş cinayetlerine kurban giden çocukları çalıştıran firmalarla ilgili
başlattığı kaç soruşturma vardır? Bu soruşturmalar ne aşamadadır?
Download