SUNGURLU KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ 2.DÖNEM

advertisement
SUNGURLU KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ 2.DÖNEM FELSEFE 1 YAZILI SORULARIDIR.
ADI SOYADI :
NO:
A –AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU OLANLARININ YANINA ( D) YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA DA (Y )
YAZINIZ .EĞER TÜMÜNÜ DOĞRU VE YA TÜMÜNÜ YANLIŞ DİYE İŞARETLERSENİZ.CEVAPLARINIZ GEÇERSİZ
SAYILACAKTIR.
12X2= 24 Puan
123456789101112-
(……..)Felsefe ilk olarak varlık problemi ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır.
(……..)Felsefi bilgi objektif ve ilerleyen bir bilgidir, Bilimsel bilgi ise yığılan ve subjektif olan bilgidir.
(……..)Matematik ve Mantık doğayı inceleyen bilim dalıdır.
(……..)Ruhun Varlığı ve ölümsüzlüğü sorusu Etiğin konusuna girer.
(…….)İdealizm varlığın düşüncede başladığını ön sürer.
(……..)İyi –Kötü etiğin değerleridir.
(………)Halkın seçmesiyle iktidara gelen. yönetim teokratik yönetim biçimidir.
(……..)Bürokrasi kendi hak ve özgürlüklerini koruyan toplumdur.
(…….)Siyaset bilimi olanı ele alır .Siyaset felsefesi olması gerekeni ele alır.
(……..)İnsanın kendi benliğini her şeyde ortaya çıkarmasına egoizm denir
(……...)Karakter bireyin biyolojik yanıdır.Karakter toplumsal yanıdır.
(………)Varlık maddedir maddenin şekil değiştirmiş halidir.(Materyalizm-İ.kant)
B-AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI VERİLEN BİLGİLERE GÖRE DOLDURUNUZ.Her Boşlu 5 puandır.50 puan
1-Devlet işlerini yürütmek üzere belirli ilke ve kurallar çerçevesinde bir araya gelen hiyerarşik bir şekilde
sıralanmış memurlar topluluğuna …………………………. Denir.
2-İktidarın halka dayandığı yönetim şekline ………………………….. denir.
3-Bir insanın yaralı birisine yardım etmesi ……………….. etmemesi ……………… ,yaralıya yapacağı davranışın
sonucunu üstlenmesi …………………………. ,kişinin yardım etmeye yönelmesi……………………,yardım edip
etmemesi konusundaki içsel düşüncesi…………………,kişinin yaşadığı toplumda yardım etmelisin ve ya
etmemelisin konusundaki genel yasa …………………………..,dır.
4-K.Marx ve T.Hobbes varlığı maddenin kel değiştirmiş biçimi olarak görür. Bu görüşe ………………………..
denir.
5-Kişinin bir Ahlaki Eylemi gerçekleştirirken, olabildiğince çok sayıda insanın yararını düşünerek
davranmasına …………… ahlakı denir.
C-AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN EŞ ANLAMLILARINI EŞLEŞTİREREK YAZINIZ. 6X2:12 Puan
1-HEDONİZM
FORM
2-İDEA
EGOİZM
3-UTİLATİTARİZM
MUTLULUK
4-BENCİLLİK
KURALSIZLIK
5-NİHİLİZM
FAYDACILIK
6-ANARŞİZM
HİÇCİLİK
D-AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 5 Puan
1-Stuart Mill ‘’Mutlu bir domuz olmaktansa.mutsuz bir insan olmayı yeğlerim ‘’.Derken ahlak konusunda
aşağıdakilerden hangisine işaret etmek istemiştir.
a)Akla Uygun Davranmak Ahlaklı olmaktır.
B)Düşünsel haz duyularla elde edilenden üstündür.
C)En Yüksek iyi Bilim ve Bilgidir.
D)Zekanın Oluşturduğu Ahlak Kurallar Bütünüdür.
E)İnsanın Herkesin İyiliğini Göz Önünde Tutması Gerekir.
2-Beni ben olmaktan çıkaran tek etken;ne zaman nasıl davranacağımı bildiren yasalardır.
Bu görüşe sahip bir insan aşağıdaki yargılardan hangisine karşı çıkar.
A)İnsan eylemlerinde özgürdür.
B)İnsan kendi değerlerini kendi yaratır.
C)her insan kendi hayatı üzerinde düşünmelidir.
D)İnsan toplumsal kurallara uygun yaşamalıdır.
E)Birey ahlaki eylemlerini kendi özgür isteği ile belirlemelidir.
3-Evrensel Ahlak yasasının dinlerdeki temellendirilişini yazınız.
4 Puan
5 Puan
Download