ibn-i sina mtal ygs hazırlık yaz tatili çalışma programı

advertisement
İBN-İ SİNA MTAL
YGS HAZIRLIK YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI
Hayattan istediklerimizi almak için, istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz.
İstemediğimiz şeyleri yaparken de sıkılır, bunalır, sinirlenir, stres yaşayabiliriz. Ancak tüm
bunlara dayanabilme gücü ve potansiyeli içimizde mevcuttur. Buna “irade gücü” (iç disiplin)
denir.
İrade gücü yüksek insanların, kendine hâkim olmak gibi bir üstünlükleri vardır. Bu tür
insanların otokontrol mekanizmaları çok gelişmiştir.
Pek çok YGS ve LYS adayı üniversite sınavına sadece Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya,
Tarih, Biyoloji vb. derslerden gireceğini sanarak hazırlanır. Bu düşünce doğrudur, ancak yeterli
değildir. Üniversite sınavları gerçekte “irade gücünü” test eden bir sınavdır. Sınavlara hazırlık
sürecinde, kendi ruhuna, bedenine hâkim olan bu sınavı kazanır.
İrade gücünü geliştirmek için matematik, fizik, kimya bilgisine ihtiyaç yoktur
ancak, bu dersleri çalışabilmek için irade gücüne ihtiyaç vardır. Çalışmak, sadece
önündeki işiyle ilgilenmek değil, işinin gereğini yerine getirmektir. Unutmayınız ki,
masada geçirdiğiniz sürede değil, yeni bir şeyler öğrendiğiniz anlarda çalışmış
sayılırsınız. Çalışma performansını “meşguliyetlerinizle” değil, elde ettiğiniz ”sonuçlarla”
ölçmeye çalışmalısınız.
Çalışma Bağımlılığı Oluşturmak
Çalışma bağımlılığı nasıl oluşturulabilir? Tabi ki çok çalışarak! Çok çalışırsanız, çalışma
bağımlılığına sahip olursunuz. Çalışma bağımlılığına sahip oldukça da, daha çok çalışırsınız.
Canınız hiç ders çalışmak istemiyorsa da, isteğinize aldırmadan masaya oturun.
Çalışmanız gereken konuyla ilgili bir şeyler okuyun. Böyle yapınca konuya ”ısındığınızı”
görebilirsiniz.
UNUTMAYINIZ!
Kaybetmenin; dünyanın bütün sözlüklerinde bir tek soyadı var: “VAZGEÇMEK”
YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI:


 Bu program YGS konularının genel bir tekrarını içermektedir.
 Günde yaklaşık 3 ya da 4 saatinizi ders çalışmaya ayırarak yaz tatili çalışma
programınızı uygulayabilirsiniz. Tatilde günün tamamını ya da çoğunu ders çalışarak
geçirmenizin doğru olmadığını hatırlatırız. 12.sınıf zaten yoğun bir yıl olacağı için
tatilden dinlenmiş bir şekilde dönmek büyük önem taşımaktadır.
 Önümüzdeki tatilin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Yaz tatilini
verimli geçirmeniz, okullar açıldıktan sonraki süreçte YGS ve LYS hazırlık
çalışmalarınızda fark yaratacak ve bu yarışa önde başlamanızı sağlayacaktır.
ÖRNEK HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Matematik
Geometri
Matematik
Geometri
Matematik
Matematik
Haftada Bir
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Türkçe
Biyoloji
Gün Dinlenme
Kimya
Fizik
Biyoloji
Kimya
Fizik
Tarih
( Günü
Biyoloji
Matematik
Geometri
Türkçe
Kimya
Fizik
Sen seç ! )
1.HAFTA (Önerilen tarih 3-9 Temmuz 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
2.HAFTA (Önerilen tarih 10-16 Temmuz 2017 )
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
Matematik
Temel Kavramlar
100
Matematik
Bölünebilme - Ebob –
Ekok
100
Geometri
Doğruda ve Üçgende
Açılar
60
Geometri
Özel Üçgenler
60
Türkçe
Sözcükte Anlam Cümlede Anlam
100
Türkçe
Cümlede Anlam –
Paragraf
100
Fizik
Fiziğin Doğası- Vektör –
Kuvvet-Denge
75
Fizik
Basit Makineler
75
Kimya
Kimyanın Gelişimi
75
Kimya
Atom ve Periyodik Sistem
75
75
Biyoloji
Enzimler - Nükleik Asitler
- Protein Sentezi
75
50
Tarih
Biyoloji
Tarih
Canlıların Ortak
Özellikleri - Canlıların
Temel Bileşenleri
Tarih Bilimine Giriş – İlk
Çağ Uygarlıkları
Coğrafya
Doğa ve İnsan – Harita
Bilgisi
50
Coğrafya
Felsefe
Felsefeye Giriş
25
Felsefe
İslam’dan Önceki Türk
Tarihi - Türk İslam Tarihi
Dünyanın Şekli ve
Hareketleri - Coğrafi
Konum
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
Matematik
Rasyonel ve Ondalık
Sayılar
100
Geometri
Üçgende Açı ortay ve
Kenar Ortay
60
Türkçe
Ses Bilgisi – Noktalama Yazım Kuralları
150
Fizik
Ağırlık Merkezi
Doğrusal Hareket
80
Kimya
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
80
Biyoloji
Metabolizma ve ATPHücre – Hücre Zarı
80
Tarih
Ortaçağda Avrupa Türkiye Tarihi
50
Coğrafya
İklim Bilgisi
50
Felsefe
Bilim Felsefesi
25
675
50
Bilgi Felsefesi
25
610
610
3.HAFTA (Önerilen tarih 17 –23 Temmuz 2017)
50
4.HAFTA (Önerilen tarih 23 -30 Temmuz 2017)
DERS
Matematik
Geometri
KONU
Sıralama - Basit
Eşitsizlikler -Mutlak
Değer
Üçgende Benzerlik ve Açı
Kenar Bağıntıları
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
100
60
Türkçe
Sözcükte Yapı – İsimler –
Zamir
150
Fizik
İş-Enerji
80
Kimya
Biyoloji
Kimyasal Reaksiyonlar
(Fiziksel ve Kimyasal
Değişme - Denklem
Denkleştirme)
Organeller - Çekirdek Hücre Bölünmeleri
80
80
Tarih
Osmanlı Kuruluş ve
Yükseliş Devri
50
Coğrafya
İç Kuvvetler
50
Felsefe
Sanat Felsefesi
25
675
5.HAFTA ( Önerilen tarih 31 Temmuz- 6 Ağustos 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
6.HAFTA (Önerilen tarih 7-13 Ağustos 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
Matematik
Üslü ve Köklü İfadeler
100
Matematik Oran Ve Orantı
Geometri
Çokgenler ve Dörtgenler
60
Geometri
Paralelkenar, Eşkenar
Dörtgen
60
Türkçe
Sıfat - Zarf - Edat - Bağlaç
– Ünlem
150
Türkçe
Fiil - Fiilde Anlam Kayması
- Kip – Fiilimsi
150
Fizik
Maddenin Özellikleri
85
Fizik
Basınç – Arşimet
85
Kimya
Maddenin Halleri
85
Kimya
Asitler Bazlar ve Tuzlar
85
Biyoloji
Canlıların
Sınıflandırılması
85
Biyoloji
Ekoloji - Kalıtım – Evrim
85
Tarih
Yeniçağda Avrupa Osmanlı Duraklama Devri
50
Tarih
Osmanlı Gerileme Devri –
Yakınçağda Avrupa
50
Coğrafya
Dış Kuvvetler ve
Türkiye’nin Yer Şekilleri
50
Coğrafya
Nüfus – Yerleşme - Göç
50
Felsefe
Ahlak Felsefesi
25
Felsefe
Din Felsefesi
25
690
7.HAFTA ( Önerilen tarih 14-20 Ağustos 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
100
690
8.HAFTA (Önerilen tarih 21-27Ağustos 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
Matematik
Denklem Çözme –
Problemler
100
Matematik
Mantık- Kümeler
100
Geometri
Dikdörtgen, Kare
70
Geometri
Deltoid – Yamuk
70
Türkçe
Fiilde Çatı - Özne, Nesne,
Yüklem Uyumu
150
Türkçe
Cümlenin Öğeleri
150
Fizik
Katı ve Sıvılarda
Genleşme
90
Fizik
Isı ve Sıcaklık
90
90
Kimya
Endüstride ve canlılarda
Enerji)
90
90
Biyoloji
Fotosentez - Kemosentez
90
60
Tarih
60
Coğrafya
30
Felsefe
Kimya
Biyoloji
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Karışımlar (Karışımların
SınıflandırılmasıAyrılması)
Oksijensiz ve Oksijenli
Solunum
Osmanlı Dağılma Devri –
20.yy.da Osmanlı Devleti
Ekonomik Faaliyetler
(Tarım-HayvancılıkMadencilik)
Siyaset Felsefesi
740
Kurtuluş Savaşına
Hazırlık - Kurtuluş Savaşı
Ekonomik Faaliyetler
(Sanayi-Ulaşım-TicaretTurizm)
Varlık Felsefesi
60
60
30
740
9.HAFTA (Önerilen tarih 28 Ağustos-3 Eylül 2017)
DERS
KONU
Önerilen
Soru
Sayısı
Çözülen
Soru
Sayısı
10.HAFTA (Önerilen tarih 4 -10 Eylül 2017)
DERS
KONU
Önerilen Çözülen
Soru
Soru
Sayısı
Sayısı
Matematik
Fonksiyon - Kartezyen
Çarpım – Bağıntı
100
Matematik
Modüler Aritmetik
Permütasyon Kombinasyon -Olasılık
100
Geometri
Çemberde Açı ve
Uzunluk
70
Geometri
Dairede Uzunluk ve Alan
70
150
Türkçe
Anlatım Bozuklukları
150
90
Fizik
Işık Bilgisi
Mercekler-Aynalar
Ses-Uzay
90
Türkçe
Fizik
Cümle Yapısı - Cümle
Çeşitleri
Elektrostatik
Elektrik Akımı
Manyetizma
Kimya
Kimya Her Yerde
90
Kimya
Genel Tekrar
90
Biyoloji
Protein Sentezi-Bitki
Fizyolojisi
90
Biyoloji
Sistemler- Sistemler
Genel Tekrarı
90
Tarih
Atatürk İlkeleri – Dış
Politika
60
Tarih
Atatürk İnkılâpları
60
Coğrafya
Genel Konu Tekrarı
60
Coğrafya
Genel Konu Tekrarı
60
Felsefe
Genel Konu Tekrarı
30
Felsefe
Genel Konu Tekrarı
30
740
740
Not: Bu çalışma programı her öğrencimize göre ufak tefek farklılık arz edebilir.
Ancak ana plandan asla taviz vermemeliyiz. Hepinize iyi bir tatil ve
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz..
İBN-İ SİNA MTAL REHBERLİK SERVİSİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards