END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ

advertisement
END3061
SİSTEM ANALİZİ VE
MÜHENDİSLİĞİ
Sistem Mühendisliği Süreçleri:
SİSTEM TEST VE
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme



Bir sistemin (ya da bir sistem elemanının) değer,
performans kalitesi, etkinlik derecesi, beklenen maliyet
vb. yönlerden incelenmesi ve değerlemesi.
Değerlendirme, kavramsal tasarım aşamasında başlayıp
işlemsel kullanım ve destek aşaması boyunca devam
ederek ürün elden çıkarıldığında sona eren sürekli bir
süreç olmalıdır.
Değerlendirmenin amacı, (tahmin, analiz ve ölçme
etkinliklerinin bir bileşimiyle) gerçek sistem
karakteristiklerini ortaya çıkarmak ve sistemin istenen
amaç veya misyonu başarılı biçimde sağlayacağından
emin olmaktır.
Test ve Değerlendirme
Gereksinimleri



Test ve değerlendirmenin özel gereksinimleri ilk olarak
sistemin tüm gereksinimlerinin de belirlendiği kavramsal
tasarım aşamasında tanımlanır.
Sistem düzeyli gereksinimler olurluluk etütleri, işlemsel
gereksinimlerin ve bakım kavramının tanımlanması,
teknik performans ölçülerinin tanımlanması ve
önceliklendirilmesi yoluyla belirlenirken, bir
değerlendirme yönteminin de geliştirilmesi gereklidir.
Yeni bir gereksinimi tanımlarken, gereksinimin
karşılandığının nasıl berlirlenebileceğini ve hangi test ve
değerlendirme yönteminin kullanılacağını da saptamak
gerekir.
Test ve Değerlendirme
Gereksinimleri



İlk aşamalarda değerlendirme analitik yöntemlerle ve
bilgisayar desteği kullanılarak yapılabilir.
Maket ve mühendislik modellerinin yapılacağı ileri
aşamalarda, gerçek donanım ve yazılım biraraya geldiği
için değerlendirme süreci daha anlamlıdır. Prototip ve
üretim modeli yapıldığında değerlendirmenin etkinliği
daha belirgin gale gelir.
Tam anlamıyla bir test ve değerlendirme yapılabilmesi
için, sistemin işlemsel kullanıcının ortamına kurulması ve
gerçek çalışma koşullarına getirilmesi gereklidir.
Kullanıcı tüm işletim ve bakım işlevlerini gerektiği
biçimde uygular ve elde edilen deneyim daha sonra
sistemin gerçek karakteristikleri olarak kullanılmak üzere
kaydedilir.
Sistem/Bileşen Test Sınıflamaları



1. tip test: Mühendislik ve servis test modellerinin, sistem bileşenlerinin,
maketlerin test edilmesi ve değerlendirilmesi. Bu modeller, işlevsel olarak
sistemi veya bir bileşenini temsil edebilir, ancak üretim donanımı hakkında
bir fikir vermez.
2. tip test: Prototip ve üretim modellerinin değerlendirilmesi (üretim
örneklemesi). Test programı gereksinime göre bir dizi testten oluşabilir:
Performans testleri: Bireysel sistem performans özelliklerini doğrulamak için








Çevresel yeterlilik: Sıcaklık çevrimleri, nem, şok, titreşim, rüzgar vb. ortam
koşullarına sistemin tepkisi
Yapısal testler: Gerilme, yorulma, eğilme, burulma vb. etkilere karşı sistem
malzemelerinin tepkisi
Güvenilirlik yeterliliği: Bir veya daha fazla sistem elemanının AAOS (arızalar
arası ortalama süre) ve BAOS (bakımlar arası ortalama süre) karakteristiklerini
belirlemek için
Bakım kolaylığı testleri: Ortalama etkin bakım süresi, ortalama düzeltici veya
koruyucu bakım süresi, çalışma süresi başına bakım işçiliği süresini belirler.
Destek donanımı uyumluluk testleri: Temel donanım, test ve destek donanımı ve
taşıma donanımı arasındaki uyumu belirlemek için
Personel test ve değerlendirme: Personel ve donanım arasındaki etkileşimi,
gereken personel sayısını ve niteliklerini ve eğitim gereksinimlerini belirlemek için
Teknik veri doğrulama: İşletim ve bakım prosedürlerinin doğrulanması sağlanır.
Yazılım doğrulama: İşletim ve bakım yazılımının doğrulanmasını sağlar.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards