NARMAN M.T.A. LİSESİ YILLIK KPSS DERS ÇALIŞMA PROGRAMI

advertisement
NARMAN M.T.A. LİSESİ YILLIK KPSS DERS ÇALIŞMA PROGRAMI
KASIM
.ÖRENCİNİN ADI-SOYADI:
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
MATEMATİK
GEOMETRİ
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam
Paragrafta Yapı
Paragraf Başlığı
Paragrafın Akışı
TÜRKÇE
Tarih Bilimine Giriş
Tarih Bilimine Giriş
Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi
TARİH
Yer Kürenin Şekli ve hareketleri
Yer Kürenin Şekli ve hareketleri
Yer Kürenin Şekli ve hareketleri
Yer Kürenin Şekli ve hareketleri
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
MATEMATİK
Doğruda Açılar
Doğruda Açılar
Doğruda Açılar
Doğruda Açılar
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Yapı
Paragraf Başlığı
Paragrafın Akışı
İslam Tarihi ve Medeniyeti
İslam Tarihi ve Medeniyeti
Türk İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Açı Kenar Bağıntıları
Açı Kenar Bağıntıları
Açı Kenar Bağıntıları
Açı Kenar Bağıntıları
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Temel Kavramlar
Sayı Sistemleri
Sayı Sistemleri
Sayı Sistemleri
Doğal Sayılarda Bölme
Bölüne Bilme
MATEMATİK
1.HAFTA
Paragrafta Yapı
Türkiye Tarihi
Coğrafi Konum, Türkiye’nin
konum Özellikleri
Üçgenler
2.HAFTA
Paragraf Başlığı
Ortaçağda Avrupa
Coğrafi Konum, Türkiye’nin
konum Özellikleri
3.HAFTA
Paragrafın Akışı
Osmanlı Devletinin Kuruluşu
Coğrafi Konum, Türkiye’nin
konum Özellikleri
Doğal Sayılarda Bölme
Bölüne Bilme
Doğal Sayılarda Bölme
Bölüne Bilme
Çarpanlara Ayırma
4.HAFTA
5.HAFTA
Boşluk Doldurmalar
Anlam Bütünlüğü
TÜRKÇE
Osmanlı Devletinin Kuruluşu
TARİH
Çarpanlara Ayırma
EBOB EKOK
MATEMATİK
Üçgenler
Üçgenler
GEOMETRİ
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Yeniçağda Avrupa
Yeniçağda Avrupa
Atmosfer ve Sıcaklık
Atmosfer ve Sıcaklık
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgârlar
EBOB EKOK
EBOB EKOK
Üçgenler
Çokgenler
OCAK
ARALIK
DERSLER
HAFTALAR
ŞUBAT
SINIF/NO:
DERSLER
HAFTALAR
1.HAFTA
2.HAFTA
Osmanlı Devletinin Yükselme Devri
Harita Bilgisi
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Harita Bilgisi
Harita Bilgisi
Harita Bilgisi
Harita Bilgisi
Coğrafi Konum, Türkiye’nin
konum Özellikleri
Açı Kenar Bağıntıları
GEOMETRİ
Üçgenler
GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenler
MART
NİSAN
3.HAFTA
Paragrafta YapıBaşlığı- Akışı
Osmanlı İmparatorluğunun
Duraklama Devri
Osmanlı İmparatorluğunun
Duraklama Devri
Basınç ve Rüzgârlar
Rasyonel Sayılar
Çokgenler
4.HAFTA
Boşluk Doldurma
Paragrafın Anlam
Bütünlüğü
Basınç ve Rüzgârlar
Rasyonel Sayılar
Çokgenler
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
MATEMATİK
GEOMETRİ
1.HAFTA
Paragraf Genel
Rasyonel Sayılar
Çokgenler
2.HAFTA
Paragraf Genel
Osmanlı İmparatorluğunun
Gerileme Devri
Yakınçağda Avrupa
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Basınç ve Rüzgârlar
Nem ve Yağış
Dörtgenler
3.HAFTA
Ses Olayları
Yakınçağda Avrupa
Nem ve Yağış
4.HAFTA
Ses Olayları
Nem ve Yağış
5.HAFTA
Ses Olayları
Osmanlı İmparatorluğunun
Dağılma Devri
Osmanlı İmparatorluğunun
Dağılma Devri
Basit Eşitsizlikler ve
Sıralama
Basit Eşitsizlikler ve
Sıralama
Mutlak Değer
Mutlak Değer
Dörtgenler
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
1.HAFTA
Cümlenin Öğeleri
2.HAFTA
Cümlenin Öğeleri
3.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
Sözcük Türleri
Sözcük Türleri
Fiilimsiler
TÜRKÇE
1.HAFTA
2.HAFTA
Fiilimsiler
Fiilimsiler
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Osmanlı İmparatorluğunun Kültür ve Türkiye’nin İklimi ve
Medeniyeti
Başlıca Bitki Türleri
Osmanlı İmparatorluğunun Kültür ve Türkiye’nin İklimi ve
Medeniyeti
Başlıca Bitki Türleri
20.yy Osmanlı İmparatorluğu
Su Kaynakları
20.yy Osmanlı İmparatorluğu
Su Kaynakları
1.Dünya Savaşı
Toprak Oluşumu ve Türleri
TARİH
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
1.Dünya Savaşı
Toprak Oluşumu ve Türleri
1.Dünya Savaşı
Toprak Oluşumu ve Türleri
3.HAFTA
Fiillerde Çatı
Mondros Ateşkes Antlaşması
DERSLER
HAFTALAR
MAYIS
Türkiye’nin İklimi ve
Başlıca Bitki Türleri
TARİH
Doğal Bitki Örtüleri
Dörtgenler
Dörtgenler
MATEMATİK
GEOMETRİ
Mutlak Değer
Dörtgenler
Üslü İfadeler
Çember
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Köklü İfadeler
MATEMATİK
Çember
Çember
Daire
GEOMETRİ
Köklü İfadeler
Çarpanlara Ayırma ve
Sadeleştirme
Çarpanlara Ayırma ve S.
Daire
Daire
Daire
HAZİRAN
4.HAFTA
5.HAFTA
Fiillerde Çatı
Fiillerde Çatı
İşgaller, Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Dönemi
Doğal Bitki Örtüleri
Yeryüzünü Şekillendiren İç
ve Dış Kuvvetler
Oran Orantı
Oran Orantı
Analitik Geometri
Analitik Geometri
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
MATEMATİK
GEOMETRİ
1.HAFTA
Cümle Türleri
Oran Orantı
Analitik Geometri
2.HAFTA
Cümle Türleri
Cümle Türleri
Denklem Çözme
Problemler
Sayı Kesir
Analitik Geometri
3.HAFTA
4.HAFTA
Yapım ve Çekim
Ekleri
Yapım ve Çekim
Ekleri
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Dönemi
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Dönemi
TBMM’nin Açılması ve
Özellikleri
TBMM’nin Açılması ve
Özellikleri
Sevr Antlaşması
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Yeryüzünü Şekillendiren İç
ve Dış Kuvvetler
Yeryüzünü Şekillendiren İç
ve Dış Kuvvetler
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Sayı Kesir
Katı Cisimler
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı
ve Nitelikleri
Yaş
Katı Cisimler
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
1.HAFTA
Sevr Antlaşması
2.HAFTA
Yapım ve Çekim
Ekleri
Noktalama İşaretleri
3.HAFTA
Noktalama İşaretleri
Kurtuluş Savaşında Cepheler
4.HAFTA
Noktalama İşaretleri
5.HAFTA
Yazım Kuralları
Mudanya Ateşkesi ve Lozan
Antlaşması
Mudanya Ateşkesi ve Lozan
Antlaşması
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
A
G
US
TO
S
TEMMUZ
5.HAFTA
Kurtuluş Savaşında Cepheler
TARİH
Katı Cisimler
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve
Nitelikleri
MATEMATİK
GEOMETRİ
Yaş
Katı Cisimler
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin
Dağılışını Etkileyen Faktörler,
Yerleşmelerin Sınıflandırılması
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin
Dağılışını Etkileyen Faktörler ve
Yerleşmelerin Sınıflandırılması
Yaş
Problem çözümü
İşçi Havuz
Problem çözümü
İşçi Havuz
Problem çözümü
Bölgeler Coğrafyası
Hareket
Problem çözümü
COĞRAFYA
VATANDAŞLIK G.K.
MATEMATİK
GEOMETRİ
EYLÜL
EKİM
1.HAFTA
Yazım Kuralları
Mudanya Ateşkesi ve Lozan
Antlaşması
Bölgeler Coğrafyası
Hareket
Problem çözümü
2.HAFTA
Yazım Kuralları
Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin
İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
Bölgeler Coğrafyası
Hareket
Problem çözümü
3.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
Kar Zarar Faiz
Problem çözümü
4.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
Kar Zarar Faiz
Problem çözümü
5.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
Çok Partili Hayata Geçiş
Temel Hukuk Kavramları
Denemeleri
İnkılabın Tanımı Türk İnkılabının Türk Anayasa Tarihi
Özellikleri
İlkeler ve İnkılaplar
Temel Hak ve Hürriyetler
Karışım
Problem çözümü
DERSLER
HAFTALAR
TÜRKÇE
TARİH
MATEMATİK
GEOMETRİ
1.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
İlkeler ve İnkılaplar
COĞRAFYA VATANDAŞLIK
G.K.
Temel Hak ve Hürriyetler
Karışım
Genel Tekrar
2.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
İlkeler ve İnkılaplar
Yasama, Yürütme, Yargı
Karışım
Genel Tekrar
3.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
Atatürk Dönemi Dış Politika
Yasama, Yürütme, Yargı
Grafik
Genel Tekrar
4.HAFTA
Anlatım Bozukluğu
2.Dünya Savaşı
Anlatım Bozukluğu
TÜRKÇE
TARİH
İşlem
Modüler Aritmetik
Modüler Aritmetik
MATEMATİK
Genel Tekrar
5.HAFTA
DENEME
DENEME
DENEME
DENEME
İdari Hukuk
Uluslar Arası Kuruluşlar
Güncel Bilgiler
COĞRAFYA VATANDAŞLIK
G.K.
Güncel Bilgiler
Güncel Bilgiler
DENEME
DENEME
DENEME
DENEME
DERSLER
HAFTALAR
1.HAFTA
2.HAFTA
Genel Tekrar
GEOMETRİ
Download